fredag 11 januari 2013

För att säga något positivt ..


.. så kan jag ju börja med att skriva att Centerpartiet har varit ett föredöme när det gäller en öppen process i valet av partiledare och arbetet med idéprogrammet .. som dessutom är så välskrivet och lättläst att sossarna borde ta det som underlag nästa gång de försöker författa något liknande.

Annie Lööf har visat sig vara stark och stabil när det blåser snålt .. något som jag faktiskt beundrar henne för. Själv hade jag förmodligen förvandlats till en blöt fläck efter att ha hamnat i två sk drev inom loppet av ett år.

Men, jag har läst Centerns förslag till idéprogram .. så vackert och så inspirerande, precis som idéprogram ska vara. Det sägs också tydligt att .. "Det här är Centerpartiets idéprogram som beskriver vår bakgrund, våra värderingar och huvudinriktningen för vår politik.

Idéprogrammets uppgift är att dra upp riktlinjerna för partiets övergripande principiella ståndpunkter...

 ... människors frivilliga insatser och samarbete med andra är ryggraden i samhällskroppen".

Understrykningarna är mina, eftersom jag stannade till och undrade lite?

Det är en omöjlighet att beskriva alla de gånger jag gjorde det under genomläsningen, så jag tar bara ett exempel från avdelningen Välfärd .. för vare sig de vill det eller inte så kommer politikerna till slut att få inse att det är den frågan som ligger högst hos väljarna.

"Centerpartiet anser att den offentligt finansierade välfärden ska vara av hög kvalitet, vila på en humanistisk värdegrund och vara tillgänglig för alla ..

Det offentliga bör fokusera på finansiering och att alla medborgare har tillgång till en välfärd av hög kvalitet. ....

Alla ska kunna se fram emot att en trygg ålderdom med hög livskvalitet. Även alla med fysisk och psykisk funktionsnedsättning eller med missbruksproblem måste få det stöd som behövs. Människor måste ha inflytande över sina egna liv också när det gäller välfärdstjänster. Valfrihet är viktigt för människors känsla av självbestämmande i livets alla skeden."

Visst låter det bra? Visst är det vad vi alla vill höra, eller hur?

Jag för min del formligen älskar den här beskrivningen!

Men då har jag debattinlägget, som Hans Dahlgren, ordförande för Centerpartiets välfärdspolitiska grupp, fick publicerat i DN den 7:e maj förra året, i färskt minne ..

"Grundläggande vård, omsorg och utbildning är en rättighet och ett gemensamt ansvar....

Stigande kostnader kräver förändring. För att hantera de stigande kostnaderna för välfärden måste vi börja ransonera den. 

Det finns olika metoder att ransonera välfärd. Den metod som använts i sjukvården är köer. Forskning visar att det sannolikt är den minst effektiva metoden. En annan metod är att låta avgifterna få större genomslag inom sjukvården, utbildningssystemet och i socialförsäkringarna. En tredje metod är att införa behovsprövning av olika typer av bidrag. En fjärde metod är att styra genom centralt fattade beslut, det vill säga sänka ersättningar eller prioritera hårdare i olika rättigheter i välfärden. Det sannolika är att vi kommer att behöva se en kombination av de fyra."

Och det kändes inte som om det var ett budskap från samma parti precis? Fick inte den ansvarige för Centerns välfärdspolitiska grupp vara med i idéarbetet med välfärden?

Det som skapat mest rubriker runt idéprogrammet .. som uttryckligen anges vara något som beskriver "huvudinriktningen för" Centerns politik är följande två stycken - understrykningarna står jag för ..

"Centerpartiet anser att dagens skolplikt, som utgår från barnets plikt att gå i skolan, bör förändras till en läroplikt så att det i juridisk mening framgår att det är föräldrar och målsmän som har en plikt att se till så att barnen får en fullgod utbildning."

Ett förslag som öppnar för hemundervisning och effektivt sätter stopp för diskussioner om religiösa inslag i undervisningen eftersom det är upp till "föräldrar och målsmän" att dra upp riktlinjerna för hur barnen "får en fullgod utbildning". Hur barnen får det för övrigt med sociala kontakter och tillgång till utomstående vuxna är förmodligen också upp till föräldrar och målsmän?

"Människor måste själva få besluta över sina privatliv, relationer och tillgångar. Politiken bör varken avgöra hur många människor man får leva tillsammans med, gifta sig med eller vem som ska ärva ens tillgångar."

Bortsett från att det redan nu är tillåtet att leva med hur många människor man vill under äktenskapsliknande former .. så innehåller det här stycket det omtalade månggiftet!

Inser någon hur omfattande lagen måste ändras för att få med allt detta. Både Ärvdabalken och Giftermålsbalken stammar från 1734 så det är ju ett rätt rejält bagage som vi måste göra oss av med om vi helt avskaffar dem.

För att avskaffa äktenskapet helt är nog betydligt bättre än att hålla på och ändra i all oändlighet efter hur olika individer vill leva sina liv tillsammmans. En bröllopsceremoni med tillhörande fest går ju ändå att ha, utan vidhängande lagliga förpliktelser.

I jämlikhetens namn kan vi väl leva tillsammans som fria och självständiga människor utan att behöva registrera oss eller få någon annans välsignelse?

Jag tror inte heller att det längre behövs .. och avskaffar vi äktenskapet och arvsrätten så skapar vi samtidigt fler arbeten för jurister som oupphörligen måste skriva testamenten och samlevnadskontrakt .. och så sparar vi in på rättsväsendets hantering av skilsmässor och arvstvister.

Och det är ju inte så illa. Men var det alldeles nödvändigt att göra den här idén till en del av .. "vår bakgrund, våra värderingar och huvudinriktningen för vår politik"?

Kunde inte någon ha räknat ut att den här "idén" riskerade att klibba fast vid Centern lång tid framöver, även om de ändrar aldrig så mycket?

