söndag 29 september 2019

Brukarimport eller människohandel?

Så möjliggjorde alliansen ”brukarimport” till Sverige, är rubriken på Anna Dahlbergs krönika i Expressen idag och det var nästan det enda som berörde brukarperspektivet i en text som sedan i sin helhet handlade om fusket med arbetskraftsinvandring.

”Mindre känd är den så kallade brukarimporten. Upplägget ser som regel ut så här: Assistansbolaget hittar en familj i tredje land med ett funktionshindrat barn, som vill komma till Sverige. Därefter anställs en av föräldrarna, som kommer hit först. Väl på plats ansöker föräldern om att återförenas med sin familj, vilket är möjligt utan något försörjningskrav med dagens lagstiftning.

När barnet har anlänt ansöker familjen om assistansersättning hos Försäkringskassan. Om ansökan beviljas kan föräldern sedan övergå till att arbeta som anhörigassistent åt sitt eget barn. Det är en win-win för båda parter - för familjen, som erbjuds en framtid i Sverige, och för assistansbolaget som har fått en ny kund”.

Det här är något som varit väl känt under nästan 10 år. Vilken journalist värd namnet hade lätt kunnat hitta dessa uppgifter som finns i en utredning från ekobrottsmyndigheten, på varje socialkontor och hos migrationsverket .. om bara någon vågat leta.

Det säger en hel del om samtalsklimatet de senaste 10 åren. Rädslan för att utpekas som sverigedemokrat eller rasist har gjort att dessa och andra akuta kostnadskrävande problem har begravts eller ”glömts bort”. Jag har all förståelse för det, i de fall jag själv försökt skriva om det har resultatet blivit så försiktigt och luddigt att huvudinnehållet nästan dolts. (https://anybodys-place.blogspot.com/2010/11/att-stjala-fran-sjuka-och-handikappade.html).  För vem vill bli av med jobbet eller stämplas för livet som en ondskefull sverigedemokratiskt nazist/rasist/fascist?

Anna Dahlberg har hittat ett läckt dokument från Migrationsverket gällande oegentligheter kopplade till ett (ETT!) utpekat assistansbolag i en större mellansvensk stad.  .. ”Läsningen är hårresande. Bara detta enda bolag ger en träffbild på 200 ärenden i den centrala utlänningsdatabasen (CUD) och 147 ”kluster” runt brukare har identifierats. Det är sida upp och sida ner med rubriker som ”bedrägeri”, ”arbetskraftsexploatering”, ”illegalt arbete”, ”brukar-import”, ”misstanke om försök till brukar-import”, ”misstanke om skenanställning/oseriöst anställningserbjudande”.

Under respektive rubrik radas de konkreta ärendena upp med beteckningsnummer. Exempelvis: ”Beviljades AT. Sonen X är handikappad. Åberopade skyddsskäl” (AT = arbetstillstånd). Bolaget ”drog tillbaka erbjudandet efter att de beviljats tillstånd”.

Utan att ta några större risker kan jag nog gissa att den här större mellansvenska staden är Örebro. Alla som har haft den allra lilla minsta insyn i arbetet med personlig assistans har vetat om de här förhållandena länge. Många har larmat, ingen har reagerat och de som har haft regeringens öra i de här frågorna har kanske inte varit de mest seriösa aktörerna.

Men det är väl en bisak i jämförelse med det som Anna Dahlberg varken kan eller vill se.

Hon skriver .. Assistansbolaget hittar en familj i tredje land med ett funktionshindrat barn, som vill komma till Sverige. Om det bara var så enkelt skulle vi kunna säga att det inte är direkt fel att ett funktionshindrat barn får ett värdigt liv i Sverige. Kanske är det till och med mer nödvändigt att ge det barnet en chans före en fullt arbetsför afghansk man som påstår sig vara minderårig?

Men, hur vet Anna Dahlberg att barnet ens är släkt med dem som påstår sig vara dess föräldrar? Det kanske inte alls är så att Assistansbolaget hittar en familj i tredje land med ett funktionshindrat barn, utan tvärtom så att en familj ”hittar” en funktionshindrad som de kan ta med sig till Sverige som garant för sin försörjning?

