måndag 19 juni 2017

Konsten att förstöra ett varumärke.


Det var skillnad mellan Sveriges Television och simpla, reklamfinansierade tv-kanaler. Förr.

På den gamla goda tiden när medborgarna köpte och läste våra största dags- och kvällstidningar och faktiskt trodde på det de läste. För många år sedan, alltså.

Då, när Socialdemokraterna ansågs vara ett regeringsdugligt parti som värnade om de svagaste och mest utsatta i samhället. Det vill säga de utarbetade som nu nekas sjukpenning, de äldre som nu får välja mellan att bo och äta, de psykiskt sjuka som inte längre ens kan hoppas på stöd och hjälp och de funktionshindrade som nu verkar sorteras ut ur samhället fortare än när de fick tillträde osv.

Det var ett tag sedan, eller hur?

På den gamla goda tiden stod SVT för kvalitetsprogram ledda av personer som, för det mesta, visste vad de talade om, debattprogram med deltagare som representerade alla åsiktsinriktningar och med programledare som åtminstone försökte vara opartiska.

Och i de fall de misslyckades blockerades växeln av upprörda licensbetalare

Sveriges Television representerade Folket och inte Makten. Något som kanske är svårt att förstå för den som för första gången låter bli att betala tv-licensen.

I dag är det nästan skambelagt att bli ertappad med att se något annat än importerade program på statstelevisionen.

Det egenproducerade programutbudet är så till den milda grad anpassat till NORMEN, VÄRDEGRUNDEN och den Svenska Modellen att innehållet nästan helt glöms bort.

Eller inte får plats?

Varje program är omsorgsfullt anpassat till MÅLGRUPPEN. Det är nästan pinsamt uppenbart vem eller vilka som programmen riktar sig till eller avser att uppfostra. Lika andelar kvinnor och män .. med en aning övervikt för kvinnor. Lika delar inrikes- och utrikesfödda.. med en aning övervikt för utrikesfödda. Allt för att utjämna tidigare ojämlikheter. Och .. naturligtvis ett jämlikt utrymme för hbtq-personer och något litet program om, eller med, en funktionshindrad, en döende, en överviktig, en anorektiker, en åldrande, en utvisningshotad, några personer som tvingas leva i någon form av UTANFÖRSKAP, någon representant för ursprungsbefolkningen och .. kanske .. ett humorprogram om lågbegåvade lantisar som lever "på landsbygden", 10 mil eller mer från storstäderna.

Syftet med programmen är så plågsamt uppenbara. Svenska folket ska uppfostras. Inse att de inget begriper och fösas in på den RÄTTA VÄGEN.

För den del av befolkningen som anses vara obildbar, produceras diverse lekprogram utan varken innehåll eller mål. Men, naturligtvis, med lika andel män och kvinnor, inrikes- och utrikesfödda, och som en extra bonus kan de få rösta och finansiera sina egna innehållslösa program med egna medel.

Sveriges Television har aftonbladifierats! Även om ordet inte finns .. än.

SVT/SR ska informera om vad som händer, inte om de anställdas UPPLEVELSE av händelsen och framför allt inte skapa en nyhet som de sedan värderar eller tar ställning för eller mot.


Men.. nästa gång jag ser en demonstration skildrad med statstelevisionens kameror eller mikrofoner, kommer jag förmodligen att misstänka att delar av rekvisitan är egentillverkad och att en andel av de mest aktiva deltagarna har anknytning eller släktband med SVT.

Att bygga ett respekterat och trovärdigt varumärke är en långsiktig process, att förstöra samma varumärke går på nolltid.

Våra politiker, mediebolag och myndigheter har länge surfat på varumärken - byggda av tidigare generationer - som ansetts vara odödliga. Utan förtroende .. som är själva grunden för ett starkt varumärke .. har det varit en omöjlig uppgift.


Men om avsikten var att utplåna det gamla och skapa något nytt och sämre .. då har de i sanning lyckats med något som jag trodde var helt omöjligt att göra på så kort tid.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar