torsdag 13 februari 2014

Det är märkligt att ..

.. våra politiker och myndighetsutövare har så svårt att skilja på kriminalitet och vård/omsorg?

Nuri Kino skriver på SvD Opinion om sin mamma som har behov av en fungerande hemtjänst och därför valt att anlita ett privat hemtjänstbolag. Ett bolag som hennes son byggt upp när han såg att hennes behov inte tillgodosågs av kommunen.

Bortsett från att det är få anhöriga som startar egna hemtjänstföretag så är det annars en berättelse som många, många kan känna igen sig i. Kommunen erbjuder ett stelbent regelverk, en omänsklig omsättning av stressad personal och minsta möjliga individuella anpassning .. till samma eller högre pris än det privata alternativet.

Jag har sett det och kämpat emot det flera gånger.

I Södertälje där Nuri Kinos mamma bor är det rödgrön majoritet och i kommunen har det också förekommit väldigt mycket fuskande assistansbolag, det har till och med förkommit kommunanställda utredare med kontakter inom de anmälda bolagen. Det har tydligen också fuskats inom andra privata bolag som utförde välfärdstjänster.

Det är kriminellt .. olagligt.

Men Södertälje Kommun blandar äpplen och päron och bestämmer att .. på grund av kriminalitet ska INGEN kommuninvånare få välja sin egen omsorg eller hemtjänst?

Hur tänker de då? Är ALLA skyldiga till motsatsen bevisats? Ska ALLA hjälpbehövande straffas genom att valfriheten dras in?

Är Södertälje Kommuns rödgröna beslut representativt för hur gamla och handikappade ska bli behandlade om det blir regeringsskifte, ser det inte särskilt ljust ut för de grupperna.

Försäkringskassan använde samma tankesätt till helt nyligen då de fick utredningen från Ekobrottsmyndigheten som fastslog att assistansfusket var ringa .. men förekom inom vissa kriminella kretsar och sammanhang. Alltså behövde man inte i fortsättningen se och behandla ALLA handikappade som kriminella .. och det var ju trevligt. Bristerna i regelverken har till stor del identifierats och åtgärdats eller ingår i planer på nya regler.

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, tycker att det blir enklare att förbjuda valfriheten för att slippa den kostnadskrävande kontrollapparaten? Att en stor del av Södertäljes äldre befolkning inte ens talar svenska är uppenbarligen inget problem .. det är bara att fysiskt föra  dem till i duschen, sängen eller matbordet så är "tjänsten" avklarad. Några valmöjligheter eller uttalade behov finns det i alla fall inte rum för i hemtjänstens späckade schema.

En vän fann ett sådant schema en dag. Samma person var inbokad på samma tid hos tre olika "brukare" som bodde på olika ställen i samma stad. Tidspassningen var viktig stod det?

Det ÄR skillnad på kriminalitet och omsorg av äldre och handikappade. I de fall när kriminella bolag/grupper ser hålen i regelverken och utnyttjar dem till ren stöld ska polisen agera .. inte kommunen. Och framför allt så ska de svagaste och mest hjälpbehövande i samhället inte berövas sin valfrihet och personliga integritet som straff för andras handlingar.

Hemtjänst är inte gratis .. och även om du är gammal så bör du få bestämma själv över vad du betalar för.

7 kommentarer:

 1. Any skriver: "Nuri Kino skriver på SvD Opinion om sin mamma som har behov av en fungerande hemtjänst och därför valt att anlita ett privat hemtjänstbolag."

  Det kan också formuleras så här: Nuri Kino skriver på SvD Opinion om sin mamma som har behov av en fungerande hemtjänst och därför har Nuri Kino etablerat sig som välfärdsentrepenör.

  (Nuri Kino undertecknar sin artikel med denna titel.)

  Kino är mycket irriterad över, att kommunfullmäktige i Södertälje har beslutat att "handla upp tjänster från fem externa företag .. utöver [hemtjänst] kommunens egen regi".

  Nuri Kino vet tydligen - eller känner på sig (?) - att hans företag inte kommer att bli något av dessa fem.

  Vad är problemet med att Boel Godner konstaterar att de "värsta tänkbara [avarterna] av den fria etableringen med systematiskt fusk med skattemedel, brutna avtal och polistillslag mot hemtjänstföretag" har blivit kommunen övermäktigt?

  http://blog.svd.se/ledarbloggen/2014/02/13/sodertaljes-boel-godner-svarar-nuri-kino/

  SvaraRadera
 2. Johan .. Problemet är väl att de "värsta tänkbara [avarterna] av den fria etableringen med systematiskt fusk med skattemedel, brutna avtal och polistillslag mot hemtjänstföretag", är brottslighet som ska lagfaras och de ansvariga ska bli av med sina tillstånd .. inte att många av kommuninvånarna (i likhet med många i hela landet) föredrar privat hemtjänst före den kommunala.

