fredag 6 januari 2017

Medborgerlig Samling vill avskaffa rättigheterna, men behålla skyldigheterna ..

  
.. och det är jag helt övertygad om att samtliga partier skulle skriva under på. Tänk bara hur fantastiskt lätt det skulle vara regera om skyldigheten att betala skatt inte medförde förväntningar på rättigheter i form av ett socialt skyddsnät, om livet plötsligt tar en oväntad vändning.

Som jämförelse använder Ilan Sadé och Oskar Hagberg kostnaderna för assistansersättning som är en rättighetslag, som i dag är en nagel i ögat på samtliga politiker, och kostnaderna för den generösa tolkningen av FN:s barnkonvention som gjort att kostnaderna för ensamkommande "vuxna barn" har blivit minst lika besvärande.

Det är märkligt att våra folkvalda kan se att antalet elever och kostnaderna i skolan ökar dramatiskt vid en lika dramatisk befolkningsökning av människor som inte betalat något alls till vårt välfärdssystem.

De har inte heller några som helst problem med att se att sjukvårdens "utmaningar", äldreomsorgens "utmaningar" och bostadsbristen ökar på samma sätt .. av samma orsaker.

De vet också, men vill inte gärna tala om, att kommunernas utgifter för försörjningsstöd kommer att stiga lika dramatiskt under det här året av precis samma orsaker.

Men när det gäller kostnaderna för assistansersättningen som också stigit dramatiskt under samma tidsperspektiv .. då har man INGEN ANING om varför?

Lagen om stöd och service till funktionshindrade är en grundlagsskyddad rättighetslag med stöd av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. För att göra det lätt för mig så delar jag den i två delar .. timmarna och ersättningen.

Timmarna .. det är det faktiska behovet av stöd och hjälp som Försäkringskassan utrett att den funktionshindrade har. Om behovet understiger 20 timmar grundläggande behov i veckan ska ersättningen betalas av kommunen och om det grundläggande behovet är 20 timmar eller mer betalar Försäkringskassan.

Det är väl inte så svårt att förstå?

Vår nuvarande regering har uttalat krav på att Försäkringskassan ska dra ner på timmarna gällande de grundläggande behoven, när det gäller personlig assistans. Alltså .. skriva ner det behov som de tidigare godkänt?

Ersättningen .. det vill säga den faktiska kostnaden vill man däremot inte tala om.

Det finns en motsägelse i detta, men ser man inte den så tänker jag inte spilla tid på att peka ut den. Men målet är tydligt .. kostnaden för assistansersättningen ska bort från statens budget och läggas på kommunerna och kommuninvånarna .. som redan kämpar för att få ekonomin att gå ihop.

Men att ställa funktionshindrades rättigheter mot godhetsregnet som våra politiker låtit skölja över män som själva fått avgöra om de ska behandlas/försörjas som barn eller klara sig själva som vuxna .. det är, milt sagt, ingen bra jämförelse.

Jag ställde frågan .. Var snäll och klargör var ni står när det gäller Assistansersättningen. Har ni för avsikt att lägga över ansvaret för vuxna ”barn” på åldrande föräldrar om så krävs?

Och fick till svar ..

Vår text är av principiell natur. Det extrema rättighetstänkandet är inte hållbart. Det är knappt en åsikt, mest ett konstaterande. Men naturligtvis ska vi inte ducka för din frågeställning: Det handlar inte om att ta bort assistansersättningen, utan att skapa mekanismer som gör att sådana här kostnadsexplosioner inte bara kan löpa iväg. Vi är ett ungt parti som inte har detaljlösningar här, men om pensionssystemet kan ha broms bör väl andra system också kunna ha det? Alternativet är inte allt åt alla utan att någon som råkar sakna lagstadgad rättighet får maka på sig – en rättvisefråga alltså.

Jag vet inte riktig om det ens kan kallas för svar. Men jag tolkar det som .. Ett ungt parti”, "utan detaljlösningar", som uttrycker ”åsikter av principiell natur” som ”knappt är en åsikt” utan ”mest ett konstaterande” av behovet att ”skapa mekanismer” som kan ändra en rättighetslag till något som gör att den som för tillfället anses ”sakna lagstadgad rättighet får maka på sig”?

Men jag får väl vara tacksam för att de ”inte duckade för min frågeställning”.

"Rikard" frågade .. Avser BF återinföra institutionalisering av funktionshindrade som kostnadsbesparande åtgärd? Vad får kriminalvårdens hantering av dömda brottslingar kosta, om vi ställer den kostnaden i relation till LSS, invandring och äldrevård?

 .. och det ska bli intressant om det kommer något svar. Även om frågan riktas till det forna partinamnet innan partiet delades i två lika vilsna delar.

Det är oväntat och kaxigt när ett parti, som ännu inte skrapat ihop tillräckligt med namnteckningar för att kunna registreras, går ut med att de vill avskaffa de rättigheter som medborgarna tar för givet följer med beskattningen .. men nej tack .. det räcker så bra med de inskränkningar i välfärden som redan görs.

"Ett samhälle blir inte verkligt gott av uppblåsta fraser om absoluta rättigheter som saknar ekonomisk täckning, utan av demokratisk, ansvarsfull hushållning med de knappa resurser som finns" .. skriver Ilan Sadé och Oskar Hagberg.

Om medborgarna ska ha en skyldighet att betala alla skatter och avgifter som en regering kräver av dem tar de nog för givet att de har rätt att kräva att samma regering hushållar med de resurser som finns för att skydda de svagaste och mest behövandes rättigheter i samhället.

Vem vill rösta på ett parti som tycker att våra sociala rättigheter är en onödig börda?

Vilken är nästa rättighet som vi ska betala för att den ska villkoras?  Äganderätten? Åsikts- och yttrandefriheten? Rätten till sjukvård? Pensioner? Bostad? Försörjningsstöd? Utbildning?  

30 kommentarer:

 1. Ja du det där partiet BF verkar inte vara mycket att hänga i granen. Vilse i pannkakan är väl ett understatement när det gäller BF kan jag tycka. //tompas11

  SvaraRadera
 2. Socialstyrelsen skriver:

  "Grunden i det svenska välfärdssystemet i vård och omsorg vilar inte på någon rättighetslag för medborgaren. Endast i vissa specialfall (lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade, LSS) har man rätt att utkräva tjänster."

  http://www.socialstyrelsen.se/hittarattmyndighet/dinarattigheterivardochomsorg

  Om jag förstår dig rätt, så tror du att det finns ett stort stöd bland väljarna för att LSS får en blank check ty det är en s.k. "rättighetslag", samtidigt som sjukvården ransoneras för allvarligt sjuka, vilka ej är funktionshindrade, ty HSL är inte någon rättighetslagstiftning.

  Där tror jag, att du gör en felbedömning betr. hur skattebetalarna ser på saken.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej då Johan, jag tror inte .. jag vet, att gemene man ger fullständigt f*n i om funktionshindrade får assistans eller inte och resten tycker att stödet är "orättvist". Jag sitter inte heller och tror att jag ensam kan bilda någon form av omstörtande opinion .. det handlar bara om hur jag själv reagerar när funktionshindrade jämförs med ensamkommande flyktingmän.

   Men någon "blank check" handlar det inte om, det mesta som kommer från politikerna är ren lögn för att kunna urholka stödet .. jag har försökt att redovisa det om och om igen. Samma gäller äldrevården, psykvården osv .. det handlar egentligen inte om pengar.

   Radera
  2. Tack för ditt svar, Anybody!

   Jag hade fått fel intryck av, att du trodde att assistansen var prio 1 för väljarna. Om jag nu tolkar dig rätt, så anser du, att assistensen BORDE vara prio 1 för väljarna (rätta mig, om jag fortfarande missförstår dig).

   Kan du förklara vad du menar, när du skriver, att "det handlar egentligen inte om pengar" för svenska politiker. Spontant trodde jag, att det är väl precis pengar, som det handlar om, när svenska politiker skär ner på skattefinansierad verksamhet?

   Jag har undrat över (och farbror google var inte så hjälpsam) om LSS är den enda rättighetslagen i Sverige? Jag kan inte erinra mig formuleringen "det är en rättighetslag!" annat än när LSS är på tapeten. Farbror google talar om "inslag" av rättighetslagstiftning i socialtjänstlagen, men jag hittar inte någon precisering av dessa "inslag". Du vet givetvis mer än jag om den svenska rättighetslagstiftningen och jag skulle bli mycket tacksam för lite hjälp att förstå.

   Radera
  3. Nej jag anser inte heller att assistansersättningen borde vara prio ett för väljarna. Men om man försöker ta bort en grundlagsskyddad rättighet för människor som byggt hela sina liv runt den så anser i alla fall jag att man bör ha ett ekonomiskt försvarbart alternativ att komma med.

   Det finns inte .. eftersom kostnaderna för assistansersättning och kostnaderna för gruppboenden med jämförbar trygghet bara skiljer sig marginellt. (Se föregående inläggs kommentarssvar)

   Så när jag säger att det inte handlar om pengar så menar jag att det inte finns något annat som är mer lönsamt för staten. Mer än möjligheten att lägga över problemet på de anhöriga. förstås? Eller kasta ut dem på gatan som sossarna gjorde med de psykiskt sjuka när de institutionerna stängdes av besparingsskäl på sin tid.

   Det samma gäller äldrevården som i många fall är ren vanvård. Det är inte rimligt att dementa äldre ska tillbringa år i total ensamhet och ångest .. utlämnade åt vem som helst som vill utnyttja deras utsatta situation.

   Ingen har några förslag. Institutionsboenden? Finns ungefär lika många platser som för funktionshindrade.

   Det enda som erbjuds i nuläget är morfinplåster för att göra den hjälpbehövande lite mer lätthanterlig och komma lite närmare döden.

   Rätten till assistans är vad jag vet den enda välfärdsrättigheten som är grundlagsskyddad. Men börjar man där så är steget inte långt till den grundlagsskyddade åsikts- och yttrandefriheten.

   Det som syftas på i socialtjänstlagen är nog rätten till hälsa, försörjning och arbete .. men det är ju tolkningsbara begrepp, vilket många erfar nu när t.ex Försäkringskassan stramat åt reglerna för sjukpenning. Det finns ändringsförslag för rätten till försörjningsstöd också och dem lär vi nog få se i år när kommunerna får överta ansvaret för alla som tidigare bott på asylboenden med dagpenning från staten.

   Stefan Löfven lovade att "inte höja skatten för den vanlige knegaren". Ett löfte han kan hålla om regeringen kan vältra över kostnaderna för "nysvenskar" och funktionshindrade på kommunerna .. som i sin tur inte är bundna av några sådana löften.

   Den som får betala är kommuninvånarna: Dvs DU .. och skattehöjningarna beräknas i vissa kommuner uppgå till 2 kr eller mer. Till att börja med.

   Radera
  4. Tack för ett utförligt svar, Anybody.

   Är det nedanstående paragraf, som åberopas när det sägs, att personliga assistenter för funktionshindrade är en grundlagsskyddad välfärdsrättighet?

   "Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person."

   Eller åsyftas något annat i regeringsformen?

   Radera
  5. Jag är dålig på paragrafer .. rent av ointresserad .. men sök på Lagen om stöd och service för funktionshindrade eller LSS, så hittar du säkert svar.

   Det gjorde jag, men jag orkar inte leta mig dit igen ;-)

   Radera
  6. Tack för svar Anybody!

   Jag har sökt... och google ger inga napp på "Lagen om stöd och service för funktionshindrade" plus grundlagsskydd.

   Jag hittar vidare inte något belägg i regeringsformen för att LSS skulle vara någon grundlagsskyddad välfärdsrättighet - utöver det jag citerade, vilket ju inte beskriver ngn absolut rättighet.

   Även om du är "ointresserad av paragrafer" så vet du väl, vad som är fundamentet för påståendet, att rätten till assistans är en "grundlagsskyddad välfärdsrättighet"?

   Det finns ett grundlagsskydd mot diskriminering av funktionshindrade, men av det följer knappast per automatik, att det är i sig diskriminerande om funktionshindrade inte har en eller flera personliga assistenter.

   Finns det kanske ngt (eller ngr?) utslag från Högsta Domstolen, som man lutar sig mot?

   Radera
  7. Sverige har ratifierat FN konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder, vilket gör att den tillhör de grundlagsskyddade mänskliga rättigheter.

   "Inför ratificeringen av konventionen prövades hur väl svensk lagstiftning överensstämmer med konventionen i samband med utarbetandet av propositionen 2008/08:29 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Regeringen kunde konstatera/konstaterade (i propositionen) att tillträdet till konventionen och det fakultativa protokollet inte föranleder några ändringar i gällande lagstiftning".

   LSS .. som är mycket mer än bara personlig assistans .. är alltså en rättighetslag som ingår i den svenska lagstiftning som Sverige visade upp vid ratifieringen av Fn konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
   0609efa30ef8e487b56/Proposition%20om%20m%e4nskliga%20r%e4ttigheter%20f%f6r%20personer%20med%20funktionsneds%e4ttning.pdf


   http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning

   Radera
  8. Stort tack för svar, Anybody.

   Du skriver: "Sverige har ratifierat FN konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder, vilket gör att den tillhör de grundlagsskyddade mänskliga rättigheter".

   Jag är fortfarande skeptiskt till att ratificeringen innebär att LSS är en "grundlagsskyddad välfärdsrättighet".

   Sverige har också ratificerat barnkonventionen, utan att detta hävdas innebära något grundlagsskydd för lagar som berör barn.

   Radera
  9. Alltså .. det här är ju egentligen för svårt för mig och jag använder fel ord på fel ställen.

   Men blogginlägget på MED handlar just om att .. Regeringen har lämnat en skrivelse med namnet ”Strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter” (Skr. 2016/17:29) till riksdagen. Däri föreslås en ny myndighet för efterlevnad av de mänskliga rättigheterna samt att FN:s barnkonvention inkorporeras i svensk lag.

   Något som vi kanske inte skulle uppskatta nu när så många över 18 påstår att de är, och räknas, som barn.

   Fn:s barnkonvention ingår alltså inte i lagen om de mänskliga rättigheterna .. som är grundlag .. men det gör FN:s konvention om funktionshindrades rättigheter.

   Och det är förmodligen helt fel uttryckt eftersom jag förstår innehållet men saknar det fikonspråk som krävs för att vara tydlig i det här fallet.

   Men du kanske förstår ändå? På något sätt? Hoppas jag?

   Annars hoppas jag att du åtminstone uppskattar ansträngningen ;-)

   Radera
  10. Tack för svar, Anybody!

   Jag uppskattar verkligen ansträngningen - problemet är ju att jag inte är jurist, och väl inte heller du?

   Jag tror inte, att "lagen om de mänskliga rättigheterna" är inkorporerad i grundlagen i Sverige.

   Men "HD har i ett antal fall använt EKMR som grund i sin tillämpning och dömt ut skadestånd till enskilda med hänvisning till konventionen. Tillämpningen sker genom så kallad konventionskonform tolkning, d v s att svenska lagbestämmelser, även om praxis eller förarbeten säger annorledes, tolkas så att de uppfyller krav uppställda i EKMR, vilket innebär att en företrädesrätt för EKMR håller på att utvecklas", kan man läsa i en 30 poängs uppsats i juridik.

