torsdag 15 maj 2014

Demokratins hörnstenar?


Varje gång jag skriver om att yttrande- och åsiktsfriheten tillsammans med människors lika värde är de viktigaste hörnstenarna i demokratin .. så är det någon som släpar in Hitler i sammanhanget.

.. "anser du att Hitler hade samma värde, enligt "allas lika värde", som Moder Teresa?"

.. "handen på hjärtat, vilken har mest värde för dig, dina egna barn eller en pedofil? Eller anser du dem ha lika värde?"

Tanken var från början att jag skulle skriva om det och om människors oförmåga att skilja på sak och person .. men så blev jag fundersam och började undra .. vilka är egentligen demokratins hörnstenar??

Jag googlar på "demokratins hörnstenar" och finner att demokratin har väldigt många hörn ...

Öppenhet och yttrandefrihet – demokratins hörnstenar.

Inget är ett större hot mot demokratin än en misskött ekonomi. - Lokalpolitiker är hörnstenar i demokratin.

Yttrandefriheten är en av demokratins hörnstenar.

En fri och oberoende granskande journalistik är en av demokratins hörnstenar.

Att åsikter prövas mot varandra är en av demokratins hörnstenar.

Politik och passioner – demokratins hörnstenar.

Journalistiken och kulturen är två av demokratins hörnstenar.

Yttrande- och pressfrihet är viktiga hörnstenar i en demokrati.

Föreningsfriheten är en av demokratins hörnstenar.

I en demokrati är rösträtten en hörnsten.

Yttrandefriheten och friheten att delta i fredliga demonstrationer är demokratins hörnstenar.

Konkurrerande partier och majoritetsstyre, demokratins hörnstenar.

En av hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle är offentlighetsprincipen.

Politiken och de politiska partierna är demokratins hörnstenar.

Folkviljans förverkligande, anses vara en av demokratins hörnstenar.
Fritt umgänge mellan människor är en av demokratins hörnstenar.

Att respektera ett majoritetsbeslut hör till demokratins hörnstenar.

Allas tillgång till sitt språk är en hörnsten i demokratin.

Det är en av demokratins hörnstenar att man kan ifrågasätta myndighetsutövning utförd av enskilda tjänstemän inom polisen.

Politiken och de politiska partierna är demokratins hörnstenar.


Men .. människors lika värde? Är inte det också en viktig hörnsten i det demokratiska bygget?? Till slut så hittar jag följande lite försiktiga fråga i ett forum där arbetslösheten diskuterades ..

"En av demokratins hörnstenar är väl människors lika värde?"

Så jag kanske har fel? Allas lika värde kanske inte är en så viktig hörnsten i demokratin som jag trodde? Men jag tycker fortfarande att den är en av de viktigaste .. vad gör det då mig till? En odemokratisk medborgare?

För att återgå till Hitler, Moder Teresa och pedofilen, så måste jag säga att jag anser att de alla har/hade samma människovärde som jag själv. Människovärdet föds vi med .. och ingen pekar väl ut ett enskilt nyfött barn som mindre värt än något annat?

Däremot så har vi olika värde i förhållande till varandra och även till samhället. Men då talar vi om människors gärningar/handlingar och vad de tillför/berövar det samhälle de lever i.

Sak och person .. som det ofta är viktigt att skilja på.

Min dotter är värd mer för mig än någon annan människa i världen. För mig är hennes liv värt mer än mitt eget och utan henne så skulle mitt liv sakna värde. Men för er .. ? Ni skulle ju utan att tveka välja bort både henne och mig till förmån för era egna familjemedlemmar.

Det värdet är ju inte människovärdet utan en fråga om relationer och kärlek.

Hitler, då? Hade han något människovärde, när han var den som förnekade miljoner andra människor både människovärde och rätten att leva?

Visst är det svårt? Men det är ju inte människovärdet det handlar om .. för då skulle den lilla babyn Adolf Hitler ha kunnat sorterats bort och förintats vid födseln? Men .. det som skapade historien var hans val, gärningar, förhållande till sina medmänniskor och framför allt .. majoriteten av ett lands befolkning som okritiskt köpte ett budskap som kostade miljoner livet.

Hade de alla ett sämre människovärde än oss? Eller kunde det lika gärna ha varit vi som blev så förda bakom ljuset att vi valde en Hitler till ledare?

Adolf Hitler och andra som använt makten till att beröva andra livet .. mördare, våldtäktsmän och alla andra som torterat, förföljt, misshandlat, vandaliserat .. de har ju/har haft, någon slags snedvriden övertygelse om att det de gör/har gjort, ingår i ett sammanhang med ett högre syfte?

