lördag 31 oktober 2015

Ett praktisk förhållningssätt till lagen?

Morgan Johansson .. vår migrations- och justitieminister som svarar både för att flyktingmottagandet sköts på bästa sätt och att lagen efterföljs enligt lagens mening .. besökte nyligen ett boende för ensamkommande flyktingungdomar.

På grund av det ökade trycket på mottagningssystemet är det inte längre möjligt att följa alla regler som verksamheten ska uppfylla .. säger David Nilsson, enhetschef, på boendet, som redan i somras efterlyste besked från Morgan Johansson och regeringen om vilka regler som är möjliga att tänja på och vilka som ovillkorligen måste följas.

Man måste vara pragmatisk i en sådan här situation. Det finns en del regler som är viktiga att hålla på, det finns andra som man ibland kanske kan vara beredd att tänja lite på när vi befinner oss i en situation där vi har ett läge när det kommer fler flyktingar till Sverige än vad vi någonsin sett. Under en sexveckorsperiod har vi mellan 7000 och 9000 och till och med över 9000 som har kommit per vecka. Vissa dagar 1500–1700. I ett sådant läge är det klart att man måste vara beredd att vara praktisk .. svarade Morgan Johansson som inte ville gå in på några detaljer utan överlät det till de enskilda boendena?

Vara beredd på att vara praktisk? Det är alltså möjligt för enskilda aktörer att ha ett praktiskt förhållningssätt till lagen om situationen .. läget .. kräver det?

"Pragmatism - kännetecknas av fokus på handlingars och påståendes praktiska konsekvenser".

Är inte Morgan Johansson pragmatiska förhållningssätt en aning obetänksamt när han talar om en flyktingström som landet tappat kontrollen över.

På landet .. mitt ute i spenaten där vi bor .. har de flesta hushåll ett vapenskåp fastbultat i väggen på ett "hemligt" ställe. Lagen säger att vapen inte får förvaras på annat sätt och att de dessutom inte får förvaras laddade .. plus en hel del andra förhållningsregler.

Om nu förhållandena ändras så dramatiskt att det blir ett ökat tryck på polisen, vilket medför att de inte längre har tid med enklare sysslor som inbrott, rån och överfall, samtidigt som dessa verksamheter blir vanligare ... kan man då tänka sig ett pragmatiskt förhållningssätt till vapenlagstiftningen? Vara lite pragmatisk och tänja på reglerna .. och ha hagelbössan lite praktiskt laddad under sängen på natten?

Bara för att ge en illusion av trygghet när den som tidigare fanns inte längre fungerar?

Och hur funderar de som bränner ner planerade asylboenden på orter .. mitt ute i samma laglösa spenat ..  där de boende kommer att hamna i minoritet i förhållande till de asylsökande?

"Pragmatisk är den som inte låter abstrakta idéer (känslor, ideologier, etc.) stå i vägen för möjligheten att åstadkomma något i praktiken".

Är den kriminella handlingen .. sett ur deras synvinkel .. inte också en pragmatisk handling för att åstadkomma något i praktiken, framkallad av "en situation där vi har ett läge när det kommer fler flyktingar till Sverige än vad vi någonsin sett"?

Vilka regler får tänjas, vilka handlingar och vems åsikt om de praktiska konsekvenserna ska lagen anpassas till och vem har beslutsrätt över vad som var fel eller rätt om lagen får tänjas och när händelsen redan har skett?

Land ska med lag byggas .. skriver Johan Westerholm och jag kan inte se annat än att Morgan Johansson är ute och tassar på förbjudna, farliga och oframkomliga vägar när han tycker att lagen ska anpassas efter de situationer som uppstår när det kommer fler flyktingar till Sverige än vad vi någonsin sett..

Är det vid något tillfälle som det är viktigt att poängtera att svenska lagar och förordningar gäller så är det väl nu?fredag 30 oktober 2015

Margot Wallström sitter i Sveriges vackraste ministerrum ..

..  i Arvfurstens palats och säger att det finns en punkt då flyktingmottagandet blir en sådan påfrestning på det svenska samhället att vi inte klarar mer.

