lördag 19 januari 2013

Relativt sett!


Under Håkan Juholts korta tid som partiledare, trodde jag .. under en lika kort tid .. att han skulle bli socialdemokratins frälsare.

Det kändes så svidande nära att partiet skulle krakelera och spricka itu till två olika delar där de gamla, bakåtblickande stofilerna och betonghäckarna fick sitta orubbade på sina "paxade" stolar i den ena delen och de lite mer framtidsinriktade förmågorna gick vidare med en mer tidsanpassad politik.

Jag misstänker att det inte bara var i min fantasi det scenariot fanns?

Men flockmentaliteten och den kollektiva lydnaden är stark i ett socialistiskt parti. En del av dem som jag faktiskt började känna förtroende för rättade in sig i ledet och andra lämnade helt sonika partiet för att leva under lite friare former.

Nu är allt som vanligt igen. Men det har varit väldigt tyst på Ylva Johansson under en lång tid, vilket har fått mig att undra om inte Stefan Löfven ändå inte .. i all tysthet .. höll på att omforma sitt lag? Tänk om han till och med ... ??

Men nej .. Ylva twittrar bekymmerslöst vidare på samma gamla tema som fört partiet till två valförluster - ogenomtänkta angrepp på alla som på något sätt kan kopplas till regeringen och förmodligen kommer hon framöver att fortsätta med sin tidigare paradgren .. kast med liten sverigedemokrat.

Fy Fabian .. vad jag är trött på politiker och deras hangarounds i största allmänhet och oppositionen i synnerhet.

Nu kommer det att kastas glåpord mot motståndaren och hojtas om ojämlikhet, fattiga barn, utsatta ungdomar och använda blöjor i ungefär 20 månader framöver och vi kommer att serveras en relativ politik där alla jämför sig med varandra och påstår sig vara aaaaningen bättre.

Vi kommer att förväntas uppröra oss över relativa problem, relativa klasskillnader, relativ välfärdshantering och relativa ekonomiska problem och man kommer att förvänta sig att vi ska köpa relativa påståenden, relativa lösningar och relativa budgetar.

Så frågan är om vi kommer att stå ut med den kommande relativa valrörelsen och om vi kommer att kunna fatta relativa beslut grundade på de relativa uppgifter som vi kommer att matas med?

Eller så kanske hela den här relativt anonyma sörjan fungerar som en bakteriehärd som leder till ökat politikerförakt och framkallar akut politisk säsongskräksjuka?

Förmodligen blir de valvinnare som väljarna tror skadar landet minst?

Relativt sett.

DN, SvD, SvD, SvD, SvDAB, Expr.,

38 kommentarer:

 1. Peter Nicklasson19/1/13 19:34

  Det är kanske är sant att "allt är relativt", ja så är det absolut - eller hur?

  Och att "tiden läker alla s(p)år", det ska jag visa nu om hur något som var en absolut sanning igår har relativiterats bort idag till en helt annan (politisk) sanning.
  Detta är absolut sant.
  Eller inte?

  Fundera på vem som sagt detta:
  " Herr talman! Ökningen av antalet asylsökande i Sverige har föranletts av flera samverkande faktorer; den snabba handläggningen av asylansökningar, bra mottagning i kommunerna och en generös lagstiftning. Detta har gjort det naturligt för många att söka asyl i Sverige i stället för i andra länder i Europa.

  Vi har nu nått gränsen för vad vi klarar av. Skall vi framöver på ett bra sätt bereda en fristad åt dem som behöver den allra mest, måste vi i dag inskränka möjligheterna för andra att få uppehållstillstånd i Sverige.

  Jag vill för säkerhets skull än en gång understryka att asyl kommer att ges till dem som uppfyller kraven enligt FN:s flyktingkonvention och till dem som i övrigt har särskilt starka skyddsbehov.

  Avslutningsvis vill jag säga att det självfallet har varit ett svårt beslut att fatta, men regeringen har bedömt det som ett nödvändigt beslut.”

  Det låter idag som en empatistörd sverigedemokrat som hatat lite för mycket i riksdagens talarstol, men det är faktiskt sagt av Maj-Lis Lööw, som nytillträdd SOCIALDEMOKRATISK INVANDRARMINISTER 1989-1991

  Tankarna far åt George Orwells nyspråk ”Krig är fred. Frihet är slaveri. Okunnighet är styrka.” http://www.svd.se/nyheter/inrikes/med-manipulation-ska-valet-vinnas_7840636.svd

  Dubbel-plus-bra eller Dubbel-plus-o-bra?
  Vad tycker DU?

  SvaraRadera
 2. Blir du aldrig trött på att prata invandring Peter? :-)

  Det finns mycket som lät bra när det sades, men inte låter bra idag.

  Det behöver för den delen varken innebära att det var rätt när det sades eller att det är rätt idag.

  Any, ska vi inte starta ett parti i alla fall?

  /T

  SvaraRadera
 3. Om allt är relativt eller förhållandevis så gäller det också när det handlar om vad som är sant eller lögn, eller hur? Och då blir den relativa sanningen svår att skilja från den relativa lögnen?

  Ditt exempel påminner till förväxling om vad Anna Hedborg (S) kom fram till i Socialförsäkringsutredningen 2006. http://www.government.se/content/1/c6/07/21/24/fdb4ae15.pdf

  "Behovet av en stark arbetslinje blir än mer tydligt i ljuset av den demografiska utveckling som väntar. Med en åldrande befolkning ökar nödvändigheten av att få så många som möjligt att delta i arbetslivet.

  Det allvarligaste är den mängd människor som genom försäkringen passerar ut ur arbetskraften till sjukersättning. Samtidigt är det svårt att behandla sjukförsäkringen utan att också diskutera dess samspel med arbetslöshetsförsäkringen. Ska arbetslinjen fungera väl måste
  samspelet mellan de två försäkringarna förbättras.

  ... Det centrala problemet med sjukförsäkringen är att den är för mjuk. Andra faktorer än arbetsoförmåga till följd av sjukdom har tillåtits påverka vem som fått rätt till ersättning.måste samspelet mellan de två försäkringarna förbättras.

  ... Sjukförsäkringen bygger på att det senast efter ett år ska ske en prövning av arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden. En sådan prövning borde ge avtryck i form av ett ökat utflöde till arbetslöshet eller annat arbete. Att så inte är fallet är en indikation på att sjukförsäkringen i praktiken fyller en roll den inte är avsedd för.

  ... När allas våra förväntningar om det goda förändras, när varje sjukfall börjar med frågan om hur det skall sluta och när det betraktas som en halv seger att gå från sjukskriven till arbetslös, då byggs en positiv spiral där försäkringens utfall och försäkringens vardag bekräftar varandra och där alla har något att vinna. Det är en sådan reform som behövs.

  ... Vi tror att vi i likhet med de flesta andra behöver en skarp gräns för rätten att vara sjukskriven. Undantag bör bara gälla för den som uppenbart snart är tillbaka i arbete."

  Om sossarna vunnit valet 2006 hade de använt detta underlag som i stället fick ligga till grund för Alliansens åtgärder i sjukförsäkringssystemet. Hade Mona Sahlin talat lika uppbragt om stupstocken då??

  Så vad är det för budskap vi får .. en relativ sanning eller en relativ lögn?

  T .. vad jag helst av allt skulle vilja ha är en lag som tvingade politiska partier att ha en folklig referensgrupp, bestående av en representativ grupp av befolkningen, som synade och lämnade synpunkter på alla förslag INNAN det fattades beslut.

  Helst också på alla uttalanden .. hmm?? .. kanske till och med behövs det någon form av personlig assistans knuten till varje politiker som viskade i örat på dem .. "kom ihåg att du är mänsklig!" ;-)

  Fast det har ju redan testats med slavar redan på romartiden .. och jag tror inte det fungerade då heller??


  SvaraRadera
 4. Albert Einsteins relativitetsteori är en uppsättning av två teorier i fysik: den speciella relativitetsteorin och den allmänna relativitetsteorin. Den centrala tanken i båda teorierna är att två observatörer som rör sig relativt varandra oftast uppmäter olika 'tids-' och 'rumsintervall' för samma händelser, men fysikens lagar gäller lika för båda.

  Ja, så säger Wikipedia om relativitet. Och det där om två observatörer etc stämmer väl./G.

  SvaraRadera
 5. "Demagogi är att argumentera utifrån slående men osakliga argument. Demagoger använder demagogi som en strategi att skaffa makt och inflytande genom att appellera till folks känslor och fördomar, vanligen genom användande av kraftfull retorik och propaganda.

  H. L. Mencken, en amerikansk kritiker, definierar en demagog som "en som predikar doktriner han vet är osanna, till folk han vet är idioter."[källa behövs]

  Ordet används numera mest för politiska förolämpningar: politiska opponenter beskrivs som demagoger, medan folk som anses seriösa ses som exempelvis "män/kvinnor av folket", eller duktiga talare.

  Vad avser Menckens definition, innefattar demagogi lögner, medan somliga[vem?] anser att det inte gör det, då det inte direkt innefattar falska fakta, utan snarare ger den okritiske åhörarens möjligheter att dra egna slutsatser. Demagogi involverar ofta logiska slutsatser baserade på felaktiga resonemang."

  Tog ovan avsnitt från Wikipedia.

  Ja, demagogi är lite skrämmande, ett slags tankens makt över ordet./G.

  SvaraRadera
 6. Peter Nicklasson19/1/13 23:21

  @ /T, jodå... speciellt då jag talar inför döva öron och stängda ögon men gapande mun.

  Och du, "Det finns mycket som lät bra när det sades, men inte låter bra idag.
  Det behöver för den delen varken innebära att det var rätt när det sades eller att det är rätt idag."

  Ehhh, vad? Var det fel sagt då, och vad har hänt senare i så fall att du menar det idag?
  Glasklart? NOT! som Ylva "bling-bling" Johansson kanske skulle twittrat till om hon inte hade haft ett gäng pudlar att rasta idag...
  Är du beredd att lämna det känslosamma tonläget och ta till dig fakta kan du läsa här:
  http://freedomofspeech2014.blogspot.se/2012/11/da-och-nu.html

  @ Any, igår läste jag om "1984".... exemplet är ett klart fall av "Dubbeltänk"

  SvaraRadera
 7. Peter,
  Jag läste den sidan sist du nämnde den och jag påpekade då att det fanns länkar till källmaterial som inte fungerade.

  Sidan är kraftigt vinklad och svår att granska kritiskt när inte källmaterialet finns.

  Jag tycker helt enkelt inte att invandringen i sig är något problem.

  Arbetskraftsinvandring är till exempel en nödvändighet förutsatt att vi vill ha fortsatt tillväxt och har lågt barnafödande. Det är också resurseffektivt.

  /T

  SvaraRadera
 8. En "sanning" som rätt enkelt kan konstateras som felaktig är när Freedomofspeech säger att det beviljas 92 000 uppehållstillstånd för flyktingar så står det svart på vitt i SCBs rapporter att den verkliga siffran är runt 12 000.

  En av de länkar som inte fungerar är den som påstås länka till en rapport om invandrares brottsbenägenhet. Finns den rapporten överhuvudtaget eller har sidans författare medvetet länkat till en rapport som inte finns för att få legitimitet för sina påståenden?

  /T

  SvaraRadera
 9. Oj, sorry

  http://www.regeringen.se/sb/d/2279/a/181576

  /T

  SvaraRadera
 10. En annan intressant fakta som freedomofspeech "glömmer" att nämna är att det beviljades nästan dubbelt så många uppehållstillstånd för flyktingar 1989 jämfört med 2011. Det hade förstås varit kontraproduktivt då han vill få det att framstå som att invandrare med flyktingstatus har fördubblats sedan 1989.

  SvaraRadera
 11. Peter Nicklasson20/1/13 01:36

  @ /T
  Beträffande sifferexersisen i ditt exempel gäller det ju att hålla isär det totala antalet beviljade uppehållstillstånd och andelen av dessa som betecknats vara asylsökande - alla invandrare kommer ju inte hit av asylskäl.

  Sidan om invandrarnas överrepresentation bland grövre vålds- och sexualbrott länkar ti Brottsförebuggande Rådet (BRÅ), en sida och rapport som funnits men som BRÅ uppenbarligen tagit bort (jag har sett den cachad på någon sida så om du googlar lär du finna den)... Sedan 2006 redovisar inte brott efter etnicitet längre, gissa varför.... men motsvariga myndigheter i Danmark, Norge och Finland gör det fortfarande och om Sverige inte skulle vara ett unikum kan man ju anta att vi har samma utveckling som våra nordiska grannar.

  Om det förekommer några länkfel eller faktafel på Freedomofspeech så föreslår jag dig att skriva till killen som driver bloggen.
  Han uppmanar ju själv folk att korrigera fakta om något skulle vara fel.
  Så vitt jag förstår har han använt sig av de officiella källorna och de redovisas också öppet så att vem som helst kan kontrollera hans faktaunderlag.

  SvaraRadera
 12. Peter Nicklasson20/1/13 01:48

  @ /T
  Jag hittade rapporten från BRÅ om du är intresserad:
  http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf

  SvaraRadera
 13. Tack Peter,

  Jag har inget intresse av att be honom rätta, det är du som använder honom som referens :-)

  har skummat igenom rapporten.
  Den behandlar en sammanställning om vilka som är misstänkta för brott.
  Den visar att invandrare är proportionellt överrepresenterade, men visar också på en selektivitet bland anmälare och i polisens arbete som kan förklara skillnader och säger också att socialbidrag sexfaldigar risken för att bli misstänkt för brott. Slutligen kritiserar den framförallt brister i invandringsmottagande.

  Freedoms budskap är även här kraftigt vinklat, ganska likt BRIS budskap om att alla relativt fattiga går hungriga med trasiga skor.

  /T

  SvaraRadera
 14. Peter Nicklasson20/1/13 04:16

  @ /T

  Om du är intresserad av siffrorna bakom all fakta, så måste du också förhålla dig till dem med egna fakta - det gör du inte - du tolkar dem och det är inte hederligt.

  Jag förstår att du anser att vi behöver invandringen och framför allt arbetskraftsinvandringen.

  Det gör vi inte alls, det är en myt som odlas flitigt. Fakta talar om (vilket jag redan länkat till dig tidigare, ekonomifakta.se) att den totala sysselsättningen sedan 1950-talet är i stort sett nollväxande inom den privata sektorn, och inom den offentliga så minskar den ganska kraftigt sedan toppen på 90-talet. Totalt sett minskar antalet arbeten i Sverige, medan befolkning ökar dramatiskt (bara det senaste decenniet har vi ökat med ca 1 miljon). Sossarna försökte dölja det med förtidspensionering (2005 befann sig 11% av alla i arbetsför ålder där), Alliansen har istället placerat arbetslösa grupper i bl a olika sk hittepå-insatser via AF som kostat gigantiska belopp, och utökade föräldraförsäkringen som appellerar nästan direkt till vissa invandrargrupper med mycket stora barnkullar vilket enbart döljer problemet några år till i statistiken och är en veritabel kvinnofälla eftersom kvinnorna aldrig tvingas söka arbete (eller behöver lära sig språket).

  Enda punkt jag kan se vi delar åsikt om är att det är fattigdomen som triggar kriminaliteten. För det gör den. Men varför är man fattig då? Jo, därför man saknar arbete - tillbaka till ruta ett.
  Ett högteknologiskt land som Sverige kan INTE ordna 100.000-tals låglönearbeten, och med bidragsstrukturen lönar det sig heller inte ekonomiskt för en arbetslös att söka arbete bland de få låglönearbeten som ännu finns.

  Vad jag är kritisk emot (om du inte redan förstått detta) är:
  1. Arbetena räcker inte till
  2. Sverige attraherar inte de högutbildade, utan de lågutbildade
  3. Utanförskapet som följer är en grogrund för kriminalitet
  4. Alltför stora kulturella skillnader skapar sociala spänningar i landet
  5. Antalet som invandrar hit kan inte hanteras av vare sig myndigheter, skola eller företag eftersom det kommer för många och för snabbt.

  Angående kriminaliteten bland utlandsfödda bör man förstå att det endast handlar om vissa grupperingar: framför allt de som kommer från de sk MENA-länderna (finns väldigt låg kriminalitet bland östasiatiska eller västerländska länder), och kriminaliteten bland infödda svenskar sjunker stadigt sedan länge.
  Dessutom är vissa brott helt enkelt kulturellt betonade. Gruppvåldtäkter t ex var ett närmast obefintligt problem före 1980, idag sker det 650 gruppvåldtäkter per år (nästan 2 st per dag året runt). De sk hedersmorden lika så. Våldet mot ungdomar, kvinnor och inte minst mot gamlingar har också ökat dramatiskt. Och slutligen, våldet i sig är grövre än tidigare.

  Under 2013 beräknar Migrationsverket att sammanlagt 42% av den totala invandringen (förra året var den 111.000 brutto) kommer att komma från Somalia, Syrien och Afghanistan - och det är ju spjutspetskompetensländer eller hur.
  I snitt tar det numera 7,5 år att fixa ett arbete bland samtliga invandrare, men bland vissa grupper - se ovan - tar det längre tid, om någonsin. Dessa människor lider en högrisk alltså att bli dömda till ett livslångt utanförskap. Förutom den enskilde invandrarens olycka, kommer det att skapa ett otroligt hårt tryck på oss skattebetalare.
  Ja, det förstås, om vi inte väljer att få betala själva för vår sjukvård, utbildning, kommande pension osv...
  Vi är på god väg att skapa ett nytt fattig-Sverige och därför har vi inte råd att rädda jordens fattiga på det här sättet längre. Rikta hjälpen på plats istället, förutom rent bistånd kan våra kunskaper om hur man bygger upp t ex infrastrukturer och en fungerande offentlig organisation var nog så värdefulla.

  SvaraRadera
 15. Men vänta nu.
  Jag anmärker på att den "fakta" som du presenterar är tolkad och kraftigt vinklad i en riktning. Det får jag alltså inte göra enligt dig? Jag visade ju dessutom tydligt varför de stickprov jag gjort visat att den är just vinklad. Är det inte ni "fakta"förespråkare som brukar hävda att det råder någon form av tolkningsföreträde. Vad gör er bättre om ni också försöker hävda tolkningsföreträde?

  Överlag skriver du så mycket om så mycket olika frågeställningar och med så mycket referenser att jag inte har en chans att svara på allt.

  Om jag tar våldtäkt som exempel här så är det ett riktigt dåligt mätetal att använda för en historisk jämförelse då det före 1980 var väldigt socialt stimatiserat med våldtäkt och anmälningsbenägenheten var liten. Det går närmast att jämföra med hur debatten går i Indien idag där det finns domare/åklagare som hävdar att det inte finns några respektabla kvinnor som blivit våldtagna. Det har i Sverige förts en lång kampanj för att få kvinnor att anmäla brotten, att få rättsväsendet att hantera det på ett bra sätt och begreppet har också omtolkats till att innefatta även mindre förseelser. Det är inte särskilt förvånande att antalet anmälningar och fällningar har gått upp markant och har väldigt lite att göra med hur invandringssituationen såg ut före 1980.

  Jag säger inte att fattigdomen orsakar brottslighet. Det vore att göra det för enkelt för sig. Det är större risk att de som är socialt utsatta hamnar i brottslighet.

  Det finns inget tak för hur många arbetstillfällen som vi kan skapa. Vi måste skapa arbetstillfällen om vi vill ha fortsatt tillväxt. Att det skapats få inom det privata är ett kraftigt underbetyg till näringslivspolitiken som förts under senaste 60 åren eller så, men vi löser det inte genom att begränsa invandringen. Klart är i alla fall att det måste lösas, vi måste börja öka den privata sektorn så att den expanderar mer. Du har i dina resonemang kapitulerat för tanken att den privata sektorn inte skulle kunna växa.

  Se på Japan, det är ett bra exempel på vad en åldrande befolkning och lågt barnafödande riskerar att göra med ett land. Visst kan vi försöka få svenskar att föda mer barn, men hur troligt är det när trenden går åt motsatt håll?

  Den sista "faktan" du presenterar skulle jag gärna granska. Vad menar du med "totala invandringen". Är det människor som sökt uppehållstillstånd eller de som faktiskt beviljats?

  Som jag sa tidigare så är det 12 000 flyktingar som beviljats uppehållstillstånd. Det är 40st per kommun. Låter det fortfarande som en "massinvandring"?

  SvaraRadera
 16. Att den totala invandringen skulle vara kopplat till asylsökande stämmer inte alls. Det går visst att analysera hur det ser ut. Den i särklass största gruppen som "invandrar" är hemvändande svenskar.
  http://www.migrationsverket.se/info/2552.html

  SvaraRadera
 17. Anonym 20/1/13 09:58 skriver:

  "Att den totala invandringen skulle vara kopplat till asylsökande stämmer inte alls."

  Kan du utveckla detta egendomliga påstående? Hur räknar du?

  2011 utdelades 111.090 uppehållstillstånd.

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/fortsatt-fler-flyktingar

  Samma år återvände dryga 15.000 svenskar till Sverige (jag utgår från din länk).

  Återvändande svenskar behöver inte söka uppehållstillstånd i Sverige - en utflyttad svensk anmäler sig till folkbokföringsregistret, om han/hon skulle återvända till Sverige.

  -----

  Anonym 20/1/13 09:32 undrar, om invandringen till Sverige bör kallas för en massinvandring?

  Svar JA.

  Invandringen till Sverige är idag STÖRRE per capita än massinvandringen till USA, när denna var som störst i början av 1900-talet.

  Det vore ju oerhört inkonsekvent att tala om en massinvandring till USA i början av 1900-talet (vilket historieböcker som regel gör) - och samtidigt hävda, att en per capita större (!) invandring till Sverige inte skulle vara någon massinvandring.

  SvaraRadera
 18. Så länge som diskussionen letar efter fakta och håller en god ton så tycker jag den är intressant.

  Det värsta man kan göra är att försöka moralstyra debatten.

  Ett problem som jag tycker är rejält knepigt är annars den förändrade inställningen till begreppet "våldtäkt". Jag har lite svårt att förstå hur det skulle gagna kvinnor att begreppet görs mer allmänt. Och täcker in sådant som brukade benämnas "sexuellt ofredande" snudd på. Det låter i alla fall lite vanskligt.

  Är det någon som vet vad som numera menas med "våldtäkt" lite mer begripligt. Kan varje ofrivillig kroppskontakt vara våldtäkt i den nya bemärkelsen, eller vad menar man?

  En annan.

  SvaraRadera
 19. @ T

  Kan du precisera, var Brås rapport (2005) skulle ha "visat" en "selektivitet bland anmälare och i polisens arbete"?

  Det är ju en utomordentligt allvarlig anklagelse mot polisen, att polisen inte skulle utreda våldsbrott, när svenska gärningsmän är misstänkta. Liksom det är en smutskastning av svenska kvinnor att påstå, att svenska kvinnor inte främst ogillar att bli våldtagna, utan de ogillar blott etniciteten på gärningsmannen.

  Jag läste den aktuella rapporten när den - sent om sider - publicerades. Brå släppte ju inte rapporten förrän utredaren oväntat hade avlidit - och *nej* jag insinuerar ingalunda att Jan Ahlberg togs av daga.

  Däremot kan jag tänka mig, att Ahlberg kan ha varit en bromskloss mot att denna, Brås andra rapport, skulle bantas till sitt innehåll jämfört med den första rapporten (1996). Ahlberg var utredare för båda rapporterna. Han kanske förhalade publiceringen, då han å ena sidan inte ville banta sin egen uppföljningsrapport samtidigt som han å andra sidan fruktade den förföljelse, som han skulle utsättas för, om han inte gjorde det.

  I den första undersökningen redovisades de brottsmisstänktas ursprungsländer i förhållande till allvarliga brottstyper - våldtäkt, misshandel och mord.

  När Ahlberg inte längre var i livet, så kunde Brå sannolikt lättare avstå från att publicera hur de resultaten hade utvecklats under en tio års period.

  Då invandrade män och deras söner var brottsmisstänkta i mer än hälften (!) av alla anmälda våldtäkter redan under andra halvan av 1980-talet , så skulle svenska politiker inte välkomna att Brå redovisade för väljarna, hur mycket värre situationen var tio år senare med en betydligt större invandrarpopulation.

  Därtill skulle sannolikt också över hälften av misshandelsbrotten ha invandrade män och deras söner som brottsmisstänkta.

  Mauricio Rojas skrev i DN:

  "I våras träffade jag två av de ansvariga för rapportens framtagning, bland dem den nu avlidne Jan Ahlberg som också var författare till rapporten från 1996. Det var ett möte som vittnade om en påtaglig nervositet som publiceringen av den nya rapporten föranledde inom vissa miljöer."

  ----

  Hursom, jag har inga minnen av, att Brå skulle ha "visat" någon "selektivitet bland anmälare och i polisens arbete"?

  SvaraRadera
 20. Det nämns i diskussionen och sammanfattningen om jag inte missminner mig.

  För övrigt är det där inte en rapport som man "slutat" publicera. Den har bara gjorts två gånger överhuvudtaget.

  Om du är intresserad av lite mer utförlig diskussion kring validiteten av rapporten kan du läsa följande av en professor i Kriminologi. Jag klipper in en "teaser" för att få dig att faktiskt läsa den:
  "Även om man accepterar det berättigade i frågeställningen kan
  emellertid en mängd vetenskapliga invändningar riktas mot rapporten.
  Den statistiska överrepresentationen redovisas utan att någon
  seriös analys av orsaker görs. Man utgår dessutom ifrån att den
  överrepresentation av olika invandrargrupper som konstateras i den
  polisanmälda brottsligheten avspeglar överrepresentation i den
  faktiska brottsligheten. Möjligheten att överrepresentationen skulle
  bero på att invandrare diskrimineras inom rättsväsendet tas visserligen
  upp av författaren men avfärdas utan vidare diskussion. Detta
  är ett allvarligt misstag, den statistiska överrepresentationen av
  invandrare i brottsstatistiken kan mycket väl och på flera nivåer
  vara relaterad till diskriminering. Nedan följer en diskussion kring
  hur invandrares överrepresentation i brottsstatistiken kan länkas
  till frågan om strukturell diskriminering. Detta är inte minst viktigt
  mot bakgrund av en ny BRÅ-rapport om invandrare och brott
  (BRÅ 2005)."

  /T

  SvaraRadera
 21. ah, nu förstår jag.
  DNs siffror var preliminära, det är därför de inte stämmer med verkligheten.

  Om man pratar flyktingar så gav vi alltså 2011 uppehållstillstånd för 12726 och ytterligare 3037 som anhöriga till flyktingar.

  http://www.migrationsverket.se/download/18.478d06a31358f98884580007980/tabs1.pdf

  En stor del av de andra anhöriginvandringen är svenskar som jobbat utomlands och tagit med sig någon de träffat där. Det är väl inte den gruppen som ni tycker tillför problem? De som flyttat hit med arbetstillstånd är knappast heller de ni generellt tänker på när ni pratar massinvandring? Det är inte de ni problematiserar i alla fall.

  Det pågår i vilket fall som helst ingen massinvandring av somalier.

  /T

  SvaraRadera
 22. Tack för svar, T.

  Kan du förklara, hur du med utgångspunkt från nedanstående formulering hävdar, att rapporten "visar" [sic] "också på en selektivitet bland anmälare och i polisens arbete".

  Brå skriver:

  "Eller beror överriskerna främst på selektion när brott anmäls eller uppmärksammas av polisen? Brå:s bedömning utifrån nuvarande kunskapsläge är att selektion vid polisanmälan och selektion i polisens spaningsarbete kan förklara en viss del av de överrisker att registreras för brott som redovisas. ... Brå:s bedömning är dock att selektionen ändå förklarar en mindre del av överriskerna.." (min fetstil)

  -----

  Du skriver: "DNs siffror var preliminära, det är därför de inte stämmer med verkligheten."

  Den exakta siffra, som jag lämnat 111.090 har jag hämtat från Migrationsverket. Det är anmärkningsvärt att du anmärker på, att det inte skulle stämma med verkligheten att DN skriver "drygt 111.000 personer". Skillnaden mellan "drygt 111.000" och 111.090 är snarast försumbar.

  -----

  "En stor del av de andra anhöriginvandringen är svenskar som jobbat utomlands och tagit med sig någon de träffat där."

  Vilken källa har du för att att detta är "en stor del"? Och hur stor är enl. dig "en stor del"?

  75% av den s.k. anhöriginvandringen utgörs av nybildade förhållanden. Alltför många importerar någon från det forna hemlandet som brud/brudgum till barnen. Alltför ofta importeras en kusin eller någon ännu närmare släkting (farbror/morbror/faster/moster) - med allt vad det innebär av en överrepresentation av medfödda handikapp inkl. förståndshandikapp bland de barn, som blir resultatet.

  Fadime Sahindal avrättades med ett nackskott när hon inte samtyckte till föräldrarnas generösa erbjudande: "Du får välja vilken kusin du vill".

  -----

  "Det pågår i vilket fall som helst ingen massinvandring av somalier."

  Det pågår en massinvandring till Sverige.

  Det kallas för halmgubbe, när man (som du gör ovan) bemöter något annat, som ingen har påstått.

  SvaraRadera
 23. Ja, det är klart att massinvandingen av somalier är en halmgubbe, en halmgubbe som jag upplever att bland annat SD försöker förmedla. Det var därför jag nämnde den. Det är ju kul att du håller med mig om den biten i alla fall :-)

  55% av anhöriginvandringen står det på migrationsverkets hemsida, det vill säga strax under 18 000 personer. Det framgår dock inte vad det är för status på den anhöriga. Det är troligt blandat både etniska svenskar och olika generationers invandrare

  Anhöriga till flyktingar är fortfarande 3000 personer ungefär.

  http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/anhoriginvandring/

  Förstår inte riktigt vitsen med att diskutera siffrorna. Vad är en lämplig siffra egentligen?

  /T

  SvaraRadera
 24. Enkelt och bra sammanfattat Peter.
  Man kan som en vanlig tänkande människa få en uppfattning om sakernas tillstånd genom att vara öppen och ta till sig information från alla läger.Även att läsa det som sägs `mellan raderna´.tror inte man behöver veckla in sig i komplicerade sifferanalyser eller som t.ex ordet demalogis betydelse.här kan man hålla på ner till minsta molekyl och det är väl inte så intressant. Det finns inget tak för att skapa jobb? om det vore så enkelt.Arbetskraft ska ha lön,företag måste tjäna pengar för att kunna betala ut lön.Säljer man dåligt dras produktionen ner o.sv.Det är ett bra företagarklimat nu i Sverige jämfört med tidigare då företag flydde landet. Men vi är beroende av omvärlden,vi är ett industriland som måste sälja det vi producerar och nu är inte läget det bästa i omvärlden.Framgångsrik industri ger ökad välfärd.

  SvaraRadera
 25. Mona, jag hoppas du har rätt om företagsklimatet. Personligen är det första gången jag har hört att vi har bra företagarklimat i Sverige nu. De företag som anställer är generellt nya och expanderande företag. Stora företag försöker oftast växa utan att anställa. Om det du säger stämmer borde vi snart se småföretagandet ökar och att den privata sysselsättningen ökar. Jag håller tummarna.

  Dessutom är det i det här sammanhanget positivt att det har kommit till en punkt där det inte pera automatik är billigare att outsourca till Kina då lönerna ökat markant där och att transporterna och de lager som behövs drar kostnader.

  /T  SvaraRadera
 26. @ T

  Du skriver: "Ja, det är klart att massinvandingen av somalier är en halmgubbe, en halmgubbe som jag upplever att bland annat SD försöker förmedla."

  Kan jag få en referens till var SD skulle ha hävdat, att det påstår en massinvandring av somalier.

  -----

  "55% av anhöriginvandringen står det på migrationsverkets hemsida"

  Om du scrollar ned till ungefär halva sidan, så ser du, att "nyetablerade anknytningar" utgjorde 75% av den s.k. anhöriginvandringen 2011. Titta på den andra cirkeldiagrammet på sidan (med det stora gula partiet). Migrationsverket gjort ett cirkeldiagram från sin redovisning av: "Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter 2011".

  Migrationsverket skriver, att "personer som beviljats uppehållstillstånd som anhöriga till arbetstagare, egna företagare och gästforskare saknas i denna graf".

