lördag 10 september 2011

Till SvD, DN, Expressen och Aftonbladet!

(För bara några minuter sedan skickade jag följade mail till ovanstående tidningar. Jag förväntar mig inte att någon ska reagera .. men efter att ha läst om avslaget på ersättning från dem som vanvårdats under tvångsplacering i av staten godkända familjehem, kände jag ett starkt behov av att få offentliggöra det som gör att jag mår så dåligt och är så fasansfullt trött just nu. Om någon upprörs .. skriv om det, tala om det .. hjälp dem som inte kan hjälpa sig själva och som är i samma utsatta situation! Sedan tycker jag också att det är uppseendeväckande att inte Kd tar tag i de här frågorna .. det handlar ändå om de allra minsta och värnlösa i samhället?)


Historien om en man i Skellefteå som amputerade sitt ena ben för 10 år sedan och som sedan tvingades bevisa att det fortfarande är borta vart 3:e år, för att få behålla sin rätt till handikapparkering .. presenteras som en rolig och lite udda nyhet i tidningarna.

Men sanningen är den att ALLA med medfödda, obotliga och livsvariga handikapp tvingas till detta förnedrande bevisande av en permanent skada när det gäller samhällets hjälpinsatser, oavsett om det gäller parkeringstillstånd, färdtjänst eller personlig assistans.

Våra myndigheter tror uppenbarligen på mirakel och underverk och anser att det är värt kostnaden att pröva möjligheten av helbrägdagörelse år efter år i försäkringskasseutredningar, kommunala utredning och domstol.

Värst är det för de minsta och mest utsatta i samhället som inte kan föra sin egen talan .. de som är födda med hjärnskador som medfört ett psykiskt och livsvarigt funktionshinder.
Faktiska skador på hjärnan som har lika stora möjligheter att läkas som ett amputerat ben har att växa ut igen.


Vart annat år måste deras anhöriga bevisa att hjärnskadan och hjälpbehovet fortfarande kvarstår. Vart annat år riskerar de att mista förutsättningarna för ett anständigt liv .. bostad, umgänge, privatliv, fritidssysselsättningar och daglig verksamhet.

Och nu har Försäkringskassan hittat sitt mirakel och underverk i Regeringsrättsdom Mål nr 5321-7 (RÅ 2009 ref 57) och använder den skamlöst för att jämföra behoven hos en fysiskt funktionshindrad man som kan arbeta deltid som forskare 30 tim/vecka med behoven hos psykiskt funktionshindrade som lever på samma nivå som förskole- och småskolebarn.

Genom denna dom anser Försäkringskassan att psykiskt funktionshindrade som inte förstår och inte kan kommunicera eller interagera med den värld som vi andra tar för given, ska kunna klara sig med enbart faktisk och praktisk hjälp.. (hemtjänstliknande boendestöd) som räknas ut med minutprecision, t.ex hårtvätt 30 sek, ursköljning 40 sek och tvätt av rygg 26 sek .. och i övrigt kunna klara sig själva med tillfälligt ”boendestöd”.

Vem som ska kunna arbeta 5 min här och 10 min där under en 24 timmarsperiod tar inte Försäkringskassan hänsyn till, det anses vara ett arbetsmarknadsproblem. ”Skulle en sådan hållning tillämpas generellt i arbetslivet, skulle exempelvis en spärrvakt i tunnelbanan bara avlönas när folk passerar, hela tänkesättet faller på sin orimlighet” .. säger bland andra advokat Mathias Blomberg i en intervju.

http://www.independentliving.org/assistanskoll/20090923-Mathias-Blomberg-konsekvent-begransa-antalet-beviljanden-assistans.html

Ett handikapp som inte syns, finns inte .. enligt Försäkringskassans tolkning av RÅ 2009 ref 57. Matsituationen är överordnat allt annat när det gäller Försäkringskassans bedömningsgrunder, men ingenstans beskrivs eller erkänns behovet av trygghet, hjälp med kommunikation i en obegriplig värld, stöd i skrämmande situationer och närvaro hos den som får epileptiska anfall, självskadebeteende och ångest när de överges i förlamande ensamhet. Det är inte ett mänskligt grundläggande behov?

Kan de funktionshindrade äta själva så behöver de ingen annan hjälp?? Många reagerar, men ingen lyssnar.

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=63&dokid=GY10186

En medfödd hjärnskada, ett livsvarigt psykiskt funktionshinder, ett amputerat ben, en halvsidig förlamning efter en hjärninfarkt eller något annat obotligt, livsvarigt tillstånd .. alla bedöms de efter en och samma dom som är överordnad alla de läkarintyg som presenteras i de olika ärendena.


Funktionshindrade ses inte längre som individer utan som en kostnadskrävande massa som ska passa in i ett redan förutbestämt koncept skapat efter RÅ 2009 ref 57 .. ALLA ska bedömas som om de vore en ”Man,49 år med totalförlamning i vänster arm och ben efter en hjärninfarkt samt bruten lårbenshals efter en klämolycka”??? En man som kan arbeta som forskare 30 tim/vecka?

http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Rapporter/fk_anser/anser_2011_1.pdf

De allra minsta och mest försvarslösa i vårt samhälle är fullständigt skyddslösa när Försäkringskassan försöker avskaffa assistansreformen, utan föregående politiska beslut, så att de inte längre behöver belasta Försäkringskassan utan kastas ut till en värld som de inte förstår att leva i och till kommunernas godtyckliga bedömning av deras hjälpbehov.

Det pågår just nu en utrensning av psykiskt funktionshindrade från Försäkringskassan, när det gäller beviljandet av personlig assistans, som är en skam för ett samhälle som påstår sig värna om välfärden, en skam för den myndighet som finns till för att skapa trygghet för medborgarna och en skam för oss alla som stillatigande låter det ske.

Frågan är om detta är ett första steg i att återföra psykiskt funktionshindrade, dementa och psykiskt sjuka till gamla tiders isolerade tillvaro, helt avskilda från samhället i övrigt.
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=2009/10&bet=So434&dok_id=GX02So434

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=So434

ytterligare länkar:http://www.independentliving.org/assistanskoll/20100618-Forsakringskassan-lagandring-i-LSS-9a-andra-tillampning-av-grundlaggande-behov.html
http://www.independentliving.org/assistanskoll/20100604-Blomberg-Socialutskottets-tillkannagivande-inte-gora-nagot-at-Forsakringskassans.html
SvD, DN, AB, Expr., Expr.,

4 kommentarer:

 1. Jag blir så ledsen och uppgiven när jag tänker på det här. Känns som ett betongberg som behöver sprängas. Tack för att du försöker att slänga på en liten dynamitgubbe.

  SvaraRadera
 2. Detta är grundproblemet med Alliansens "prövas mot hela arbetsmarknaden", då det hela blir en fiktiv/påhittad arbetsmarknad man då talar om, i stil med att "kan man röra ett finger så kan man jobba med att trycka på en knapp", men finns det sådana jobb??, det spelar ingen roll med Alliansens Arbetsförmågebegrepp!!.

  Opposionens "normalt förekommande arbete" innebär att man inte får utfösäkra utan att man/FK faktiskt kan anvisa den sjuke till ett i verkligheten existerande jobb också, och då ställs frågan på sin spets VEM SKALL ANSTÄLLA alla handikappade, sjuka och gamla som Alliansen vill ska arbeta ??.
  Det finns ingen lösning på det från politikerna, som bara säger att "dom skall jobba" !!.

  Sen att måste man ha sin arbetsfömåga nedsatt för "all överskådlig framtid" för att bli förtidspensionerad, ,men ändå så skall det som du skriver kollas var 3:e år ??.....ännu en logisk kullerbytta i denna nya sjukförsärking !!.

  Jonas E

  SvaraRadera
 3. Jag blir bara förundrad över att du ser försäkringskassan som en fristående myndighet och att de handlar efter eget huvud. Försäkringskassan är ett organ vars handlande är styrt av den politik som Sveriges regering för. Du ska kritisera alliansregeringen istället!

  SvaraRadera
 4. Hmm .. visst känns det som en oigenomtränglig betongmur och den futtiga ammunition som jag förfogar över kan nog inte ens göra en rispa i den.

  Johan .. jag är lika upprörd som du över regeringens ogenomtänkta sätt att ställa krav på "prövning mot hela arbetsmarknaden" utan hänsyn till individens familje- eller boendesituation och deras lika ogenomtänkta sätt att hantera sjukförsäkringen. I min enfald trodde jag att de också skulle syna hur Försäkringskassan hanterade de anslag de blivit beviljade och hur de tolkade de lagar de var satta att genomföra i stället för att sikta in sig på de långvarigt och i många fall obotligt sjuka och handikappade.

  Anonym 08:47 .. just i det här fallet agerar försäkringskassan som en fristående myndighet som använder och tolkar en regeringsrättsdom efter eget godtycke för att göra "besparingar" som bara blir ökade kostnader för samhället både i mänskligt lidande och ökade kommunala kostnader.

  Socialutskottet uppmärksammade detta redan 2009 och gjorde en skrivning om att bedömningarna skulle "ske med respekt för den enskilde individens integritet" men Försäkringskassan svarade med krav på en lagändring. Det finns all anledning att se försäkringskassan som "en fristående myndighet som handlar efter eget huvud."

  Men naturligtvis kritiserar jag Alliansregeringen för deras sätt att hantera sjukförsäkringen, vem gör inte det?

  Jag tycker att det är djupt olyckligt att Moderaterna har fått den majoritet och maktposition som de har i Alliansbygget och jag hoppas att något av de andra partierna törs utmana och visa handlingskraft i de här frågorna innan nästa val.

  För tyvärr så har vi inget alternativ värt namnet i svensk politik. Socialdemokraterna har flera kompetenta och kunniga politiker som ratades i valet av ny ledning .. de som nu står vid rodret har de rätta orden men saknar både sjövana, karta och kompass. Kombinationen Juholt/Waidelich känns som en fullständig katastrof. Själv hade jag valt Damberg och Östros, även om Thomas Östros inte är min favorit direkt. Men i jämförelse med Waidelich framstår han som ett geni!

  Och vad finns det mer???

  SvaraRadera