måndag 31 juli 2017

Säkerhetspolitiska rådet, Peter Hultqvist och statsminister Löfven.


 Det Säkerhetspolitiska rådet som det talats så mycket om sista tiden ... finns det?

I så fall vad och var är det??

Ni vet, de där mötena som Anders Ygeman och Peter Hultqvist regelbundet har med Stefan Löfven om väldigt, väldigt viktiga saker som kan påverka landets säkerhet.

Jag kan inte hitta vilka andra som är med i det säkerhetspolitiska rådet när jag söker på regeringens hemsida. Jag kan inte ens hitta det säkerhetspolitiska rådet?

Men det måste ju finnas, för den 15 november 2014 skriver Karin Thurfjell i SvD .. "Säkerhetspolitiskt råd kan leda till trovärdighetsproblem" och hänvisar till statsvetaren Fredrik Bynander som varnade för att "Regeringens inrättande av ett säkerhetspolitiskt råd kan leda till att säkerhetspolitiska beslut fattas i en isolerad grupp som missar viktig expertis och erfarenhet utifrån". Han varnade också för "situationer där regeringens trovärdighet ifrågasätts när makten koncentreras till några få statsråd".

Fredrik Bynander sa dessutom .. Ytterst är det hela regeringen som står bakom Sveriges linje och om man skiljer ut en liten del och skapar en inre kabinett, kan det bli problematiskt. Det räcker med att ett annat statsråd säger att han eller hon inte blivit informerad eller tycker att ett dåligt beslut fattas, så ifrågasätts hela regeringens trovärdighet. Oinformerade statsråd kan säga fel saker, trots att det finns bättre information i regeringen. (min markering i texten)

Den mannen hade lika lite aning om hur rätt han skulle få och hur snabbt det skulle ske som Stefan Löfven hade om hur fel han gjorde och hur snabbt det skulle visa sig.

Samma tid menade ambassadören och statssekreteraren Sven Hirdman .. att den stora fördelen med ett råd är att ministrarna tvingas ta ett gemensamt ansvar när något inträffar. Vi har en byråkrati i Sverige, var och en gör sitt. Nu måste det fattas gemensamma beslut - med statsministern i spetsen. Om det händer något oerhört behöver man ha den här typen av krishanteringsberedskap.

Han hade heller ingen aning om hur stor nackdelen kunde blir om varken statsministern eller någon annan var intresserad av att ta de gemensamma beslut och det gemensamma ansvar som är förutsättningen för själva säkerhetsrådet.

I SvD hittade jag också vilka som ingick i det säkerhetspolitiska rådet när det inrättades .. statsminister Stefan Löfven, utrikesminister Margot Wallström, försvarsminister Peter Hultqvist, inrikesminister Anders Ygeman och vice statsminister Åsa Romson.

Och eftersom Åsa Romson lämnat över titeln till Isabella Lövin så antar jag att hon också tagit över platsen i det säkerhetspolitiska rådet? Det kanske är förklaringen till Miljöpartiets totala tystnad när det gäller Transportstyrelsens dåliga hantering av säkerhetsklassade uppgifter?

Jag har i alla fall hittat "Regeringskansliets Krishantering".. som sorterar under inrikesminister Anders Ygeman och där står det bl.a så här:

Frågor som gäller samhällets krisberedskap och Regeringskansliets krishantering är samlade under inrikesministern i Justitiedepartementet. Justitiedepartementet samordnar också Regeringskansliets krishantering då flera departement berörs och inrikesministerns statssekreterare leder det samlade krishanteringsarbetet.
(min markering i texten)

Alltså .. det var Anders Ygeman som är ytterst ansvarig för all kommunikation och samordning i Regeringskansliets Krishanteringsråd, det var Anders Ygeman som ansvarade för SÄPO som är den myndighet som först varnade regeringen och Anders Ygeman satt dessutom i det Säkerhetspolitiska råd som statsministern inrättade för att "frågor som berör säkerhetspolitik i vid bemärkelse behöver hanteras på ett mer sammanhållet sätt, både internationellt och nationellt".