– Jag tror att de flesta känner att vi inte kan upprätthålla ett system där det kanske kommer 190 000 människor varje år, i längden kommer våra system att braka ihop. Och det mottagandet kommer inte att få folkligt stöd. Vi vill ju att det ska vara ett värdigt mottagande av dem som kommer hit.

De dyrbara möblerna har fått lila överdrag, alla stora kartor som Carl Bildt omgav sig med är bortstädade från golvet och utrikesministern bekymrar sig över att Sverige brinner. Något som hon håller Sverigedemokraterna ansvariga för, eftersom "deras retorik bidrar till att skapa rädsla. Och den kanske också blir den utlösande faktorn för den som har onda tankar och själv är rädd". Hon säger också "att Sverige måste få slut på bränderna och tycker att Sverigedemokraterna borde reagera mot kriminaliteten".

Och .. vips .. så har hon befriat både sig själv och resten av regeringen från ansvar för medborgarnas oro och frågor, de brinnande asylboendena och landets övriga kriminalitet!

Så lätt var det!

Jag kan inte låta bli att tänka på hur Stefan Löfven reagerade när Tobias Billström blev intervjuad i DN .. en väldigt kort intervju, med stora konsekvenser .. och tog sig friheten att beskriva illegala invandrare som ett problem och dessutom beskrev det på följande sätt .. "Ibland har vi bilden av att personen som är gömd bor hos en trevlig blond svensk dam i 50–60-årsåldern som vill hjälpa till. Men det är ju inte så. De allra flesta bor hos sina landsmän som inte alls är blonda och blåögda".

Det resulterade i ett sk vänsterdrev!

Kulturens representanter krävde migrationsministerns avgång för att han inte bara använt ordet "volymer" utan också "uttalat fientligheter gentemot invandrare och flyktingar" genom att, "i ett officiellt intervjusammanhang", komma med "ett högoktanigt rasistiskt uttalande, fullt i klass med de grövsta citaten ur valstugereportaget". (Gjort av Janne Josefsson för Uppdrag Granskning, om ni minns det?)

Stefan Löfven tyckte det var "ett mycket flagrant uttalande". Han sa att "det är häpnadsväckande att en migrationsminister kan uttala sig så. Att någon över huvud taget kan uttala sig så, inte minst om man är migrationsminister. Det var ett väldigt dåligt uttalande".

Tobias Billström pudlade och bad om ursäkt, men det räckte inte för Stefan Löfven som sa "att det är upp till regeringschefen att säga vad som gäller och att Reinfeldt ska hålla rent från uppdelning efter hår och hudfärg".

Nu brinner asylboendena och Jimmie Åkesson tar avstånd medan Margot Wallström säger att det inte räcker med ett avståndstagande utan att det är SD-ledarens ansvar att "hålla rent" i Sverige oavsett om de skyldiga är sverigedemokrater eller inte.

Samtidigt som hon talar om volymer .. 190 000 .. som kommer att bli dubbelt så många nästa år och att det i längden kommer att innebära att "våra system kommer att braka ihop".

Hur kommer statsministern att reagera på det uttalandet? Tobias Billström beskrev problemen med illegala invandrare .. Margot Wallström beskriver asylsökande flyktingar som problem?

Kommer Stefan Löfven att säga att det är "häpnadsväckande" att en utrikesminister uttalar sig så? Kommer han att säga att "det var ett väldigt dåligt uttalande" och se det som "att det är upp till regeringschefen att säga vad som gäller .. och hålla rent från uppdelning efter hår och hudfärg"

Eller kommer han som vanligt att tiga och se det som Någon Annans problem?

Och .. blir det en upprörd artikel på DN:s kultursidor i morgon? Kommer någon att se Margot Wallströms ord som "ett högoktanigt rasistiskt uttalande" och att hon "uttalat fientligheter gentemot invandrare och flyktingar i ett officiellt intervjusammanhang"?

Hur många tror på ett kraftfullt uttalande från statsministern och en avståndstagande debattartikel på kultursidorna i morgon?


Eller är alla åsiktskorridorens goda människor på flykt i full panik för att slippa stå för allt de sagt och gjort under de senaste 2-3 åren? Sist kvar blir hängd .. så vem blir den som låser efter sig .. Göran Greider, Özz Nujen, Malena Ernman, SVT:s vänsterfalang eller landets regeringschef?


HD,

torsdag 29 oktober 2015

Jag skulle bra gärna vilja veta ..

.. hur Stefan Löfven ser på sig själv och sitt första år som statsminister.

Vad tycker han att han har uträttat under sitt första år som ledare för landet? Tycker han att han har lyckats med det han har företagit sig? Vad tycker han har varit framgångsrikt? Hur tänker han sig att de kommande tre åren ska se ut?

Tycker han på fullt allvar att Näringslivet .. dvs svenska företagare .. bär ansvaret för den misslyckade integrationen och att ansvaret för Sveriges gränser enbart är en fråga för polisen och inte för regeringen?

Gäller samma sak för de skenande kostnaderna i sjukförsäkringen? Är ansvaret enbart Försäkringskassans, och hur kan vi då vara säkra på att det hela sköts på ett rättssäkert sätt?

Men rättssäkerheten känns ju inte särskilt rättssäker nu för tiden .. det finns till och med de som tycker att vi närmar oss det rättsliga tillstånd där normala lagar och rättigheter sätts ur spel .. ungefär som vid statskupper/uppror, revolution eller liknande? Hur tänker landets högste chef?

Hur ser egentligen Stefan Löfven på sitt jobb? Och på den där utsträckta handen ..  hur känns det när omvärlden ser på den med ett hånskratt och begär att den ska användas till något mer konstruktivt än att peka på vad Sveriges statsminister vill ha för att dölja att han inte har något att ge?

Hur ser Stefan Löfven på folket? Är ALLA som ifrågasätter regeringens kompetens, rasister,  nazister, fascister eller terrorister?

Hur ser Stefan Löfven på ledarskap? Ser han sig själv som ledare för regeringen eller har han delegerat ut ansvaret på sina ministrar och pustar ut på sin kammare .. trygg i förvissningen om att det de gör eller inte gör, inte längre är hans ansvar?

Är alla Stefan Löfvens motgångar Någon Annans fel? Näringslivets, polisens, folkets, sverigedemokraternas eller kanske oppositionens?

Den förra regeringen gjorde ju upp med Miljöpartiet FÖRE den nuvarande och då kan man väl nästan påstå att det är Alliansens fel att sossarna nu måste samregera med Miljöpartiet!

För om Reinfeldt inte gjort en massa uppgörelser med Miljöpartiet så hade Löfvens uppgörelser med Miljöpartiet och Vänstern inte gjort mer än hälften så stor skada, eller hur?

Har vi en statsminister som är så uppfylld av sin egen förträfflighet att han riktar rallarsvängar mot allt och alla som möjligen skulle kunna rädda landet från totalt kaos? Henrik Alexandersson beskriver det så här .. Detta är politisk hybris, på folkets bekostnad och mot marknadens bättre vetande. Svensk politik har nu nått en politisk inkompetensnivå där hela vårt samhälle är på väg att bli metastabilt. Vi är på väg mot ett läge där annars marginella händelser kan komma att få oväntat stora konsekvenser.

Vad har Stefan Löfven själv sagt som varit minnesvärt under den här tiden? Jag söker citat som kan ge en röd tråd som leder till faktiska handlingar och blir inte mycket klokare ..

"Vi går till val på att byta regering och det är det vi går på val"

" För vanliga löntagare ska det inte bli någon skattehöjning med en socialdemokratisk regering".

"Bekymra dig du om din kant. Det här fixar jag!"

"Jag har läst den där flera gånger kanske än vad du har gjort"

"Jag .. eh .. har meddelat att jag är  .. påbörjat sonderingarna för möjligheterna att förutsättningarna att bilda en ny regering"

"Och därför måste vi in i samtalen om detta, sen kan man göra olika bedömningar vad vissa beslut faktiskt betyder om man gör en bedömning att det här betyder att det här kärnkraftverket kommer att stänga eller inte".

"Björn Söder står i riksdagens talarstol och pratar om mitt folk. Det gjorde man under fascismen. Det är det som är skillnaden mellan nazismen och fascismen, enligt min uppfattning".

"40-27-30"

"50-40-30"

"we have with us today also the öh.. the öh.. its the wrong paper.."

 "Jag tänker inte sitta kvar om Alliansens budget vinner, men sen är frågan om hur lång tid tar det att få igenom... ehh en budget som också har.. ehhh.. en prägel av vår politik. Så att det är inte så att jag bara säger att: nu vann deras budget så då tänker jag sitta kvar som statsminister - det vore direkt korkat. Det tänker jag inte göra."

"Jag tycker fortfarande att pensionärerna ska få en sänkt skatt, så den politiken står jag fast för. Men jag vet ännu inte vilka, vilka, exakt vilka, vilka möjligheter det finns öh, att att, öh, vilka, i detalj hur det ska gå till, vet jag inte längre... eh ännu."

”Vi kommer höja arbetsgivaravgifterna för ungdomar för vi måste få inkomster till att bekämpa bl a ungdomsarbetslösheten”

"Att jag inte bara skulle sitta där och vänta och säga att ”oj nu blev det ett sådant utslag, då tar jag den budgeten” och göra ingenting. Det är klart att det är ohållbart. Det håller inte. Nu har jag fått till en överenskommelse som gör att jag snabbt under 2015 kan gå i den riktning som vi vill ha".

”Vi har många döda som försöker fly”

"Sverige har inte råd med nån krisande skola, vi har inte råd med arbetslöshet, vi har inte råd med bostadsbrist, vi har inte råd med sjukvårdsbrist".

"Journalistikens viktigaste uppgift är att berätta där det annars råder tystnad. Att lysa upp mörker. Att visa det ingen annars ser".

Är det någon som ser det jag inte ser och därför har en klar uppfattning om hur, eller i vilken riktning, Stefan Löfven tänker styra landet de kommande tre åren .. berätta det gärna för mig. För det skulle kännas bra om det fanns något som pekade på att inte resten av mandatperioden kommer att följa det första årets mönster.
tisdag 27 oktober 2015

Få inte panik nu, men ..

.. var det första som föreståndaren på min dotters dagis sa till mig efter att ha presenterat sig.

Aldrig .. varken förr eller senare .. har jag fått en sådant adrenalinpåslag. Jag hade bilnycklarna i handen och skorna på fötterna innan hon fått ur sig resten .. det har hänt en liten olycka och vi har personal som är på väg till vårdcentralen med henne just nu ..

Sen hörde jag inget mer eftersom jag redan var på väg och jag hann in i väntrummet innan läkaren kom och konstaterade att det behövdes tio stygn i hakan, som träffat rutschkanan efter det att två andra barn ledsnat på att vänta på att ett mycket mindre skulle våga åka ner.

Jag tänker på det nu när våra politiker, journalister, debattörer och en massa annat löst folk .. som anser sig veta-vad-som-är -bäst-för-folket .. unisont förkunnar .. få inte panik nu, men ..

Min första tanke och alla andra som kommer efter den, handlar om hur framtiden ska se ut för MITT barn.

Jag tror att det är så alla föräldrar tänker när de som påstått sig kunna bära ansvaret för ett helt land säger .. få inte panik nu, men nu får ni nog hjälpa oss att lösa det här. För visst var det kul att vinna valet .. men nu har vi ingen aning om vad vi ska göra?

Pengar har en tråkig förmåga att försvinna om Någon Annan fattar fel beslut, ditt hem kan bli någon annans hem innan du vet ordet av och allt du investerat kanske blir till glädje för dem som manade till lugn medan de räddade sig själva.

För drygt ett år sedan hade jag blivit hängd offentligt om jag visat upp dagens tidningar på nätet eller dagens nyhetsinslag på Youtube. INGEN hade trott att det var sant! Sverige var ju landet med full kontroll på finanserna, världens bästa skola, en högklassig vård för alla, skyddsnät för äldre och funktionshindrade, välfärd för alla och landet som ensamt seglade rakt igenom en finanskris utan att någon ens märkte att den pågick.

I dag tänker jag i första hand på min dotter som har större delen av livet framför sig och jag vill hoppa i skorna, köra som en idiot och ... sedan inser jag att jag inte har en susning om vart jag ska eller hur jag ska bete mig för att se till att inget ont händer henne .. någonsin .. i resten av hennes liv.

Det värsta är att jag är fullt medveten om att det inte finns någon annan som vet det heller?


Det är sånt jag får panik av.måndag 26 oktober 2015

En KAMPANJ!! Direkt riktad mot Sverigedemokraternas politik ..


.. det är vad LO tycker det är viktigt att spendera medlemmarnas pengar på mitt under en pågående flyktingkris.

Medlemmarna .. som enligt statsministern är fullständigt ovärderliga när det gäller att skapa ordning och reda i flyktingmottagandet .. ska betala för en politisk, negativ kampanj mot ett(?) av LO utvalt politiskt parti, samtidigt som de som representanter för det civilsamhälle som regeringen inte klarar sig utan, förväntas arbeta ideellt och gratis på fritiden?

Tajmingen för kampanjandet kunde ha varit bättre, om man säger så?

Tobias Baudin, LO:s vice ordförande säger .. Vi tycker att SD klarat sig för lindrigt undan. För oss är det tydligt att Jimmie Åkesson inte har en aning om vad det innebär för LO-medlemmarna som får gå till fabriken eller äldreboendet varje morgon. Han är född in i politiken, han är en politisk broiler och det bevisar också hans politik.

Aha .. sosseadelns totala motsats alltså??

Det ska bli negative campaigning igen, precis som på Wanja Lundby-Wedins tid. Kanske till och med upp-och-ner-vända porträtt på sverigedemokrater med negativ text på och rättvända bilder på LO:s ledare, det var ju så effektivt mot Alliansen 2010? Och om jag inte minns fel så var syftet detsamma då .. att få igång ett samtal om motståndarens politik?Eller är det kanske Jimmie Åkessons bristande erfarenheter på fabriksgolvet och i äldrevården som LO ska satsa medlemmarnas pengar på?

För om SD-ledaren är en "politisk broiler" vad kan vi kalla alla de andra topparna i politiken? Hur ser det ut i LO-toppen? Vilka erfarenheter ståtar Tobias Baudin själv med?

På LO:s hemsida är det lätt att hitta både TobiasBaudins och Karl-Petter Thorwaldssons CV och säga vad man vill om politiska broilers, så är det i alla fall imponerande att läsa om hur många politiska och fackliga uppdrag de fackliga företrädarna på verkstadsgolvet kan hålla i luften samtidigt som de arbetar som montörer, reparatörer eller maskinister. Nästan lika imponerande som det är att se hur högt man kan klättra på samhällsstegen med enbart gymnasiekompetens.

SAMTIDIGT som han arbetade heltid hos Bröderna Hammarstedt i Växjö, mellan 1983 - 1995, hade till exempel LO:s ordförande följande uppdrag ..

Fackliga uppdrag
1987 – 1990 IF Metall avdelning 74 – studiekommittén
Politiska uppdrag
1987 – 1990 Ledamot i SSUs förbundsstyrelse
1987 – 1990 Vice ordförande i Växjö arbetarekommun
1990 – 1995 Adjungerad ledamot i VU och styrelse, Socialdemokraterna
1991 – 1995 VU-ledamot IUSY
Kommunala uppdrag
1985 – 1990 Ledamot av kommunfullmäktige i Växjö
1985 – 1990 Ledamot i fritidsnämnden och tekniska nämnden
1985 – 1990 Ledamot Växjöhem, kommunal bostadsstiftelse
Statliga uppdrag, regionalt i Kronoberg.
mitten av 80-talet -1990 Styrelsen för Försäkringskassan i Kronobergs län,
mitten av 80-talet – 1990 Socialförsäkringsnämnden.
Regeringsuppdrag
1985 – 1990 Ledamot regeringens barn- och ungdomsdelegation
1995             Sakkunnig i den svenska kommittén, FNs sociala toppmöte i Köpenhamn
1995 – 1996 Ordförande Storstadskommittén, parlamentarisk utredning

Det är tydligen fler än Thomas Bodström som lyckats debitera 48 timmars dygn när de förenar nytta med nöje.

Så det ska erkännas .. både Tobias Baudin och Karl-Petter har "jobbat", även om de befriade sig från den betungande uppgiften så fort de fick chansen, men hur ligger det till med Jimmie Åkesson som blev partiledare för SD vid 26 års ålder?

