Dagar kvar till riksdagsvalet 2018

tisdag 12 september 2017

Tråååkigt!!


 Valåret har börjat, vilket inte direkt för med sig några större förhoppningar, även om det fortfarande verkar finnas några som har hopp om en ljusning vid horisonten.

Eftersom jag ligger i riskgruppen för att bli vad DN kallar en hoarder så försöker jag periodvis jobba mig ur håglöshet genom att packa ner gamla grejor i kartonger till Erikshjälpen, som kanske kan förmedla dem vidare till någon annan som kan fortsätta att samla på dem .. och så rensar jag bort gamla mail som jag sparat på sedan 2009.

Och där fann jag faktiskt ett guldkorn!

Tänk om vi kunde leva livet baklänges. Starta med att dö och få det överstökat och sedan vakna på ett vårdhem där vi mår bättre och bättre för varje dag.

Efter att ha blivit piggare och smidigare är vi till sist alldeles för ystra och energiska för att få vara kvar och då får vi flytta till egna bostäder och leva på vår pension, under ett antal år innan vi börjar arbeta.

På vår första arbetsdag får vi kramar, blommor och presenter. Kanske till och med en bonus, guldklocka eller någon annan värdepryl som signalerar vår värde i företaget.

Så arbetar vi i ungefär 30-40 år och trivs bara bättre och bättre fram tills vi är unga nog för att dra oss tillbaka från arbetslivet för att resa, dricka, festa och ha sex medan vi förbereder oss för en paus med lekar och barnslig ansvarslöshet.

De sista nio månaderna i livet tillbringar vi flytande i fridfull lyx och slutligen lämnar vi denna värld i en storslagen orgasm.

Medge att det i alla fall låter bättre än det nuvarande alternativet?
måndag 11 september 2017

Hem ljuva hem?


Nu öppnas gottepåsen för alla som ingen varit intresserad av de senaste tre åren. Samma visa varje valår och ytterst få kommer ihåg vad som hände förra gången.

Av någon anledning verkar svenska folket tycka att det är ett tecken på gott ekonomiskt förstånd att först svika tidigare löften till stora utsatta grupper och sedan fördela pengarna mellan andra utsatta grupper, som är färre till antal, vilket genererar vinst  (usch!!) som kan användas till andra vallöften som ingen egentligen vill ha?

Och det kanske inte är så illa tänkt .. om man enbart har Partiets bästa för ögonen.

I år har regeringens hjärta öppnats för de hemlösa som under en längre tid har trängts undan av tiggare, flyktingar och ensamkommande barn.

Den senaste nationella kartläggning av hemlösheten gjordes av Socialstyrelsen år 2011. Då hittade man över 34 000 personer i olika situationer, bland andra:

4 500 personer var akut hemlösa. De bodde ute, på campingar, härbärgen eller kvinnojourer, till exempel.
5 600 personer bodde på institutioner eller kategoriboenden men skulle skrivas ut inom tre månader och hade ingen bostad ordnad.
13 900 personer hade mer långsiktiga lösningar genom socialtjänsten, till exempel träningslägenheter och sociala kontrakt, som personen fick behålla så länge man kan uppfylla särskilda villkor.
6 800 personer bodde ofrivilligt och tillfälligt hos släkt, vänner eller andra och hade sökt hjälp för att hitta annat boende.

Det pågår en ny kartläggning som ska offentliggöras någon gång under hösten, och jag vågar nog påstå att den kommer att komma fram till högre siffror.

regeringens hemsida kan vi läsa .. Hemlöshet är ett av de grövsta exemplen på när vårt gemensamma trygghetsnät inte håller måttet. Det är något vi måste bekämpa med full kraft. Jag tänker särskilt på äldre människor i hemlöshet. Personer som varit med och byggt upp det här landet, men som av någon anledning hamnat utanför systemet och som behöver hjälp att komma tillbaka igen, säger finansminister Magdalena Andersson.

Magdalena Andersson tänker särskilt på alla fattigpensionärer som hamnat på gatan när bostaden renoverats till en hyra de inte kan betala eller de som saknar anhöriga och inte längre varken förmår sköta sin egen ekonomi eller sin egen tillvaro. Vackert, eller hur?