   Då "tillträdet till konventionen [om rättigheter för personer med funktionshinder] och det fakultativa protokollet inte [föranledde] några ändringar i gällande lagstiftning" så misstänker jag, att det på liknande sätt förmodligen skulle krävas dom/ar från HD för att LSS skulle ha det grundlagsskydd, som du utgår från att LSS redan har.

   Jag kan givetvis ha fel... jag är som sagt inte jurist.

   -----

   PS. MED må vara abstrakta och oklara... men de har rätt i, att juridifieringen av politiken vingklipper den demokratiska processen.

   Radera
 3. Jag har nu några år ställt denna fråga här och på andra bloggar:
  Kan vi ha fri invandring i en välfärdsstat?
  För övrigt rekommenderar jag läsning av Paul Colllier: Exodus,how migration will change the world.
  Bo Adolfsson, Mölndal

  SvaraRadera
 4. Eftersom så många av dem som nu kommer till Sverige inte någonsin kommer att kunna betala för sina egna kostnader ens om de får arbete inom de 7 år som det sägs ta, så kommer vi naturligtvis att få avstå från det som vi hittills tagit för givet i välfärdssystemet.

  Det som känns mest obehagligt är att en socialistisk regering offrar de svagaste och mest hjälpbehövande först?

  Men det är ett aktivt val som våra folkvalda har gjort och vi får leva med eftersom jag inte kan se hur det ska kunna göras ogjort. Kan du?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Var frågan om vi kan leva med det eller om det skall kunna göras ogjort?
   Paul Collier säger att om invandringen blir så stor att de invandrade inte assimileras är det kört.
   Vi är nu i detta panikläge och detta val gjorde det svenska folket 1975 när mångkultur skrevs in i grundlagen. Hur många av oss som då var röstberättigade var medvetna om vilken påverkan det skulle ge på vårt samhälle? Jag var det inte och jag får ta på mig skulden för att Sverige förintades.
   Bo Adolfsson, Mölndal

   Radera
 5. Vi måste leva med det och kan inte göra det ogjort och jag var definitivt inte medveten om att våra folkvalda skulle sälja ut våra röster direkt efter valet.

  Att Miljöpartiet var ett livsfarligt parti var jag medveten om men jag kommer inte ihåg om jag någonsin känt mig så lurad som när DÖ trollades fram ur den rödgrönblå politiska hatten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Jag var definitivt inte medveten om att våra folkvalda skulle sälja ut våra röster direkt efter valet."

   Jag förmodar att detta syftar på uppgörelsen mellan alliansen och MP 2011.

   Om så är fallet, är det endast och enbart ditt eget fel att du inte var medveten om avsikten att samarbeta med MP.

   Reinfeldt och alliansen hade varit extremt tydliga och öppna med att de avsåg att göra exakt detta om de inte fick majoritet. Redan ett år innan valet 2010 gick man ut stort i en debattartikel i SvD och förklarade detta. Sen upprepade man detta OFTA. Reinfeldt sa det i flera debatter i samband med valet.

   Vidare var detta inget nytt. Alliansen hade redan en gedigen historik av att samarbeta med MP vad gällde migrationsfrågor. T.ex gjordes en stor uppgörelse mellan dessa parter om "arbetskraftsinvandring" 2008 som var helt skogstokig.

   Utlandssvensk

   Radera
  2. Ett tillägg:

   Om det du menar är DÖ, kan jag inte se annat än att i princip samma sak gäller där.

   Alla partierna i 7 klövern hade närmast hysteriskt intygat inför valet 2014 att de inte på något sätt kunde delta eller stödja någon regering som på något sätt var beroende av SD.

   DÖ eller något liknande var därför ett helt rimligt utfall, om man hade röstat på 7 K. De partierna gjorde bara vad de mycket tydligt hade deklarerat inför valet.

   Utlandssvensk

   Radera
  3. Jag gör som Bo Adolfsson och erkänner att jag inte var tillräckligt medveten om riskerna, såg inte fallgroparna och att jag får skylla mig själv.

   Men i likhet med många andra har jag dragit lärdom av vad som hände valet 2014, men känner också en stilla förtvivlan över bristen på valmöjligheter.

   Radera
  4. Det är mycket hedervärt, Anybody!

   Om folk gör som du och erkänner sitt eget ansvar, tar vi första steget bort från vanvettet som har härskat länge i vårt land.

   Sen är det så, enligt mig, att väljarna förvisso har ett moraliskt ansvar, men de aktiva politikerna i sjuklövern har ett straffrättsligt ansvar för deras uppenbara försök att utrota svenskarna.

   Om detta ansvar någonsin kommer att utkrävas är väl en annan femma, men ett första steg måste vara att ALDRIG mer ge sin röst till 7K.

   Utlandssvensk

   Radera
 6. Hej.

  Jag har fått svar på MED-bloggen (och jag skrev givetvis BF då jag inte hänger med i namnbytena - påminner nästan om bokstavsvänsterns glada dagar...).

  Det kan läsas där i tråden du länkade till i ditt förra inlägg - jag kopierar det inte hit då det inte är skrivet utifrån att jag skulle sprida det. Inte så att det är något särskilt revolutionerande i det, men för att det höves att fråga först.

  Jag svarade på svaret; här är ett utdrag från mitt svar;

  "Vems rätt väger större: den svenske pensionären; invandraren som försörjs med bidrag; den som är född med funktionsnedsättning/arbetsförhinder; den som är kriminell? (Vi kan låta frågan stå i förenklad form, då vi människor är summan av både födsel och gärning)."

  Oavsett hur de svarar vet alla som varit i en akut skarp situation att det inte finns goda eller rätta val i absolut mening - det bästa man kan göra är att välja vilken skada man orkar leva med att ha låtit ske. Tyvärr vill de flesta av oss inte besvara (ej ens tänka) frågan om vem man räddar med en livboj när tre drunknar.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den frågan kommer du aldrig att få svar på :-D Men det är viktigt att den ställs.

   Men du känner väl tillräckligt stor tacksamhet över att din kommentar besvarades och att du fick ett mindre föraktfullt svar än det jag fick?

   Det gäller att ta vara på de små glädjeämnena när det blåser kallt uppifrån .. ;-)

   Radera
  2. Hej.

   Jo, jag antar att jag borde känna tacksamhet, jag enkle och simple plebej, att jag förlänas ett svar, men jag hade hellre fått ett vettigt svar med konkretion istället för teoretiska abstraktioner.

   Jag tror man i nuläget är rädd för att stå för något - vad som helst - då den mediala narrativa metoden är sådan (via användandet av postmodern logik och diskursteori) är att via minsta gemensamma nämnaren koppla allt till rasism/fascism/Hitler - "Reductio ad Hitlerum" är till och med ett erkänt retoriskt begrepp.

   BF/MED verkar vara ännu ett folkparti, eller än hellre ett modernt Centerparti: de velar, och kommer alltid att vela.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Radera
  3. Kommentarerna var läsvärda på MED inlägget!

   Jag är ändå villig att ge dem mer tid innan jag riktigt tar ställning.

   Men inte ser det lovande ut.....

   Utlandssvensk

   Radera
 7. Jag har följt din blogg rätt länge och har haft synpunkter på assistansersättningen som ökat fortare än antalet brukare. Och undrat om det är försvarbart med så mycket dygnet runt övervakning av EN HELT EGEN assistent när inte ens sker på IVA på sjukhus.

  Så du känner igen mig. Handikappad är jag lite jag också sedan barndomen. Jag säger lite, för det syns inte men det betyder att det jag kan jobba (effektivt) med är starkt begränsat.

  Jo. Jag ser den galopperande assistansbudgeten (över medel i Europa) i skenet av polisen/försvaret (under medel i Europa) med mycket mer, men begränsar det så, som att man har öst pengar över behov man ser, men hållit inne där man tycker det räcker (haha).

