söndag 20 maj 2012

Lära för livet?


Vi har förmånen att få en fullständigt kostnadsfri skolgång i vårt land. Det är något som de flesta tar fullständigt för givet och i många fall inte ägnar en tanke åt .. trots att vi alla är med och betalar via skattsedeln.

Då tycker man ju att både föräldrar och barn skulle vilja få ut så mycket som möjligt av insatta medel, eller hur? Gratis är ju aldrig fel .. och ju mer gratislärdom man får desto mer tjänar man på affären, det borde vara grundinställningen kan man tycka??

De föräldrar som själva fick hjälp och stöd genom skoltiden vidarebefordrar den inställningen till sina egna barn och nu när vi dessutom har fria skolval, så är de också aktivt intresserade av att välja en så bra skola som möjligt för bästa möjliga resultat.

Jag tycker inte det är konstigt alls, utan tvärtom något bra.

Ju fler elever som går ur skolan med goda kunskaper desto bättre för hela samhället, eller hur? Problemet kan ju knappast vara att en del presterar det som är avsett? Det verkliga problemet är väl att en del inte gör det och inte ens får grundförutsättningarna??

Många ondgör sig över orättvisan i att barn till föräldrar med god utbildning och välavlönade arbeten också får god utbildning och välavlönade arbeten? Det är svårt att se orättvisan i det?

Däremot så är det betydligt lättare att se orättvisan i att barn till oengagerade eller okunniga  föräldrar med låg utbildning, lågavlönat eller inget arbete alls inte får tillräckligt med hjälp med vare sig skolarbetet eller skolvalet. I de här fallen är också grundförutsättningarna betydligt sämre redan innan skolan ens börjar.

Ett problem .. men varför ska det lösas genom att problemförklara den grupp som saknar problem??

Blir situationen bättre om de som har goda förutsättningar får sämre?? Ska aktiva och engagerade föräldrar skämmas över sina egna insatser och sina barns goda resultat?

Ska vi inte vara tacksamma över att åtminstone något av satsade skattemedel ger utdelning?

I stället för att peka finger på skolvalet, privata skolalternativ, föräldrarnas inkomster och tillgångar eller tillkortakommanden .. vore det inte lite mer effektivt att sätta fokus på de skolor som liksom "blir över" och inte klarar av att leva upp till de krav som ställs för att deras elever ska nå godkända resultat?

I stället för att satsa energi och resurser på att försöka förminska dem som växer borde det väl vara mer värdefullt att satsa på dem som kan växa om de får rätt förutsättningar och kräva att alla skolor ska ge samma förutsättningar .. oavsett om de är privata eller kommunala?

Det är märkligt hur media, vänsterpolitiker och debattörer enögt kastar sig över alla privata alternativ men lika enögt undviker att se hur illa många av våra kommuner handskas med sina tillgångar och uppdrag.

Det gäller inte bara inom skolan utan också inom vård och omsorg. De sämsta arbetsvillkoren för anställd personal finns ofta där, den minst effektiva ledningen också och vinsterna går visserligen inte ut ur landet men hamnar ofta i kommunens "svarta hål" som finansierar diverse illa genomtänkta förslag som ska "sätta kommunen på kartan" eller trevliga studieresor till något varmare land.

Så lägg energin och debattlystnaden där den behövs .. och låt dem som fortfarande lyckas få fortsätta med det, innan hela befolkningen blir rättvist passiviserad och totalt beroende av politiker som inte har en aning om hur ett rättvist samhälle ser ut.

Någon skrev så bra om socialism, men det går att översätta till politikernas och elitens syn på rättvisa också ..

"Rättvisa" kommer alltid att vara populärt så länge människor finner hoppet om att det också ska gå dåligt för andra viktigare än hoppet om att det också ska gå bra för dem själva."

Men .. eftersom jag inte själv hade förmånen av curlande föräldrar genom skoltiden så har jag förmodligen fel. Hela skolproblematiken blir kanske löst av att studieintresserade ungdomar blir förflyttade till dåliga kommunala alternativ och får sämre resultat, medan de som helt saknar intresse eller förutsättningar tvingas att återupprepa sin skolgång om och om igen för att inte belasta arbetslöshetsstatistiken???

Det är kanske så rättvisa ser ur ett högre perspektiv? Åtgärder som ska sättas in när resultaten av misslyckandet till slut är synliga?

11 kommentarer:

 1. Jag håller med dig i så mycket i vad du skriver tycker ändå så annorlunda. Nickade medhållande när jag läste din utläggning om hur man vill ha ut så mycket som möjligt av skattepengen. Dock har jag en helt annan vinkling på det än vad du har. Alltså, jag har länge undrat hur så många människor, som jag tycker oreflekterat, tycker att det fria skolvalet står över annat så att säga. Hur faktiskt företag kan profitera......på mina skattepengar. Och jag skulle vara mindre frågande om man såg att vi faktiskt fick en grupp som gynnades, alltså att resultaten för de mest högpresterande förbättrades. Men eftersom internationella undersökningar visar att vi tappar även bland "de bästa eleverna", så tycker jag att ännu fler borde ifrågasätta denna kommersialisering. Jag är själv f d "kooperativ-mamma" och tycker i grund och botten att huvudmannen inte ska spela någon roll, att man ska olika pedagogiska alternativ osv. Men nu anser jag att profit går före pedagogsik vision (generellt; finns givetvis undantag). Den kontrollapparat som krävs för att VERKLIGEN säkerställa kvalitet i detta system blir rigorös och givetvis extremt kostsam.

  SvaraRadera
 2. Anonym 11:12 .. Jag utgår från det som finns.

  I den bästa av världar så skulle de kommunala skolorna vara så bra att det inte fanns någon efterfrågan på de privata alternativen, men så är det ju inte .. det vet både du och jag.

  Att kontrollsystemen är så urusla att det över huvudtaget går att göra oacceptabla vinster är ett problem som faktiskt också gäller kommunerna. Pengar som är avsedda till skola, vård och omsorg ska gå dit också .. det tror jag alla är överens om, men ändå så sipprar de ut på vägen och in i fickor där de inte är tänkta att hamna.

  Kommunerna är inget undantag .. vi människor är inte solidariska och oegennyttiga av födseln, eller hur? Och våra folkvalda har inte direkt gjort sig kända för att tacka nej när tillfälle bjuds, tyvärr.

  Och som Maken brukar säga .. varje år går väldigt många barn in i ett klassrum för allra första gången.

  Ivriga, förväntansfulla och vetgiriga .. men exakt NÄR slutar de att vara det och tappar intresset för skolan och lärandet?

  Och VARFÖR?

  SvaraRadera
 3. Ett problem är att allt blir så svart eller vitt i den här frågan. Jag är helt säker på att det går att effektivisera MASSOR i den kommunala skolan och jag var initialt helt positiv till tanken att kunna få följa en vision, "slå sig lös från allt som sitter i väggar" osv. Jag vill bara säga det!! Men jag är mycket kritisk till hur den utvecklingen har blivit. Jag tycker verkligen inte att de "privata alternativen" är så bra så att det överväger. Varför är inte fler kritiska till hur de (flesta) privata skolorna arbetar? Drar in på personaltätheten? Varför är gemene skolvalsförespråkare nöjd så länge betyen är bättre på t ex Kunskapsskolan än på kommunala skolor i samma kommun? Varför nöjer vi oss med det? För mig är detta ofattbart! Jag skulle förstå om de privata alternativen verkligen blev någon form av "elitskola" och där undervisningen höll "elitnivå". Nu är det ju, hävdar jag bestämt, endast betygen som är "elitmässiga" och det är givetvis en helt annan sak.

  SvaraRadera
 4. Anonym 12:56 .. "Varför nöjer vi oss med betygen även om de inte når upp till förväntningarna?"

  Det är ju egentligen en helt annan fråga än skolvalet. Men när det gäller "elitskolor" är vi helt överens .. jag upphör aldrig att förvånas över kraven på musikskolor och idrottsskolor och avståndstagandet från elitskolor när det gäller kärnämnena?

  Vi behöver människor som lär sig, kan, vill och förnyar. Det är bara att googla på våra folkvalda för att se behovet .. ;-)

  Men nu har vi privatskolor som inte håller måttet, kommunala skolor som mer eller mindre gett upp, en trög administration som tar tid från lärare, tid som de kunde ha använt bättre och som kommit ungarna till del.

  Vi har det kommunala svarta hålet och de oacceptabla vinsterna ... och politiker som kommer med verklighetsfrämmande "lösningar".

  Så ser det ut .. även om vi inte vill det. Då är det bara att gratulera de föräldrar och ungdomar som tar sig igenom skolan och når de förväntade resultaten, eller hur?

  Hur skulle det bli mer "rättvist" om vi fokuserar på att skuldbelägga eller ta bort valmöjligheter från dem?

  SvaraRadera
 5. Anybody skriver: "Blir situationen bättre om de som har goda förutsättningar får sämre?? "

  Javisst blir situationen oerhört mycket bättre! - från de vänstersinnades perspektiv.

  Ty den "situation" som vänstersinnade vill åtgärda är bristande jämlikhet. Och samhället blir naturligvis mer jämlikt, om man kapar topparna.

  Ett jämlikt samhälle - med kapade toppar - är per definition mer rättvist, anser de vänstersinnade.

  ------

  En annan sak...

  Mig veterligen är Sverige det enda land, som tillåter vinstdrivande (!) företag, som helt finansieras med skattebetalarnas pengar.

  Jag är uppriktigt förbryllad över alla underliga "argument" (det ena märkligare än det andra) för att försvara denna bisarra företeelse.

  Jag begriper givetvis, att de, som skär guld (skattepengar) med täljknivar försvarar sin lukrativa inkomstkälla med näbbar och klor. Men, varför någon försvarar detta - som inte själv ekonomiskt profiterar på upplägget - är en stor gåta.

  SvaraRadera
 6. Alltså, det här med vinster i skolan.

  Jag har läst hur mycket som helst om att den enskilt största faktorn för att skolan skall bli bra är läraren. D.v.s lärarens kompetens och förmåga att undervisa.

  Ingen på vänstersidan kommer någonsin kunna övertyga mig om att om det bara var politiker som rekryterade och satte löner till lärarna så skulle läraryrket få högre status och locka till sig riktigt duktiga personer. Det har vi ju sett hur det gått de senaste 20-30 åren. Lärarlönerna har inte utvecklats så som de borde och man undrar ju vad politikerna sysslat med?

  Däremot, om vinster görs finns det ju verkligen en stor möjlighet att dessa vinster faktiskt i förlängningen hamnar i en duktig lärares lönekuvert. Speciellt om man verkligen får en riktig konkurrenssituation inom skolan.

  /Henrico

  SvaraRadera
 7. Hej Henrico..

  Jag är lite osäker på, om din kommentar syftade på vad jag skrev, då någon knappast föreställer sig, att jag tillhör "vänstersidan". :-)

  Ditt argument för privata, vinstdrivande företag, som helt finansieras med skattebetalarnas (!) pengar är följande: Om ägarna i denna verksamhet skär guld (skattepengar) med täljknivar och placerar sina stora vinster på sina bankkonton i Lichtenstein eller i andra skatteparadis, så "finns det ju verkligen en stor möjlighet att dessa vinster faktiskt i förlängningen hamnar i en duktig lärares lönekuvert". Någon kommentar torde vara överflödig. Ditt "argument" hamnar mycket högt upp på min inofficiella rankinglista för besynnerliga påståenden utan någon verklighetsförankring.

  Jag är, som sagt, uppriktigt förbryllad över alla underliga "argument" (det ena märkligare än det andra) för att försvara denna bisarra företeelse - dvs försvara en konstruktion som, mig veterligen, är unik för Sverige.

  När den brittiska koalitionsregeringen (konservativ/liberal), som tillträdde 2010, beslöt införa systemet med skolpeng (i syfte att möjliggöra skattefinansierade skolor, som ej drivs av kommunen) så fanns det naturligtvis! inte på kartan, att skolor, som helt finansieras med skattebetalarnas pengar, skulle vara vinstdrivande.

  -----

  Jag begriper givetvis, att de, som skär guld (skattepengar) med täljknivar försvarar sin lukrativa inkomstkälla med näbbar och klor. Men, varför någon försvarar detta - som inte själv ekonomiskt profiterar på upplägget - är en stor gåta.

  SvaraRadera
 8. Ja Johan, det är för mig också helt oförståeligt!! Men principen är helt enkelt överordnad. Jag skulle mer förstå om vi inte hade denna halvmesyr utan att skolorna stod helt på egna ben och tog ut avgifter á la USA till exempel men detta att vissa skor sig på skattepengar är så bissart och pinsamt och framför allt att förvånansvärt många tycker att det är OK.

  SvaraRadera
 9. Johan,

  Har det verkligen tagits ut vinster och placerats hos ägarnas konton i Lichtenstein eller annat skatteparadis? Är du säker på det?

  Själv vet jag inte men skulle gärna vilja veta. Att företagen gör vinster är en sak, att ägarna tar ut vinster privat är en helt annan sak.

  /Henrico

  SvaraRadera
 10. Tillägg!! :-)

  Jag är så innebomben less på det här tjatet om skattebetalarnas pengar. Kanske är det just i dag.

  Men, mig veterligen var det ingen som gnällde på den tiden då LM Ericsson utvecklade sina AXE-växlar, som sedan visade sig bli en enorm viktig exportresurs för landet, genom skattepengar (läs Telia).

  Dessutom blev telecom sektorn lite småsexig med en vettig arbetsmarknad där utbud och efterfrågan fungerar bra när det kommer till de som vill jobba inom den sektorn.

  Varför skulle det inte kunna bli samma sak inom utbildningsbranchen i framtiden?

  Aldrig i helvete att politiker skulle kunna gå i land med något sådant. De är ju fullt upptagna med att bygga monument över sig själva eller misslyckas med upphandlingar av äldrevård. :-)

  /Henrico

  SvaraRadera
 11. Haha.. Henrico.. du fokuserar verkligen på det centrala (ironi), när du undrar om de, som skär guld (skattepengar) med täljknivar, har placerat sina stora vinster i Lichtenstein eller i någon annat land.

  När Nerikes Allehanda skrev sin artikelserie - "I vems ficka" - om miljonrullningen inom assistansbranschen så figurerade Lichtenstein (ägarnas privata vinster).

  "NA-teamet detaljgranskade den Örebrobaserade assistansjätten vid namn Assistansia. Där hade ägarna blivit miljonärer många gånger om genom tveksamma affärer. De statliga bidragen är generösa, insatserna minimala, kontroll och tillsyn obefintliga, vinstmöjligheterna hisnande, sammanfattade Pilkvist och Marander läget då."/na.se

  Så här skriver vänsterpartiet (även en blind höna osv..):

  "I Norge är det ett krav att alla offentliga medel ska komma eleverna till del. I Finland drivs skolorna av allmännyttiga samfund och får inte drivas för ekonomisk vinning. I Danmark får bara icke-vinstdrivande stiftelser vara huvudmän, inte aktiebolag. Dessutom får en enskild huvudman inte driva fler än en skola"

  http://www.dn.se/debatt/skolan-ar-en-sedelpress-for-aggressiva-aktiebolag

  -----

  Det tjatas alldeles för lite om skattebetalarnas pengar i Sverige! Svenska politiker (och även alltför många svenska väljare) verkar vara omedvetna om, att inbetalda skattemedel INTE fullt ut ägs av svenska politiker.

  "Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket"/Gustav Möller

  SvaraRadera