lördag 18 april 2020

Varning för högerextrema krafter och 30-talet!Jag är med på den listan. Det är på sätt och vis en ”dödslista”, för blir du rejält sjuk så kan du nog inte räkna med att få mycket hjälp att överleva.


Risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid infektion med Sars-CoV-2-virus.
Förhöjd risk för att få en mer allvarlig form av sjukdomen har individer som tillhör någon eller flera av de grupper som finns i listan nedan. Kombination av en
eller flera faktorer från mer än en grupp ökar risken ytterligare för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19.

• Ålder 70 år och däröver
• Aktiv cancersjukdom
• Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (utom hormonell adjuvant* behandling)
• Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk
njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller
kronisk leversjukdom
• Fetma (BMI 40 och däröver)
SOCIALSTYRELSEN 2020-04-17 Dnr 5.7-13632/2020 4(10)
• Neuromuskulär sjukdom (ex. Parkinson, MS, ALS)
• Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning)
• Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för Sars-CoV-2
och risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19

Person som bor tillsammans med någon som har förhöjd risk enligt listan ovan
bör i syfte att skydda den som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 ur ett smittskyddsperspektiv
tillfälligt avstå arbete utanför hemmet om arbetssituationen är sådan att Folkhälsomyndighetens råd för smittskydd inte kan följas.

En stor del av min bekantskapskrets finns också här. Alldeles för många och i alla åldrar och jag inser också vad den här ”riskgruppslistan” innebär. Vi som finns med är ”De försumbara” och ”De olönsamma” om vårdens resurser inte räcker till för alla.

När vården inte räcker till så är det ”individer som tillhör någon eller flera av de grupper som finns i listan” som kommer att bli utan. Först offras de som har en ”kombination av en eller flera faktorer från mer än en grupp”, sedan de andra.

Det är inget som jag hittar på, det står där även om det är dolt bakom andra ord. Men jag ska inte klaga, jag tillhör dem som ändå ges en rimlig chans att överleva om jag bara isolerar mig, stannar hemma och undviker ALLA sociala kontakter under det närmaste året.

Det är inte bara vården som inte klarar av ”riskgrupperna”, samhällsekonomin är också i behov av att skära ner på onödiga utgifter. Både nu och de kommande åren. Det är inte mycket att säga om det, jag skulle själv resonera likadant om det bara handlade om ett räkneproblem och jag slapp se varje siffra som en levnadsglad individ.

Ska sanningen fram så påminner den här listan mig om mitt eget resonemang, veckorna/månaderna innan jag förmått mig att tillkalla veterinären för att hjälpa någon av mina högt älskade katter eller hundar över till en, förhoppningsvis, ny och bättre tillvaro.

Hela listan över riskgrupper är ett enda räkneexempel på vilka som kostar mest – äldre, svårt sjuka, missbrukare (mat, sprit och tobak) och funktionshindrade. Grupper som under de senaste åren behandlats sämre och sämre av regeringar som varit så förblindade av risken för utbredd rasism, högerextrema krafter och en återgång till 30-talets folkmord, att de inte sett konsekvenserna av sitt eget handlande.

Eller, rättare sagt, inte ser sprickorna i sin egen värdegrund och motsägelserna i det politiskt korrekta budskapet.

De högerextrema grupperna vill förstöra vår demokrati och skapa ett vi- och dom-samhälle varnas det oupphörligen för. Svenska kyrkan, de folkvalda politikerna med sina öppna hjärtan, media med alla sina engagerade rättänkande journalister, kulturarbetarna med sin generösa människosyn, sluter solidariskt och gemensamt upp och bildar en mur för att värna dem vars demokratiska rättigheter och lika värde hotas av högerextremismen.

Men ingen har varit intresserad av att värna och skydda de verkligt svaga grupperna, trots att det, under de senaste åren, inte saknats rop på hjälp från svårt sjuka, äldre och funktionshindrade som plötsligt blivit de ointressanta försumbara och olönsamma i ett socialistiskt vi- och dom-samhälle med en minst sagt tveksam värdegrund.
Därför är det ingen som verkar ha några problem med att svenska myndigheter publicerar en lista på vilka som kommer att komma sist i kön till livsuppehållande insatser när samhällets skydd och beredskap visat sig vara allt annat än god för dem som behöver det mest.

De förväntas stänga dörren och ta hand om sig själva så länge och så gott det går.*Adjuvant behandling ges för att motverka återfall av sjukdom. Synonymt är "tilläggsbehandling". Vanlig efter till exempel operation för bröst- eller tjocktarmscancer, särskilt i de fall när cancertumören är aggressivt växande.Folkhälsomyndighetens råd för smittskydd inte kan följas.

3 kommentarer:

  1. Tillämpas en liberal modell där det anses gynnsamt att icke-produktiva äldre försvinner av coronavirus (så bostäder blir lediga & utgifter kan minskas)? Ses förloppet som en "vårstädning", även om det inte sägs? Statsapparaten brukar ju säga att den bekämpar arbetslöshet & att jämlikhet är prioriterat, men hur är det med den saken på riktigt?

    SvaraRadera
  2. tja, det är ju sossarnas och miljöpartiets samt klimatalarmisternas politik. nedlagda flygbolag,utbredd fattigdom,massarbetslöshet för "klimatets skull".

    SvaraRadera
  3. Tänk om frasen "skydda de äldre" (från smitta) är en jättelögn som politiskt upprepats så många gånger att den blivit omöjlig att ifrågasätta i media? Det liknar försåtlig budgetsanerings-retorik (där välfärden skulle värnas genom att reduceras). Undrar just om äldres hälsa väger tyngre politiskt än köpmäns önskan om "snabba lösningar"?

    SvaraRadera