Hela 25 MILJONER ska årligen fördelas mellan landets kommuner i fyra år. Det låter väl varmhjärtat så det förslår?

Men 25 miljoner fördelat på de 4500 akut hemlösa år 2011 blir faktiskt bara drygt 5.500 kr per person och år. Lägger vi till dem som år 2011 tillfälligt fick bo hos bekanta eller familjemedlemmar eller var på väg ut från fängelser, behandlingshem eller andra institutioner utan hem att ta sig till .. då är vi uppe i 16900 personer som ska dela på 25.000000 kr under ett år.

Det blir hela 1.480 kr per person och år om vi räknar på antal hemlösa 2011 utan att ta hänsyn till de 13900 hemlösa som socialtjänsten redan skyfflade runt i systemet, men som saknade fast bostad.

Alltså, jag förstår att Magdalena Andersson måste signalera empati med en förhållandevis liten grupp utsatta i samhället nu när hon sparat så mycket på de stora behövande grupperna funktionshindrade och de offentliganställda kvinnorna med psykiskt ohälsa .. men 1.480 kr per person och år? Vem får ett nytt och  bättre liv för en dryg hundring i månaden?

Hur har hon tänkt att de ska användas av personerna som varit med och byggt upp det här landet, men som av någon anledning hamnat utanför systemet och behöver hjälp med att komma tillbaka?

Det är alldeles för många som inte har ett hem .. suckar Magdalena Andersson medlidsamt, men jag tror knappast att 25-miljonersatsningen kommer att resultera i ett enda tryggt hem för någon som i dag lever i akut hemlöshet.

För även om bara de mest utsatta fyratusenfemhundra akut hemlösa får dela på miljonerna, så har jag svårt att se hur någon enda hemlös ska kunna komma tillbaka igen  med hjälp av drygt 5.500 kr per person och år?

En satsning på 5.500 kr per person och år är ju bara drygt 460 kr per dag.  

Vad är det tänkt att räcka till? En tältsäng och en filt i en lokal som kommunen inte har någon annan användning för, frukost, en klapp på axeln och eskort till vallokalen den 9:e september 2018 ... inklusive administration? Kan det gå ihop sig om man utesluter pålägget på mackan?

Det skulle vara väldigt spännande att få veta hur det är tänkt? För någon tanke och någon underlag till att omtanken stannade vid 25 miljoner måste det väl ändå finnas?
söndag 10 september 2017

Välkommen till Sverige!


"Det räcker inte med pengar" .. säger Hagi Farah från Rinkeby, apropå regeringens och Vänsterns tioårig mångmiljardsatsning på socioekonomiskt utsatta områden.

"Problemet är att kommunen och staten bestämmer över oss utan att vi, föräldrar och civilsamhället är med. De gör olika projekt och anställer massa människor som säger vad som är bra för oss. Jag vet vad som är bäst för mig" .. fortsätter Hagi Farah.

Jag är helt överens med Hagi Farah .. jag vet också vad som är bäst för mig och för min familj och för alla andra som lever under samma villkor och med samma behov som oss. Jag vill inte heller att kommunen och staten bestämmer över mig och de mina. Men det gör liksom ingen skillnad.

Precis som i alla andra länder med en socialistisk regering har vi inget val. Staten vet bäst. Även om vi själva inser att de problem vi har och som Staten lovar att lösa, skulle kunna lösas både enklare, snabbare och billigare om någon frågade oss.

Enligt Hagi Farah är dialogen med invånare nyckeln till att lyckas vända den negativa utvecklingen i de socioekonomiskt utsatta områdena. Hagi Farah lyfter fram att otaliga projekt hittills misslyckats och miljoner kastats i sjön.

Hagi Farah har alldeles rätt och det gäller inte bara projekten inom de socioekonomiskt utsatta områdena utan inom Sverige som helhet. Alldeles för många projekt för att spara, effektivisera, stärka och reparera än det ena och än det anda har hittills misslyckats och många miljarder som tidigare lagts på andra grupper som legat politikerna varmt om hjärtat, har under den här mandatperioden satsats på nya och kastats i sjön. Det vill säga i fickorna på partiets rättänkande projektledare med ett finger känsligt för samhällsvindar.

Regeringens mångmiljardlöfte är inte ett bevis på krisinsikt utan en handlingskrafts-signal till väljarna.. som kanske resulterar i en ny myndighet befolkad av riksdagsledamöter som eventuellt förlorar sitt mandat nästa år och med uppgift att utreda vilka behov som kräver ytterligare en mångmiljardsatsning inför valet 2022?

Det samhällsmedborgarna vill ha och behöver är mycket sällan prioriterat i förhållande till vad Partiet kräver i form av valvinnande rubriker, antal välavlönade politiska uppdrag och ökande siffror i opinionsundersökningarna.

Så välkommen till Sverige, Hagi Farah .. landet där det faktiska resultatet är mindre intressant än den utlovade satsningen, som sedan på något mystiskt sätt kommer att förvandlas från en kostym till en tummetott.


torsdag 7 september 2017

Ångest i en ny tid.


Varje natt ligger ett större antal sjuksköterskor och brottas med sömnlöshet och ångest. Jag mötte en av dem i går. Hon älskade sitt jobb på ett av landets större sjukhus, men slutade när hon började tycka illa om den människa hon tvingades vara.

Hon berättade om patienter hon inte kunde ge den vård de förtjänade, situationer när hon tvingades välja vem som bäst förtjänade den vård hon kunde ge och om en familj .. som hon älskade .. men som mer och mer upplevdes som en börda.

I dag arbetar hon på en privat vårdcentral. Ni vet, en sådan där vinstgivande inrättning som behandlar sin personal illa, enligt vår regering. Hon mådde bra, kunde sova gott om natten och fick tid över till sin familj .. till samma lön som hon hade innan.

Varje natt ligger ett större antal lärare och brottas med sömnlöshet och ångest. De vill inte erkänna att de känner rädsla och oro inför nästa arbetsdag. Arbetet känns tröstlöst och till stora delar meningslöst när de varken kan ge den undervisning eleverna förtjänar eller den studiero de behöver. Jag har en i min bekantskapskrets. Han går i förtida pension nästa månad och planerar för ett liv utan nattmaror men mer innehåll, precis som den polis som är gift med en bekant till oss.  Han lever också hellre på existensminimum än ligger vaken tillsammans med sin ångest och sina egna malande tankar.

Varje natt ligger hundratals föräldrar och brottas med sömnlöshet och ångest eftersom de måste tvinga sina barn till en skola som de fruktar och helst vill slippa och varje natt ligger lika många vuxna barn och brottas med sömnlöshet och ångest eftersom de inte räcker till för att ge sina åldrande föräldrar den trygghet som de trodde att samhället skulle bidra med.

Varje natt ligger också hundratals föräldrar och brottas med sömnlöshet och ångest av rädsla för att Försäkringskassan ska riva ner .. eller redan har rivit ner .. den trygghet de byggt upp runt sina vuxna funktionshindrade barn eller för att Försäkringskassan eller Kommunen ska ta bort det stöd som de behöver för att kunna fungera som familj och människor, på samma villkor som alla andra.

Varje natt ligger också ett alldeles för stort antal människor vakna och brottas med ångest och sömnlöshet eftersom den människa de valde att leva ett liv tillsammans med har förvandlats till en främling som kräver 100% tillsyn dygnet runt. Den hjälp de erbjuds är inte den hjälp de behöver .. varken den som tvingas vara vårdare eller den som insjuknat i demens. Ofta blir den bara ytterligare en börda att bära för den som redan tvingas bära sin partners hela liv.

Varje natt ligger alldeles för många äldre vakna tillsammans med sin ångest, rädsla och oro över vem som ska kliva in genom ytterdörren, plocka med deras ägodelar, hjälpa till med hygien och ge dem mat som är dyrare och sämre än den de inte längre kan köpa själva. En "hemtjänst" som ses som "ett enkelt jobb" och som de i och för sig betalar för .. men helst skulle vilja se utförd på ett annat och mer människovärdigt sätt.

Varje natt ligger utbrända sjuksköterskor, lärare, poliser, socialassistenter, föräldrar, barn och anhörigvårdare med samma ångest och lyssnar på tankarna som mal och håller dem vakna. Hur ska vi klara oss. Hur ska vi orka. Finns det någon lösning? Någon/något som kan ge det stöd vi behöver för att kunna fungera? Jag vill inte, kan inte, leva så här!

En del söker hjälp inom vården och upptäcker att det existerar ett helt nytt regelverk för just deras problem. Den som inte orkar mer måste arbeta för att kunna orka mer? Du måste alltså krossas och gå under om någon ska besvära sig med att räcka ut en hjälpande hand. Om ens då?

Men den ångest och oro som håller hundratals människor vakna om nätterna innebär stora besparingar för regeringen som i sin tur kan använda pengarna till "reformer" som gör att andra blir glada och tycker att de gör ett gott arbete. Bidrag till elcyklar, nya myndigheter, avdragsrätt för fackföreningsavgiften, gratis entré tillmuseum, dyra konstutbildningar som inte leder till jobb, melodifestivaljippon, hoppbackar eller olika föreningsbidrag som aldrig följs upp och andra livskvalitetshöjande "nysatsningar".

Mellan 41-43 % av väljarkåren väljer uppenbarligen att blunda för vilka som får betala det höga pris de själva kommer att få betala, om olyckan är framme och de tvingas förlita sig till det som de tror är ett välfungerande trygghetssystem.

Och varför ska de tro annat, Socialdemokraterna bygger ju sin valrörelse på budskapet .. Trygghet i en ny tid!

Och hälften av det är ju sant. Vi lever ju med vår ångest i en helt ny tid som det är väldigt svårt att navigera i.


tisdag 5 september 2017

Kom ihåg var ni läste det först!


Den 30:e maj skrev jag bland annat .. En EGEN majoritet .. det är sossarnas våta dröm. Att krossa Alliansen står högst upp på Löfvens önskelista, och ett samarbete med Sverigedemokraterna är hans enda chans att få en majoritetsregering .. och Jimmie Åkessons enda chans till en ministerpost.

Stefan Löfvens regering har svikit väljarna i fler och allvarligare frågor så här långt, samarbetat aktivt med SD mer än något annat parti och han kommer att driva nästa års valrörelse på samma sätt som den förra .. Vi går till val som Socialdemokrater och lämnar besked om regeringsbildningen efter valet. (för då kan vi göra precis vad vi vill ..)

Men kom ihåg var ni läste det först! Klipp gärna ut och sätt upp på kylskåpet, för jag är nästan helt säker på att risken är överhängande att rubrikerna efter valet blir ..

50 %
STEFAN + JIMMIE = SANT!!

I dag skriver Janerik Larsson i SvD, under rubriken S + SD = sant ..  Eftersom så mycket handlar om parlamentariskt läggspel (med fokus på SD) efter riksdagsvalet nästa höst glöms för det mesta en liten detalj bort: väljarna.

Riktigt hur de tycker och tänker återstår att se, men opinionsutvecklingen efter riksdagsvalet 2014 kan ändå tolkas som att det finns en betydande rörlighet vad gäller väljarsympatierna.

Den andra utgörs av den eviga socialdemokratiska ambitionen att ständigt inneha statsministerposten i Sveriges regering.

Även om just Suhonen kanske inte tror på det idag är jag övertygad om att den dag kan komma då S-ledningen förklarar att SDs historia numera är just historia och att eftersom SD ger sig stöd till en S-regering i frågorna X, Y och Z bildas nu en S-regering baserad på parlamentariskt stöd från SD.

Det kanske rentav kan bli en regering med parlamentarisk majoritet - vem vet.

.. och om en höjdare som Janerik Larsson .. skribent, författare och journalist, verksam i Stiftelsen Fritt Näringsliv och pr-byrån Prime .. tänker i samma banor som jag, om än med andra ord, så kan jag ju inte ha varit så fel ute.

Jag känner mig faktiskt riktigt uppiggad av Janerik Larssons ledarkrönika och dessutom, kom ihåg var ni läste det först!Mer läsvärt av Janerik Larsson .. Vem får rätt .. om förnuft i politiken.