Jag tyckte mycket om att läsa Centerns förslag till idéprogram. Det var som sagt välformulerat, vackert och trevligt .. men innehållet under ytan skilde sig faktiskt inte mycket från de andra partiernas mindre lättlästa alster eller från Socialdemokraternas tunga, tegelstensliknande deklaration som jag inte ens tror att medlemmarna orkade ta sig igenom.

Alla vill de ha ett fritt samhälle där medborgarna lever jämlikt, solidariskt och demokratiskt i samarbete med varandra. Ett samhälle där alla behövs, där välfungerande välfärd är en självklarhet och företagsamhet är något positivt. Miljön ska värnas, landet ska fungera globalt, infrastrukturen ska förbättras, alla ska få bo, verka och leva var och hur de önskar osv, osv, osv.

Famnen är varm, stor och omfamnande .. i ungefär ett år och åtta månader till, oavsett vilken hemsida du går in på.

DN, DN, SvD, SvD, SvD, SvD, Expr., Expr., AB, AB, AB,

35 kommentarer:

 1. Det är ju bara ett förslag än så länge. Det ska bearbetas mer innan stämman tar beslut.

  Krigsrubrikerna står kvällspressen för som vanligt och de lyckas rycka med sig chockerade människor igen.

  http://www.sydsvenskan.se/opinion/sluta-hacka-pa-centerpartiet/

  Dahlgren missar tragiskt nog det enda vettiga alternativet, att förbättra verksamheten och driva ur slöseri/kvalitetsproblem ur systemet så att fler kan då bättre vård för en billigare penning.....men det är ju sånt som kräver kompetens, det är lättare att skära i budgeten och säga nej

  SvaraRadera
 2. Mitt stora problem med att vi avskaffar våra lagar för äktenskap och arvsrätt gör att religiösa regler kommer att få företräde och att räknas som de lagliga. Vare sig det gäller vem som ska få ärva eller vem och vad som ska få gifta sig. De kommer att skapa legitimitet genom sina egna religiösa ledare somkommer att vara dem som dikterar villkoren för vad som gäller. Detta kommer att bli ett enormt bakslag för kvinnors rättigheter. För nämn en religion som behandlar kvinnor och män lika.

  Nej så långt har vi inte kommit att vi kan avskaffa varken arvsrätt eller äktenskapet. Inte om vi inte vill gå tillbak till ett patrikariatsamhälle.

  SvaraRadera
 3. Peter Nicklasson11/1/13 16:50

  I min värld behöver SAMHÄLLET Sverige en ny syn på två områden:
  1. Arbete och
  2. Utbildning
  De är intimt beroende av varandra. Ifrågasätter någon detta?
  Det som stör utvecklingen är den huvudlösa invandrarpolitiken. Den påverkar utbildningsresultatet, den ökar på arbetslösheten, den skapar social alienation och motarbetar vår solidaritet i samhället.
  1. De totala arbetstillfällena har inte ökat inom den privata sektorn på flera decennier. Produktiviteten har ökat, men det innebär bara att färre klarar behovet snabbare och manuella arbeten flyttat till billigare länder. Och den offentliga klarar inte längre att expandera (eftersom den är beroende av den privata sektorns skattegenerering).
  Var hittar vi lösningarna? Vi behöver INTE mer arbetskraft, vi behöver mer arbetstillfällen. Varför då importera in problem till en stagnerad arbetsmarknad - och dessutom där inslaget av outbildade individer är skyhögt?
  2. Utbildningens nivå är katastrofal. Sverige faller som en sten internationellt jämfört med andra länder. Gymnasiet är idag en förlängd grundskola, och universiteten vår tids gymnasium. Läs detta http://www.unt.se/debatt/vara-studenter-kan-inte-svenska-2027570.aspx där förtvivlade historielärare beskriver hur illa kunskaperna är i svenska bland våra studenter idag. Det är INTE invandrarna man syftar på, nej det handlar om svenska ungdomar. Följden blir att när "kommande eliten" inte ens behärskar sitt modersmål så tvingas lärarna att anpassa utbildningen och det får ju naturligtvis konsekvenser. Det gäller inte bara historia, det gäller alla studenter som nu läser till jurister, ekonomer, ingenjörer, läkare osv. Vilket behov har arbetsmarknaden av att toppstudenter inte klarar att uttrycka sig utan en ordbehandlares stavningshjälp? Hur hämmande kommer inte detta bli på det internationella utbytet då kärnämnen som svenska, matematik, etc är starkt eftersatta?

  I detta läge anser alltså C att vi kan slopa skolplikten och införa fri invandring...
  Till vem riktar sig idéerna? Vem har nytta av dem? Inte är det arbetarbarnet som oftast saknar föräldrarnas möjligheter till hjälp med läxorna (studietraditionen och kunskapsnivån), och inte gynnar det heller invandrarbarnet som riskerar att isoleras ytterligare genom att föräldrarna enligt C:s förslag kan hålla "hemundervisning" alternativt sätts i islamistiska skolor där Koranen är viktigare än allt annat.

  Man skulle kunna strunta i ett parti som C. Men förslagen de för fram visar på att våra politiker (inte bara C alltså) inte är i fas med verkligheten.
  Idag ett (skratt)retande förslag, imorgon verklighet då deras förslag får genomslag via andra partier. Det är det verkligt skrämmande....

  SvaraRadera
 4. Peter Nicklasson11/1/13 17:13

  Jag glömde bifoga källan till arbetskraftens historiska utveckling och framförallt den privata sektorns stagnation (sedan 1950), är är länken:
  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Privat-och-offentlig-sysselsattning--historiskt/

  SvaraRadera
 5. Väl skrivet (som vanligt)

  Jag är visserligen inte så jätteung längre, men jag ser det som möjligt att jag fallit som en fura för något så vackra visioner, riktlinjer för ett parti.

  Eller kanske inte. Någonstans i åk 7-9 höll vår klassföreståndarinna lektioner och det handlade om kritsk läsning. Läs en text. Stryk över alla värdeladdade ord och läs igen. Tja, den erfarenheten har varit en ledstjärna sedan dess och har utvecklats till att räkna fakta/sannolikhet i det skrivna

  Jag vet inte när cynikern kom på allvar, men dylika 'visioner' gör mig mest trött eller minskar på hårsvallet av frustrationen. I synnerhet om de pratar om gemensam välfärd, trygghet ... *och* fri invandring.

  Absolut ingen har lyckats förklara hur den ekvationen ska kunna gå ihop då arbeten nog saknas idag, då invandringen inte ens är fri. Det blir bara ngt i stil med
  - "de är resurser"
  - "vi blir bara äldre"
  - "Sverige är rikt!"
  - "Vi har råd"
  - "Det MÅSTE få kosta"
  - "arbete är bästa integrationen" (+det är inte bidrag)

  Den sista är den mest nära verkligheten och helt sann. Ingen har heller påstått annat.

  Ursäkta, jag tror inte på ett ljud av vad någon politiker skriver/säger som innebär mer av samma vara som tidigare decennier. Bara namnen på åtgärderna ändras och kraven på kvalitet ändras. På papperet i alla fall.

  /Läsare

  SvaraRadera
 6. Nej Peter, du gör för enkel analys. Det är inte invandringen som är grundorsak till att vi inte skapar fler arbetstillfällen och det är inte heller grundorsak till skolans sämre resultat.

  Du kan börja med att läsa DNs artikelserie om skolan för att då lite perspektiv
  aspergerforum.se/artikelserie-om-skolan-i-dn-t19959.html

  SvaraRadera
 7. Tack för många läsvärda kommentarer i det här inlägget och det tidigare. När det gäller flykting- och invandringspolitiken så kommer jag fegt att behålla mina åsikter för mig själv, eftersom det känns som att gå på nattgammal is att ha några åsikter alls i den frågan.

  Men det som "Läsare" fick lära sig om kritiskt läsning är något som jag själv praktiserar och rekommenderar.

  Hmm .. den delen av avskaffandet av arvsrätten missade jag. Men, naturligtvis skulle det underlätta när det gäller företag och stora gårdar där man då skulle kunna föra över hela verksamheten på det barn som verkade kunna förvalta det bäst .. vilket tyvärr ofta är en av sönerna.

  SvaraRadera
 8. Any: Men man kan inte avskaffa lagar när de kan missgynna någon. Det blir lite som att säga att majoriteten av föräldrarna i Sverige inte skulle aga sina barn i uppfptringssyfte så då kan vi ju lika väl avskaffa lagen mot barnaga med!

  SvaraRadera
 9. Peter Nicklasson11/1/13 19:25

  Jag säger som Åsa Linderborg säger http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/article3613604.ece "Är du dum?

  Skulle diagnosen Asperger vara huvudorsaken till skolans förfall? Den diagnosen är väl inte ny, elever som lider av denna har alltid funnits, i alla tider.

  Har jag sagt att "invandringen är grundorsaken till att vi inte skapar fler arbetstillfällen"? Jag sa att inga fler arbetstillfällen skapas (överhuvudtaget) sedan 1950-talet på den privata sektorn, och för att förtydliga det så är det är monotona manuella arbeten som ersatts av tjänstebaserade arbeten - som i de flesta fall kräver utbildning - det behovet möter INTE många av våra nuvarande nyanlända eftersom de (förutom de inte talar vårt språk) saknar all utbildning i många fall = analfabeter.
  Invandringen skapar INTE fler arbetstillfällen, utan skapar ökad arbetslöshet.
  Välkomnar om du kan motbevisa det.

  Vad är grundorsaken till utbildningens förfall menar du?
  Är det inte en kombination av många orsaker som t ex betygens inflationstakt, kommunaliseringen - och privatiseringen - av skolan (den borde förblivit statlig), allmän flumretorik som ekar 70-talet, passivitet och underminering av utbildningens huvudsyfte (att fostra bildning och kunskap) genom klåfingriga och illa underbyggda skolreformer som bara försämrat skolan, att anpassa skolan till den medelmåttlige och/eller den svagpresterande eleven och inte stimulera våra begåvningar (också) SAMT att det sedan ca 20 år tillkommit utländska elever med låg eller ingen utbildning som kräver enorma resurser och givetvis påverkar övriga elevers resultat i slutändan.

  Sluta försvara eländet, och läs på istället.

  SvaraRadera
 10. Som jag ser det så har vi tre vägar att gå med C förslag.
  1 Är att vi stänger gränderna och hoppas att alla som redan bor i Sverige kommer att tänka jämlikt till vem som ska ärva dem och inte tvinga in dem i månggifte äktenskap.
  2 Vi struntar helt i deras förlag, behåller våra lagar och fortsätter att ta emot folk som är uppvuxna med en annan kultur men visar med våra lagar på vilka värderingar som vi anser är viktiga.
  3. Vi inför alla föreslagen, ink fri invandring och sätter tillbak jämlikheten längre tillbaks än vi någonsin haft i Sverige förr. Inte ens när vi var katoliker var jämlikheten sämre än vad vi öppnar upp för med att avskaffa dessa lagar.

  Jag röstar för alternativ 2.

  SvaraRadera
 11. Hmm .. jag menar alltså inte att det skulle vara en fördel att avskaffa arvsrätten. Det vore ju rena vansinnet att gå tillbaka till den tiden både du och jag hänvisade till när "äldste sonen" fick allt.
  Jag borde ha tillagt en.. ;-), eller hur? :-)

  SvaraRadera
 12. Peter Nicklasson11/1/13 20:56

  "Tack för många läsvärda kommentarer i det här inlägget och det tidigare. När det gäller flykting- och invandringspolitiken så kommer jag fegt att behålla mina åsikter för mig själv, eftersom det känns som att gå på nattgammal is att ha några åsikter alls i den frågan."

  For mig, efter du varit ute och tänt eld på brasan med bensin, känns de meningarna som - ja, fega...

  Vill du ha debatt eller vill du vädra ditt missnöje allmänt?
  Det finns en enorm latent proteströrelse som bara väntar på att det sociala stigmat släpper.
  Du kan, om du är ärlig i din protest, ta ställning för eller emot men det gör du märkligt nog inte nu.

  Är besöksfrekvensen viktigare än din andemening? För du är ju ändå komplett anonym och därmed totalt befriad från repressalier från oliktänkande galningar.
  Du borde våga stå ut mer.
  Varför inte?
  Bloggen skulle sakna legitimitet (för mig i vart fall) om du förvandlar dina åsikter till grumligt vatten där man bara anar din opportunism men inte ser klarheten.

  Du skriver mycket bra, och din blogg behövs, men var lite mer stringent när du ventilerar dina åsikter.
  Jag vill att du står för dina åsikter - och givetvis inte färgas av annat än som motbevisats - och om du skriver om något obekvämt att du själv ror fan i land.

  Tack.

  SvaraRadera
 13. Any: Tack för ;-) Blev lite förvirrad där ett tag. Hade nog för bortom att bli klar för på spåret och fredagsmys för att vara klarsynt :-)

  SvaraRadera
 14. @Any

  So jag ser det så gör avskaffandet av arvsrätten gör varken till eller ifrån. Enda skillnaden är att den fond som får ett dödsbo att sälja av ska visst potionera ut till nyfödda (hur fördela 'rättvist'?). Det är i alla fall bättre än den nuvarande arvsfonden som finansierar en hiskelig massa multikulti och anti-rasisttjafs.

  Då stiftelser/fonder uppenbarligen får finnas så placeras helt enkelt ägande i sådana. De dör just inte, om de inte avdödas ....

  /Läsare.

  SvaraRadera
 15. Läsare: Snälla se förbi din egen bubbla hur livet ser ut för anda, ja även i Sverige. Alla har inte samma rättivsesyn och ser på jämlikhet som självklart som du gör.

  SvaraRadera
 16. @Hmmm

  Angående dina tre punkter ... Bättre analytiker än jag som läst texten påstår att det finns ett inslag att fri invandring ska innebära försörjningskrav. Typ tre månaders bidrag, har inte försörjning hittats så inga bidrag. Som för EUmedborgare alltså.

  Stämmer detta så röstar jag för 3 :-)

  Men då jag inte tror att man har 'hjärta' att göra vad som måste göras efter tre månader och försörjning misslyckats. Man kommer att hitta på undantag precis som i nuvarande försörjningskravet.

  För att C's förslag/visioner ska kunna fungera, så krävs det en attitydförändring i hela PK-sektorn.

  En attitydförändring som ger samma resultat som om vi inför försörjningskrav för ALLA anhöriga redan idag (M fick nyligen inte igenom en liten förändring ens) och i praktiken utestänger varenda en utan rejäl utbildning och minst engelska språket från att stanna längre än några månader (undantaget FNs konventionsflyktingar)

  Mao, det är striktare än vad t.o.m SD förespråkar. Om man nu tror på utfästelserna om fri invandring, *plattare skatt och* försörjningskravet ... det gör inte jag.

  /Läsare

  SvaraRadera
 17. Peter Nicklasson .. Jag har verkligen försökt att balansera på den här linan, ärligt försökt uttrycka hur jag tänker och om det har uppfattas som om jag "tänt eld på brasan med bensin" så stärker det snarare mig i övertygelsen att det över huvudtaget inte är möjligt att diskutera den här frågan.

  Det finns liksom inga tydliga gränser någonstans, en enkel fråga visar sig plötsligt innebära en främlingsfientlig åsikt .. en ifrågasättande tanke uppfattas som en rasistisk provokation?

  Jag har ingen märkvärdig besöksfrekvens och tycker inte att statistiken har något värde i sig, men om jag ska skriva om det jag tänker och tycker så ska det åtminstone kännas meningsfullt.

  Som det är nu kan ingen ens ifrågasätta om det är mänskligt att placera 1000-tals människor utan möjlighet till arbete eller sysselsättning .. isolerade i baracker, husvagnar och på campingplatser till fantasipriser och utan hopp om förändring inom lång, lång tid.

  Själv tycker jag att det är höjden av hyckleri att sedan påstå att det inte behövs någon integrationspolitik utan bara arbete och bostäder .. när det som saknades redan från början, var just arbete och bostäder.

  Jag tycker frågan är svår, det ska villigt erkännas. Å ena sidan borde alla människor ha rätt till trygghet och hemhörighet å andra sidan finns det ekonomiska frågor som måste räknas in. Det är ju på samma sätt med vård och omsorg, vilket är väldigt viktigt för mig, och de frågorna påverkar varandra om vi bara ökar befolkningsmängden men inte sysselsättningen.

  Det är för mig en ekvation som inte går ihop? Men har jag alla fakta, frågar jag mig själv?

  Samtidigt som jag, i likhet med de flesta, värjer mig varje gång någon står inför hotet om utvisning till en oviss framtid. I den bästa av världar borde det finnas en plats och en försörjningsmöjlighet för varje människa, men så ser det ju inte ut, eller hur?

  Jag känner en osäkerhet .. det är mänskligt. Jag har försökt beskriva det som i inlägget om den gamla senila mormodern som du hänvisade till en annan gång.

  Allt har ett pris .. och frågan är hur högt det är och om vi vill betala det.

  Jag vet inte om jag har sett prislappen i sin helhet än och jag vacklar i mina åsikter. Därför har jag bestämt mig för att reda ut var jag står utanför bloggen och återkomma när jag känner att jag mer tydligt kan ta ställning.

  I ett inlägg till Johan Westerholm sa du någonting liknade .. det är ett stort hopp att gå från en övertygelse till en annan och nästan omöjligt att hoppa tillbaka.

  Jag är ledsen om jag gjort dig besviken. Men det här inlägget och det tidigare handlade inte om invandring.

  Jag har INTE kommenterat Centerns åsikt gällande öppna gränser i förslaget till idéprogram. Att kommentarsfältet har handlat om det är något som jag inte bidragit eller uppmuntrat till.

  SvaraRadera
 18. @Hmm

  Jag vet inte vad jag skrivit för att du ska tro att jag befinner mig i en bubbla. Ska jag även nämna de med annan syn på rättvisa och jämlikhet så blir ju mina poster ännu längre :)

  Du skriver hyfsat kort, men det är för att du håller dig till din 'bubbla'. Det du siktar in dig på. Varför skulle jag skriva i stort sett likadant som du? Jag tog det du inte nämnde.

  /Läsare

  SvaraRadera
 19. Läsare: Av dina svar till mig så förstår jag att du inte förstår vad jag menar. Kan mycket väl vara mitt fel och att det är jag som är otydlig. Alternativ, och det skulle ju stämma bra med om du är samma "läsare" som på Daddys blogg, så har du inget emot att kvinnor bedöms som mindre värda och sämre som människor än män.

  SvaraRadera
 20. Peter, du skulle följa länkarna till DNs artikelserie på den sidan som jag länkade. Aspbergers har inget med saken att göra.

  Men du är väl för upptagen med att bomba dina popagandatexter....

  SvaraRadera
 21. Peter, Any tänder inga brasor, men du försöker aktivt problematisera och skuldbelägga invandring vid alla möjliga ock omöjliga tillfällen. Oftast med helt irrelevanta argument.

  SvaraRadera
 22. Du bevisar det med irrelvanta argument själv när du i din upprördhet rabblar upp 8 tänkbara orsaker till skolans förfall som inte har med invandring att göra och sen som en eftertanke lägger till invandring som en möjlig orsak. Antalet invandrare är inte tillräckligt stort för att orsaka det tappet vi har haft i skolan även om de alla skulle vara helt obildade, vilket självklart inte är fallet.

  Du vill gärna lyfta fram invandringen som den stora orsaken för att det passar dina syften, trots att du själv med logiskt resonemang skulle inse att det inte är sant.

  När det gäller arbetslösheten är förstås huvudorsaken att det inte finns tillräckligt bra företagsklimat eller stöd för att skapa tillräcklig många jobb. De som har låg utbildning får vi antingen utbilda eller erbjuda jobb som inte kräver så stor utbildning. Att invandrare ska "stjäla" våra jobb är befängt då svenskar har så dålig arbetsmoral att de kan räkna sig själva som för "fina" för vissa jobb trots att de är arbetslösa. I konkurrens med en invandare så får i stort sett altid en svensk jobbet förutsatt att de har jämförbar kompetens.

  pratar man sen arbetskraftsinvandring så handlar det mer om att importera utbildad arbetskraft, typ ingenjörer och läkare och såna saker. Det höjer i sig tillväxten, särskilt om entreprenörsklimatet är tillräckligt bra.

  SvaraRadera
 23. Peter Nicklasson12/1/13 06:57

  Any, jag vill helst inte gå i klinch med dig för jag respekterar dina åsikter. Och kanske befinner du dig idag där jag befann mig för något år sedan, då jag började inventera mina egna värderingar och ställde dem mot vad olika partier kunde möta upp till? Det har varit en längre process för mig och jag är långt ifrån övertygad allt är "spikat". Jag välkomnar också att få "min" omvärldsbild ifrågasatt för jag vill utvecklas.
  Så ska det nog också vara, för annars vore jag en oreflekterade person - en sk hästsosse - som följer vad Partiet säger oavsett vad Partiet säger och röstar lojalt efter vad andra tycker jag ska för åsikter (om de så ställer upp med en häst som partiledare).

  Min uppfattning är i alla fall att tar du upp Centerns idéprogram i din blogg, bör väl i så fall dessa idéer diskuteras? De mest kontroversiella är ju tillåtande av månggifte, skolpliktens avskaffande, och fri invandring.
  Varför de är kontroversiella beror väl på effekterna de skulle ha på ett samhälle som Sverige? Inte sant?
  Det är möjligt att vissa (likt osignerade "Anonym" här i kommentarerna) drar slutsatsen att jag drar in invandrarna och skuldbelägger dem. Det gör jag INTE. Jag skuldbelägger politiker som inte klarar av att reda ut egenskapade problem. Jag ser det ur strikt samhällsekonomiska perspektiv. Och det har inte ett dugg att göra med eventuell rasism.
  Förresten, Erik Laakso debatterar här http://uppstuds.nu/?p=1471 fri invandring. Han skriver bl a att "Ska man hårddra det, och det ska man, blir i så fall rasismen endast en fråga om antal i slutänden." Även om jag inte delar Laakso:s åsikter rakt av, så har han rätt här.
  Så: 10.000-kronors frågan blir då "Hur mycket invandring tål Sverige?"
  För att svara på det krävs att vi vet vad det kostar samhället. Det vet vi inte, därför att majoriteten av riksdagspartierna vill inte utreda det. Men olika forskare har kommit fram till att det rör sig om ca 2-3% av BNP årligen. I så fall kostar det ca 80-100 miljarder årligen NETTO och torde vara en betydande del av budgeten regeringen lägger fram.
  Det är enorma summor. Det är t ex vad jobbavdraget sägs kosta, så vad just du får betala för invandringen är vad du själv fått i jobbskatteavdrag. Tjänar du ex vis 25.000 kr/månad = ca 1.800 kr/månad ditt jobbskatteavdrag och även ditt bidrag till invandringspolitiken.

  Så, hur många har Sverige råd med? Och har vi verkligen råd med fri invandring då? Hur finansierar vi det? Via skattehöjningar? Via vägtullar? Genom att ransonera välfärden?
  Ställ frågan till Centerns Stureplansfalang, eller varför inte Miljöpartiet och Vänsterpartiet som alla vill just det.
  Kan de inte svara på det, så rösta inte på dem heller. Det är mycket lätt att betala med andras pengar och bygga vackra utopier - betydligt svårare att förverkliga dem.

  SvaraRadera
 24. Ja, Peter, du är en så mycket högre utvecklad och mer förädlad människa så du har tagit på dig ansvaret att mässa den sanna lösningen för oss stackare dom inte utvecklats lika mycket som du. Det ryms en rätt betydande andel arrogans och retoriska knep i ditt senaste inlägg...och som,alltid handlar all det du vill säga om att du inte gillar invandring.....oavsett vad vi andra pratar om

  SvaraRadera
 25. Peter Nicklasson12/1/13 10:16

  @ Anonym 12/1/13 09:36
  Du får faktiskt ha dina åsikter ;) men du får mer än gärna konkretisera dem med fakta istället för känslomässiga projektioner om vem jag är, hur dum och elak jag är, och hur illa det är att vara kritisk mot nuvarande politik - för enligt dig är den alltså toppen?

  Jag noterar också att du också är intresserad av att diskutera invandringen... kul... vi kanske har mer gemensamt, vem vet?
  Men du, kom som sagt med egna förslag.
  Vore betydligt roligare att läsa om än ditt dizzande av min person. För är inte det en sorts arrogans det också att tilldela mig epitet bara för att du tror du kan analysera mig? Bara undrar...

  SvaraRadera
 26. @Peter
  Förslag? Jag har inte sett ett enda förslag från din sida, bara argument.
  Vad är det du vill egentligen? Vad jag förstår så är du till exempel inte så intresserad av att förbättra skolan utan använder den som ett argument för att du vill göra någon förändring på invandringen, oklart vad.

  Vad jag kommenterar är i stort sett uteslutande hur rimliga dina argument är och ifall det finns en logisk koppling mellan dina olika argument, som exempelvis skolans förfall och invandring. Jag kommenterar också när du använder retoriska knep istället för sakliga argument, som i det här fallet när du utmålar dig själv som en auktoritet i syfte att vi ska lita mer på vad du säger.

  Jag har inget större intresse att diskutera invandringen, men jag kan heller inte låta dina propagandatexter gå förbi obesvarade. Det är för mig indirekt som att ge min tysta accept till det du skriver.

  SvaraRadera
 27. @Peter

  Okej, I normala fall så lägger jag inte den tiden som skulle krävas för att bemöta allt du säger Peter, du lägger så mycket tid på att debattera invandringen och jag är inte riktigt redo att lägga motsvarande tid på det. Idag har jag gjort ett undantag.

  Om jag ska ge förslag så kan jag börja med att det uppenbarligen finns så oerhört mycket att göra för att minska slöseriet inom vården. Jag är inte särskilt insatt, men det lilla jag ser utifrån är skrämmande:

  Any länkade i en annan post en kostnadsjämförelse mellan gruppboende och assistans. I den kan man läsa att det på det boendet under dagtid är belagt med 160 mantimmar, men att det bara finns boende med assistansbehov under 42 mantimmar (de boende är på dagaktiviteter utanför boendet)
  http://www.jag.se/sites/default/files/Priset.pdf

  Här skulle man till exempel kunna tänka sig att lägga gruppboendet nära ett äldreboende som har stor arbetsbelastning mellan 8-15 då vårdtagarna ska tas upp ur sängen, matas och läggas igen. I en sådan situation skulle assistenterna kunna hjälpa till där när de ändå är sysslolösa på boendet.

  Senast jag själv var på vårdcentral så blev jag bollad mellan 4 olika handläggare från reception till läkare med väntetid mellan. Det kändes som ett stort resursslöseri, inte minst för att jag fick komma tillbaka 3 gånger och träffa 3 olika läkare innan problemet blev löst. Det här är mer subjektivt, men av den erfarenheten jag har av effektiviseringar så signalerar det att det finns ett stort slöseri som skulle kunna åtgärdas om man fokuserar på att det ska bli rätt diagnos från början och att patientens genomloppstid ska vara så kort som möjligt (för at lösgöra resurser för fler patienter)

  Det skulle också vara bra om ledningen börjar fokusera på att ha schemalagd personal på plats när de behövs så de slipper ta in folk på övertid, jour eller som stafettläkare. Det finns oerhörda vinster i att få folk att trivas bättre på jobbet, sjukskriva sig mindre och att systematisera så att exempelvis läkare har ordinarie arbetstid när de behövs. Varför ska läkare inte schemaläggas som alla andra i en verksamhet som kräver dynget-runt-närvaro? Varför låter man utrustning stå outnyttjad bara för att läkare bara ska jobba dagtid?

  Jag kan hålla på hur länge som helst. Invandrare i vården kommer oftas in som antingen redan utbildad arbetskraft som minskar behovet av att kalla in folk på övertid/jour, eller inom äldreomsorgen eller liknande där de flesta svenskar är för fina i kanten för att ta ett sådan jobb. Jag har svårt att se att särskilt många svenskar skulle nekas jobb inom äldreomsorgen, hemtjänst eller liknande om de inte uppenbart är helt olämpliga, men då är ju det en helt annan fråga.

  Det du lyfter fram Peter är bara “Vården är dålig, invandring kostar pengar”. Det jag försöker säga är att med ett sådant tankesätt inte kommer lösas några problem. Det kommer bara bli som med Polisen som fick 4000 extra poliser, men trots det löser färre brott. Det var aldrig någon som tog sig besväret att på allvar ta reda på vad problemen är och lösa dem.
  http://www.svt.se/nyheter/sverige/fler-poliser-farre-uppklarade-brott

  Det här var ett inititiav av en duktig företagsledare inom det privata med syfte att hjälpa vården minska sina kostnader och höja sin kvalitet. Hade jag varit politiker hade jag kastat mig över den här möjligheten att förstå vad man kan göra med de offentliga verksamheterna, men det har varit förvånansvärt tyst om det. Politikerna fortsätter med sina floskler som tidigare.
  http://www.dn.se/ledare/signerat/avgiftsfri-valfard-ett-foredome

  SvaraRadera
 28. Peter,jag tycker du resonerar ´vettigt och det är ju självklart att man måste ta upp frågor gällande invandringens påverkan och kostnader för vårt land.det rör sig om enorma summor och någon ska betala.Och kommer vi att ha råd med det utan att skära ner i välfärden,Det måste vara en öppen och ärlig diskussion om det. Till Anonym,det vore bra om du skippade trista personliga påhopp,man börjar bli rätt less på sånt,tillför ingenting.Och apropå arbetslöshet och dåligt företagarklimat så är nog den viktigaste orsaken krisen i europa och andra länder vilket påverkar exporten.Och även här hemma är det nu svårare att få hjulen att gå runt. Ps Svenskar är mycket populära på den norska arbetsmarknaden p.g.av sin höga arbetsmoral.Till Any en eloge för din blogg.Alltid mycket läs och tänkvärd.

  SvaraRadera
 29. Okej, du har rätt Mona.
  Det jag skulle ha sagt var det om retoriska knep som jag sa senare. Blev lite provocerad och raljerade en aning, det är aldrig särskilt snyggt.

  Kostnaden och budgeten för invandringen har jag inga som helst problem med att man diskuterar, inte heller vilka praktiska problem det finns och hur man löser dem.

  Jag reagerar mest när man lyfter upp ej invandringsrelaterade problem och får det att låta som att det är invandringen som är orsaken till problemen.

  SvaraRadera
 30. Peter Nicklasson12/1/13 14:14

  @ Anonym
  Rekapitilerar vad jag skrev till Any tidigare här:
  "Det är möjligt att vissa (likt osignerade "Anonym" här i kommentarerna) drar slutsatsen att jag drar in invandrarna och skuldbelägger dem. Det gör jag INTE. Jag skuldbelägger politiker som inte klarar av att reda ut egenskapade problem. Jag ser det ur strikt samhällsekonomiska perspektiv. Och det har inte ett dugg att göra med eventuell rasism."

  Jag gillade faktiskt vad du skrev i ditt senaste inlägg för här blir du äntligen konstruktiv.
  Om ditt förslag i vården är bra eller inte, kan jag inte bedöma eftersom jag inte vet förutsättningarna men jag antar det är det. Bra :)
  Tråkigt att inte politikerna lyssnar på goda idéer, och där är vi rörande ense. Annie Lööf är inte bara partiledare, floskelgenerator och nyliberal - hon är även Sveriges näringsminister. Som sådan hade hon haft guldläge att prägla just det företagsklimat du (och jag) efterlyser. Men det gör hon inte. Hon tycks inte göra något, och där har också kritiken varit hård hittills.
  Det är riktigt att jag kritiserar välfärd och att invandringen kostar pengar. För välfärden håller redan på att försämras, vården, skolan, försvaret, polisen, osv... inget blir bättre. Vad beror det på? Jag har själv arbetat inom äldrevården (då jag pluggade på 80-talet) och naturligtvis besökt sjukhus efteråt i livet och en sak står ju glasklar - personalen arbetat mycket hårdare och är underbemannade (till skillnad från 80-talet då de var överbemannade).
  Om någon ska belastas är det inte personalen inom det offentliga, utan misstagen begås i ledningen av sjukhuset, polishuset, osv som dessutom ofta har en överrock i form av okunniga men maktfullkomna politiker. Upphandlingar sköts sällan professionellt, det fördyrar. Ingen tycks ta ansvar mer än i titeln. Sedan tjänstemannaansvaret avskaffades 1974 har det blivit så. Processen har således varit lång, men nu går den inte att dölja längre för allmänheten.
  Så, jag delar din frustration. Men till skillnad från dig (?) anser jag att man inte kan bortse ifrån invandringens kostnader. Som du kanske såg i länken från ekonomifakta.se har den privata sektorn förblivit oförändrad sedan 1950, och den offentliga börjar minska. Alltså: jobben minskar, men vi är idag några miljoner fler än 1950... hur går det ihop? Och hur ska det gå att försörja även de nyanlända i framtiden är för mig en gåta. Flertalet som kommer idag är inga raketforskare precis, det var länge sedan vi fick arbetskraft vi behövde (50-60talen, sedan fyllde kvinnorna upp behovet på 70-talet då den offentliga sektorn expanderade). Det är inte bara att skapa hitte-på-jobb, och jag försäkrar dig att din fördom att svenskar inte vill ta vilka arbeten som helst inte stämmer. I min omgivning fungerar det inte så, och även mina barn har också tagit sk "skitjobb". Jag tror inte lathet/"finhet" handlar om etnicitet utan ligger snarare på individnivå. Och visst finns det säkert svenskar som föredrar bidrag före ett lönearbete. Det beror på allt för generösa bidragssystem, där skillnaden mellan att vara arbetslös och ha ett lågavlönat arbete är försumbar. Kombinerar men dessutom detta med lite svartjobb så har man en rätt "juste" ekonomi. Det borde löna sig mer att anstränga sig - anser jag i alla fall... I det bidragssamhället luckras dessutom moral och solidaritet upp.
  Nå, eftersom behovet av arbetskraft inte behöver importeras i vart fall, måste våra politiker begränsa invandringen och ta hand om de som redan är här.

  Om du fortfarande anser mig vara enögd och "rasistisk" är det upp till dig. Jag kan inte påverka dig i hur du tolkar mina texter, men om du går in på Johan Westerholms blogg där jag brukar skriva kan du läsa mer om vad jag tycker om annat (också) än bara invandringspolitiken... Johan W är precis som Any en klok person, vars åsikter jag uppskattar även om jag inte delar dem alltid.