Det är ju inte deras människovärde som är sämre .. utan deras handlingar som medför att de förnekar andra sitt människovärde, eller hur? Deras gärningar pulvriserar den hörnsten som säger att alla har lika värde och andras okritiska förhållningssätt till deras handlande gör det möjligt för dem att få makt.

Skiljer vi på sak och person så kan vi se det. Då kan vi använda vår kraft till att sprida ett annat budskap i stället för att spela på deras planhalva med förminskning, våld och ren propaganda som går ut på att frånta andra människovärdet i demokratins namn.

Personen Adolf Hitler var en rätt patetisk figur om vi ser honom som en fristående individ. Men när det byggdes upp en ideologi runt hans person, när det samlades människor med en egen agenda runt denna ideologi, som så tydlig markerade vilka som var offer och vilka som var gärningsmän ... när det sedan blev en majoritet av samhällets befolkning som trodde de hade något att vinna på att följa denna ideologis förkunnare .. DÅ blev det riktigt farligt.

Nazismen var saken som kostade miljoner människor livet ... Hitler var personen som många upphöjde/använde till Ledare/Galjonsfigur för att kunna utföra detta folkmord.

Kan vi inte skilja på sak och person så börjar vi hata och slå på dem som har en avvikande åsikt, vandalisera, förfölja och misshandla dem som vi anser vara mindre värda, förneka utvalda grupper rätten till det som vi själva anser vara våra egna grundläggande rättigheter och demokratins hörnstenar.

Betyder det att vi också får ett sämre människovärde .. eller är vårt värde intakt eftersom vår åsikt omfattas av fler?

Eller är vi bara offer för en propaganda som har till syfte att föra någon/några andra till makten?

Eller är andras sämre värde fribiljetten som vi kan använda för att utföra handlingar som vi säger att vi är emot?

Det kan vi bara avgöra själva. Men då handlar det väl ändå mer om sak än om person, eller??

(Lägg ner .. sa Maken när han läste det här. Öppna inte den här dörren, det är ingen idé. Du kan aldrig förmedla vad det är du menar och det blir bara fel om du försöker.

Kanske har han rätt .. men jag försöker ändå ...)


Expr., Expr., Expr., Expr., DN, DN, SvD,

10 kommentarer:

 1. Det är glasklart vad du menar men jag tror tyvärr maken har en poäng, har man inte förstått det redan så kommer man inte att göra det nu heller.
  Det knepiga är att så många använder alla människors lika värde på ett helt annat sätt och då hamnar diskussionen snett. Det politiska språket idag tenderar att hälla nya betydelser i gamla begrepp och så står man och diskuterar från två helt olika utgångspunkter. Det är oftast helt lönlöst och meningslöst.

  SvaraRadera
 2. Det finns nog 5 hörnstenar i dag ,det övernaturliga.

  SvaraRadera
 3. Det Malin skrev!

  SvaraRadera
 4. Jag har hör "alla människors lika värde" till leda från diverse "goda" personer. Lik förbannat tycker de att det är OK att vänster-extremisterna använder våld men man fördömer högerextremisternas våld. Det är så man kan spy!

  Att alla är lika mycket värda ska man ha i hjärtat och inom sig som en ledstjärna, men världen är inte svart eller vit, den är en stor jävla gråzon och därför faller den ledstjärnan väldigt snabbt.

  Se på vår flyktingpolitik, Syrier får permanent uppehållstillstånd just bara för att de är Syrier. De upplever helvetet på jorden. En Afgansk familj som har fått halva släkten mördad av Talibaner och sen har levt i skräck på flykt skiter fullständigt i Syrien, enligt denna familj är det dem som har upplevt helvetet på jorden. Förklara då för dem varför de inte kan få permanent uppehållstillstånd! För att de är från fel land och fel konflikt!!!

  Snacka om att ställa grupper mot varandra och skilja på etnicitet och härkomst! Vilket jävla hyckleri! Alla människors lika värde, jo säkert, bara du är från rätt land!

  Återigen, jag spyr över dessa skenheliga "goda" människor!

  SvaraRadera
 5. "Lika värde" är problematiskt, det är en rätt extrem utsaga, och därmed är det enkelt att hitta hårda argument emot den. Kort sagt så finns det antagligen inte en människa på planeten som, när det kommer till kritan, faktiskt känner så.

  Det härrör ur en felöversättning av deklarationen av mänskliga rättigheter varför man i stort sett aldrig hör det framföras internationellt.

  Article 1.
  "All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

  Article 2.

  Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration..."

  Vilket inte är riktiga samma sak annat.

  I den äldre United nations charter skriver man så här:

  "...to regain faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, ..."

  Notera skillnaden i formulering. Man har alltså medvetet tagit bort "worth", antagligen just för det inte riktigt fungerar med "equal".

  Snarare än att prata om lika värde bör man nog prata om människovärde. Det är en långt mindre radikal utsaga att säga att det finns ett människovärde.

  Det mest komiska med argumentationen emot SDs politik baserat på "lika värde" är att SDs politik faktiskt, genom inriktningen att hjälpa på plats, innebär ett mer generaliserat människovärde än dom vanliga partiernas politik där människovärdet i mångt och mycket verkar uppstå när man passerar gränsen. Annars är det svårt att förklara hur man kan lägga tusentals kronor per dag på unga män med många gånger tvivelaktiga historier samtidigt som det finns folk som svälter och dör av sjukdomar. Verkligt lidande människor som vi hade kunnat rädda livet på för en spottstyver. Jag blir förbannad varje gång jag tänker på det.

  Jag kan inte se hur någon verklig humanist skulle stå för en sådan politik. Däremot passar den bra för skenhumanister, människor som vill skapa sig en självbild av godhet och framstå som goda i andra ögon. Då spelar ju resultaten ingen stor roll, det viktiga är att det låter och ser bra ut.

  SvaraRadera
 6. Olof Andersson är helt rätt ute. Notera en viktig sak i Artikel 1. "...free and equal in dignity..."

  Dignity är inte värde. Att alla har rätt till samma värdighet, att man behandlar personer på liknande sätt, är inte det samma som att Hitler och Moder Theresa skulle vara värda lika mycket.

  Om man råkar nämna det för en vänsterpartist så spyr personen galla över en för att man ljuger, tills dess att man pekar på artikel 1, då blir de tysta och ignorerar en.

  SvaraRadera
 7. OK Anybody; vi kan använda floskeln eller mantrat "allas lika värde", som du gör. MEN vilken praktisk, konkret mening har det? OCH när det nu ytterlighetsanvänds på känt sätt
  i särskilt (var annars) svensk debatt - är det någonsin rationellt att använda sentensen?

  SvaraRadera
 8. OK Anybody; vi kan använda floskeln eller mantrat "allas lika värde", som du gör. MEN vilken praktisk, konkret mening har det? OCH när det nu ytterlighetsanvänds på känt sätt
  i särskilt (var annars) svensk debatt - är det någonsin rationellt att använda sentensen?

  SvaraRadera
 9. Märkligt att så mycket ska hänga på en förmodad "felöversättning" av Artikel 1 av FN;s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det tycks som om åsikten är att denna "felöversättning" nullifierar den svenska översättningen och att det därmed skulle vara helt i sin ordning med en graderande indelning av mänskligheten.

  Det kan ju vara på sin plats att påminna om att den svenska "felöversättningen" inte är någon sentida PK-anpassning utan har sin upprinnelse i den översättning av deklarationen som kom redan 1948. Intressant kan också vara att motsvarande "felöversättning" finns i en mängd andra översättningar, bl a de båda norska.

  Nu tycks många "hänga upp sig" på det engelska ordet "dignity" som ensamt betyder "värdighet". Men frasen "...equal in dignity..." skulle även kunna översättas till "god" svenska som "...av samma dignitet..". Eller om man uttrycker det på mer "vardaglig" svenska "...av samma betydelse...", alltså ett uttryck för ingen individ ska tillmätas en mindre betydelse än någon annan.

  SvaraRadera
 10. Förslag: ”Equal in dignity” vill jag tolka som jämlika i status eller rang. Sådant har varje Hans Majestät, även om han är en värdelös idiot.

  "Vad är en människa?" Frågan ställs fem gånger i Bibeln. Detta filosofiska problem måste lösas, innan vi kan värdera en sådan.

  Kan människan möjligen var den där gyllene giftsnoken, som Farao hade i pannan? Det slingriga intellektet från kunskapens träd? Den idén är ju mycket äldre än Moseböckerna.

  http://christerbroden.wordpress.com/2013/11/20/197/

  Eller är människan båda de där djuren, som farao hade i pannan? Både själ och ande i händerna på moder Jord (kroppen), såsom bilderna av ormgudinnorna från Kreta och Gotland beskriver saken?

  Varsågod, lite hedniska kunskaper.

  http://christerbroden.wordpress.com/2014/02/25/pussy-riot-i-knossos/ http://christerbroden.wordpress.com/2014/03/07/moder-jord/ och http://christerbroden.wordpress.com/2014/03/14/den-gotlandska-bildstenen/

  För övrigt, vad är värde? Värdenihilismen förnekar existensen av sådant. Hur kan man ha något som inte finns? Vad menar vi med detta ord?

  SvaraRadera