onsdag 15 augusti 2012

Ett medmänskligt bemötande kostar ingenting!


Jag har funderat mycket över när våra myndighetsutövares attityd gentemot sina uppdragsgivare började förändras och i dag när vi tog vår vanliga hundpromenad på morgonen tog jag upp frågan med Maken.

När och hur hände det??

Vi enades om att det skett en gradvis förskjutning under de senaste 10-15 åren, ungefär. Men det kan i och för sig vara tidigare också .. minnet kan vara lurigt ibland.

Men en sak vet jag. I dag betraktar och behandlar de flesta tjänstemännen inom våra största myndigheter i välfärdssektorn sina "kunder" som bedragare och/eller lögnare .. till motsatsen bevisats.

Utgångsläget för en arbetslös, handikappad, sjuk eller medellös är alltid att bevisa att h*n inte ljuger om sin nuvarande situation. Tills det har bevisats är h*n att betrakta som fienden .. någon som försöker utnyttja systemet .. och behandlas också därefter.

I svensk välfärd gäller omvänd bevisföring .. skyldig till motsatsen bevisats, alltså.

Och eftersom man förutsätter att "kunden" ljuger så är det ingen som tycker att det är helt fel att dra till med en liten lögn själv också för att förstärka det intrycket?

Jag har ett utlåtande från Försäkringskassans försäkringsmedicinske expert som säger att;

Konsekvensen av angivna sjukdomstillstånd medför stort hjälpbehov i vardagslivet inklusive motivation samt hjälp med medicinering och även stöttning nattetid vid anfallsmanifestationer med utagerande beteende. I dokument understryks klientens behov av kontinuitet, trygghet och överblickbarhet.
Med de sjukdomstillstånd som anges är det sannolikt att några större förändringar ej skettDet får anses föreligga ett stort hjälpbehov och klienten bedöms ha stora svårigheter att klara förändringar såväl beträffande aktiviteter som bland personal som h*n interagerar med.”

Detta "översätter" försäkringskassans utredare till:

Av yttrande från försäkringsmedicinsk rådgivare framgår att det medicinska underlaget inte visar att dina behov är av den karaktären att ingående kunskap krävs. Inte heller finner den försäkringsmedicinske rådgivaren stöd i det medicinska underlaget att funktionshindret medför andra behov som förutsätter ingående kunskap”.

Jag skulle kunna plocka fram åtskilligt i den vägen .. men intresset är minst sagt lågt när det gäller de svagaste i samhället.

Nu är det säkert någon som tycker att jag överdriver och jag säger inte att det är så för alla. Men det är slående att det hårda, misstänksamma tilltalet och bemötandet ökar ju lägre social ställning vederbörande har. Jag har buntar av utdrag från bl.a Försäkringskassans egna utredningar som bevisar den saken.

Den som har svårast att uttrycka sig och försvara sig får sämst bemötande och minst hjälp.

Människor blir rädda, känner sig ifrågasatta och underlägsna och många söker desperat hjälp där den inte kostar något .. eftersom de saknar medel att få den som de i samma situation, men med bättre ekonomi, kan få när de överklagar uppenbart felaktiga beslut i landets Förvaltningsrätter.

I svensk välfärd kan du betala för rättvisa om du har tillräcklig utbildning för att inse att du utsatts för en orättvisa och tillräckligt med pengar för att betala en advokat eller annan lagkunnig som kan föra din talan.

Man vänjer sig gradvis vid ändrade attityder. Det känns numera helt normalt att rekommendera människor att anlita en advokat eller något annat "sanningsvittne" vid varje möte med Försäkringskassan. De stora privata Assistansbolagen har därför av lönsamhetsskäl anställt de få specialiserade jurister som finns, vilket gör att den som behöver rättshjälp får nöja sig med någon som inte är påläst i just de här frågorna.

Det är inte behovet som styr, utan var du är placerad på samhällstrappan.

Den lilla människan misstänkliggörs och kontrolleras alltså in på bara skinnet när h*n söker sin lagstadgade rätt men de som sitter lite mer bekvämt högst upp blir förvånade när de förväntas redovisa hur de handskas med skattemedlen.

Här är det noga med tilltalet, minsann. Här är man oskyldig fram till någon presenterat ett kvitto eller utdrag ur bokföringen som bevisar att något olagligt har skett. Högst upp på trappan är människovärdet högt, tilltalet är respektfullt och hänsynsfullt och skinnet tunt och ömtåligt när någon tar sig friheten att ifrågasätta hur de hanterar de skattemedel de har tillgång till.

Våra makthavare och deras företrädare har en slående likhet med de glättade reklaminslagen för diverse, miljöfarliga och ohälsosamma skönhetsmedel som tar upp tid under reklampauserna på TV.

En glättad yta i en bekväm och lyxig miljö och en välpolerad, välmående människa som självsäkert, och utan att ifrågasätta vad h*n egentligen sysslar med, som utbrister .. 'cause I´m worth it!!

