söndag 17 mars 2013

Chockerande vittnesmål ..


.. från anonyma lärare i några av Sveriges ledande skolkoncerner beskriver skolmiljöer och arbetsvillkor som helt saknar motstycke.

Jag håller helhjärtat med Anna Dahlberg när hon skriver .. "Skolan är alldeles för viktig för att bjudas ut till oseriösa krämare."

Men vem är det som gör det?

Regeringen .. dundrar Anna Dahlberg.

Men när jag försöker läsa på så finns det faktiskt regler och lagar som Skolinspektionen helt klart har brutit mot om Anna Dahlbergs ledarartikel beskriver faktiska förhållanden?

Varför har hon inte tagit kontakt med dem och ställt dem mot väggen?

Några månader innan en privatägd skola startar är Skolinspektionen skyldig att göra en etableringskontroll då följande kontrolleras ..

Vid etableringskontrollen granskas att huvudmannen har förutsättningar att följa föreskrifterna i skollagen. Följande förutsättningar ska vara uppfyllda:
·         Huvudmannen har rättskapacitet.
·         Verksamheten bedrivs av den huvudman som har godkännande för utbildningen/utbildningarna.
·         Huvudmannen har ekonomisk stabilitet och förutsättningar att kunna driva verksamheten långsiktigt. I detta ingår bland annat att kunna påvisa att elevunderlaget är i nivå med det i ansökan uppskattade eller att huvudmannen kan redogöra för hur ekonomin annars ska säkerställas. 
·         Huvudmannen har kontrakt på lokaler eller en konkret plan för hur lokalbehovet ska tillgodoses till verksamhetens start.
·         Huvudmannen har köpt in nödvändig utrustning och lärverktyg för att syftet med utbildningen/utbildningarna ska kunna uppfyllas eller har en konkret plan för hur tillgången till utrustning ska kunna tillgodoses till verksamhetens start.
·         Huvudmannen har anställt en rektor som uppfyller behörighetsvillkoren i 2 kap. 11 § skollagen eller har en konkret plan för anställningen av rektor.
·         Huvudmannen har rekryterat eller har en konkret plan för rekryteringen av behöriga lärare i samtliga ämnen som erbjuds vid verksamhetens start.
I förekommande fall kommer vid etableringskontrollen även att beaktas om Skolinspektionen i sin tillsyn har konstaterat allvarligare brister i huvudmannens befintliga verksamhet.

De anonyma källorna i Expressens ledare beskriver bland annat en skola som öppnade helt utan lokaler eller material och skolor som saknade lärare, lokaler och materiel även efter lång tid. Är det regeringens fel eller Skolinspektionens?

När en skola varit igång i 4-6 månader gör Skolinspektionen en förstagångstillsyn enligt följande ..

Under en förstagångstillsyn granskar vi fyra huvudområden:
·         Elevernas utveckling mot målen.
·         Ledning och utveckling av utbildningen.
·         Enskild elevs rätt.
·         Huvudmannaskap och godkännande.
Huvudområdena är indelade i bedömningsområden som i sin tur är nedbrutna i bedömningspunkter med indikatorer. Alla bedömningspunkter och indikatorer har stöd i skollagstiftningen. Här kan du se vilka bedömningspunkter och indikatorer vi utgår från under en förstagångstillsyn:


Jag tar för givet att de då också förvissar sig om att det som eventuellt inte fanns på plats vid etableringskontrollen nu finns i sinnevärlden. Som materiel och lokaler till exempel .. det måste vara svårt att missa att det saknas lokaler eller verktyg i en verkstad, även för en svensk tillsynsmyndighet?

Om de överhuvudtaget dyker upp?

Skolinspektionen anger också att de utför regelbunden tillsyn av skolverksamheter och även sk flygande tillsyn. Skolinspektionen har alltså tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet, men av någon okänd anledning verkar detta inte fungera?

Varför koncentrerar alla sig då på privata skolor? För om tillsynen inte sker på den privata spelhalvan så kan vi nog lugnt förlita oss på att den inte sker på den kommunala heller.

Vad GÖR Skolinspektionen i stället för att granska de skolor som de har i uppdrag att granska? Kan inte Anna Dahlberg skriva en uppföljning som informerar om det?

För hennes ledarartikel har knappast något värde om den inte också granskar Skolinspektionen och hur de fullföljer .. eller varför de inte fullföljer .. sitt uppdrag? Det verkar ju finnas regler, lagar och bestämmelser så det räcker och blir över .. varför efterlevs de inte?

Vem är det egentligen som öppnar dörren för "oseriösa krämare" och hur ska någon politiskt konstellation någonsin komma tillrätta med  problemen om inte Skolinspektionen och berörda kommuner tar sitt tillsynsansvar på allvar?

En av Anna Dahlbergs källor säger .. kontrollorganen brister. Det är det som stör mig mest.

Det är väl dagens underdrift eftersom kontrollorganen verkar vara icke-existerande om jag får tro ledarartikeln.

Ärligt talat så blir jag mindre upprörd av att "oseriösa krämare" förser sig av obevakade pengar än av att statliga tillsynsmyndigheter ger faderuttan i att utöva den tillsyn som skulle förhindra det.

Så varför skriver inte Anna Dahlberg om vad som faktiskt sker .. eller inte sker .. efter det att politikerna lämnat tillsynsuppdraget till Skolinspektionen?

Varför granskas aldrig våra ansvariga myndigheter och kommuner som är ansvariga för att det överhuvudtaget är möjligt att göra oskäliga vinster på vård, skola och omsorg genom att de inte tar sitt ansvar när det gäller kontroll och kvalitetssäkring?

För visst är det märkligt? Om jag lägger ut min månadslön i brevlådan, så är det väl ingen som blir förvånad om den försvinner så fort som någon lägger märke till att den finns där .. helt okontrollerad .. men om våra statliga myndigheter pytsar ut pengar utan att kontrollera vart de tar vägen, så blir alla oerhört förvånade när det dyker upp "oseriösa krämare"?

 I mitt fall så anser dessutom alla att jag får skylla mig själv ..

2 kommentarer:

 1. Om vi lägger till de rapporter som varit i nyheterna under senaste veckorna, där de larmar om hur vissa privatskolor saknar bibliotek. Och hur extremt viktigt och bristfälligt det är, trots att det kanske finns ett kommunalt bibliotek några meter bort, osv, då kan man väl ana vad det handlar om. Kampanj journalistik. Snabbt hopsnickrat på en kafferast, med stor känsloeffekt. Mot privata skolor rent generellt.

  Det tråkiga är ju, som du själv skriver, att det faktiskt kan finnas viktiga problem någonstans här. Men de rundar man förbi, lite bekvämt.

  SvaraRadera
 2. Men Any.. det finns ju en anledning till, varför man blundar för den stora elefanten.

  Anna Dahlberg skriver: "Vi har en alarmerande situation i den svenska skolan med sjunkande kunskapsresultat, akut lärarbrist och ökande avhopp. Men man pratar om allt utom om den stora elefanten i rummet. Starka lobbyintressen, politisk prestige och en rädsla för att stöta sig med medelklassväljarna i storstäderna har blockerat en nödvändig debatt om vinstintresset i skolan."

  Och varför skulle man stöta sig med medelklassväljarna, om man tog tag i frågan? Föräldrarna vill kunna välja bort t.ex. Hovhultsskolan

  http://bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/1.1875166-facken-anmaler-hovhultsskolan?m=

  eller välja bort den här kommunala skolan

  http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/pappa-ett-skrackregemente%283693237%29.gm

  SvaraRadera