  Migrationsverket skriver vidare:

  "Anhöriginvandrare med så kallad nyetablerad anknytning utgjorde år 2011 55% av all anhöriginvandring. Detta kallas ofta kärleksinvandring eftersom paret inte levt tillsammans tidigare eller enbart under en kort tid."

  Det är alltså nyetablerade anknytningar - när någon från det forna hemlandet importeras som brud/brudgum till barnen t.ex. en kusin eller någon ännu närmare släkting (farbror/morbror/faster/moster) - som någon (journalist?) har gett namnet "kärleksinvandring".

  S.k. "kärleksinvandring" är samma slags medvetet vilseledande och bedrägliga demagogi som "barnfattigdom".

  Det är skampligt att hävda, att Fadime Sahindal avrättades med ett nackskott eftersom hon inte samtyckte till en "kärlekinvandring". Avskyvärt!

  -----

  "Förstår inte riktigt vitsen med att diskutera siffrorna. Vad är en lämplig siffra egentligen?"

  Vi har diskuterat siffrorna eftersom du ifrågasatt, om det pågår en massinvandring till Sverige.

  Som du märker, så är det omöjligt att förneka, att det pågår en massinvandring till Sverige.

  SvaraRadera
 27. Kan inte förstå hur man kan förneka att det pågår en massinvandring .Och vad gäller företagsklimat så är det klart att om man lyssnar på oppossitionen så är det förstås uruselt.Jag anser att alliansen gör vad dom kan för att företag ska stanna i Sverige.där det är möjligt.Om man ser tillbaka så kan inte jag se att dom röda underlättade för företag. Vinster verkar vara ett rött skynke och vem startar företag utan att räkna med vinster.Att starta upp ett företag innebär investeringar och kan vara ett visst risktagande.

  SvaraRadera
 28. Det är inte alls omöjligt. Det är bara frågan om hur mycket tid jag orkar lägga ner.
  Jag ser inte rapporten nu så siffran 75% kommenterar jag inte, men du har ju själv klippt in påståendet om 55%.
  Dessutom så säger kärleksinvandringen att det är en nyetablerad, mindre än ett år. Det innebär att det bland annat inkluderar vita medelålders män som gifter sig med thailändskor och de som träffar någon på en resa.


  Det jag menar med sffrorna är att det inte är den intressanta biten. Om vårt mottagande är dubbelt så effektivt så kan vi ta emot dubbelt så många till samma kostnad, eller lika många till halva kostnaden. Vad är det ni vill egentligen?

  Jag har inte mer tid att lägga på det här idag.

  /T

  SvaraRadera
 29. @ T

  Inget land på jordklotet har någonsin fört en sådan storskalig och totalt ansvarslös invandringspolitik som Sverige. Den är bokstavligen talat oförsvarlig.

  Du skriver: "Om vårt mottagande är dubbelt så effektivt .."

  Hypotetiska (!) resonemang, om hur det skulle vara, om allt var annorlunda, är inte seriösa.

  Låt mig avslutningsvis citera från dagens söndagskrönika av JC:

  "I Norge, där man vill ta reda på saker, avslöjar Aftenposten att de 23 statliga handlingsplaner för integration som har genomförts under en tjugoårsperiod har resulterat i – ingenting. Resultatet av 100 utkastade miljarder är noll. Nada.

  Arbetslösheten bland invandrare är fortfarande tre gånger så hög som bland den övriga befolkningen, precis som för tjugo år sedan. Bland afrikaner i Norge är den sex gånger så hög. Slår man ut kostnaden för integrationsprojekten per person så har varje norrman betalat 20 000 kronor – för ingenting.

  “Det är obegripligt att våra politiska ledare utan att blinka ständigt upprepar att vi har en väldigt god integrering av utlänningar i Norge”

  skriver Aftenposten och fortsätter:

  “Orsaken till att detta inte har lett till politiskt uppror är att samtliga partier som har suttit i regeringen de senaste 20 åren måste dela skulden – det vill säga alla utom Fremskrittspartiet.”

  Ingenting talar för att integrationsresultaten i Sverige inte representerar bortkastade miljarder i lika hög grad som i Norge. Men i Sverige mörklägger man istället för att undersöka."

  http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Vi-vil_-vi-vil_-men-far-det-ikke-til-7089052.html

  SvaraRadera
 30. Nu tror jag att ni är så långt från ämnet i inlägget som ni kan komma och det som kan tilläggas om integrationspolitiken bara blir omtugg på tidigare kommentarer.

  Tack för ett balanserad och respektfullt samtal på ett så infekterat ämne .. det finns mycket att fundera över, oavsett från vilket håll man ser på det.

  SvaraRadera
 31. Peter Nicklasson20/1/13 18:26

  Any, givetvis har du rätt i det.

  Invandringspolitiken kommer alltid - så länge den upplevs som skadlig eller önskvärd - beroende på hur man ser det - alltid vara infekterad.

  Det är nog också som så, att upprörs man av ett samhällsproblem börjar man försöka ta reda på mer fakta och bakgrunder till varför det blivit så. Ju mer man läser in sig, dess mer "nördig" och inlåst i sin uppfattning blir man. Det är inte bara andra man vill "upplysa", det är också en självövertygelse att ens åsikt är "den rätta". Ens åsikter pressas likt en kvadrat in i det runda hålet - kosta vad det kosta vill - tills man (eventuellt) upptäcker att det inte håller längre och då byter man åsikt.
  Hur som helst, men ökad insikt sker också en ökad radikalisering av ens åsikter. Det märker jag själv att just mina egna åsikter fått, och det ser jag också på flera olika bloggar jag följt under längre tid hur det gradvis sker en sådan. Jag vill inte peka ut någon speciell av dem, jag bara konstaterar att man upprörs av ett samhällsproblem och även om man i huvudsak har rätt är heller inte sanningen enbart svart eller vitt.
  Det finns alltid anledning att förhålla sig distanserad ÄVEN till sina egna åsikter.

