fredag 16 september 2016

Åsså kör vi ett varv till på trainee-spåret!


Socialdemokraterna har en .. säger EN .. idé om hur arbetslösheten ska lösas!

Trainee-jobb!!

Och om inte det ordet fungerar så kan man använda ordet "snabbspår".

Och när inte det ordet fungerar så duger det med "extratjänster" eller "anställningsstöd" eller "extraresurser" eller "provapåjobb" eller att .. "välfärden bidrar till att bryta långtidsarbetslösheten".

Kärt barn har många namn .. men i grund och botten så handlar det om samma lösning .. de svagaste, sköraste, mest behövande och minst röststarka i samhället ska användas som arbetsuppgifter för dem som helt saknar utbildning, arbetslivserfarenhet och i många fall också kunskap om det svenska samhället och det svenska språket .. och för att hyfsa arbetslöshetssiffrorna för en statsminister som lovat mer än han kan leverera.

I dag skriver Ylva Johansson och Åsa Regnér att regeringen och parterna är överens om att "öka och säkra kvaliteten i välfärden" genom att "ett kompetenslyft inom äldreomsorgen där bland annat förstärkning av extratjänster ingår".

"Extratjänster"? Eller "andra anställningsstöd"? "Kompetenslyft"???

Det innebär tydligen "enklare uppgifter på äldreboenden" såsom "extra närvaro, en extra promenad eller en extra utflykt"?

Alltså exakt samma uppgifter som de 30 000 traineerna skulle ha haft om det hade fungerat. Nu föll det ju på att den redan hårt ansträngda personalen inom vård och omsorg inte hade varken plats eller tid för personer utan utbildning eller erfarenhet .. men NU när det heter EXTRA RESURS ska den lilla bagatellen lösas med att ..

"Handledarstödet höjs under de tre första månaderna". Det vete sjutton varifrån det "höjda handledarstödet" ska komma ifrån och vilka som ska stå för det när den ordinarie personalen inte mäktar med, men det kanske inte ingår i planen? Men tre månader? Räknar verkligen våra ministrar med att en "extra resurs" är fullfjädrad vårdpersonal efter TRE månader? Till vilken lön? Samma som den utbildade undersköterskan .. eller har det dykt upp ett låglönejobb helt plötsligt?

Vilka som bär det yttersta ansvaret för de vårdbehövande äldre när de är ute på promenad eller en extra utflykt tillsammans med en fullständig amatör om det uppstår en krissituation framgår inte heller? Gäller försäkringen om den "extra närvaron" innebär oväntad frånvaro av kära ägodelar .. det gör den nämligen inte när det gäller hemtjänsten? Är det möjligt att våra ytterst ansvariga ministrar avsäger sig ansvaret för de oviktiga detaljerna? Gamla människor .. det är väl inte så noga med dem. Vem som helst kan väl ta med sig vilken gamling som helst vart som helst utan vidare spisning, typ?

"Därtill utökas extratjänsterna till att ersätta arbete på 100 procent av en heltidsanställning. Insatsen kommer också att utvidgas till att gälla även för nyanlända". Och här har vi det mest genialiska .. lösningen på problemen med de nyanländas arbetslöshet!

GAMLA MÄNNISKOR .. de måste ju ändå duga som "extraresurser" på en arbetsmarknad där det hittills inte gått att placera nyanlända utan varken utbildning, erfarenheter om hur vårt samhälle fungerar eller fullständig språk.

När det gällde "snabbspåret" inom till exempel slakteribranschen, som verkligen behövde folk, så föll det hela på att ingen ville handskas med grisar. När det gällde behovet av kockar kanske grishanteringen ockå bidrog till ointresset, vad vet jag? Men GAMLA MÄNNISKOR .. det måste ju funka, tänker regeringen och döper om det misslyckade snabbspåret/traineesystemet till "extratjänster" inom äldreomsorgen.

"Mot denna bakgrund är nu parterna överens om att anställa personer på extratjänster inom äldreomsorgen och vilket avtal som ska gälla för de personer som anställs". Hmm .. vilka avtal är de överens om och vad det innebär "att ersätta arbete på 100 procent av en heltidsanställning"  känns lite oklart. Oklart är det också vem det är som ska betala? Kommunerna? Landstingen? Staten? Höjda skatter?

"Regeringen förbättrar nu extratjänsterna i äldreomsorgen. Parterna är överens med regeringen om att anställa personer utan lång erfarenhet eller utbildning för enklare uppgifter på äldreboenden. Därmed stärks möjligheterna för arbetslösa att få jobb inom välfärden" ... skriver Ylva Johansson och Åsa Regnér.

Men då ska vi läsa det som verkligen står i den meningen .. regeringen stärker möjligheterna för arbetslösa att få jobb inom välfärden genom att utnyttja bristen på kvalificerad och utbildad personal inom omsorgen. Det handlar INTE om "ett kompetenslyft" inom äldreomsorgen.

Förslaget handlar överhuvudtaget inte alls om de äldre och deras situation, utan enbart om regeringens oförmåga att tänka i andra banor än det gamla, utnötta trainee-spåret.


5 kommentarer:

 1. Hej.

  Beredskapsjobb, sa Bill.
  Tvångsarbete, sa Bull.

  Vad som helst utom statare, sa Mån(s).

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
 2. Hej Anybody! Var är alla raketforskarna? Skämt å sido; Nu måste staten satsa på Sociala företag för Samhall är ju utsatt för konkurrens!

  SvaraRadera
 3. Men det blev väl bara några få trainee-"jobb" & extratjänster för arbetslösa? FAS3 har bara bytt namn, är ej avskaffat som påhitt. Det gick ju inte att genomföra "hitte-på" aktiviteter av den sorten? Ska (s) utöka det som inte gick att genomföra? Mera av det som aldrig hände? Mera ingenting..??

  SvaraRadera
 4. Om Kommunen skickar hit en trainee i stället den vanliga kunniga hemtjänsten som avlösare för att ta hand om min sjuka gubbe några timmar i veckan så blir jag icke solidarisk och byter ut Kommunen mot privat utförare, ni vet de som kammar hem jättevinster.

  De gamla och vårdbehövande används alltid som slasktratt. Och det förväntas att gamla dementa/sjuka ska fixa integrationen som politiker och Migrationsverket misslyckas med.

  Inom välfärden och politiken kan du vara vem som helst utan ett uns kunskap. Kanske ska vi slopa kvalifikationerna överallt?

  SvaraRadera
 5. ja man vet inte om man skall skratta eller
  gråta-

  SvaraRadera