måndag 2 april 2012

Halleluja .. se ljuset!!!


Socialstyrelsen har fått ett hallelujamoment och skådat ljuset, vilket visar sig i en debattartikel i SvD, där generaldirektör Lars-Erik Holm och avdelningschefen Anders Pritz framhåller värdet av att fokusera på de vårdbehövandes behov i äldrevården.

Människor ska inte behöva anpassa sina behov efter personalens schema eller tillgången på personal .. skriver de så vackert. Särskilda boenden för äldre ska anpassas efter den vårdbehövandes vårdbehov och varje individ ska få sina behov tillgodosedda genom att bemanningen anpassas efter de demenssjukas varierande behov. Kommunerna ska aldrig kunna förhandla bort detta och är skyldiga att kontrollera att kraven efterlevs.

"Ingen ska behöva ropa på hjälp utan att någon hör."

Halleluja!!!

Självklarheter upphöjs till insikter som framförs som nyheter.

Men förlåt om jag tycker att debattartikeln haltar lite.

Ordet "särskilda boenden" och det flitiga användandet av beteckningen "de dementa" .. gör att jag blir lite orolig för alla andra vårdbehövande.

Alla de som tydligen även fortsättningsvis får ropa på hjälp utan att någon hör??

Har inte Socialstyrelsens ljus lyst upp den verklighet där det finns andra vårdbehövande äldre än de dementa? Ska inte alla äldre vårdbehövande ha sina individuella behov tillgodosedda?

Eller är det helt i sin ordning att kommunerna även fortsättningsvis förhandlar bort detta besvärande krav .. med undantag för dementa i särskilda boenden?

Kontrollsystemen, är de bara särskilt angelägna för dem som bor i "särskilda boenden för dementa"?

Så har vi alla handikappade .. ska inte ljuset få lysa över dem också i form av vård som anpassas efter vårdbehovet?

Ungdomsvården och de ensamkommande flyktingbarnen som också är en inkomstbringande källa för både privata och kommunala vårdgivare .. hur är det med individens behov där? Är det helt ok att det anpassas efter vårdgivarens behov av pengarna inom andra områden?

Sedan vore det ju trevligt om det himmelska ljuset och hallelujatrumpeterna kunde nå ända in till Sjukvårdens och Försäkringskassans innersta rum, så att även sjuka människor kunde få samma behandling som "de dementa". Det vill säga .. få den hjälp de söker anpassad efter sina vårdbehov och sina behov tillgodosedda?

Men även små steg bär framåt och en väckelserörelse sker inte över en natt.

Vid nästa milleniumskifte kanske det är fullt normalt att varje människas individuella vårdbehov har företräde framför texten i lagtexter och paragrafer, som ligger och samlar damm på myndigheternas kontor, medan andemeningen förvanskas i den muntliga överlämningen mellan handläggare som inte orkar läsa igenom dem?

"Äldre människor har rätt att få individuellt utformad omsorg utifrån sina behov för att kunna leva ett så trygt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Det slogs fast redan 1979 när riksdagen röstade igenom socialtjänstlagen .. så börjar debattartikeln i SvD.

Men det verkar banne mig som om det förslag som skickas på remiss och som Socialstyrelsen hoppas ska börja gälla redan från årsskiften enbart handlar om demensomsorgen?

Det kan väl ändå inte vara möjligt?

SvD, DN, Expr., Expr., Expr., AB, AB,

1 kommentar:

  1. Allt är möjligt och det är bara dementa på särskilt boende det gäller. Dementa i egen lägenhet de kan kanske få ett dörrlarm som noterar när de går ut och där sedan hemtjänsten ringer hem till den boende. Visserlige svarar inte hen då hen är ute och inte hör signalen och dessutom är hen så dement så hen inte har svarat i telefon sista året.
    Jag skall se framtiden an med tillförsikt när allt fotfolk inom så väl särskilda boenden av alla sorter och hemtjänsten har en basutbildning som usk åtminstone. Men det lär inte ske under min livstid.

    SvaraRadera