lördag 3 november 2012

Kollektiv bestraffning??


Vid tiden för valrörelsen 2006 var det nog inte många som inte var medvetna om att det var något sjukt med sjukförsäkringen. Socialdemokraterna hade till och med en färdig utredning att använda efter valet .. och så blev det Alliansen som använde den i stället.

Hur de löste problemet vet vi, men vi har ingen aning om hur den socialdemokratiska planen såg ut. Målet var i alla fall detsamma .. sjuktalen måste ner och antalet förtidspensionärer måste minska. Arbetslinjen ska gälla .. det är både Fredrik och Stefan uttalat eniga om.

I min enfald trodde jag att steg ett skulle vara att granska själva systemet och organisationen = Försäkringskassan, samtidigt som regelverket sågs över. Dörren skulle kontrolleras, tröskeln höjas och de som var innanför skulle stegvis och långsiktigt anpassas till det nya regelverket. Så trodde jag ..??

I stället lades ansvaret och skuldbördan på ALLA sjuka och sjukpensionärer?? .. och de utsattes därför för en kollektiv bestraffning i form av ifrågasättande, utredningar och arbetsprövningar och livet blev kort sagt ett helvete för den majoritet som faktiskt var sjuka och sköra.

Jag förstår inte hur de tänkte? Vad var egentligen problemet? Oärliga människor, ett organisatoriskt/administrativt systemfel eller en värdelös läkarkår?

Lösningen blev att Försäkringskassan(?) fick utökade befogenheter, slapp syssla med sjukdom, fick grönt ljus för att enbart koncentrera sig på arbetsförmågan, fick tolkningsföreträde före läkarna och möjlighet att se till att så många som möjligt hamnade i domstol, för att få tillräckligt med prejudicerande domar för att kunna avvisa fullt berättigade krav????

Så, "plötsligt", visar det sig att våra kommuner inte kunde skriva professionella avtal när de lade ut äldrevården på privata aktörer .. och dessutom inte fullföljde sitt ansvar med regelbundna kontroller!

Några stora riskkapitalbolag ser chansen till att göra vinster .. vilket är en bedrift med tanke på hur små medel de har att arbeta med. Men finns det inget krävande avtal att följa och räknar man med skatteplanering som resulterar i noll skatt på vinsten så går det ju bra ändå!

Man kan ju tycka att det var läge för en viss självrannsakan?

Men vad händer nu? Jo, nu ska ALLA privata vårdgivare kollektivbestraffas i stället?? Även de som sköter sina uppdrag bättre än kommunerna .. medan kommunerna inte alls behöver granskas eller kontrolleras?

Det talas upprört om vinst och varmt om de äldre, deras behov och värdet av ett respektfullt bemötande .. men bakom de vackra orden, som var lika vackra i debatten om sjukförsäkringarna, så finns bara fläkten och skiten som flitigt används i det politiska spelet.

Vi VET hur regeringen hanterar den här frågan. Vi har ingen aning om hur oppositionen tänkt sig att handskas med den?

Är det här en fråga om vård, valfrihet, skattefusk, bedrägeri eller är det ett organisatoriskt/administrativt systemfel?

Ett antal kriminellt begåvade människor insåg att systemet med personlig assistans var grovmaskigt som ett fårstängsel och sög ut pengar ur systemet genom rent bedrägeri.

En polisfråga? Ett organisatoriskt/administrativt systemfel? Brottslighet? En opålitlig läkarkår?

Nej .. det som händer är att ALLA landets fysiskt och psykiskt funktionshindrade får axla ansvaret, skuldbördan och utsätts för en kollektiv bestraffning i form av ifrågasättande, utredningar, kontroller, domstolsförhandlingar osv osv .. känns det igen?

Livet blir kort sagt ett helvete för människor med svåra handikapp som inte klarar sig utan hjälp, men blir av med allt som under 10-tals år varit förutsättningen för ett anständigt liv.

ALLT som de byggt upp en tillvaro runt, trott och litat på .. rivs bort därför att regelverket numera säger att handikappet inte är ett handikapp om en gaffel kan föras till munnen och den handikappade kan kissa tillräckligt snabbt. Själva orden integritet och integritetskränkande har omtolkats och handlar numera endast om området runt själva könsorganet .. dra ner byxorna är INTE integritetskränkande men att dra upp gylfen är det?

Att få hjälp med dusch är INTE integritetskränkande utan kan utföras av vem som helst men själva könsorganet måste rengöras av en välkänd person??

Snart kommer ALLA som har bostadsbidrag eller andra bidrag från försäkringskassan att utsättas för kollektiv misstanke om fusk eller bedrägeri .. de ska utredas, kontrolleras och synas    eftersom systemet uppenbarligen är för glest och lättutnyttjat? Samtidigt som Försäkringskassan annonserar för miljoner för att få fler att söka bostadsbidrag??

Jag förstår inte hur de tänker?

Att kollektivt bestraffa ALLA människor som är sjuka, handikappade .. de svagaste och bräckligaste i samhället .. som redan har en svårhanterlig och ansträngd tillvaro, är ungefär lika intelligent som att kräva att alla som handlar i våra shoppingtempel ska visa legitimationshandlingar som registreras när de .. som misstänkta brottslingar .. kliver in och ut genom dörren. Allt för att åtgärda problemet med stölder och snatterier?

Men det kanske kommer ..?? 

Expr., AB, DN, DN, SvD, SvD, SvD, SvD,

1 kommentar:

  1. Försäkringskassan, bra fråga hur de styrs och leds. Det verkar inte vara ett särskilt bra ledarskap i alla fall.

    Problemen med privata vårdgivare handlar snarare om att kommuner inte har ett kvalitetssystem för vården som är värt något. Hade de haft det hade de sett vanvården i sina egna verksamheter och gjort något åt dessa. Det hade också gjort det svårare för privata ägare att konkurrera då gapet mellan kommunal och privat sätt att leda verksamheten inte hade varit så stort, eller hade åtminstone garanterat att kvaliteten på tjänsten motsvarar det man vill köpa in.

    SvaraRadera