torsdag 8 september 2011

Välfärd??

Jag såg Håkan Juholt på tv för några dagar sedan. Han talade om vinsterna i friskolorna som skulle kunna användas till välfärden så att skatterna inte skulle behöva höjas?? Åtminstone lät det som han sa det .. medan han duckade för frågan om skattehöjningar vid ett eventuellt regeringsskifte.

Jag förstod inte vad han menade? Om de elever som nu går i privata skolor skulle återvända till de kommunala skolorna .. som går med förlust .. skulle de väl ta med sig samma skolpeng som de privata skolorna går med vinst på. Den vinsten skulle garanterat ätas upp av de kommunala skolornas förluster .. och vad blir då över till välfärden??

Det talas om vinster och förluster med privata eller offentliga vårdalternativ just nu. Är det bra eller dåligt? Gynnar det eller gynnar det inte ekonomin och befolkningen?

Ja, jag är ingen expert och har ingen aning om vad som är rätt eller fel i den debatten. Men en sak är jag ganska säker på.

Våra politiker .. oavsett partifärg .. har helt förlorat greppet om de myndigheter som ska genomföra de beslut som fattas i riksdag och regering.

Myndigheterna är som små världar i sig själva, helt avskärmade från den befolkning som de är satta att värna om. De lever efter och skapar sina egna regelverk som inte förändras oavsett vilken regering som sitter vid makten och beviljar pengar som ingen har fullständig kontroll över vart de går.

Kommunala tjänstemän fattar egna beslut som i många fall går stick i stäv mot lagens intentioner .. något som lätt kan läsas ut av alla fall som hamnar i Förvaltningsrätten. Förhoppningen är att tillräckligt många ska ge upp och inte inse att det finns möjlighet att överklaga i högre instans .. och då går kommunen med vinst i de ärendena. Något som sker på den hjälpsökandes bekostnad men berikar kommunen.

Försäkringskassan har satt detta i system. Du kan lämna synpunkter och nya handlingar till en utredare som aviserar att h*n tänker fatta ett negativt beslut, men det är fullständigt meningslöst. Har ett beslut väl fattats i Försäkringskassan har en snöboll i helvetet större chanser än du har att få en ändring. Oavsett hur rätt du än har enligt lagen.

Du kan överklaga beslutet när det kommer. Men du överklagar till samma försäkringskassekontor som redan fattat det första beslutet och får naturligtvis avslag.

Du kan begära omprövning av ditt ärende .. och som av en händelse ska den begäran skickas till samma försäkringskassekontor som redan två gånger nekat dig det du är fullständigt berättigad till att få.

Försäkringskassan använder sig också av domar fattade i Regeringsrätten för att avvisa dem som söker hjälp. Att sedan domarna handlar om helt andra sjukdomstillstånd eller handikapp spelar ingen roll .. Försäkringskassan tolkar gamla domar som fan läser bibeln för att få önskat resultat. En fysiskt skadad människa med halvsidig förlamning och brutet lårben anses ha samma behov som en psykiskt funktionshindrad som lever på ett förskolebarns nivå och inte kan kommunicera med sin omgivning.

De försäkringsmedicinska rådgivarna skriver intyg åt Försäkringskassan och kommunicerar med Försäkringskassan i ärenden som förändrar livet för privatpersoner som inte ges någon som helst möjlighet att själva kunna kommunicera med den försäkringsmedicinske rådgivaren i sitt eget ärende. Det är ett rent vansinne och oerhört kränkande för dem som råkar ut för det.

Jag har ALDRIG hört talas om någon som fått ett nytt beslut vid överklagan och ALDRIG hört talas om någon som fått en omprövning värd namnet. Och då har jag följt ganska många fall hela vägen till Förvaltningsrätten .. där förvånansvärt många faktiskt får den rätt som de egentligen borde ha haft från början.

Vad kostar inte detta missbruk av rättsystemet skattebetalarna. Där kan vi tala om möjligheter att göra vinster som gynnar välfärden!

Äldrevården är lika bedrövlig. Beslut fattas hit och dit och den det gäller har ingen talan. Beslut om vilken vård som behövs och hur den ska ges regleras i interna bestämmelser. Den som kommer får inte städa två rum samma dag, inte stå på en stol för att nå något i ett överskåp och vårdtagaren får absolut inte själv välja bort ett arbetsmoment för att få hjälp med något som för ögonblicket är mer akut. För att kunna ge vård i hemmet behöver hemtjänsten nycklar, men ingen ansvarar för hur de hanteras, till vem de lämnas ut och ingen försäkring täcker det som försvunnit när tillfälligt anställda försett sig med det de vill ha.

Dementa människor förutsetts må bra av att fullständiga främlingar vandrar ut och in i deras hem med egen nyckel. Funktionshindrade som fungerar på ett barns nivå förutsätts klara sig själva med tillfälligt boendestöd. Kommunerna och socialtjänsten reagerar inte för trafiken av män till det "egna boendet" för psykiskt funktionhindrade kvinnor eftersom de anser att "hon har rätt till sitt eget umgänge". Men hur ska hon kunna skilja på de främlingar som ringer på dörren i önskan om gratis sex och de främlingar som vandrar ut och in för att ge "boendestöd"?

Vem ska hon vända sig till när hon inte ens förstår vad som förväntas av henne, vad som är rätt eller fel? De som placerat henne där hon är, har makten och bestämmanderätten över hennes liv .. de ersätter de föräldrar som inte längre finns.

Det familjehemsplaceras många barn födda av kvinnor med en utvecklingsstörning och där fadern är okänd. Det beror inte på hennes dåliga omdöme eller utsvävande sexliv utan oftast på bristande intresse från dem som har ansvaret för att hon ska kunna leva ett bra liv.

Jag vet inte vad som är bra eller lönsamt med privata eller offentliga alternativ .. och så länge det fungerar bryr jag mig inte heller. Men när det gäller privata tjänster i vården så vet jag i alla fall att jag har möjlighet att byta om jag inte är nöjd.

Och sett ur den synvinkeln så vet jag att jag kommer att välja privata tjänster när jag inte längre klarar mig själv, jag väljer redan privat vård där jag kan, för att den är tillgängligare, snabbare och mindre stressad och jag önskar att jag kunde byta till en annan form av försäkringskassa. Ett försäkringsbolag där min försäkringspremie åtminstone ger mig ett mänskligt bemötande och där man av konkurrensskäl håller sig till regelverket.

Rätten att kunna välja bort det som inte fungerar, är det som är vinsten med privata verksamheter i vården.

DN, SvD, SvD, SvD, Expr., Expr., AB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar