fredag 1 november 2013

Stefan Löfven och hans vapendragare ..

.. har kläckt en lysande idé. Varför inte satsa på en lagändring som gör att kommunerna får administrera och fördela eleverna till landets alla skolor? Både privata och kommunala får jag väl anta. Det är en idé som även Folkpartiets Lotta Edholm förespråkar .. så jag vet inte riktigt vem som är hönan och vem som är ägget i den här frågan?

Det fiffiga med den här idén är att den extra kostnad det medför för kommunerna kommer friskolorna att få betala. Win - win ... för kommunerna! Lysande .. sa både Bill och Bull.

Till min stora förvåning så ser jag att det finns en övervägande majoritet för idén på twitter? Men det kanske beror på att vänstersympatisörerna redan nu vill att tillsynen av friskolorna ska utföras av kommunerna medan kommunerna får förmånen att syna sig själva?

Det får mig att tänka på Lars Ohly. Han hade nog också tyckt att det var en bra idé .. på twitter .. trots att hans egna barn valde friskolor. Han tyckte ju det var väldigt, väldigt viktigt att barnen själva fick valfriheten att avgöra vilken skola de ville gå i. På det sättet var han unik .. han satte barnens bästa i första rummet, även om det i hans fall begränsade sig till hans egna.

Men hur skulle han ha ställt sig om hans egen kommun förnekat dem den rätten, eller valfriheten, med motiveringen .. att det behövs fler studiemotiverade barn i den kommunala skolan så att de frånvarande eller studieomotiverade barnen får goda föredömen?

När jag tänker tillbaka på min egen skoltid i en av landets större skolor, så vill jag minnas att jag INTE såg de studiemotiverade eleverna som föredömen utan snarare mörkade min egen läxläsning för att platsa i det betydligt roligare gänget.

Hade mina föräldrar fått välja så hade de nog placerat mig i en mindre "rolig" miljö. Hade jag själv fått välja så hade jag nog valt en mer kreativ miljö där jag hade fått lite större utmaningar.

Sedan kan man ju undra om inte "fördelningsrätten av elever" skulle medföra att kommunerna skulle se det tilltalande i att placera ut barnen från de mest problemfyllda områdena i friskolorna för att få en bättre studiemiljö för de studiemotiverade barnen som då inte behövde vara föredömen för så många.

Till slut kanske kommunens tjänstemän skulle inse att de bästa resultaten skull uppnås om bara de "krävande" eleverna gick i privatskolor för att "få sina behov tillgodosedda" så att de kommunala skolorna fick bättre resultat med mindre ansträngning?

Kanske de till och med skulle hitta ett system som gjorde att det extra tillskottet till skolpengen, som kommunerna får som stöd till funktionshindrade elever, kunde stanna hos kommunerna medan friskolorna övertog ansvaret. Maken säger att det redan förekommer, men det kan väl aldrig vara möjligt?

Ibland undrar jag hur debatten om skolan skulle se ut om det inte fanns några andra skolor än den kommunala? Hur skulle skolmiljön, resultaten och elevtätheten i klassrummen se ut om alla elever som nu väljer friskolor skulle tvingas vara en del av det kommunala systemet?

Hur skulle rubrikerna se ut? Skulle det skrivas några rubriker alls? Vilka skulle tycka att det var mödan lönt att Granska Skolan? Och vilka skulle vilja lagstifta vad för att få bort de problem som fortfarande skulle finnas kvar?

Personligen tror jag att Total Makt är förödande oavsett vem som får den och att maktmissbruk effektivast förhindras av ett tydligt och detaljerat regelverk och tydliga, professionellt utformade och detaljerade avtal, upphandlingar och tillstånd.

Men det är förmodligen både enklare och billigare med en lagändring som ger Total Makt till kommunerna?


Dagens citat ..

Det är omöjligt att försumma roten och likväl vårda grenarna./Konfucius (555 f.Kr-479 f.Kr)


Roten kan inte veta vad Lövet har i sitt sinne./ordspråk från Tchad

DN, SvD,

4 kommentarer:

 1. http://blog.svd.se/ledarbloggen/2013/11/01/vagen-framat-i-skoldebatten/

  SvaraRadera
 2. Ja, politiker måste vara särdeles dumma i huvudet som kan komma på en sådana korkad idé.

  De verkar lida av hybris av den värsta sorten, för de vill ju väl och kan själv aldrig göra fel.

  De vill alltså att det skall vara viktigt i framtiden att vara tjenis med den lokala kommunpampen för att ens barn skall få den skola man vill, i stället för att själv välja.

  Sicka ljushuvuden de är. :-)

  /Henrico

  SvaraRadera
 3. Fnord .. en ensam röst i det kompakta mörkret .. på ett språk som ingen vill förstå.
  Men det var ett bra och välkommet försök. ;-)

  Henrico .. MENAR du att kommunpamparna skulle vara påverkbara??? :-O

  SvaraRadera
 4. Hur går "fördelningen av elever" till? Den detaljen verkar vara för oväsentlig för att informera om. Själva sakfrågan alltså. Den verkar ingen direkt bry sig om.

  Är det så att eleverna själva alltid måste välja skola? Enligt principen förstaval, andraval osv? Och att rektorer alltid sitter och granskar de här listorna med elever som har valt deras skola.

  Och då faller alltså den funktionen bort ifall kommunen istället skulle plocka ihop elevunderlaget och helt enkelt skicka färdiga listor till rektorerna. Men hur ser det fria skolvalet ut då? Det försvinner väl direkt? Och vad är då vitsen med att ha friskolor? Eller skall önskelistorna från eleverna skickas in till kommunen som helt enkelt har en slags domstol med justering av listorna? På vilka premisser i så fall? Blir det ungefär som uttagningen till journalisthögskolan? Och andra politiserade högskoleutbildningar med antagningsnämnder styrda av politiska samhällsambitioner osv. Vilken mardröm!

  Det märks väl att debattklimatet är fragmentiserat och spekulativt?

  (En saklig debatt om hur skolan istället kan göras bättre vore däremot förstås bra.)

  Question Marc

  SvaraRadera