tisdag 26 oktober 2010

Jaaa .. tack!!! Jag ringer Expressen direkt!!

Expressens ledarredaktion skriver i dag om den rödgröna skuggbudgeten och det utlovade penningregnet över landets kommuner. I stora drag går det ut på att det inte är så mycket ett behov av pengar utan mer ett behov av större kontroll över vart pengarna tar vägen .. så uppfattar jag det i alla fall.

De rödgröna har med ett förslag om utökat meddelarskydd, vilket Folkpartiets Jan Björklund också ställt sig bakom .. men var är Kd?? Det här är väl ändå en fråga som berör "Verklighetens folk"??

I dag omfattar meddelarskyddet enbart offentliga verksamheter vilket gör att anställda inom privata vård- och omsorgsverksamheter riskerar mobbing eller att bli av med jobbet om de påtalar felaktigheter.

Jag vet var det finns en sådan verksamhet .. jag har skrivit om det tidigare.

Men när det gäller verksamheter som tar hand om de mest skyddslösa i samhället är de anhöriga helt bakbundna när de ser att pengarna inte går dit de är avsedda. Anmälningar eller protester kan resultera i repressalier eller försämrad vård för den anhörige vilket gör att ingen törs ta risken.

De anställda löper samma risk. I den verksamhet jag talar om frodas vuxenmobbingen och många har pressats till att säga upp sig, förflyttats till arbetsområden där de isolerats och tvingats till omöjliga arbetsvillkor eller blivit "övertaliga". Arbetsdomstolen, facket och Arbetsmiljöverket larmas gång efter annan av tidigare anställda .. men samhällets kvarnar mal långsamt och ett välformulerat papper skrivet av en styrelse väger ofta tyngre än en anställds uppriktiga berättelse.

En arbetsmiljö där alla är rädda, kuvade och otrygga är ingen bra miljö för vårdbehövande äldre, ungdomar eller psykiskt handikappade som redan från början har ett stort behov av trygghet, kontinuitet och värme.

Men ingen är intresserad av att närmare syna den som sitter högst upp och formulerar sig väl, alla misstror den som protesterar efter att ha mobbats ut från sitt jobb .. och ingen törs ställa upp och riskera sin egen försörjning genom att stödja den anmälan de själva skulle vilja göra.

Det är sorgligt att se hur skattebetalarnas pengar används till att göda verksamheter som tappat bort sitt uppdrag. När avtal om ett rikt och meningsfyllt liv förvandlas till försörjningskälla för människor som hellre satsar på förmåner, möten, sammanträden och andra sociala verksamheter för sig själva i stället för de vårdbehövande .. då är det direkt plågsamt att behöva bita ihop och tiga bara för att rädda det lilla som finns kvar.

Alternativet är ju att den som behöver hjälpen bäst .. blir helt utan.

Och skattebetalarnas pengar läcker som ett såll ... och när bolaget slutligen går i konkurs så startar man ett nytt, i ett annat namn och fortsätter som om ingenting har hänt.

Så .. JA TACK!!! Lagstifta om ett meddelarskydd för anställda och anhöriga/gode män inom den privata välfärdsverksamheten så ska jag skicka ett mail, ringa ett telefonsamtal eller infinna mig personligen både hos Socialstyrelsen och Expressen i samma ögonblick som lagen träder i kraft!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar