söndag 31 maj 2015

Är vi alla blomster i Ylva Johanssons trädgård?


 Jag läste ett tweet på Ylva Johansson pressekreterares twitter. Ett citat från Ylva Johansson som pressekreteraren ansåg viktigt att sprida .. Det handlar om att vattna människor - få människor att växa igen.

Det gav mig faktiskt ett sk Hallelujamoment.

Det är naturligtvis så de ser på det som de kallar FOLKET. Som blomster i den socialdemokratiska rabatten. Växter som ska vattnas och fås att växa .. eller ogräs som ska utplånas .. yviga buskar som måste beskäras innan de skymmer sikten eller friväxande, gammaldags ängsblommor som måste gallras för att lämna plats för mer ovanliga och prunkande blomster, som kräver lite mer och därmed ger större tillfredsställelse och bekräftelse till trädgårdsmästaren.

En särskilt utvald plats grävs upp och befrias från oönskade gräsrötter, gödning, planläggning och utrensning resulterar i en välplanerad och hårt ansad rabatt som kan visas upp för omvärlden som ett föredöme i trädgårdsodling.

Citatet gav också en vägledning i varför det bara är sossar och inget annat än sossar .. eller deras hangarounds .. som är kvalificerade för högre poster i planeringen av blomsterprakten och varför det är så viktigt att detaljstyra och reglera växternas oförmåga att frivilligt växa i raka rader och kontrollerade grupper .. enligt den förutbestämda planen.

Det fick mig också att inse varför jag aldrig har röstat och varför jag aldrig kommer att rösta rött.

Jag är ingen vanlig perenn och jag växer i en bördigare mylla än Ylva Johansson .. den livskraftiga rabatt som vi utanför sossebubblan kallar för Verkligheten.

"Människor" .. som Ylva Johansson ser dem från sin egen begränsande rosenspalje .. får betydligt mer näring från den verklighet som de lever i, än från några skvättar från den socialdemokratiska vattenkannan. "Människor" växer med hjälp av erfarenheter, frihet, möten, samtal, samarbete, bekräftelse och frisk luft och inte genom att tuktas, bindas upp, ansas, beskäras och rensas för att passa in i någon annans bild av "hur det ska vara".

Det är inte heller politikernas uppgift att forma FOLKET till något som passar in i deras politiska vision. Det är FOLKET som ger politikerna i uppdrag att ge dem förutsättningar att fritt forma sina egna liv .. individuellt och under eget ansvar .. utan att bli kvävda under en blöt filt av krav för att uppfylla någon annans bild av hur deras liv ska se ut.

Jag känner i alla fall ingen som går till val med en önskan om att .. nu ska jag välja ett parti som ska tala om vem jag är och hur jag ska leva.

Socialdemokraterna verkar leva i en bubbla där de föds, gifter sig, ger livet åt nya SSU:are, fördelar makt, intrigerar, bekräftar varandra, skriver samma debattartiklar och slåss för samma idéer om och om igen och så småningom dör .. utan att för ett ögonblick reflektera över om det är den verkliga världen och tiden de lever i eller om den kanske befinner sig utom synhåll .. utanför bubblan.

Att regera Sverige handlar om något mycket mer än att vattna människor för att få dem att växa igen.

Igen .. för resten?

Det ordet säger väl allt. Sedan valförlusten 2006 har tydligen "människorna" varit vissna och förkrympta .. för att nu åter få chansen att blomstra med hjälp av skvättar från de rödgröna trädgårdsmästarna?Expr., Expr., GP, GP


lördag 30 maj 2015

Statlig styrning i hemmet?


Vår nya regering hotar näringslivet med "upplösning av företaget" eller kännbara böter på minst en kvarts miljon, om de inte uppfyller kraven om minst 40% kvinnor i sina styrelser .. även om könsfördelningen i företaget är 50-50 bland personalen. Men i de egna styrelserna i partiets olika verksamheter, behövs ingen jämlikt kvoterad könsfördelning, eftersom det finns en jämlikhet i begreppet "varannan damernas" i riksdagen?