  Det har visat sig att man har fel om områdena "det räcker". Och mycket mer givetvis ... 2015, som alla vet ... och försöker med ljus och lykta att dra in pengar överallt det går.

  Det är assistansens tur. Så enkelt är det.

  Som så mycket annat i vårt samhälle har politikerna ignorerat hur världen i stort fungerar. Man har pratat globalisering och öppenhet, men inte fattat vad det innebär i praktiken, utan hållit grundläggande statliga uppgifter rättsstaten och försvaret på sparlåga, men varit väldigt ivriga att göra av med de stora skattepengar som folket producerar. Att skapa sig ett världsnamn som ett fantastiskt innovativt välfärdsland.

  I korthet kan jag säga att verkligheten har kommit ifatt. Jag tror nog att om man varit snålare med assistansen (och med mycket mer) i början så hade det lett till fler innovativa tankegångar. Genomgående inom alla problemområden vi har är att allt löses med mera pengar. Sant i endast på ett fåtal områden. De som INTE galopperat iväg.

  2017 och 2018 kommer att bli intressanta år. Jag ser hur konsekvenserna av 'naiviteten' genom decennierna håller på att konvergera. Allihopa samtidigt!

  SvaraRadera
 8. Nu ställde jag också en fråga på inlägget från MED:

  "Vad är er policy angående personer som har ett förflutet som aktiva supportrar av den massinvandringspolitik som nu förstör Sverige?

  Jag menar inte om dessa får bli medlemmar, utan om ni avser att tillåta dem att ställas på valbara positioner på t.ex er riksdagslista.

  För att vara konkret: Kan en gammal riksdagsman från M, som har suttit som lojal knapptryckare till Reinfeldt och DÖ, beredas plats inom MED?

  Ett rakt svar skulle uppskattas!"

  Utlandssvensk

  SvaraRadera
 9. Det blev lite debatt mellan mig och MED företrädarna.

  Men sen började de klippa bort mina inlägg! Jag kritiserade Reinfeldt och detta ansåg de vara personangrepp!!!

  Helt otroligt! Dessa figurer accepterar helt uppenbarligen inget som ens ligger nära en fri debatt.

  Här är länken igen:

  https://medbloggen.se/2017/01/05/rattighetstankandet-har-lopt-amok/

  utlandssvensk

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej.

   Jag vet inte hur de fungerar internt, men Ilan Sadé (om man väljer honom som exempel) verkar (att döma av hans alster på DGS, oavsett hur väl han formulerar sig) endast vara intresserad av att hålla sig på en teoretisk-principiell nivå.

   Även i en rent abstrakt debatt måste man kunna göra konkreta ställningstaganden. Jämför med hur du och jag och många andra debatterat återvändandebidrag kontra deportation kontra amnesti: våra principer och värderingar syns via våra resonemang om varför vi anser ett förslag bra eller dåligt utifrån förutsättningarna.

   Det är sådan debatt vi som väljare vill se från alla partier, men jag tror de helt enkelt inte törs, eller rentutav har glömt hur man gör.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Radera
  2. Ju mer jag läser desto mer övertygad blir jag om att politiker ser folket som en börda som de måste stå ut med för att få röster. Det "folket" ser och upplever i sin vardag tolkas som okunnighet och vanföreställningar om det inte överensstämmer med den politiska sanning som inte bara är "sann" utan också bevisas genom väl tillrättalagd statistik och ett regn av klyschor och floskler.

   Jag blir så trött att jag snart inte orkar reagera.

   Radera
  3. Jag är rätt besviken på MED. De började lovande, men nu verkar det bara bli en tummetott av den tilltänkta vanten.
   Detta med funktionshindrades assistans. Vad är en rättighet? Att ha en bostad? Att ha mat? Att ha möjlighet att hålla sig ren? Att andas? Eller att få en ny Iphone och surfplatta, märkeskläder och semesterresor till hemlandet? Det sistnämnda verkar politiker i allmänhet inte ha några problem med. Just saying.

   Radera