Ett råd vars enda syfte är att förhindra att viktig och värdefull information inte fastnar hos enskilda ministrar eller på enskilda departement i samband med händelser som kan påverka landets säkerhet. Ett råd .. med statsministern i spetsen .. där 5 ministrar har som enda uppgift att ta gemensamt ansvar och fatta gemensamma beslut i frågor gällande landets säkerhet.

Enligt vad statsministern själv gjorde gällande vid en direkt fråga i riksdagen, träffas medlemmarna i det Säkerhetspolitiska rådet en gång i månaden.

Nu förväntas vi tro att de under drygt ett och ett halvt år inte en enda gång diskuterade Transportstyrelsens pågående läcka av säkerhetsklassad information? Den allvarligaste säkerhetsskandalen i modern tid?

Tillåt mig att tvivla. Även om vi har en svag regering så är det väl inte möjligt att den är så svag och handlingsförlamad.

Däremot kan jag lätt föreställa mig att det Säkerhetspolitiska rådet är den plats där regeringens ministrar kan samlas och diskutera hur de bäst ska kunna undvika att ställas till ansvar för felaktiga eller uteblivna beslut i frågor som sedan visade sig vara skadliga för landet och medborgarna.

Försvarsminister Peter Hultqvist ska skonas från misstroende säger många. Det stundar en större militärövning som Försvarsmakten och ÖB inte klarar utan Peter Hultqvists erfarna närvaro? Gud hjälpe oss om det är så.

Men Peter Hultqvist är också väldigt omtyckt och trevlig och jag tycker också att han verkar sympatisk .. räcker inte det?

Saknas det verkligen skäl att väcka misstroende mot Peter Hultqvist .. trots allt var det väl hans plikt att agera och informera i ett säkerhetspolitiskt råd där han och de andra ministrarnas enda uppgift är att verka för gemensamt ansvar, samarbete och kommunikation mellan varandra och departementen?

Jag tycker inte det, och eftersom krishanterare nummer ett, Anders Ygeman, tydligen fått ett personligt löfte om en ministerpost om Stefan Löfven blir omvald, så tror jag inte heller att statminister var så okunnig som han påstår.

För vad är det för mening med ett Säkerhetspolitiskt råd .. med statsministern i spetsen .. om medlemmarna inte ser någon mening med att informera varandra om säkerhetsfrågor?

Bara misstanken om att Ygeman och Hultqvist täcker upp för statsministern och partiet tycker jag gör att Stefan Löfven förtjänar en alldeles eget misstroendeförklaring från svenska folket, senast den 9:e september 2018.
Läsvärt:
4 kommentarer:

 1. Tack för denna text Any. Den visar väl om något hur mycket politikerna ljuger och smusslar. //tompas11

  SvaraRadera
 2. Jan Ericson har begärt ut handlingar från säkerhetspolitiska rådet, men fått svaret att det inte finns några allmänna (=ej sekretessbelagda?) handlingar att lämna ut. Inte ens när rådet träffats. Så jag instämmer i din fråga: finns det?
  http://www.ericsoniubbhult.se/

  SvaraRadera
 3. Hej.

  Bra sammanställning.

  "The first rule of the Säkerhetspolitiska rådet is you don't talk about the säkerhetspolitiska rådet", kanske?

  Inte helt orimligt i och för sig att det finns säkerhetsfunktioner som är hemliga, men med en regering som verkar agera på Litium, Sobril, och tja varför inte Nirvanin och Sepåfan och Risperdal/Risperdon så känns det inte helt betryggande...

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  SvaraRadera
 4. Hej anybody! Och nu föreslår S att Sverige ska halvera valutareserven mot EU:s direktiv och utan folklig förankring. Det är ju valår 2018 och satsningar blir värdefulla. De kan ju också amortera på statsskulden och argumentera för ansvarsfull ekonomi!

  SvaraRadera