Logiken i detta är för mig obegriplig?

Nu vill sossarna fortsätta kvoteringskampen med individuellt delad föräldraförsäkring, vilket i klartext betyder att det inte längre blir möjligt för föräldrar att överlåta dagar till varandra, utan att mamman och pappan får 240 dagar vardera.

Vare sig de vill det eller inte och oavsett vad föräldrarna anser vara bäst för barnet. Den statliga styrningen går alltså före det individuella föräldraansvaret?

Ett rödgrönt styre i hemmet där staten bestämmer vad som är kvalitetstid för barnet eller inte. Först när barnet börjar skolan och kräver extrainsatser eller inte passar tiderna kommer kraven på föräldraansvar före statlig styrning..

För även om en förälder tar ut större delen av föräldraförsäkringen så betyder det inte att den andra föräldern är helt frånvarande under motsvarande tid. Dygnet har 24 timmar och med ett nattaktivt barn är det fullt möjligt att dela det 12-12 även om en förälder är hemma på heltid.

Men tänk om en förälder tar ut sin del .. och sedan fortsätter att vara hemma utan ersättning medan den andre tar ut sin del och jobbar svart eller fuskar med löneredovisningen i familjeföretaget, eftersom det är så den familjen tycker att det fungerar bäst?

Vad händer då?

Upplöser staten familjen då .. eller blir det så kännbara böter att den spricker i alla fall?

Men ensamstående föräldrar får väl inte bara 240 dagar att vara tillsammans med sitt barn utan de får väl behålla hela föräldraledigheten?

Antar jag?

Förr var det vanligt med falska skilsmässor, där ena föräldern skrev sig på en falsk adress, för att maxa bostadsbidraget, så det kanske finns anledning misstänka att den individuella föräldraförsäkringen kommer att bidra med ett nytt begrepp i nyspråket .. svart föräldraskap .. eller smygföräldrar, som kanske har en bättre klang?


Om Stefan Löfven inte var statsminister ..

.. utan bara en av våra grannar, så hade vi kanske kunnat samtala över staketet om hur samhället ser ut och hur vi skulle vilja förändra det.

Vi kanske skulle ha varit helt överens när det gällde disciplin, föräldraansvar och ordning och reda i skolan .. och vi kanske till och med skulle ha kläckt en eller annan dåligt genomtänkt idé om hur dagens slappa attityd skulle kunna förändras.

Båda två hade vi förmodligen förstått att det är omöjligt att neka försenade elever tillträde till den lektion som redan påbörjats och att det inte går att tvinga föräldrar, som lämnar hemmet en eller flera timmar innan den tonåriga eleven ens är kontaktbar, att stanna hemma från jobbet för att väcka, klä, utfodra och skicka iväg sjusovaren i tid till skolan.

Förr kunde lärarna visa ut störande elever i korridoren .. kanske vi kunde ha sagt och smålett lite med tanke på egna gamla erfaranheter. Men det räknas väl som grov kränkning i dagens samhälle?

Någon av oss kanske skulle föreslå gamla tiders specialskolor för dem som tycker skolgången är meningslös och som mest ser skolan som en förlängning av förskolans lek och pysselsättning .. eller som en social lekplats i största allmänhet.

Men det säger man ju bara över grinden i samtal med en granne. I verkligheten vill ingen skapa skolor som bara leder till ytterligare utanförskap .. lika lite som någon vill ha en skola där otryggheten hör till vardagen och ingen har hört talas om de gamla, utgångna orden .. folkvett, hyfs, skick, fason, hut och lydnad.

Det var bättre förr .. skulle vi säga och överträffa varandra i berättelser om hur det var när VI gick i skolan.

På samma sätt skulle vi avhandla de ökande sjukskrivningstalen. Det är ett helvete att vara människa .. skulle vi säga. Ibland är livet inte lätt att leva, men det går inte att se livet som en sjukdom som botas med sjukskrivning. Man har ju ändå ett visst ansvar för sitt eget liv .. och varför ska jag betala för att någon försöker vila sig lycklig?

Eller .. en del människor borde sjukskrivas från sina familjer i stället för från sina jobb. För varför ska samhället eller arbetsgivarna betala för att någon sliter ut sig i hemmet, gör ogenomtänkta livsval eller vantrivs med sin partner eller livssituation.

Det är ju sådant du lite lättvindigt kanske säger över en grind .. där du och någon annan kan få veta bäst en liten stund, eller hur? Där finns det ju ingen som på fullt allvar tror att du kan lösa problem som våra politiker brottas med utan att ens vara i närheten av ett lösningsförslag.

Folk borde rycka upp sig och göra sig anställningsbara. Föräldrarna tar för lite ansvar .. det är deras fel att skolan inte klarar av deras barn. Hur svårt kan det vara att se till att ungen kommer i tid till lektionerna? Gör din plikt och kräv din rätt .. typ.

Och OM nu Stefan Löfven och jag var grannar .. och han INTE var statsminister .. så kanske någon av oss skulle fråga ..

Hur blev det egentligen med sossarnas särskilda utbildningskontrakt som skulle tecknas med alla under 25 år som inte klarat av sina studier? Det där kontraktet som skulle se till att den som inte var beredd att fullfölja studierna, enligt en individuell studieplan, inte heller kommer att beviljas socialbidrag?

Det var märkvärdigt vad tyst det blev om det .. skulle vi säga lite ironiskt och skratta åt tanken på sossar som FÖRBJUDER bidrag i stället för att göra dem beroendeframkallande. Men .. det vet man väl hur det är med politiker .. det är mycket snack och lite verkstad .. och sen gick vi antingen hem var och en till sig, eller så bjöd någon av oss på kaffe.

Men nu ÄR Stefan Löfven statsminister och han bor definitivt inte granne med mig.

Men .. ändå .. så låter han precis som den granne jag har i verkligheten. H*n som vet precis hur allt ska göras .. men inte riktigt har klart för sig hur livet kan se ut för någon med andra förutsättningar, eller om det fungerar i verkliga livet eller i förhållande till gällande lagstiftning och regelverk.


fredag 29 maj 2015

"Jag kommer att svara på frågan om hur vi ska få den lägsta arbetslösheten i EU år 2020" ..

.. sa Stefan Löfven till pressen, innan han talade till de trogna på sossekongressen. Och han fortsatte ..

Det är ett tufft mål.

Det kommer att bli ännu tuffare än tidigare att nå målet än när partiet satte det.

Men .. Jobbagendan är ingen quick fix, det beror på att knäcka arbetslösheten är ingen quick fix!

Det här innebär inte att vi nu säger nu får vi ge upp, det här går inte.

Vi kan efter bara åtta månader i regeringsställning .. att vi börjar bocka av jobblöfte efter jobblöfte.

???

Sedan informerade statsministern de samlade medierepresentanterna att han .. är så trött på de ödesmättade berättelserna som säger att det här går inte.

DET är vi faktiskt fullständigt överens om.

"Du måste göra din plikt för att kunna kräva din rätt" ..

.. säger Stefan Löfven i DN i dag. Det tycker jag är bra sagt, vi har alla ett ansvar för hur vi formar våra liv och hur vi tillvaratar de möjligheter som samhället erbjuder. Men jag blir väldigt intresserad av HUR denna attitydförändring ska ske.