I de fall där det avslöjats bedrägeri med assistanstimmar har de avlönade assistenterna inte ens bott i närheten av brukaren än mindre arbetat en enda timme. Den funktionshindrade har bott, isolerat och utan förmåga att kommunicera med någon, i en familj där h*n har haft som enda uppgift att vara familjens inkomstkälla.

Här skulle Anna Dahlberg och andra journalister kunna göra avsevärd skillnad om de vågade fråga sig själva .. hur vet vi att det här inte bara handlar om ”bedrägeri”, ”arbetskraftsexploatering”, ”illegalt arbete”, ”brukar-import”, ”misstanke om försök till brukar-import”, ”misstanke om skenanställning/oseriöst anställningserbjudande” och inte ren människohandel med hjälplösa människor som inte har en aning om vilka de som påstår sig vara deras föräldrar är?


Vem i detta handlingsförlamade land törs misstänkliggöra ett påstått släktskap när vi inte ens törs ifrågasätta åldern hos en fullvuxen man som påstår sig vara ett barn?

torsdag 26 september 2019

Ta ert an(s)var - säger Annie Lööf ..


.. och vänder sig till de forna allianskollegorna som hoppade av de blocköverskridande samtalen, om åtgärder mot den ökande gängkriminaliteten, förra helgen.

Hon vänder sig också direkt till de kriminella gängen .. Vi kommer inte att vika oss, vi kommer inte att backa, vi kommer jaga er och knäcka er.

Där fick dom!

Ja jädrans, det var verkligen inte bara ord och inga visor, utan en kraftfull signal till landets gängkriminella att Annie Lööf tar frågan på djupaste allvar.

På djupaste allvar” .. det var starka ord från Centerledaren, ord som helt klart var inspirerade av samarbetsministrarna Morgan Johansson och Stefan Löfven som redan den 26 augusti gav samma kraftfulla signal till samma gäng med de djupt allvarsamma orden: De ska jagas till världens ände om det behövs. Kallblodiga mördare kan inte få gå lösa och Det är oacceptabelt!

Annie Lööf tycks ha anpassat sig väl till sina jök-kamraters handlingskraftiga språkbruk, och vad kan gå fel .. de har ju tillsammans hela 34 punkter i sitt brottsförebyggande förslag jämfört med oppositionens futtiga 13 och det vet ju alla att flest punkter vinner.

(S)ådan herre, sådan hund .. är ett gammalt ordspråk som verkar fungera fortfarande?


lördag 21 september 2019

(S)vammel på hög nivå?


Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna hoppar av (S)amarbetpartiernas trevliga (S)amtalsgrupp som hade som mål att lösa allmänhetens missnöje med den otrevliga gängkriminaliteten med sprängningar, skottlossning med automatvapen, knivvåld, misshandel, mord, rån och inbrott.

Det är dålig stil tycker Samarbetspartierna som inte för ett ögonblick tänkt sig att samarbeta med någon som ens kan misstänkas samarbeta med SD som inte ens får delta i den nationella samlingen mot gängkriminalitet. Men vad kan man förvänta sig av partier där partiledarna hellre deltar i Micael Bindefelds födelsedagsfirande än kastar bort sin tid på samtal som bara sammankallats för att ge ett bedrägligt sken av ”handlingskraft”.

Jag måste erkänna att jag hade gjort samma val. Vem skulle välja att slösa bort timmar av livet på ett otal meningslösa timmar tillsammans med Morgan Johansson i stället för att slå klackarna i taket på festernas fest för att fira en pigg 60-åring? Till och med en burgare på donken tillsammans med trevliga vänner känns mer lockande.

Men det blev visst ett resultat ändå.

34 smarta förslag som kan få marken att skaka under de kriminella gängen. 

1. Polisen får möjlighet att läsa krypterad kommunikation
2. Enklare att använda hemliga tvångsmedel i fråga om grov organiserad brottslighet
3. Ge polisen bättre möjligheter till husrannsakan kopplat till skjutningar och gängmiljöer
4. Obligatorisk häktning för flera brott
5. Utvidga och permanenta arbetet med snabbare lagföring
6. Ordningsvakter kan avlasta polisen
7. Automatisk kamerabevakning av fordon i gränsområden
8. Förstärk det myndighetsgemensamma arbetet mot grov organiserad brottslighet. 
9. Ökade möjligheter att förverka brottslingars tillgångar
10. Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott
11. Avskaffa straffreduktionen för unga vuxna vid grov brottslighet
12. Utred vistelseförbud inom ramen för påföljdssystemet
13. Ytterligare medel till LVU-placeringar
14. Fler SIS-platser med förbättrad kvalitet
15. Skärp straffen för den som rekryterar unga till kriminalitet
16. Skärp straffen för brott kopplade till kriminella uppgörelser
17. Skärpta straff för vapen- och sprängmedelsbrott
18. Skärp straffen för den som överlåter narkotika till andra
19. Koppla villkorlig frigivning till deltagande i återfallsförebyggande åtgärder
20. Inför påföljden ungdomsövervakning
21. Straffansvar för falska uppgifter i polisförhör utreds
22. Utred system med kronvittnen
23. Höj minimistraffen för övergrepp i rättssak kraftigt
24. Utred höjning av straff för mened samt skyddande av brottsling
25. Se över skyddet av och stödet till vittnen och deras anhöriga, och utred anonyma vittnen
26. Förstärk vittnesskyddsprogrammet
27. Trygghetsberedning
28. Satsa långsiktigt på skolor och socialtjänst i socialt utsatta områden
29. Socialtjänsten måste kunna gripa in tidigare och i fler situationer (s.k ”mellantvång”
30. Socialtjänst på kvällar och helger i socialt utsatta områden, samt sociala insatsgrupper
31. Lagstifta om brottsförebyggande ansvar för kommuner
32. Samordnade insatser för barn och unga i riskzon
33. Inför ett nationellt avhopparprogram
34. Effektivisera arbetet mot penningtvätt

Bara dessa 34 punkter passerar nålsögat i riksdagen så kommer medborgarna åter att kunna sova lugnt om natten och jag känner mig genast mycket, mycket tryggare.

För vad kan gå fel med skarpa och effektiva åtgärder som .. hemliga tvångsmedel, ett utvidgat och permanentat arbete, förstärkt myndighetsgemensamt arbete, ökade möjligheter, förbättrade åtgärder, utredning av vistelseförbud, ytterligare medel till LVU-placeringar och fler SIS-platser, återfallsförebyggande åtgärder, ungdomsövervakning, utredning om straffansvar vid falska uppgifter, översyn av skydd och stöd av vittnen, lagstiftning om skärpta straff för dem som skjuter, spränger, langar och sysslar med kriminella uppgörelser, trygghetsberedning, satsningar på skola och socialtjänst samt att socialtjänsten och sociala insatsgrupper arbetar på kvällar och helger i utsatta områden (kostnaden läggs på konkursmässiga kommuner?), samordnade insatser för barn och unga (kommunernas ansvar?).

Men det bästa av allt tycker jag i alla fall är punkt 27, TRYGGHETSBEREDNING (vad det nu är och hur man nu bereder trygghet?) och det kraftfulla och SKARPA förslaget .. Lagstifta om brottsförebyggande ansvar för kommuner. För det är ju ändå i kommunerna de kriminella gängen bor och verkar och då är det ju logiskt att de får ta det fulla ansvaret för att se till att gängkriminaliteten upphör.

(S)mart!!

Eller är det bara (s)vammel?

Men nu förväntas vi åter känna hur den svenska tryggheten omfamnar oss. Bara problemen eller utmaningarna, kalla det för vad du vill, väl har landat hos landets alla kommuner så kan (S)amarbetspartierna lugnt luta sig tillbaka och låta tiden gå till nästa valrörelse eftersom ingen av de 34 punkterna kan genomföras NU, när det verkligen behövs?

Och om tre år, då kommer bristen på ”åtgärder” att vara oppositionens fel!