måndag 4 september 2017

Förbjud privata välfärdsföretag och förstatliga välfärden!!


Vinster, vinster i välfärden, vinsttak eller kvalitetsgolv?

Det är inte konstigt att svenska folket svarar så motsägelsefullt på frågorna .. vill du att privata företag ska göra ENORMA vinster på dina skattepengar .. och .. vill du ha kvar valfriheten när det gäller skola vård och omsorg.

Den första frågan besvaras naturligtvis med ett rungande NEJ!! .. medan den andra får ett naturligt JA. Trots att det ena förutsätter det andra.

Ingen frågar sig varför det skulle vara möjligt för privata skolor att göra ENORMA vinster när kommunala skolor gör förluster .. på exakt samma pengar?

Det är inte ens någon som viskat ordet fake news i det här sammanhanget?

Regeringens förslag om begränsade vinster för välfärdsföretagen är lika motsägelsefullt som de förutbeställda frågorna och svaren från opinionsbolagen, tycker åtminstone jag.

Dels vill man begränsa privata företagares vinster och dels vill man fortsätta att utnyttja privata företagares investeringar?

Det går ju inte ihop.

Staten ska inte ha synpunkter på privata företags vinster. Ingen skulle väl acceptera att Staten krävde att byggbolagen skulle arbeta med begränsade vinster när de bygger åt de kommunala företagen .. trots att de betalas med skattepengar som ger en inte föraktlig vinst? Ingen vill väl investera miljoner i ett företag som inte får ge avkastning i form av vinst?

Eller?

Däremot kan och ska Staten/Kommunen .. precis som alla andra .. ha synpunkter på det som levereras i förhållande till uppdraget. Det vill säga Staten/Kommunen ska ha valuta/kvalitet för pengarna.

OM Staten inte vill att privata företag ska göra vinster på verksamheter de driver på uppdrag av Staten, finns det en väldigt enkel lösning.

Förbjud skattefinansierade välfärdsföretag. Ta hand om allt själv!

Vilket man enklast gör genom att driva dessa verksamheter i egen regi, av omsorg för skattebetalarna.

I och för sig verkar många statliga och kommunala myndigheter gå med förlust, trots att de inte belastas med några som helst kvalitetskrav och visserligen drar sig inte Staten själv från att tar ut vinster, som kanske helst borde återinvesteras, från statliga kärnverksamheter och företag, men hittills har jag inte hört någon minister eller partiledare uttala missnöje över de små detaljerna, så det ska väl inte vara något hinder.

För om vi låter klåfingriga politiker, som vill ha det mesta möjliga med minsta möjliga insats, få rätten att bestämma över privata företags vinstmöjligheter, så vet vi inte hur det slutar.

Så OM vänstersidan menar allvar med sin omsorg om svenska skattemedel så borde de ta steget fullt ut och axla HELA ansvaret för svensk välfärd. Svårare än så är det väl inte? Det fungerade ju förr och det vet ju alla att det var MYCKET bättre förr när sossarna hade majoritetsmakt.

Sedan kan vi ju få välja fritt mellan alla fina välskötta alternativ som skapas av vinsten som Staten gör när de helt avskaffar vinstdrivande privata alternativ?

Men jag misstänker starkt att Socialdemokraternas och Stefan Löfvens största mardröm är att oppositionen röstar för Jonas Sjöstedts och Vänsterns vinstbegränsningsförslag när det presenteras våren 2018.

För vad händer då med alla elever som står utan skola när den nya lagen träder i kraft? Alla äldre som plötsligt står utan omsorg och boende? Den privata hemtjänsten, gruppboendet, dagverksamheten och förskolan?

Och om privat vård fortsatt får göra vinster eftersom Staten saknar förmåga att ta över ansvaret, vad är det då som säger att de kan ta över ansvaret för skola och omsorg?

Vad gör Stefan Löfven om han, mot all förmodan, måste svara på dessa frågor mitt under brinnande valrörelse nästa år? Om jag var oppositionspolitiker skulle det klia i fingrarna av längtan att blunda för skattebetalarnas behov och i stället rösta för vänsterns vansinnesförslag och sedan luta mig tillbaka med popcornen och njuta av paniken som skulle följa.

Eller är Stefan Löfven på fullt allvar beredd att offra barn, äldre och funktionshindrade för att få en "bra fråga" att driva i valrörelsen.

För en sak är säker .. planerna på hur avvecklingen av de privata alternativen ska ske är förmodligen redan klara och redo att sjösättas senast årsskiftet 2018 om Jonas Sjöstedt lyckas manövrera Stefan Löfven in i det hörn jag tror att han försöker undvika till varje pris .. samtidigt som han vill använda "nyheten" om de ENORMA vinsterna i sina valtal.

Han har väl inte mycket annat kvar att komma med vid det här laget.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar