Dagar kvar till riksdagsvalet 2018

torsdag 13 september 2012

Jag blir så inihelsike förbannad ..


.. när jag läser att Försäkringskassan fortfarande står fast vid att neka Tobias Svedberg hans personliga assistanstimmar.

Det som orsakar denna ilska är att Försäkringskassan i det här fallet faktiskt går emot sina egna rekommendationer i "Försäkringskassans Vägledning 2003:6, version 10, sidorna 95 och 96" och totalt underkänner Regeringsrättsdomarna RÅ 2000 not97 och RÅ 1997 ref.23 I.

I Försäkringskassan egna rekommendationer kan man alltså läsa; "Personer med enbart psykiska funktionshinder bör vara berättigade till personlig assistans i vissa speciella fall, nämligen där karaktären och omfattningen av det psykiska funktionshindret medför behov av hjälp med de grundläggande behoven. En person kan till exempel på grund av sitt psykiska funktionshinder vara helt ur stånd att själv klara sin hygien eller att få i sig mat". Om inte Tobias Svedberg passar in i detta stycke så gör ingen det, eller hur?

Regeringsrättsdomarna beskriver i ena fallet en kvinna som rent tekniskt kunde sköta sina basala behov, men inte kunde fullfölja påbörjade aktiviteter. Regeringsrätten fastställde att hennes behov av hjälp inte föll under " ”behov av muntliga instruktioner och påputtning i de olika momenten bedöms inte vara av så privat karaktär att tid kan betraktas som ett grundläggande behov” .. som Försäkringskassan hänvisar till i Tobias fall .. utan att hennes hjälpbehov förutsatte ingående kunskaper om hennes behov och handikapp.

Vilket också är fallet med Tobias Svedberg.

Och eftersom Tobias Svedberg står på samma mentala nivå som en tvååring, har Downs syndrom, autism och tvångsbeteende så bör hans hjälpbehov bedömas utifrån ett barns perspektiv enligt den andra Regeringsrättsdomen.

Försäkringskassan går alltså avsiktligt mot sin egen vägledning och mot domar i regeringsrätten för att rensa ut en psykiskt funktionshindrad, hjälplös människa ur systemet .. för att spara pengar?

Vad finns det annars för skäl att tvinga människor att betala för advokathjälp .. om de överhuvudtaget har råd? .. för en överklagan i Förvaltningsrätten när det redan finns domar ända upp i Regeringsrätten som talar för att beslutet är felaktigt?

För det kan väl inte vara så illa att utvecklingsstörda människor inte anses ha rätt till samma livsförutsättningar eller samma rättigheter som andra människor? 

I Tobias fall försöker Försäkringskassan råna honom på den trygghet och den överblickbarhet i livet som alla människor är beroende av, och lämnar sedan över honom som en ovälkommen present till kommuninvånarna i Kungälv. Trots att han om någon är berättigad till att behålla den hjälp och det liv han har.

I Efterlyst kunde vi se hur en sk tunnelbaneråtta .. som satt i system att råna människor som sov eller var berusade .. plockade av en hjälplösman hans tillhörigheter och lämnade honom liggande på ett tunnelbanespår.

Det var obeskrivligt att se, det var ofattbart att en människa så lättvindigt offrade ett människoliv för några hundralappar och en halskedja och reaktionerna var  naturligtvis upprörda och hatiska.

Föraktet för den mannen är nästan kväljande.

Men människor som Tobias som rånas på sitt liv genom att hans rättigheter förtigs .. vem upprörs och mår illa av det?

Tobias bara är en av många funktionshindrade/utvecklingsstörda som är lika skyddslösa som förskolebarn, men av besparingsiver kastas ut i en vuxenvärld som de inte förstår. Det är mig en fullständig gåta varför inte detta förorsakar lika stor uppmärksamhet som “utförsäkringarna” och “representationshysterin"?

Här handlar det om handikappade som lämnas åt sitt öde i egna bostäder med sk boendestöd, helt utlämnade åt människor som stjäl både deras tillhörigheter och kroppar .. ofta med hjälp av en nyckel från hemtjänsten som ingen ansvarar för.

Om inte sekretessen låg i vägen så skulle bara antalet barn till funktionshindrade ..“barn i kvinnoskepnad” .. som familjehemsplaceras, kunna ge en fingervisning om vilket öde som väntar den som inte kan berätta, freda sig eller ens förstå vad de “vuxna”, som de är helt beroende av, vill ha av dem.

I många fall fungerar samhället, utan att förstå det, som hallick när de tillhandahåller hjälplösa unga kvinnor till samvetslösa män att utnyttja fullständigt gratis och okontrollerat.


Expr., Expr., AB, DN, SvD,

10 kommentarer:

 1. Men oj, Any..

  Tobias Svedberg bor på ett "särskilt boende för vuxna enligt LSS", vilket på sin hemsida framhåller, att man har "stor personaltäthet med en gemensam socialterapeutisk inriktning".

  http://www.tobiasgarden.se/

  Du skriver, att Tobias är ett exempel på någon, som "lämnas åt sitt öde i [egen bostad]"

  Och det kan säkert stämma, att Tobias lägenhet på Tobiasgården kan vara klassificerad som ett eget boende - precis som de, som bor på ett äldreboende anses ha en egen bostad (ett sätt för kommunen att inte vara ansvarig om den gamla människan ramlar på sitt rum...).

  Men, anser du verkligen att någon som bor på ett LSS-boende med "stor personaltäthet" är "lämnad åt sitt öde"?

  Jag förstår uppenbarligen inte detta fall.. finns det någon faktor som inte redovisas?

  SvaraRadera
 2. Johan .. man ska skilja på äpplen och päron, var Tobias har sin lägenhet har ju ingen betydelse i det här fallet.

  Han har ingen plats på det gruppboende som tydligen finns i anslutning till bostaden, den "höga personaltätheten men den gemensamma socialterapeutiska inriktningen" gäller inte honom eftersom han inte är inskriven i den och samhället inte betalar för den. Möjligen kan han frivilligt och fullständigt kostnadsfritt delta i aktiviteterna? Precis som du kanske har aktiviteter på din fritid?

  Vad som gör mig så förbannad har egentligen ingenting med Tobias som person att göra. Men att en regeringsrättsdom, som gäller en fysiskt funktionshindrad man, används för att förneka psykiskt funktionshindrade personlig assistans medan en annan regeringsrättsdom som erkänner en psykiskt funktionshindrad rätten till assistans ignoreras totalt .. DET gör mig förbannad.

  Lagen ska vara lika för alla, Försäkringskassans förhållande till sin egen Vägledning och rekommendationer ska vara lika för alla oavsett om kassan tjänar på det eller inte.

  Varken du, kommunen eller kassan ska bedöma personen .. bara behovet. Tobias har i likhet med både dig och mig rätt att bo var han vill.

  I Tobias fall finns det uppenbarligen människor som rent ideellt ställer upp, eftersom han saknar anhöriga, och gör honom delaktig i ett större sammanhang än samhället betalar för.

  Ska vi missunna honom det? Har han mindre rättigheter då än om hade varit alldeles ensam och kan han bo kvar i den lägenhet han hyr och i den gemenskap han tillhör om han endast tillerkänns boendestöd?

  SvaraRadera
 3. Any skriver: "Han har ingen plats på det gruppboende som tydligen finns i anslutning till bostaden, den "höga personaltätheten men den gemensamma socialterapeutiska inriktningen" gäller inte honom"

  Any, VET du detta med säkerhet?

  Har du personligen undersökt hur det förhåller sig? Eller... litar du på Aftonbladet - det gör inte jag.

  Aftonbladet skriver (om Tobias i den föreg. artikeln): "Han fick en egen lägenhet på Tobiasgården i Kareby utanför Kungälv"

  Tobiasgården skriver: "På Tobiasgården finns särskilt boende för vuxna enligt LSS. För närvarande finns fem platser i nybyggda lägenheter" med "stor personaltäthet med en gemensam socialterapeutisk inriktning".

  http://www.tobiasgarden.se/tgvuxenboende.html

  Något annat gruppboende eller annat boende (än dessa fem lägenheter) kan jag inte se, att det finns på Tobiasgården enl. hemsidan.

  Det vore väldigt märkligt om Tobiasgården skulle (på sin egen hemsida) underlåta att beskriva existensen av dessa övriga bostäder.

  Kan det finnas en gravad hund i fallet Tobias?

  SvaraRadera
 4. Johan .. allt vi behöver veta är att samhället INTE betalar för en plats på Tobiasgården för Tobias. Det VET vi eftersom han fram till i dag har haft personlig assistans, eller hur?

  Tobiasgården är en privat verksamhet där verksamhetsledaren bor på gården. Samhället betalar inte för det boendet och jag antar att hemsidan inte beskriver "existensen av den bostaden". Om det finns andra privatbostäder/personalbostäder på gården är inte heller något som Tobiasgården har någon som helst skyldighet att redovisa för dig eller någon annan.

  Tobias hyr en lägenhet som inte tillhör gruppboendet och allt därutöver angår inte oss. Han har, som jag tidigare påpekade, rätt att bo var han vill.

  Vi har ingen anledning att ifrågasätta hans val av tryggt boende så länge det inte hamnar på vår skattsedel .. vilket verkar vara det du oroar dig mest för.

  För min del oroar jag mig för Försäkringskassans sätt att prioritera alternativt ignorera de Regeringsrättsdomar som gäller rätten till personlig assistans.

  SvaraRadera
 5. Any, du skriver: "Tobias hyr en lägenhet som inte tillhör gruppboendet". Vidare skriver du: "Samhället betalar INTE för en plats på Tobiasgården för Tobias."

  Jag återkommer till min fråga: VET du säkert, att det förhåller sig så? Har du personligen undersökt hur det förhåller sig?

  Eller tror du bara, att så *måste* det förhålla sig - för annars ger inte Aftonbladets artikel en rimlig beskrivning?

  Jag litar inte på att Aftonbladet ger rimliga beskrivningar!

  Det verkar som du utesluter, att Tobias har en plats på Tobiasgården OCH därtill förr om åren också ha fått beviljat personlig assistent. Varför utesluter du det? Varför kan inte det ha beviljats av någon handläggare som var överdrivet generös eller begick ett misstag?

  SvaraRadera
 6. Johan .. just nu betalar kommunen för Tobias personliga assistans i avvaktan på Förvaltningsrättens beslut. OM Tobias hade haft en plats i gruppboendet på Tobiasgården hade det varit kommunen som betalade.

  Tror du på fullt allvar på att de skulle ta på sig ansvaret för assistansen om det var så??

  Jag känner till verksamheten på Tobiasgården och bedömer den som seriös. Jag har haft personlig kontakt med Mary Mårtensson som skrivit artiklarna och bedömmer henne som trovärdig. Jag har avsevärt mycket mer kunnande om reglerna runt personlig assistans än du och därför kan jag lova dig att det aldrig har hänt och aldrig kommer att hända att någon kan få både gruppboende OCH personlig assistans.

  Oavsett hur många överdrivet generösa handläggare eller misstag som har begåtts. Det är helt enkelt inte möjligt ..

  Och tror du mig inte så föreslår jag att du ringer Försäkringskassan och/eller valfri kommun och ställer samma frågor som du ställer till mig.

  SvaraRadera
 7. Johan .. just nu betalar kommunen för Tobias personliga assistans i avvaktan på Förvaltningsrättens beslut. OM Tobias hade haft en plats i gruppboendet på Tobiasgården hade det varit kommunen som betalade.

  Any, den här meningen begriper jag inte. Kan du vara hygglig och förtydliga.

  Just nu betalar kommunen, annars hade kommunen betalat. Eh..?

  SvaraRadera
 8. Suck .. ok, vi tar det lite sakta.

  Artiklarna om Tobias börjar med att Försäkringskassan drar in hans personliga assistans. Alltså .. FÖRSÄKRINGSKASSAN betalade Tobias assistans fram till beslutet i mars.

  När det händer är det kommunen som träder in och betalar assistansen.

  Kommunen gör en egen utredning för att fastställa Tobias assistansbehov.

  I det här fallet låter kommunen Tobias behålla samma assistanstimmar som Försäkringskassan tidigare beviljat i 9 år. Men det är KOMMUNEN som betalar Tobias assistans just nu.

  Orsaken till detta är att Tobias kommer att överklaga Försäkringskassans beslut i Förvaltningsrätten. Får han nej i Förvaltningsrätten kommer förmodligen kommunen att göra en ny utredning.

  OM Tobias hade varit inskriven i ett gruppboende så hade det varit kommunen som betalade, är du med så här långt?

  Kommunen får dessutom information från Försäkringskassan vilka kommuninvånare som har personlig assistans genom kassan.

  Tror du på fullt allvar att det då är möjligt att samtidigt vara inskriven på ett gruppboende som betalas av kommunen och få assistansersättning från kommunen .. eller försäkringskassan??

  SvaraRadera
 9. Tror du på fullt allvar att det då är möjligt att samtidigt vara inskriven på ett gruppboende som betalas av kommunen och få assistansersättning från kommunen .. eller försäkringskassan??

  Det *borde* inte vara möjligt... men, Sverige har blivit ett surrealistiskt land, så det skulle inte alls förvåna mig, om det fanns enstaka sådana fall.

  Jag har förmodligen MYCKET lägre förväntningar än du på vilka orimliga beslut, som kan fattas. Min utgångspunkt är numera: Suspend disbelief betr. hur förvaltningen av landet sköts.

  SvaraRadera
 10. Humanism, sunt förnuft och framför allt rättssäkerhet existerar inte längre. Med ramlagarnas gummi-paragrafer. Sociala myndigheter och försäkringskassa kommer undan med vad som helst. Och det spelar ingen roll vem som regerar landet. Vidrigt tycker jag. När det gäller människor i beroendeställning som själva inte klarar att göra sig hörda. Okänsliga kräk!

  SvaraRadera