  Jag uppskattar hur som helst att du visade en konstruktiv sida till slut :)

  SvaraRadera
 31. Tack Anonym ovan.
  Jag håller med dig till 100% blir ockspå less på de som alltid skall ta upp invandringar i varende enskild fråga.

  /Henrico

  SvaraRadera
 32. "Finheten" gäller förstås inte alla, men det är ju märkligt att det finns så få etniska svenskar inom äldrevård, hemtjänst och städning när invandrare generellt har svårt att få anställning i konkurrens med svenskar.

  När det gäller budgeten och privat kontra offentlig verksamhet så är det ett rätt ordentligt underbetyg på företagsklimatet i Sverige att det privata inte ökar. Och du har förvisso rätt i att det måste råda balans mellan det privata intäktsbringande och de offentliga utgifterna.

  Jag föredrar dock att se till att öka den inkomstbringande delen av budgeten snarare än att skära ner i utgifterna. Det vill säga att göra det lättare att starta och expandera företag samt att kanske börja exportera offentliga produkter också. Varför kan vi inte sälja vårdplatser till grannländer till exempel? Om vi blir duktiga på att göra en typ av ingrepp på ett konstadseffektivt sätt kan vi öka volymen genom att erbjuda norrmän samma operation till en kostnad som kan göra att verksamheten blir mer självbärande. Sen kan vi lägga de lösgjorda resurserna på annat.

  Hur budgeten för invandringen eller sjukvården ser ut är för mig relativt ointressant, det privata mot offentliga är mer eller mindre bara ett beslut utifrån hur man håller balans mellan å ena sidan långsiktigt ökad välfärd och nuvarande välfärd. Det viktiga är vad man gör av den budget som finns, vilka behov som finns, vilka problem som finns och hur man löser problemen så att alla är nöjda och glada. Innan man känner till problemen och lösningarna så är det rätt meningslöst att diskutera budgeten.

  SvaraRadera
 33. Bra anonym,
  Själv tycker jag att om man skall spara skall man ta alla bäckar små och inte fokusera på de stora posterna. Visserligen misstänker jag att politiker gör det allt för lätt för sig när man via ett pennstreck skär ned utgifterna på långtidssjukskriva eller om de får chansen invandringen.

  Politiker som gör det lätt för sig har jag inte mycket övers för, då jag är rädd att då kommer de svagaste i samhället ALLTID få stryka på foten. Vad blir nästa steg?

  Jag kan väl ta ett exempel på sådant jag tycker är mycket märkligt i vårt samhälle. Jag har nu varit företagare i 6 års tid och ungefär 2 ggr/vecka ringer det diverse rådgivare som önskar hjälpa mig med pensioner, investeringar etc. Det handlar hela tiden om att leva på andras jobb, i detta fall mitt jobb.

  Men,

  Under dessa 6 år har ingen från arbetsförmedlingen ringt mig. Senaste statistiken visar också att arbetsförmedlingen förmedlar 3 stycken jobb per år och per anställd arbetsförmedlare.

  Är inte det här sjukt? Snacka om slöseri och det är sådana saker jag tycker politiker skall ta i tu med, då får de min respekt.

  Alla politiker som bara ser lättta utvägar kategoriserar jag som populister.

  /Henrico

  SvaraRadera
 34. Peter Nicklasson12/1/13 17:03

  Jaha.
  Men du kan väl inte bygga dina - enligt mig - fördomar mot svenskar för vad du ser inom vården? Det finns ett otal tänkbara förklaringar till det.
  För några år sedan blev jag arbetslös, trots god karriär tidigare eftersom mitt företag lades ned. Jag kontaktade då ett sjukhus på min hemort och frågade om de hade arbeten, t ex på vaktmästeriet. Svaret blev nej. Några månader senare fixade jag ett nytt arbete så det ordnade sig ändå. Men jag hade inga nystartsförmåner att erbjuda sjukhuset, eller var invandrad inom 2 år, eller hade andra instegsstöd att vifta med. Eftersom det finns många arbetslösa som har dessa frisedlar som t ex upp t o m 85% återbetalning av lön osv samt att just invandrare är överrepresenterade i arbetslöshetsstatistiken, och det offentliga uppmuntras till positiv särbehandling av denna grupp, är det kanske inte så konstigt att det numera arbetar många invandrare inom det offentliga?
  Det är möjligen okej, för bättre att integrationen sker via arbete (även om det sker på bekostnad av svenskar).

  Ja, det kanske skulle gå att exportera offentliga tjänster. Invändningen är om det sker på bekostnad av ökade köer för oss som betalar dessa tjänster är jag inte med.
  Förövrigt har Tyskland, ett annat stort mottagarland för invandrare, redan börjat skicka en del äldre till länder som erbjuder billigare äldrevård. Det är en konsekvens av att samhällets resurser (=pengar) sinar.
  Ditt drömscenario?

  Inse att det inte finns någon fri lunch.
  Någon får alltid betala, nästa gång kan det vara din mamma (eller du själv). Är det ok att skeppa henne till Polen då? Toppen, eller hur?
  Klart att en stark ekonomi och ett gott företagsklimat är att föredra.
  Varför inte då börja i DEN änden, och när DEN delen fungerar kan vi bli omvärldsgenerösa.
  Men i Sverige bjuder vi in alla till fest att äta av vår kaka, sedan kommer vi att få gå hungriga då ingredienserna till en ny kaka inte kan köpas in igen.

  SvaraRadera
 35. @Hmmm

  Jag är relativt ny här på Any's blogg men tar hon upp något av de fall sketen kvinnosyn jag ogillar starkt så lär du märka att jag inte är den Läsare som finns på någon Daddy's blogg.

  /Läsare

  SvaraRadera