  "Övermäktig" brottslighet och systematiskt fusk med skattemedel är faktiskt kommunens problem .. inte "brukarnas".

  I den kommunala hemtjänsten får inte personalen kliva upp på en stol och ta ner julljusstaken från ett överskåp. Inte laga mat eller baka, inte putsa fönster, inte torka av alla golv samma dag utan ett golv per dag, inte låta "brukaren" byta en dusch mot en annan och mer önskad tjänst eller hoppa över golvtorkningen i ett rum en dag för att ta en fika och bjuda på efterlängtad mänsklig kontakt.

  För att inte tala om hur många helt okända människor som besöker en gammal människas hem bara under en månad. Bara det skapar otrygghet och en känsla av utsatthet.

  De som vill välja själva i Södertälje bestraffas alltså med indragning av valfriheten bara för att kommunen inte klarar av "den fria etableringen" av brottslig hantering av skattemedel.

  Vad blir då bättre om kommunen kastar in handduken och förbjuder LOV?

  Södertälje är en kommun som har stora svårigheter med kriminalitet inom alla områden och den etablerade brottsligheten kommer förmodligen att hitta andra sätt att föra kommunens tjänstemän bakom ljuset även om de äldre blir av med sin valfrihet.

  Jag tycker att det är ett problem och att det egentligen handlar om två helt olika saker.

  Brottslighet ska alltid bekämpas .. men inte genom indragning/ifrågasättande av oskyldiga människors rättigheter.

  Att du inte tycker likadant vet jag redan .. vi har haft den här diskussionen förut, eller hur?


  SvaraRadera
 3. Den här problematiken åskådliggör väl rätt bra hur två, eller kanske tre olika synsätt härjar runt.

  Alliansen vill ha valfrihet och högre individuell anpassning. Alla är olika och behöver olika hjälp på olika sätt. Man kan effektivisera om man gör all hantering enhetlig och likriktad. Men också genom att ta hänsyn till vissa människors viktiga men mer begränsade behov.

  De röda vill ha största möjliga enhetlighet och likriktning. Det är det primära och ofta ett kvalitetsbegepp i debatterna. "ökad jämlikhet och samma vård här som där". Ett fint sätt att säga nej till olikheter. Även om dessa också är en kvalitet. Man vill också göra det bekvämt och snygga till debatten. Att förbjuda alla alternativ är det allra enklaste och bekvämaste sättet. Då syns problemen mindre. De blir mer interna. De löses och argumenteras med resurskrav. Ständiga resurskrav. Oavsett vad pengarna går till specifikt eller hur de används.

  Den tredje synen kan vara skurkens, den kriminelles eller bedragarens. Det kan vara en nära släkting till den hjälpbehövande. Eller vänner till vänner osv. Kan också vara mer organiserade manchettbedragare som har etablerade företag och ägnar tid åt att hitta kryphål och svagheter i systemen, för att sko sig själva. Kan också vara fullfjädrade gangsters.

  I de rödas tankevärld försvinner problemen eftersom de inte syns. Utrymmet för bedrägeri plockas bort från den offentliga scenen och det ekonomiska svindleriet blir istället internt. Det missbruk som finns då blir institutionaliserat. En intern angelägenhet. Som löses med mer resurser. Eller mer ovanligt med bättre chefer som upptäcker och löser de problemen.

  Det behövs väl ingen raketforskare för att se hur borgarnas variant uppmuntrar media till skriverier. Och hur de rödas istället gynnar godhet och omtanke. Mer resurser. Om det upptäcks fel så blir den ansvarige offentlige chefen upprörd och indignerad. "Vi skall omedelbart ta itu med våra problem har. Och nästa år söker vi mer resurser igen".

  Det är väl ingen som ogillar privata verksamheter när dessa är välskötta, fungerar bra rakt igenom. Drivs av besjälade människor. Erbjuder udda tankar och omtankar. Betalar sin personal vettigt. Hittar på nya aktiviteter som stimulerar de behövande. Osv.

  Men vi får både den debatt och de verksamheter vi förtjänar. Vill vi ha bättre vård och bättre service för våra skattepengar kan vi inte bara argumentera på rubriknivå och med politiska skygglappar. Oavsett vilken inriktning vi föredrar måste vi ställa krav på politiker, tjänstemän och upphandlare. Annars ställer politikerna krav på oss vad gäller anpassning och likriktning.

  solid solidaritet

  SvaraRadera
 4. "Det är väl ingen som ogillar privata verksamheter när dessa är välskötta, fungerar bra rakt igenom. Drivs av besjälade människor. Erbjuder udda tankar och omtankar. Betalar sin personal vettigt. Hittar på nya aktiviteter som stimulerar de behövande. Osv."

