tisdag 13 september 2016

"Socialism är delning av vinsterna utan ansvar för förlusterna".


Regeringen beställde en utredning som skulle ge Jonas Sjöstedt "bevis" för sitt påstående att de privata välfärdsföretagen skördar oacceptabla "övervinster" på skattebetalarnas bekostnad. Men de som verkligen plockade hem oacceptabla vinster från skattebetalarna, utan att leverera en trovärdig produkt, var Ilmar Reepalu och hans entusiastiska gäng.

Bortsedd från dem finns det väl INGEN som tror på utredningens slutsatser .. inte ens den som fick uppdraget att analysera och sammanställa resultatet, vilket framgår av två debattartiklar i DN och SvD där Joachim Landström försöker svära sig fri från Ilmar Reepalus slutsatser .. "På uppdrag av Välfärdsutredningen har jag skrivit två rapporter. Såväl syften som avgränsningar till rapporterna har styrts av min uppdragsgivare. Jag är inte en del av Välfärdsutredningen". [ .. ] "Eftersom jag inte är en del av Välfärdsutredningen saknar jag insyn i dess tankar och avgränsningar. Jag kan och ska därför inte överpröva dess beslut om vad som ska ingå i den empiriska undersökningen".

.. och finner det dessutom nödvändigt att ge sin syn på vinster i välfärdsföretag och sätta den i ett sammanhang ... när Reepalu går ut i SVT:s ”Agenda och” säger att nivån ska vara lägre än 10 procent så går han emot den underliggande analysmodellen. Skulle en sådan reglering bli verklighet skulle det i praktiken innebära ett förstatligande av välfärdssektorn, vilket allvarligt skulle skada Sverige, dess tillväxt och allas vårt välstånd. (min markering)

Janerik Larsson i SvD citerar Kjell-Olof Feldt .. "Det är länge sedan ett så långtgående ingripande i den fria företagsamheten torgförts av en svensk regering" .. och fortsätter .. "Om regeringens intentioner med sin utredning genomförs, blir detta beteende olagligt. (min markering) Att plöja tillbaka överskottet i bolagets egna kapital och hoppas på att det kommer tillbaka efter en lyckad försäljning går inte heller, eftersom pengarna måste gå till "verksamheten" och bokföras som kostnader. Utredningens direktiv är dessutom att lagstifta bort möjligheten att vid en försäljning återfå vinster, som hittills har kunnat lagras i företaget".

Men som i fallet med de vägda blöjorna, som var en ren och avsiktligt lögn, så har "BEVISEN" och slutsatserna planterats som en sanning hos dem som enbart läser rubriker .. och det var väl egentligen det som regeringen betalade Reepalu för att uppnå?

För som Stefan Löfven sa .. Jag har 70% av väljarna bakom mig när vi kräver stopp för vinster i välfärden. Att regeringen och deras utvaldas trixande med sanningen också kan innebära stopp för valfriheten och kvalitetskraven i den välfärd som kommunerna ansvarar för, är det många som inte kommer att inse förrän det är för sent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar