fredag 22 oktober 2010

Vinster eller överutnyttjande .. eller??

Det talas så mycket om vinster och bonusar inom de privata skattefinansierade verksamheterna .. men det tycker jag faktiskt är helt ointressant om man inte ser det i ett bredare perspektiv.

Jag personligen känner till en privat aktör inom vårdsektorn som är till 100% skattefinansierad och trots det går med stora summor i förlust varje månad .. är det då en BRA och tillförlitlig verksamhet till skillnad från motsvarande verksamhet som går med vinst?

Hur kan man egentligen gå med förlust när ALLT är reglerat, avtalat och skattefinansierat??

Om vi tittar närmare så ser vi att bankdirektören för den bank som sköter Verksamhetens affärer, tillsammans med sin äkta hälft äger redovisningsbolaget som sköter ekonomin för samma Verksamhet och att den äkta hälften också sitter i Verksamhetens systerbolags styrelse .. som samma redovisningsbolag sköter ekonomin åt. I bankens styrelse sitter också ordföranden för Verksamhetens styrelse och den oberoende revisor som granskar räkenskaperna har sin äkta hälft anställd i redovisningsbolaget.

Verkar det rörigt?? Det är bara förnamnet!!

Styrelseordföranden i Verksamheten anställer och utser sina vänner till chefer och styrelsemedlemmar i så stor omfattning att personalen på utförandenivå tvingas arbeta under förhållanden som inte godkänns av Arbetsmiljöverket som utfärdar vitesförlägganden som undviks genom rena pappersprodukter och hot om avsked om de anställda inte tiger i fortsättningen.

I den här verksamheten finns ingen VINST .. men går pengarna dit de ska?? Får de vårdbehövande det som finns avtalat med kommun och landsting ... eller går de till försörjningen av människor som utger sig för att arbeta idéellt men lever i en bekväm och isolerad gemenskap på skattebetalarnas bekostnad??

Finns det någon kontroll av verksamheter som utarmas utan att det finns någon synlig VINST??

Samma historia är det ju på många ställen inom den offentliga sektorn. Ingen plockar ut någon VINST eller BONUS .. men det blir fler och fler som sitter på tjänster som är långt, långt från det uppdrag som skattebetalarnas pengar egentligen är avsedda att gå till.

I vårt landsting känner jag till minst en högre landstingstjänsteman som befriats från alla arbetsuppgifter och tillbringat tiden hemma under de senaste 10 åren med full lön .. finns det EN så´n som han inom alla landsting så blir det ju betydande summor. Och då har jag ändå inte räknat med alla dem som sysselsätter sig med fullständigt meningslösa, inaktuella utredningar eller annat pappersvändande år efter år .. bekostade av skattemedel som var avsedda för vård.

Eric Erfors skriver om svensk byråkrati i Expressen i dag .. om alla nämnder, kompetensråd, utredningar, institut, forum och andra byråkratier som resulterar i fler och fler myndigheter som försörjer fler och fler byråkrater och myndighetspersoner.

Vi skrattade när det uppdagades att Grekland hade en myndighet som hade till uppgift att bevara en sjö som försvann för många, många år sedan .. men om vi granskar våra egna myndigheter som vi finansierar med pengar som skulle gjort större nytta någon annanstans, så kanske det är lätt att hålla sig för skratt??

Kostnaderna för onödig byråkrati kostar förmodligen mer och utarmar välfärdssektorn minst lika mycket som vilka riskkapitalbolag som helst ... det kanske skulle kunna vara något för Göran Hägglund och Kristdemokraterna att fokusera på nu när partiet vill profilera sig inför nästa val?

När det gäller vård, skola och omsorg finns allt prydligt och ordentligt avtalat inom den privata sektorn .. men det finns ingen som kontrollerar att avtalen efterlevs eller att pengarna går till de ändamål de är avsedda för?

Och upptäcker man ekonomiska oegentligheter .. vad gör man då?? Lämnar in det till polisen som lika prydligt och ordentligt arkiverar det hela??

Så vad kostar mest .. vinsterna eller överutnyttjandet?? Vad är lagligt och vad är olagligt att göra med våra skattepengar? Ska vi förbjuda vinster i privata bolag som fullföljer sitt uppdrag och tillåta förluster i samma typ av bolag som inte gör det??

När kostnaderna för skattefinansierade verksamheter blir för hög .. och det gäller oavsett om utförandet är privat eller offentligt .. så måste det ske ÅTSTRAMNINGAR!!

Det tråkiga är då att åtstramningarna ALLTID sker på de behövandes bekostnad.

Alltså .. de som INTE fick pengarna är de som måste betala tillbaka genom att bli av med den hjälp och det stöd som samhället inte har råd med bara för att någon annan lagt rabarber på pengarna.

Assistansbehövande blir av med sin assistans, äldre förnekas utomhusvistelse för resten av sina liv, skolorna förfaller och får sämre resurser, människor med livslånga handikapp och sjukdomar utan tillfrisknandeprognos blir av med livsviktigt stöd och färre och färre anställda får bära ett större och större ansvar vilket till slut resulterar i ett arbete som inte lever upp till vad vi egentligen betalar för.

De skatter som vi som arbetar betalar till, och i solidaritet med dem som är svagast och minst i samhället .. delas ut till ett ändamål, används till ett annat och tas sedan tillbaka från dem som saknade det från början .. vilket gör att behovet av den välfärd som ursprungligen fanns snarare ökar än minskar ..

.. i takt med utbetalningarna??

1 kommentar: