lördag 16 juni 2012

Recept på ett politiskt beslut .. eller en riktig soppa.


Ingredienser:

Ett angeläget samhällsproblem .. verkligt, inbillat eller konstruerat.

En rejäl skvätt med skattemedel.

Ett antal folkvalda riksdagspolitiker, odlade och förädlade i samma ungdomsförbund eller med uråldrig politisk yrkesverksamhet i bagaget .. helst utan verklighetsuppfattning och specialkompetens i grundfrågan.

En större arbetsgrupp politiska gödkalvar som sammanställer ett underlag anpassat till den önskade lösningen på det verkliga, inbillade eller konstruerade problemet.

Ett gäng tjänstemän som tar fram råvaror i form av ett statistiskt underlag som passar till slutsatsen som arbetsgruppen kommit fram till. Här kan man använda de man har, eller vid god ekonomi eller vid regeringsinnehav, fläska på med hela artilleriet. 


Råvarorna bör förvaras så långt från verkligheten, kompetens på utförandenivå och vanliga människor i behovssituation som möjligt under processens gång så att jäsningen inte störs av kritik eller beska kommentarer.

Hela röran blandas varsamt  till en omfångsrik  och tolkningsbar smet av gruppen riksdagspolitiker, som sedan startar proceduren med att värma upp samtliga kollegor i riksdagen för framtida gräddning.

I denna process väcks ofta protester mot innehållet .. inte tillräckligt med ekologiska basvaror, för mycket kommersialiserat krafs, fel färgämnen, onödigt världsligt och njutbart, kryddorna är importerade från fel land, produkten kommer att bli för dyr eller ge möjlighet till vinst eller kommer att bli omöjlig att marknadsföra hos konsumenterna.

Små detaljer i receptet som lyckligtvis är tolkningsbart och lätt kan omarbetas till önskvärd form och fason.

När alla sagt sitt och fått sina behov tillgodosedda, genom att oönskade tillsatser tas bort och andra läggs till, gräddas produkten och beslutet upphöjs till lag eller förordning.

Då återstår mycket lite av själva samhällsproblemet .. vilket gör mindre om det är inbillat eller konstruerat, men kan få förödande konsekvenser om det är verkligt.

Lösningen lämnas sedan rykande färsk över till diverse myndigheter tillsammans med den del av skattemedelsskvätten som anses vara lämplig beroende på var det hela hamnar, handlar om och beroende på om det är alldeles före eller efter ett valår.

I denna läckra anrättning ingår inte någon form av kvalitetskontroll, uppföljning eller ansvarsfördelning och ingen innehållsdeklaration eller bästföredatum.

Däremot är den förpackad i ett så grovmaskigt nät att alla distributörer på vägen fram till konsumenten inte har några större problem med att förse sig med en större smakbit. Även efter det att den presenterats på hyllorna .. där de problemtyngda letar efter sin lösning .. saknas det helt övervakning och kontroll, vilket medför att en stor del av produkten hamnar i fel fickor.

Snattas eller stjäls rent av.

Detta bör åtgärdas anser tillverkarna .. och startar genast processen med att lösa ett angeläget samhällsproblem ännu en gång.

Ofta blir resultatet ett bestraffningssystem som riktas mot dem som berövats sin problemlösning i och med att den försvunnit på vägen med hjälp av fantasifulla, kreativa och giriga aktörer inom politiken, näringslivet och den sk undre världen .. som det i vissa fall kan vara svårt att skilja på.

Kvar finns då de som fortfarande har behov av en lösning på det ursprungliga angelägna samhällsproblemet .. nu med kvittot eller en saftig räkning i handen, men med bara minnet kvar av den första smakbiten, om ens det?

Det här är en rätt som jag inte är speciellt förtjust i och eftersom jag inte ville se den massproduceras och förvandlas till en svindyr uppblåst historia med mer luft och syntetiska tillsatser än verkligt innehåll så röstade jag nej till medlemskap i EU när det begav sig.

En koloss på lerfötter, sa jag då. Men den står väl hyfsat stadigt under min livstid får man hoppas?

Tänk så fel man kan ha?

Nu slår politikerna i alla EU-länder sina kloka huvuden tillsammans i en gigantisk smäll, för att finna en lösning på ett verkligt, verkligt angeläget problem och receptet på lösningen blir förmodligen:

Ett enormt stort samhällsproblem,

En jättestor skvätt med skattemedel,

Ett större antal folkvalda politiker i ledande ställning, odlade och förädlade .....

 .. osv, osv, osv.

DN, DN, DN, DN, DNSvD, SvD, SvDExpr., Expr., Expr,


2 kommentarer:

  1. Stort fånleende av att läsa detta inlägg. :)

    SvaraRadera
  2. Ja du .. för att inte helt tappa modet så får man ta vara på fånleendena nu för tiden .. ;-)

    SvaraRadera