  Hur man än ser på livet och ens omvärld bör man hålla i minnet att det är inte enskilda frågor som är den enskilt största orsaken till ett problem. Nej, det är summan av många enskilda frågor som sammantaget skapar en riktning i samhället. Det är en långsam process och upptäcks sällan förrän det är för sent att opponera sig emot. Motvilligt måste jag erkänna att vänsterrörelserna har lyckats bäst i att trolla i en mängd olika sakfrågor. Vi övriga har inte sett skogen för alla träden.... "Grattis"!

  Jag återanknyter till din sista mening:
  "Förmodligen blir de valvinnare som väljarna tror skadar landet minst?"
  Ett rejält underbetyg till våra politiker, men DEN åsikten är tyvärr nog riktig hur man än ser på det.

  Varför folk läser och iblad kommenterar

  SvaraRadera
 32. Any, får jag ställa en metafråga till dig. Du skrev, att du anser, att invandringspolitiken är omöjlig att diskutera, pga "det samtalsklimat som råder runt Sd", "isen [är] farligt tunn".. jag hittar tyvärr inte inlägget där du skrev, att du f.n. inte vill säga något i frågan.

  Som jag tolkade dig (du får rätta mig om jag missförstått), så ville du inte bli utsatt för angrepp, hätska tillmälen och oförskämdheter.

  Har du inga betänkligheter inför att låta grobianer få diktera, vilka frågor som du kan säga något om? Det är ju inte minst genom systematiska personangrepp och tillmälen - rasist! nazist! fascist!! - som svenskarna har kuvats till tystnad.

  SvaraRadera
 33. Johan .. ja, det är en svår fråga. Om jag hade en bergfast åsikt som jag vilade tryggt i så kunde jag stå rak inför en eventuell storm av okvädningsord och påhopp .. men det har jag inte.

  Det är en så komplex fråga. Det finns många sätt att se på den och jag önskar att det fanns utrymme nog att diskutera den tillräckligt mångsidigt för att komma fram till någon form av svar.

  Jag landar hela tiden i .. å ena sidan tycker jag .. men å andra sidan ser jag det så här .. men om jag vänder på det hela så står jag frågande till hur det ska fungera??

  Det är därför jag välkomnar balanserade och sansade samtal i kommentarsfälten till inlägg som handlar om något helt annat.

  Jag samlar information, lyssnar på det som sägs och en dag hoppas jag få ihop det jag funderar över till ett inlägg som jag känner att jag verkligen kan stå för .. utan mina vanliga frågetecken ;-).

  Jag känner inte att jag kan det i dag .. så sett ur den synvinkeln har jag väl kanske kuvats till eftertänksamhet?

  Är det ett svar du kan förstå?

  SvaraRadera
 34. Något säger mig att herrn kastar sten i glashus :-)

  "Har du inga betänkligheter inför att låta grobianer få diktera, vilka frågor som du kan säga något om? Det är ju inte minst genom systematiska personangrepp och tillmälen"

  SvaraRadera
 35. @ Anonym 21/1/13 19:20

  Det är otillständigt att insinuera, att jag är en grobian som skulle ha använt mig av personangrepp (ad hominem) och ohövliga tillmälen - utan att du belägger detta med exempel.

  "An ad hominem (Latin for "to the man"), short for argumentum ad hominem, is an argument made personally against an opponent instead of against their argument."

  När skulle jag ha ifrågasatt karaktär och personlighet hos den person, vars resonemang jag invänt mot och/eller förolämpat någon genom att kalla denne för rasist, nazist, fascist eller motsvarande?

  SvaraRadera
 36. Jag förstår, hur du tänker Any och jag har en bergfast ståndpunkt.

  Nämligen: Det är helt oacceptabelt att föra någon politik (och i synnerhet en kontroversiell politik) bakom ryggen på väljarna. Att bedra eller medvetet vilseleda väljarna är en moralisk och demokratisk kollaps.

  Svenska politiker ska givetvis redovisa hur mycket invandringspolitiken kostar skattebetalarna och dess konsekvenser t.ex. hur mycket kriminalitet som importeras. Därefter får väljarna ta ställning till, hur de ser på och om de stödjer invandringspolitiken mot bakgrund av dess kostnader, omfattningen av importerad kriminalititet och andra konsekvenser.

  Biståndsorganisationer kan inte lämna vilseledande uppgifter med argumentet, att det är för en god sak - ändamålet helgar inte medlen.

  Av samma anledning kan svenska politiker inte lämna vilseledande uppgifter och t.o.m. vägra att redovisa för väljarna den förda (invandrings)politikens kostnader och konsekvenser.

  SvaraRadera
 37. Men kom igen Johan.
  Du upprörs av att dina meningsmotståndare som du kallar för "grobianer" adresserar dig med tillmälen.
  Glashus, sten

  SvaraRadera
 38. @ Anonym 22/1/13 22:41

  Jaha... så om Any skulle utsättas för en storm av okvädningsord och påhopp och någon annan klassificerar dem som grobianer, vilka beter sig så - då är själva klassificeringen enl. dig lika klandervärd.

  Någon kommentar torde vara överflödig.

  SvaraRadera