  Tyvärr finns det en oherhörd stor mängd folk, som ser alla privata företag som "Utsugare av de offentliga medlen, exploaterare av arbetskraften och gömmer undan pengar i skatteparadis". Spelar ingen roll hur mycket än företaget bevisar att det inte gör sådana saker.

  SvaraRadera
 5. @ Anybody

  Ja, Any vi har olika ibland uppfattning... men jag har aldrig riktigt fått kläm på, varför vi har det i den här frågan ... och jag är inte ens säker på vad som är frågan...

  Det verkar som du anser, att det spelar ingen *praktisk* roll, om kommunen inte klarar av att stävja de "värsta tänkbara [avarterna] av den fria etableringen med systematiskt fusk med skattemedel, brutna avtal och polistillslag mot hemtjänstföretag".

  Du skriver, att brottslighet ska lagfaras och om kommunen inte går iland med det... så är det (enl. dig) "kommunens problem". (Jag tolkar det som att du med "kommunens problem" i detta kontext menar, att det är kommunens politikers och tjänstemäns problem.)

  Men, det är ju inte enbart kommunpolitikernas problem, om brottsligheten blir politikerna övermäktig! Brottsligheten är också - och kanske i än större omfattning - skattebetalarnas och tredje mans problem.

  Jag får inte riktigt grepp om du anser, att det är uteslutet att svenska politiker inte skulle klara av att mha övervakning, kontroll, underrättelseverksamhet och polisiära metoder m.m. framgångsrikt+ bekämpa den (i stor utsträckning importerade) brottslighet som svenska politiker ansvarslöst har låtit etablera sig i t.ex. Södertälje ELLER om du anser, att det är meningslöst att försöka försvåra för denna brottslighet... ty det är ett permanent utnötningskrig, där man aldrig når någon slutgiltig seger.

  På nå't sätt verkar du argumentera för båda dessa ståndpunkter samtidigt...?

  Och varför är det enl. dig oacceptabelt, att Södertälje har beslutat att "handla upp tjänster från fem externa företag .. utöver [hemtjänst i] kommunens egen regi".

  Varför är sex (6) alternativ (varav fem privata) en oacceptabelt stor "indragning av valfriheten"?

  SvaraRadera
 6. Johan .. vi lever i olika verkligheter och talar olika språk du och jag, så jag misstänker att jag aldrig kan finna rätt ord som gör att du förstår vad jag försöker säga.

  Och inte för att jag är för den moderata politiken men för att slippa grotta ner mig i fler missförstånd så nöjer jag mig med att ge dig den här länken .. http://lt.se/asikter/debatt/1.2374292-valfrihet-behovs-i-hemtjansten

  För om kommunen bestämmer hur hemtjänsten fördelas så finns det ingen valfrihet .. även om det finns 6 alternativ, eller hur?

  SvaraRadera
 7. Any, du har kritiserat kvaliteten i den kommunala hemtjänsten. Jag instämmer i den kritiken.

  Men, när du kritiserar det beslut som man tagit i Södertälje, så verkar din kritik handla om något annat... och jag är inte säker på, vad du anser vara (det stora) problemet...

  Det är enl. dig oacceptabelt, att Södertälje har beslutat att "handla upp tjänster från fem externa företag .. utöver [hemtjänst i] kommunens egen regi".

  Jag undrade: Varför är sex (6) alternativ (varav fem privata) en oacceptabelt stor "indragning av valfriheten"?

  Du svarar, att med kommunal upphandling, så "finns det ingen valfrihet .. även om det finns 6 alternativ, eller hur". "Ingen valfrihet"? Jag begriper inte hur 6 alternativ enl. dig blir "ingen" (sic) valfrihet, när de externa företagen har valts ut genom kommunal upphandling... är din invändning helt och hållet *principiell*?

  Eller är du övertygad om, att kommunen kommer att *kräva*, att samma vansinniga regelverk införs hos de externa företagen, som finns i den kommunala hemtjänsten. (Hemtjänstpersonalen får inte kliva upp på en stol för att byta en glödlampa m.m.)

  -----

  PS Det hade varit intressant att få veta, hur stor andel av hemtjänsten i Södertälje som IDAG utförs av kommunen. Är 55% ungefär den andel av hemtjänsten, som idag utförs av kommunen? Eller hur har procentsatsen 55% uppstått?

  SvaraRadera