Rösta rödgrönt och få en cykel på köpet .. eller två lyxiga bäddset.


Ett år och 4 dagar kvar till riksdagsvalet och om du vill sponsra Socialdemokraternas valkampanj så kan du köpa kombilotter och få två Femman-lotter och två lyxiga bäddset på köpet! Om du dessutom vill ha Miljöpartiet med på tåget så kan du få ända upp till 10.000 i bidrag till att köpa en elcykel.

Det är inte utan att budskapet inom svensk politik börjar likna telefonförsäljarnas när de lockar med gratis brödrost, ljuvliga badset, trendig handväska eller en lyxig scarves, om jag bara köper ett avtal som enbart är skapat för att göra mitt liv lyckligare, lättare, mer lönsamt eller framgångsrikt.

Jonas Sjöstedt & Co lovar också en tillvaro där jag aldrig mer behöver fatta ett eget beslut och Stefan Löfven lovar att hjälpa Vänstern med socialiserandet av valfriheten om de bara kan få det stöd han vet att de inte kan få.

Annie Lööf lovar att Centern stängt dörren till Socialdemokraterna så till den milda grad att den inte kan öppnas .. om det inte behövs för att slippa erkänna att Sverigedemokraterna finns.

Moderaterna lovar ett tiggarförbud OM de kommer i närheten av regeringsmakten men eftersom de aldrig någonsin kommer att göra det utan det stöd från SD som de absolut inte vill ha .. så tycker jag att de kunde ha lovat något mer storslaget. Kanske något som inbegriper orden champagne, kändiskock, limousine och design från Lars Wallin.

För det kostar inget att lova om du vet att du aldrig kommer att behöva infria löftet.

Sverigedemokraterna lovar ingenting eftersom deras väljare vet att de övriga partierna inte tillåter deras parti att representera sina väljare enligt det demokratiska förhållningssätt som bör råda i riksdagen. Det verkar vara ett klokt drag - lova inget, förvänta dig inget, fortsätt vara besviken och förbehåll dig rätten att vara förbannad.

Det är nästan så att jag känner mig lockad av det budskapet.

För ingen lovar att berätta hur de tänkt sig att bilda regering utan majoritet och utan stöd från landets näst största parti. Kanske till och med största parti när det blir aktuellt?

Det enda vi alltså kan vara säkra på är Femman-lotterna och de lyxiga bäddseten, men då måste vi i gengäld binda upp oss ekonomiskt .. gärna på kredit om ekonomin är svajig och inkomsten låg .. som partistödjare till Socialdemokraterna, men då blir det förmodligen billigare att köpa dem själv innan skatten blir så hög att resten inte räcker till sovrumslyx.

Och elcykel-bidraget, förstås .. om du bor så till att du har användning av en elcykel .. dvs i någon av våra större städer. Men om Miljöpartiet inte kvalar in i riksdagen så kanske det fryser inne så jag skulle inte räkna med det faktiskt.

Så .. om jag inte hade varit så förbaskat väluppfostrad hade jag kunnat tala om för våra löftesrika politiker vad de kan göra med sin löften det kommande året. Var de kan göra av dem och hur de ska placera dem där.

Men det gör jag naturligtvis inte. Det enda jag begär är en förklaring på varför 7 partier inbillar sig att de ska kunna styra hela landet .. utan att regera tillsammans över blockgästerna och utan att ta notis om det 8:e .. som dessutom kommer att bli större än åtminstone 6 av dem?


Det är väl inte för mycket begärt?

måndag 4 september 2017

Förbjud privata välfärdsföretag och förstatliga välfärden!!


Vinster, vinster i välfärden, vinsttak eller kvalitetsgolv?

Det är inte konstigt att svenska folket svarar så motsägelsefullt på frågorna .. vill du att privata företag ska göra ENORMA vinster på dina skattepengar .. och .. vill du ha kvar valfriheten när det gäller skola vård och omsorg.

Den första frågan besvaras naturligtvis med ett rungande NEJ!! .. medan den andra får ett naturligt JA. Trots att det ena förutsätter det andra.

Ingen frågar sig varför det skulle vara möjligt för privata skolor att göra ENORMA vinster när kommunala skolor gör förluster .. på exakt samma pengar?

Det är inte ens någon som viskat ordet fake news i det här sammanhanget?

Regeringens förslag om begränsade vinster för välfärdsföretagen är lika motsägelsefullt som de förutbeställda frågorna och svaren från opinionsbolagen, tycker åtminstone jag.

Dels vill man begränsa privata företagares vinster och dels vill man fortsätta att utnyttja privata företagares investeringar?

Det går ju inte ihop.

Staten ska inte ha synpunkter på privata företags vinster. Ingen skulle väl acceptera att Staten krävde att byggbolagen skulle arbeta med begränsade vinster när de bygger åt de kommunala företagen .. trots att de betalas med skattepengar som ger en inte föraktlig vinst? Ingen vill väl investera miljoner i ett företag som inte får ge avkastning i form av vinst?

Eller?

Däremot kan och ska Staten/Kommunen .. precis som alla andra .. ha synpunkter på det som levereras i förhållande till uppdraget. Det vill säga Staten/Kommunen ska ha valuta/kvalitet för pengarna.

OM Staten inte vill att privata företag ska göra vinster på verksamheter de driver på uppdrag av Staten, finns det en väldigt enkel lösning.

Förbjud skattefinansierade välfärdsföretag. Ta hand om allt själv!

Vilket man enklast gör genom att driva dessa verksamheter i egen regi, av omsorg för skattebetalarna.

I och för sig verkar många statliga och kommunala myndigheter gå med förlust, trots att de inte belastas med några som helst kvalitetskrav och visserligen drar sig inte Staten själv från att tar ut vinster, som kanske helst borde återinvesteras, från statliga kärnverksamheter och företag, men hittills har jag inte hört någon minister eller partiledare uttala missnöje över de små detaljerna, så det ska väl inte vara något hinder.

För om vi låter klåfingriga politiker, som vill ha det mesta möjliga med minsta möjliga insats, få rätten att bestämma över privata företags vinstmöjligheter, så vet vi inte hur det slutar.

Så OM vänstersidan menar allvar med sin omsorg om svenska skattemedel så borde de ta steget fullt ut och axla HELA ansvaret för svensk välfärd. Svårare än så är det väl inte? Det fungerade ju förr och det vet ju alla att det var MYCKET bättre förr när sossarna hade majoritetsmakt.

Sedan kan vi ju få välja fritt mellan alla fina välskötta alternativ som skapas av vinsten som Staten gör när de helt avskaffar vinstdrivande privata alternativ?

Men jag misstänker starkt att Socialdemokraternas och Stefan Löfvens största mardröm är att oppositionen röstar för Jonas Sjöstedts och Vänsterns vinstbegränsningsförslag när det presenteras våren 2018.

För vad händer då med alla elever som står utan skola när den nya lagen träder i kraft? Alla äldre som plötsligt står utan omsorg och boende? Den privata hemtjänsten, gruppboendet, dagverksamheten och förskolan?

Och om privat vård fortsatt får göra vinster eftersom Staten saknar förmåga att ta över ansvaret, vad är det då som säger att de kan ta över ansvaret för skola och omsorg?

Vad gör Stefan Löfven om han, mot all förmodan, måste svara på dessa frågor mitt under brinnande valrörelse nästa år? Om jag var oppositionspolitiker skulle det klia i fingrarna av längtan att blunda för skattebetalarnas behov och i stället rösta för vänsterns vansinnesförslag och sedan luta mig tillbaka med popcornen och njuta av paniken som skulle följa.

Eller är Stefan Löfven på fullt allvar beredd att offra barn, äldre och funktionshindrade för att få en "bra fråga" att driva i valrörelsen.

För en sak är säker .. planerna på hur avvecklingen av de privata alternativen ska ske är förmodligen redan klara och redo att sjösättas senast årsskiftet 2018 om Jonas Sjöstedt lyckas manövrera Stefan Löfven in i det hörn jag tror att han försöker undvika till varje pris .. samtidigt som han vill använda "nyheten" om de ENORMA vinsterna i sina valtal.

Han har väl inte mycket annat kvar att komma med vid det här laget.