Gör din plikt, kräv din rätt. Vi i  samhället ska satsa på att det finns resurser i skolan. Men alla måste själva tänka till vad de ska göra för att förändra detta ... { ... ] ...Generellt sett behöver vi få upp lite mer disciplin och ordning. Både elever och föräldrar måste tänka till. Det viktigaste för barnet är att klara sig så bra som möjligt i skolan. Det är inte kompisar, det är inte ens idrotten och det är inte dataspelen. Skolan är viktigast. Detta verkar vara vad Stefan Löfven säger när han talar med journalisten när kameran inte är på och där är jag fortfarande helt överens med vad han säger .. även om frågan HUR? ännu inte besvaras.

Det han säger i det filmade inslaget är däremot ..

När vi ser i Pisa-mätningarna att inte bara kunskapsresultaten sjunker utan vi också ligger efter i vad gäller exempelvis att hålla tiden, vara i tid till lektionen, då har vi en diskussion att ta för det ingår naturligtvis i utbildningen att se till att vara i tid till lektionen, då kan man tillgodogöra sig utbildningen på ett bättre sätt. Det är en del av diskussionen. Det ligger på dom enskilda eleverna, det ligger på föräldrarna .. naturligtvis .. lärarna, rektorer och andra aktörer att se till att vi har den ordningen.

Och så ställer intervjuaren den fråga jag vill ha svar på .. Vad kan ni göra politiskt för att den här utvecklingen kommer igång?

Det är att föra upp den här diskussionen och se till att den tas på allvar och systematiskt runt om i hela landet.

Det är inte så att alla kommer sent till lektionen .. det är inte det vi säger .. men vi måste ju .. vi ska prata igenom och se till att vi har på våra skolor de regler som man är överens om .. så här ska det vara i vår skola .. så här ska det vara i vårt klassrum.

Jahaja? 

Sammantaget börjar jag ana att Löfven vill att eleverna ska komma i tid för att kunna tillgodogöra sig undervisningen .. oklart hur det ska genomföras eller vad som händer om dom enskilda eleverna och deras föräldrar inte gör som förväntat? Vilka verktyg tänker sig Stefan Löfven att lärarna, rektorer och andra aktörer ska använda sig av för att genomföra denna attitydförändring?

HUR? .. är en fråga som Stefan Löfven undviker att svara på, oavsett i vilket sammanhang den ställs.

Att eleverna i allt för stor utsträckning väljer utbildning efter vad de VILL arbeta med i stället för en utbildning som leder till vad de KAN få anställning som, är något som statsministern vill ändra på. HUR det ska ske framgår inte och även om det inte låter så kul så finns det en poäng i att inte alla kan arbeta med media, konst, musik eller djur.

Men vilka ska vara de utvalda och vilka ska föras in på mer verklighetsanpassade vägar .. och HUR ska den gallringen se ut?

Och så vill statsministern att .. medborgarna skärper sig och tar större ansvar själva för att bli anställningsbara.

Och här blir jag rejält provocerad .. även om jag förstår vad han egentligen menar.

Men när socialdemokraterna på sin egen kongress, som inleds i dag, väljer att bordlägga alla frågor gällande invandring och integration fram till kongressen 2017, så blundar de för hur det ser ut i samhället i dag. De lyssnar inte på människorna som bor i det, kommer till det eller försöker skapa sig en framtid i det.

Det är tydligen bara att "skärpa till sig och ta ansvar för att bli anställningsbar" .. medan asylboendena förtätas för att få plats med alla nya arbetslösa, bostadslösa och passiviserade nya medborgare och anställningarna .. som de skärpta och anställningsbara kan söka .. lyser med sin frånvaro.

Om sedan eleverna passar tiden bättre och väljer utbildningar som mer passar samhället än deras egna drömmar, så uppnår vi garanterat Europas lägsta arbetslöshet någon gång runt 2020, enligt Stefan Löfven .. och aldrig, enligt Ylva Johansson, som i sin tur skyller på att sossarna inte hade en aaaaning om hur många flyktingar som skulle söka sig till Sverige när löftet gavs.

Något hon alltså inte får tala om på någon s-kongress före år 2017.onsdag 27 maj 2015

Plötsligt ..

.. verkar det vara lättare för en vanliga människa att berätta att h*n röstat på SD än att erkänna att h*n lagt rösten på Stefan Löfven?

Pinsamhetsfaktorn i vår nya regering verkar ha växt sig högre än stigmatiseringen av Sverigedemokraterna .. för, som någon sa, det kan knappast bli värre.

Det känns lite ovanligt, minst sagt. Men fortfarande vilar det ingen pinsamhet över att stå för ett Miljöpartistiskt val, vilket ger mig chansen att utbrista .. är du inte riktigt klok! Har du röstat på MILJÖPARTIET!!? Vilka svampar har du gemensamt med dem? .. eller hur tänkte du då, om du nu tänkte alls?

Vilket kan vara början på ett intressant och roligt samtal .. sett ur min synvinkel.

Det är rätt märkligt att det fortfarande finns människor som på fullt allvar tror att den miljö som Miljöpartiet talar om är den faktiska miljön som finns på landsbygden. Blommor och fågelsång, grusvägar, natur, djur, lantbruk och en levande landsbygd?

Men när det diskuteras politik ute i stugorna hos oss som bor mitt i spenaten, så blir det allt vanligare att någon hänvisar till DÖ och säger .. jag önskar att det fanns ett nytt och annat parti att rösta på. För kunde SD bli så här stora på så kort tid, borde ett parti för "vanligt folk" kunna växa ännu fortare.

Fler och fler uttrycker önskemål om något annat än det vi har .. men när jag googlar på nya partier och vilka föreningar/organisationer som förväntas registrera nya partier, så tänker jag att det är nog bäst att vara försiktig med vad man önskar sig.

Det gamla ordspråket .. man vet vad man har, men inte vad man får .. var nog inte ogrundat, för det är sällan så illa att det inte kan bli sämre.tisdag 26 maj 2015

Den 24 juli 2014 höjde Migrationsverket ..

.. sin prognos för 2014 över antalet asylsökande till 80 000, ensamkommande flyktingbarn till 6 500, anhöriginvandring till 62 000 .. vilket medförde att ekonomiskt behöver Migrationsverket förstärkning för att klara uppgången. På anslaget för ersättningar och bostadskostnader för asylsökande behövs 1 152 miljoner kronor i år enligt prognosen.

Detta var information som samtliga partier fick ta del av INNAN valet..

I oktober 2014 säger Stefan Löfven i sin regeringsförklaring ..  Ett tydligt sysselsättningsmål ska styra den ekonomiska politiken. Antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020.

Samtidigt, och i samma regeringsförklaring, beskriver han den tidigare integrationspolitiken som "föråldrad", avskaffar integrationsministern och slår fast att ... Vägen in i Sverige - och rätten till jobb och välfärd - är en angelägenhet för alla.

Den 25 maj 2015 kallar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson till pressträff och förklarar att det är omöjligt att klara vallöftet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020, därför att .. den ökade flyktinginvandringen gör målet ännu tuffare eftersom att .. när vi satte upp målet visste vi inte hur många som skulle fly till Sverige.

??

Alltså .. regeringen, som redan innan valet tagit del av Migrationsverkets prognos om den ökade flyktinginvandringen, säger att den inte är ett problem eftersom rätten till jobb och välfärd är lika för alla, men eftersom ingen visste/förstod hur många som skulle komma till Sverige blir målet om sänkt arbetslöshet helt omöjligt att uppfylla, eftersom den stora jobbsatsningen, gällande rätten till jobb och välfärd till alla, kräver samma "föråldrade integrationspolitik" för invandrare, som gjorde att det inte behövdes någon särskild integrationspolitik eller integrationsminister som särskilde invandrare på ett otrevligt rasistiskt sätt som gynnade det främlingsfientliga partiet som skyllde arbetslösheten på invandrare?

??

Det är ungefär 8 månader sedan vi bytte regering, det känns som en evighet, men också som en förbluffande kort tid med tanke på att så gott som alla vallöften redan passerat bäst-före-datum med god marginal.

Jag begriper inte mycket av den rödgröna visionen .. framför allt inte HUR de ska åstadkomma de underverk de påstår att de kan åstadkomma i obestämd framtid .. men vi kan väl alla konstatera att det är sämre hållbarhet på sossarna och deras vallöften nu för tiden.


Men det kanske är en följd av skadlig MiljöPåverkan?SvD, Expr., Expr., GP,

måndag 25 maj 2015

"Men för sossarna är det här förmodligen den sista dansen" ..


Sossarna som var så stora, så stolta och så oövervinnerliga?

Det är så sorgligt. Det är hela min tonårstid .. det är som att avskaffa gröt på julafton, nubbe på midsommar och Kalles Kaviar på hårt bröd. Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva den här dagen.

Om de "förlorar" det här valet är de i bästa fall ett helt vanligt 20-30% parti nästa val, och om de "vinner" så kommer de aldrig mer i närheten av regeringsmakten när det står klart att de inte kan leverera ren sossepolitik utan måste tära på tillgångarna genom att mata .. framför allt .. Miljöpartiet, med miljarder. Vänsterpartiet är nog nöjda med mindre, men om det värsta kommer till det värsta och F! kravlar sig in i riksdagen, vill nog Gudrun också vara med och leka med skattepengarna.

Blir det överhuvudtaget en regering så blir den lika populär som EU.

Då tror jag att sossarna har dansat sin sista dans och att en politisk epok har gått ur tiden. Vilket var Miljöpartiets och Maria Wetterstrands mål, tydligt uttalat i en intervju inför förra valet.

Så det är väl bara att gratulera Sveriges dyraste och mest mediahypade parti.

Det är kanske inte så ofta jag får anledning att utbrista .. Vad var det jag sa!! .. och i det här fallet så är det inte så värst roligt heller. Men visst blev det så .. sossarna "vann" och förlorade partiet.

För ett år sedan så sa vi att det kanske behövdes ett regeringsskifte för att krossa den svenska välfärdsmyten om rättigheter utan varken skyldigheter eller eget ansvar .. från vaggan till graven. Men att den skulle krossas så dramatiskt hade vi ingen aning om.

Det verkar som om Miljöpartiet fungerar som en omvänd hartass på dem som de samarbetar med för tillfället.

Först var det Mona Sahlin som skulle bli Sveriges första kvinnliga statsminister med hjälp av Miljöpartiet .. och det vet vi ju hur bra det gick.

Sedan föll Fredrik Reinfeldt för Miljöpartisternas löften om att en överenskommelse gällande migrations- och asylpolitik skulle förinta SD genom att de lämnades utan inflytande i den frågan .. och det vet vi ju har bra det gick. 

I dag är Miljöpartiet plötsligt det parti som Sverigedemokraterna oftast röstar lika som i riksdagen, vilket kanske är förklaringen till att sossarna dalar i opinionsmätningarna men inte Miljöpartiet?

Och nu är det Stefan Löfven som klamrar sig fast vid statsministerposten med hjälp av Miljöpartiet .. och vi anar hur det kommer att sluta, eller hur?

Men handen som manövrerar marionetten vem tillhör den? Miljöpartiet eller svensk media- och kulturelit .. det vete sjutton.

Vad vi däremot vet är vad Miljöpartiets påverkan på maktsugna statsministerkandidater har resulterat i. Som Johan Westerlund skriver i blogposten Bondförnuft där han redovisar för vad det kostar att gå in oförberedd i ett regeringssamarbete med Miljöpartiet ..  Jag .. [Vi] ..kan bara konstatera att även om vi får hejd på de volymer som anländer idag så kommer integrationsarbetet som ligger framför oss kunna sysselsätta oss för 20-30 år framåt innan vi på något sätt kan andas normalt igen.

Grattis alla ni som nu tar era första steg ut i vuxenlivet. Ungefär samtidigt som era barn är lika gamla som ni är nu kommer .. kanske .. den utlovade vinsten att betalas ut.

För att krossa den svenska välfärdsmyten är det kanske nödvändigt att vi byter regering oavsett vad det kommer att kosta .. skrev jag den 31 januari förra året, men då hade jag ingen aning vilket högt pris vi kommer att få betala för Miljöpartiets orealistiska visioner .. som inte bara bakbundit två statsministrar utan också gett Sverigedemokraterna fler väljare än de någonsin kunnat drömma om.
lördag 23 maj 2015

Halleluja ..


 .. vi har ett golv!!

Nu slipper vi vada genom byggbråte för att komma till skafferiet och det finns inte längre några hål som vi kan förlora katter i.

Men säg den lycka som är beständig .. när golvet väl kom på plats utbröt i stället det stora kakelkriget. Ni kan inte ana hur mycket kakel det finns i nyanserna grått, gråsvart, melerat grått, svart, mönstrat svart, mönstrat grått, grått OCH svart och vitt, vitt, vitt, vitt .. eventuellt med mönster av grått eller svart. Dessa färger finns i naturmaterial, glasmosaik, annan mosaik, keramik, annat odefinierbart men väldigt dyrt och dessutom som exklusiva kakelplattor i grått OCH svart .. OCH VITT!!

Det finns alla upptänkliga storlekar. Jättekakelplattor, smååååå, små kakelplattor, ännu mindre mosaikplattor, rektagulära plattor, vanliga fyrkantiga budgetplattor, märkliga plattor med bara kanter .. men jag har inte sett några runda eller ovala hittills.

I och för sig så går det ju att slå in på den väg som är fylld med äkta eller naturtrogna imitationer av natursten och marmor i fler varianter än vad jag tror naturen själv kan åstadkomma. Men där någonstans finns en gräns .. i alla fall för den här familjen.

Vi har tre, tjocka kakelkataloger och det finns 4 återförsäljare i vår lilla stad .. men vi kan inte enas om en enda liten kakelplatta.

För att inte tala om färgen på väggen.

 Den hade vi bestämt i förväg så den skulle passa till skåpen som var beställda under beteckningen "crème". Jag vet inte jag .. men i min värld är crème en färg som för tankarna till något i stil med vaniljglass eller grädde?

Det som fanns i paketen var mer att betrakta som Dystert Crème .. förmodligen för att det skulle passa bra ihop med grått, svart eller vitt? Hur som helst så passar inte den lite varmare färgen som vi valt, inte särskilt väl tillsammans med Dystert Crème. För att tala som en negativ Ernst .. de gifter sig liksom inte med varandra.

Men det blir säkert bra, bara vi hittar en lösning på kakelkriget där vi .. trots att vi lånat hem varsin provskiva .. är så långt från varandra som det bara är möjligt.

fredag 22 maj 2015

Tungomålstalande ...

 ... är när en person i ett religiöst .. sektliknande? .. sammanhang talar på ett främmande, gudomligt inspirerat tungomål eller framför ett budskap som enbart vänder sig till människor som förstår det aktuella språket. Tungotal kan framstå som ett rabblande av obegripliga ord, men är fullständigt logiskt, i den begränsade verklighet som den tungomålstalande personen har sina rötter i.

Jag tänker på det när jag läser slutklämmen i Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism ..

..  Metodutveckling av ett förebyggande arbete.
Kombinationen av kompetensutveckling, informationsinsatser,
utveckling av samverkansstruktur, internationellt erfarenhetsutbyte, och
omvärldsbevakning kommer resultera i en metodutveckling som behöver
befästas och implementeras.

???

Jag kan läsa orden, förstå dem vart och ett för sig och till och med i enskilda grupper om två eller tre .. men alltihop tillsammans? Vad står det egentligen? Berätta det gärna om ni har några idéer.

Men första gången jag började misstänka att vi fått en regering som talade i tungor var när jag följde riksdagsdebatten den 8 oktober förra året, när Stefan Löfven .. som då inte hade en aning om att han ledde en minoritetsregering .. kommenterade kärnkraftsfrågan på följande sätt ..

När det gäller kärnkraften så är jag alltid lika fascinerad av  .. ja, jag förstår .. kärnkraften kommer att finnas där under överskådlig tid och jag förstår intresset för den, men jag tycker .. och har sagt så många gånger .. tänkte jag också säga till kammaren .. den intellektuella nivån blir lite för dålig om vi bara när vi pratar energi kan prata ett energislag. Den är viktig och kommer att vara viktig under lång, lång tid. Det är precis av det skälet, osäkerheten, som vi måste in i dom samtalen. Det är precis av detta skäl .. för det kommer att vara väldigt få som vågar investera om man riskerade få ändrade förutsättningar efter nya 4 år.

Vem ska våga investera då?

Här pratar man om investeringar som ska ligga långt, långt fram i tiden oavsett vilket energislag som man förespråkar så är det precis av detta skäl. Och därför måste vi in i samtalen om detta, sen kan man göra olika bedömningar vad vissa beslut faktiskt betyder om man gör en bedömning att det här betyder att det här kärnkraftverket kommer att stänga eller inte.

Om någon vill läsa hela blogginlägget och hela uttalandet så finns det under rubriken, Vi kan nog alla göra bedömningen att det här betyder att regeringen har ett ingångsvärde.

I riksdagens frågestund kunde jag höra vice statsminister Åsa Romson, MP, svara Robert Hannah, Fp, när han frågar .. Vad är regeringens strategi för att hantera återvändande terrorister och folkmördare?

Svaret blev ..vi ska ha i det svenska samhället en god .. sammanhållning i .. analysen över att det här är inte att bidra till fred eller  ..
.. ja, vad sjutton säger hon här? Jag har lyssnat ett 10-tal gånger och får det till sanitet? Det är väl ändå inte möjligt?
.. för någon att delta i terrorism i utlandet. Men också en viktig signal att när man återvänder ska man ta ansvar för sina ..
.. ordet drunknar i talmannens röst, kan möjligen vara ansvar? Det skulle vara logiskt vilket gör att jag känner mig lite tveksam?

Stefan Löfvens tungomålstalande har tydligen fått fäste hos regeringspartierna och trots att han lyckats förhandla sig till Alliansens stöd vid framtida budgetomröstningar .. så sitter han numera och gnäller över att de .. i alla fall!! .. försöker få gehör för sin egen politik.

Sitter i ett hörn och gnäller när de kan hjälpa till att formulera politiken .. som statsministern uttrycker det, där han sitter i sitt hörn på regeringskansliet och gnäller över att han leder en minoritetsregering som enbart existerar tack vara oppositionens beröringsskräck för det parti som, förutom Vänsterpartiet, ändå ger regeringen det stöd han efterlyser från sina DÖdspolare i DÖ.

Det är som med tungomålstalande .. varken logiskt eller begripligt, men jag tror jag begriper avsikten med det hela.

En gång såg jag en film, en thriller, där huvudpersonen bara ville väl i en värld där allt han företog sig ledde till platser han aldrig kunde ha föreställt sig att han skulle besöka. Han var jagad, förvirrad och rädd .. folk dog som flugor runt honom .. och så mötte han hjärnan som skyddade de oåtkomliga makthavarna/skurkarna.

Av någon anledning fann de något hos varandra och han som krossade och mördade med samma likgiltighet, kände mot sin vilja, en slags sympati för offret för hans intrigerande.

Vem är du? .. frågade den Gode Mannen.

Jag är den som tillkallas när något behöver obegripliggöras .. fick han till svar.

Det är ju klockrent. Stefan Löfven är ju helt klart den rödgröna regeringens Obegripliggörare, mannen som fick väljarna att köpa något helt annat än det de fick.