Den så kallade "politiske broilern" Åkesson gjorde exakt det som statsminister Stefan Löfven försöker få hela Sverige att göra .. han utbildade sig till den karriär han valt och studerade bland annat statsvetenskap, forskningspolitik, förvaltningsrätt, ekonomisk historia, filosofi, nationalekonomi och samhällsgeografi vid Lunds universitet.

Så vad ska nu KAMPANJEN bestå av?

Jo .. LO ska "syna" SD:s politik .. oklart hur? .. eller rättare sagt LOs tolkning av SD:s politik och då kommer LO-medlemmarna att inse att SD är ett löntagarfientligt parti.

Tjipptjillivipp!! Svårare än så är det inte och denna taktik är dessutom totalt riskfri eftersom den INTE kommer att innebära att SD får en massa uppmärksamhet och därmed mer sympatier.

Många LO-medlemmar sympatiserar med SD - tror du inte att de begripit vilken politik SD står för? .. frågar journalisten från DN.

Men det tror inte Tobias Baudin, för han vet att .. SD har inte på ett tydligt sätt fått stå till svars för den högerpolitik de för. Det är en politik som går precis tvärs emot vad LO-medlemmarna vill ha.

Då kan man ju som väljare fråga sig .. om det nu är så viktigt att syna och ställa SD till svars för den politik de står för .. varför i herrans namn har samtliga andra partier ägnat 5-6 år av sitt totala politiska engagemang åt att undvika att göra just det?

Det finns redan en plats där politiska partier ska ställas till svars och där deras politik ska belysas och synas.

Sveriges Riksdag!

Den enda arbetsplatsen i landet där man tydligen hellre äter en burk mask än erkänner och bemöter kollegorna från SD i sakfrågor.

Sverigedemokraterna har redan fått gratiskampanjer för miljoner, främst från socialdemokratiska och miljöpartistiska politiker och debattörer .. nu ska facket in och bjuda på en vända till?

Lycka till .. men glöm inte att syna den egna politiken först. Annars är det lätt gjort .. och inte helt oväntat .. att ni faller i den grop ni hoppas att SD ska falla i! 

Vi som ser på kan ju roa oss med andra s-märkta gamla affischer så länge ..lördag 24 oktober 2015

Magdalena Andersson är inte min finansminister.


Landets finansminister har äntligen insett att förutsättningarna för landets ekonomi har ändrats radikalt och hon tänker lösa detta lilla problem genom att låna och spara.

Hon kan tänka sig att kapa kostnader för migration och titta på kostnaderna för "andra områden".

Inom vilka andra områden än migrationen ser du att det är möjligt att spara? .. frågande en intresserad journalist, som fick svaret .. Till exempel assistansersättningen och sjukförsäkringen.

Jaha, då vet vi. Efter en rejäl genomgång av landets alla assistansberättigade, där nitiska utredare från Försäkringskassan omprövade alla ärenden där det fanns en chans att peta ut en handikappad ur systemet och där assistansen räknades i minuter, var det många som förlorade alla möjligheter till eget liv. Många åldrande föräldrar befann sig återigen i samma ångest som de levt i innan "barnet" funnit trygghet i eget boende med assistans.

Förra utredningen som bara är några år gammal visade att fusket inom assistansersättningen var betydligt mindre än det fusk som förkommer bland vabbande föräldrar .. men det hindrar inte finansministern från att försöka pressa pengar ur redan hårt drabbade funktionshindrade och deras anhöriga.

Och så handlar det om sjukersättningen. För närvarande är de offentliganställda socialsekreterarna och poliserna lika hårt ansträngda, utbrända och i behov av sjukskrivning som alla de som arbetar i vården. Eldsjälarna i civilsamhället, som politikerna prisade och hyllade för deras insatser .. består också av människor som närmar sig fullständigt sammanbrott och sjukskrivning.

Det är på dem och på de långtidssjuka som lever på sjukersättning som Magdalena Andersson ska göra besparingarna som är tillräckligt stora för att möta kostnaderna för politikernas oförmåga att hantera vågen av asylsökande.

Att ha ett välfärdssystem som är så generöst som vårt är naturligtvis ohållbart om det ska utnyttjas av alla som kan ta sig in över gränsen .. oavsett om de får asyl eller bestämmer sig för att bosätta sig här illegalt, det är det väl få som betvivlar.

Men att tusentals .. tiotusentals .. unga män ska försörjas till en kostnad av en miljon kronor om året var, bara för att de själva påstår att de inte uppnått 18 år .. utan att någon ens får försöka kontrollera om uppgiften är med sanningen överensstämmande är så vansinnigt att det trotsar all beskrivning. Särskilt med tanke på att det kan vara årets 30-50000 som ökar årligen.

När en funktionshindrad ung människa ska kissa inför en utredare från Försäkringskassan, bedömer denne att hjälp AV med byxorna är integritetsnära, men att hjälp PÅ med byxorna inte är det. Fyra minuter assistansersättning vid varje tillfälle är högsta vinsten om du inte kan klara toalettbesök själv.

Att få hjälp med duschen när du inte kan hantera den, är INTE integritetsnära. Om du kan tvåla in underlivet själv är duschen INTE integritetsnära. Kan du duscha så du blir våt, men måste du få hjälp med intimhygienen ÅR det integritetsnära och berättigar dig till assistans med hela duschsituationen .. ca 20-30 minuter för varje dusch .

Att ifrågasätta en persons uppgivna ålder .. som naturligtvis befinner sig under den gräns där samhällets omsorger upphör .. ÄR integritetskränkande. Att använda sig av möjliga metoder att bedöma trolig ålder ÄR integritetskränkande. Att utföra dessa undersökningar ÄR integritetskränkande både för den som gör det och för den som undersöks?

Om du har ett handikapp som gör att du mekaniskt kan föra gaffeln till munnen, men inte förstår att du ska stoppa den i munnen, om du kan få ner byxorna när du ska kissa men inte få upp dem, om du kan blöta ner dig men inte tvåla in dig .. då får du ingen assistansersättning.

För att få assistansersättning behöver den funktionshindrade ha behov av hjälp med de grundläggande behoven .. hygien, klädsel, kommunikation och mat .. på minst 20 timmar i veckan. Och då ska samtliga hjälpinsatser vara praktisk och integritetsnära.

Men säger du att du är 15 år så får du förmåner upp till en miljon om året .. även om du är närmare 30 år? Din psykiska hälsa, din framtida utveckling och ditt välmående ägnas stort intresse till skillnad från den handikappades psykiska hälsa eller utvecklingsmöjligheter som det inte finns utrymme för inom vare sig assistansersättningen eller omsorgen.

Det vet ju alla, att andra länders barn är tidigare utvecklade fysiskt än våra ... är den vanligaste ursäkten för att inte ifrågasätta det som ofta är uppenbart. Hade den meningen varit omvänd hade den ansetts vara djupt rasistisk.

Så ... så länge som du misstänkliggör och ifrågasätter sjuka och funktionshindrade, och samtidigt, okritiskt, ger frikort till alla unga män sin påstår sig vara minderåriga, så är du INTE min finansminister, Magdalena Andersson.


fredag 23 oktober 2015

TUT i stället för PUT ..


.. med undantag för barnfamiljer och .. tata!!! .. ensamkommande flyktingbarn, kommer förmodligen göra att kostnaderna kommer att skjuta i höjden i stället för att stramas åt.

Signalen till omvärlden var tänkt att vara .. det finns ingen garanti för att ni får stanna.

Men blev i stället .. se till att ha med en kvinna och några barn eller förvandla dig själv till en 17-åring så garanterar vi permanent uppehållstillstånd!

Och eftersom ingen får ifrågasätta en liten pojke som tappat sina papperslappar, så kommer andelen barn att stiga skyhögt från och med nu.Jag ser redan fram emot nästa förhandlingsomgång när detta nya problem ska lösas .. utan Miljöpartiet som inte vill kränka barnen genom att ifrågasätta uppgiven ålder. Däremot vill de  placera alla ensamma tonårsgossar i klasser anpassade efter utbildningsgrad. Vill det sig illa kommer det att finnas fler 15-35-åringar i de första årskurserna än det finns 7-9-åringar.


Motpol, 6mannen, Ledarsidorna, WTF, Dick Erixon, Fnordspotting,