Men tänk bara på hur mycket pengar vi sparar på att kasta ut handikappade människor ur systemet med personlig assistans, på att underkänna läkarintyg från statliga sjukhus och på att tvinga människor att sälja av allt som kan ge förutsättningar för en framtid innan de får hjälp och stöd att försöka skapa sig .. just en framtid?

Jag är övertygad om att alla dessa besparingar räcker till många fler trevliga middagar arrangerade av profesionella festfixare som kan rikta strålkastarljuset mot  fler myndigheter som kan skapas för att bereda fler tjänstemän arbetstillfällen där de kan göra fler besparingar på alla som påstår sig vilja ha del av svenska skattemedel.

DN, DN, DN, SvDSvD, SvD, Expr., Expr., AB, AB, AB, AB,

5 kommentarer:

 1. AMEN.Tyvärr har du helt rätt i allt du skriver och jag tänker osökt på något som står i en bok vars innehåll var ett rättesnöre för oss "civiliserade"människor en gång. Vad du gjort mot en av de minsta - det har du gjort mot mig.Om det gäller gud eller Försäkringskassan det får vara skit samma.

  SvaraRadera
 2. Detta började redan 1974 då Olof palmes regering fimpade tjänstemanna ansvaret.
  Ergo det sitter nästan 1 miljon tjänstemän byråkrater politiker i sverige helt utan ansvar för sina handlingar och åtaganden.

  Småfel växer nästan alltid med tiden som bekant

  SvaraRadera
 3. För min del får de gärna och skall- de "kolla" både stora å små människor. Vi HAR världens mest utbyggda system av pengaströmmar för stort och litet. Svårmanövrerade skepp som går lastade som i visan "än slant han hit å än slant han dit.."

  så då dikeskörningarna blivit ngt man inte kan blunda för längre tar man i med hårdhandskarna och breakdansar som en flock elefanter i den berömda glasbutiken.

  ATT det fuskas både i slott å koja är en realitet- icke desto mindre viktigt att reda ut så att slutprodukten inte blir så godtycklig som nu då det gäller de som behöver.

  Själv har jag "bara" blivit ihopgift med mitt ex av fk, trots att jag då varit omgift i 4 år, en petitess i sammanhanget med nog så obehagligt att se på pränt!

  SvaraRadera
 4. Är du inte lite historielös, om du tror, att fordom accepterades gemene mans uppgifter utan något ifrågasättande? Om jag inte missminner mig, så har du själv påtalat, att på femtio-talet hade FK inspektörer, som kollade att den sjukskrivne verkligen var sjuk (sjuk betydde sängliggande).

  -----

  Jag är mindre insatt i de här frågorna än vad du är, men ett problem är, att svenska politiker vidlyftigt har lagstiftat om, att det finns "lagstadgade rättigheter" till m-y-c-k-e-t mer, än vad det idag finns resurser till.

  Som grädde på moset så har det också skapats incitament för bedrägerier. Det är helt horribelt, att det har uppskattats, att bedrägerierna inom t.ex. assistansbranchen skulle vara en tredjedel av kostnaden dvs tio (10) miljarder - liksom det är helt horribelt, att kostnaden för assistensverksamheten är i paritet med försvarskostnaden. Partierna låtsas om ingenting... liksom journalistkåren. Shyssch... detta talar vi tyst och diskret om och endast när väljarna inte hör...

  Svenska politiker hukar fegt inför att öppet deklarera, att en del av de "lagstadgade rättigheterna" bör kapas pga resursbrist. Därför utformar myndigheter och kommuner i stället en njugg tolkning och praxis. De, som har minst möjligheter att slåss för sin sak, blir (som alltid) förlorare.

  Jag anser, att svenska politiker är obeskrivligt fega. Men jag kan samtidigt inse, att de hukar inför de attacker, som de vet, att de skulle utsättas för, om de ärligt försökte lyfta frågan. Få människor vill utsätta sig för (eller orkar med) att få ett drev mot sig, som utmålar dem som omänskliga - vilket de omedelbart skulle bli utmålade som genom högljudda och närmast hatiska attacker från alla intressenter och profitörer i t.ex. assistentbranchen i enlighet med den svenska s.k. medielogiken.

  SvaraRadera
 5. Tina Häll16/8/12 20:10

  Får lov att hålla med Johan att vi nog har gapat över för mycket när det gäller rättigheter för handikappade, vi har inte resurser idag. Men samtidigt så kan jag se att det förekommer oändligt mycket pappersflyttande i kommunen, ideliga omorganisationer, nya namn, mm mm som jag bara kan tolka som att de har för lite att göra. Vi skulle säkert kunna ta bort en tredjedel av alla byråkrater i Sverige och omplacera dem till jobb på golvet, där det behövs fler händer, men hur ska det gå till...

  SvaraRadera