måndag 26 februari 2018

Socialdemokraterna är ett funkofobiskt parti,


.. och det är väl inte mycket att orda om, alla har ju rätt till sin egen åsikt.

Men Socialdemokraterna, som är så noga med att informera om andra partiers tidiga historia och rötter, borde väl också kunna erkänna sin egen tidiga historia och rötter, där vi bland annat kan hitta tvångssteriliseringarlobotomi och institutioner för alla som kunde sorteras in under begreppet ”sinnessvaga”.

Funkofobi är en samlingsbeteckning för exempelvis fördomar om, särbehandling av och utestängande av personer med funktionsnedsättning. Funkofobi liknar termer såsom sexism, rasism och homofobi då de alla handlar om diskriminering av en grupp.

Det har väl inte heller undgått någon att partiet under de senaste åren, och i likhet med andra partier, ägnat sig åt Ålderism, det vill säga fördomar och diskriminering av äldre.

2008 skrev gerontologiprofessorn Lars Andersson vid Linköpings universitet boken “Ålderism” för att visa att även äldre behandlas diskriminerande och med stereotypa föreställningar. Han tycker att ålderism existerar i hög grad även 2014 och att politikerna kan göra mer för att motverka problemet.

Så vad är det för skillnad på att stänga gränserna för människor från andra länder eller stänga dörrarna till samhället för dem som många forskare på 30-40-talet såg som "ballast-existenser" med "livsovärdigt liv"?

Rasism och funkofobi – två olika benämningar på samma typ av diskriminering. Är det då möjligt att fördöma rasister samtidigt som man levererar ett funkofobiskt budskap och ändå påstå sig stå för det goda i samhället?

Redan innan Stefan Löfven hade fått ordning på sitt regeringsbildande gick Magdalena Andersson ut och förkunnade sin avsikt att kraftigt begränsa rätten till assistansersättning. Det verkar vara det enda löftet i sammanhanget som partiet idogt och målinriktat gjort sitt bästa för uppfylla.

Åsa Regner följde lydigt i finansministerns fotspår och gav order till Försäkringskassan att dra ner på beviljade timmar för dem som redan beviljats assistans enligt denna rättighetslag.

Därefter följde direktiv om att hjälp med andning, sondmatning och andra livsviktiga insatser skulle sorteras in under begreppet ”vård” och att den tiden skulle dras av från beviljade assistanstimmar, vilket gjorde att Försäkringskassan kunde befria sig från ytterligare ”ballast-existenser”.

Upprördheten blev stor inom handikapprörelsen, hos anhöriga och många fler, vilket medförde att regeringen Löfven raskt frös alla omprövningar och sopade hela ”utmaningen” under mattan till efter valet.

En utredning med siktet inställt på Besparingar läcker sedan ut uppgifter om förslag till åldersgränser där personlig assistans inte är går att söka före 12 års ålder eller behålla efter 80 år.

Handikapprörelserna, anhöriga och många andra reagerade oerhört negativt på att barn under tolv år, som inte ens kan få tillgång till förskola med rätt kompetens, ska tvingas leva i socialt utanförskap mer eller mindre dygnet runt.

Statsministern själv blir nervös, försöker sopa tillbaka frågan under mattan och dementerade med orden .. Det finns inga planer på att helt plötsligt ta bort den rättigheten till LSS för barn under 12 eller äldre över 80. Det finns inga sådana regeringsförslag.

Det är både sant och inte sant. Det finns inga sådana regeringsförslag .. än. Men det finns en socialdemokratisk utredning som förordar att den nämnda gruppen .. med hänvisning till ”normalt föräldraansvar” .. ska få andra lss-insatser än personlig assistans.

De 10 insatserna enligt LSS är:
1. rådgivning och annat personligt stöd,
2. personlig assistans,
3. ledsagarservice,
4. kontaktperson,
5. avlösarservice i hemmet,
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar
9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad och
10. daglig verksamhet

Ytterligare förslag läcker ut från regeringens utredning ..

Förslaget bygger på att kapa det så kallade femte "grundläggande behovet". Det finns till för att fånga upp gruppen med psykiska funktionsnedsättningar. Det kan handla om vuxna personer som har ett barns kognitiva förmåga.

Det finns inte heller som regeringsförslag .. än. Men eftersom detta förslag skulle drabba alla med psykiska funktionshinder, till exempel autismspektrumstörningar eller aspergers syndrom som ofta förekommer i samband med det vi i vardagligt tal kallar utvecklingsstörning.

Tanken bakom besparingsniten är mer än tydlig. Hela LSS ska begränsas i de delar som berör Försäkringskassan så att staten kan vältra över hela ansvaret på kommunerna .. som redan nu rör sig på konkursens rand och inte ens kan tillgodose äldrevårdens mest angelägna problem. De flesta kommunerna i landet kan inte, även om de gärna vill, uppfylla lagens intentioner i LSS. De har inte råd med varken äldre eller funktionshindrade, kort sagt.

Integration och jämlikhet är Socialdemokraterna vådligt intresserade av att tala om. Särskilt när det handlar om människor från andra länder.

Integration i betydelsen att funktionshindrade ska ha rätt och möjlighet att leva sina liv under så jämlika förutsättningar som möjligt är inte riktigt lika intressant.

Socialdemokraterna är ett funkofobiskt parti och det stora sveket är att de försöker sopa sina utrensningsplaner under mattan till efter valet, då de hoppas få så stor makt att de kan rösta igenom förslagen i sin egen utredning.

För ingen har väl missat att det är valår i år, nu när Stefan Löfven till och med lovar att trolla fram 14 000 icke-existerande vårdanställda och ett enormt antal lika obefintliga poliser ur sossehatten under nästa mandatperiod. Ingen har väl heller undgått att märka att det råder en viss desperation när det gäller att anpassa sig till de frågor som väljarna kan tänkas prioritera när de går till valbåset för att lämna sin röst?

Socialdemokraternas partisekreteraren Lena Rådström Baastad uttrycker det så här .. Val ska handla om vad väljarna vill att det ska handla om.

Så vad vill du att det ska handla om?

4 kommentarer:

 1. Hej anybody! Tidigare har statsministern varit så nöjd med tillståndet i landet, hög vårdkvalitet, låg kriminalitet, men nu storsatsar s på just vården och lag och ordning! Det innebär att alla andra områden blir utan! Vi måste minnas deras agerande!

  SvaraRadera
 2. Hej.

  En så kallad flykting får kosta ett antal tusenlappar per dygn, trots att kostnaden går att sänka drastiskt till under hundralappen.

  Hur hade fattiga och sjuka gamla svenskar kunnat leva om de i pension fått de summor som går till tiotusentals ekonomiska invandrare, bidragsturister och andra parasiter?

  Å andra sidan, invandrarna är i storstäderna (S) viktigaste väljargrupp; svenska pensionärer minskar i antal.

  Svårare än så behöver det inte vara.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  SvaraRadera
 3. Ett boktips så här i bokreatider. En bok som säkert många socialdemokrater helst skulle vilja ha outgiven. En bok om de allra svagaste och mest utsatta, hur de behandlades och dödades (ja faktiskt) i det goda svenska folkhemmet.

  Det är alltså en bok som i romanform skildrar det du tar upp här.

  Gick obemärkt förbi, av Ingrid Hedström är en väl skriven bok och därför lättläst trots det tunga ämnet. Och det är en bok som påverkar, går rakt in i hjärtat.

  SvaraRadera
 4. Nedmonteringen fortsätter:
  https://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/200-protesterade-mot-slopad-handikappersattning

  SvaraRadera