torsdag 19 februari 2015

Den store Ledaren har ..


.. tillsammans med sina samarbetsministrar, delgett oss lösningen på hur samarbetsregeringen ska "komma tillrätta med bristerna i politiken för nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhället".

Efter en inspirerande inledning som skildrar vårt lands godhet, öppenhet och behov av fler invånare, men som även innehåller klander mot oppositionens "snabbt hopsatta symbolförslag - som till stor del riskerar att försena etableringen i stället för att snabba på den", visar våra ministrar upp ett "etableringspaket med väl underbyggda reformer inom fyra områden" .. som snabbt och effektivt ska lösa alla problem.

Halleluja!!

"Regeringens fokus är att skapa fler jobb" .. hur, vilka, när och till vilken kostnad, undrar en okunnig gräsrot? "Minska klyftorna och öka sammanhållningen i Sverige" .. förmodligen genom oredovisade tvångsåtgärder eller lagstiftning, för intresset för andra växande problemområden .. äldrevården/omsorgen, missbruksvården, psykvården, de ökade sjuktalen osv .. dvs allt som ryms under rubriken "Välfärd", har hittills varit lika lågt och oredovisat som migrationspolitiken?

"Det tar alldeles för lång tid för de nyanlända att få ett jobb", men med regeringens etableringspaket ska de nyanlända snabbt finna sin plats i samhället genom att ..

1. Snabbt komma i jobb genom språk, utbildning, validering och bostad .. vilket, om jag inte alldeles läst fel, också ingår i de "snabbt hopsatta symbolförslagen" som ratades i inledningen? Språkundervisning, undervisning, validerade betyg, uppgraderad utbildning  och bostäder .. är inte det precis vad oppositionen föreslog? Utan att närmare precisera HUR, till vad, till vilken kostnad eller vilka företag som ska tillhandahålla alla dessa nya jobb?

Vem/vilka ska bygga alla bostäder? VAR ska alla bostäder byggas så att de finns "där arbetsmarknaden är god"? På sådana platser är väl problemet att det saknas utrymme att bygga alls? Hur och av vem/vilka ska byggandet av alla bostäder finansieras?

2. Varje barn och ungdom ska få en bra utbildning i förskola och skola .. vilket jag i min enfald trodde var något som redan gällde ALLA barn och ungdomar i landet? Även för barn/ungdomar med särskilda behov av socialt stöd eller barn/ungdomar med funktionshinder som behöver särskilt stöd för att få en bra start i livet?

3. Alla kommuner ska bidra i mottagandet. Det som inte sägs är att alla kommuner inte har bostäder där de nyanlända kan bo. Hyresrätter är inte direkt vanligt förekommande i områden där "arbetsmarknaden är god".

De "fattiga" kommunerna, där arbetsmarknaden INTE är god, har gott om bostäder, men också en växande andel kommuninvånare som består av arbetslösa, äldre eller människor som uppbär sjuk/aktivitetsersättning eller försörjningsstöd. De "rika" kommunerna som "ska vara med och bidra" har däremot en ständig kö av bostadssökande eftersom "arbetsmarknaden är god".

Hur ska de bidra "för att nyanlända ska kunna etablera sig så snabbt som möjligt"? Genom höjda skatter som förvandlas till bidrag till bidrag i de "fattiga" kommunerna så att de nyanlända stannar kvar där det finns bostäder .. men inga jobb?

Det framgår liksom inte hur det är tänkt? Eller så är det jag som inte förstår finesserna i etableringspaketet? Men det låter som mycket pengar ut och inga pengar in .. om det inte kommer ett ekonomiskt hallelujamoment i form av ett tydligt klargörande av de konkreta förslagen som borde följa den store Ledarens Lösning.

4. Det civila samhället har en nyckelroll. Vilket förmodligen innebär att folkrörelser och ideella föreningar, som redan nu drar ett tungt lass, förväntas satsa ännu mer tid och engagemang på etableringspaketet. Problemet är att medelåldern inom dessa rörelser är 60 år och uppåt .. nyrekryteringen av godhjärtade gratisarbetare är inte stor i dagens stressade samhälle. VI .. dvs alla som har jämt göra med att få det sk livspusslet att gå ihop .. ska alltså hjälpa till att lösa de problem som inte kan lösas av det rödgröna etableringspaketet? Samtidigt som vi får ett ökande ansvar för åldrande föräldrar?

Räkna inte med mig bara .. jag har tagit ansvar och arbetat tillräckligt ideellt i mina dar och får jag inte vara delaktig i debatten runt "bristerna i politiken" så tänker jag banne mig inte satsa min fritid eller mitt privatliv på att vara en del av lösningen.

Inte ett ord om kostnader. Inte ett enda faktiskt fullt finansierat förslag .. bara de gamla vanliga klyschorna och flosklerna om att allt löser sig om det bara finns arbete och bostäder.

Problemet är att det inte finns arbete och bostäder till alla som behöver och att det inte ens syns några inom den närmaste framtiden heller. Det enda vi vet är att det kommer att komma hundratusentals "nyanlända" till Sverige inom den innevarande mandatperioden .. och att vi inte vet var vi ska göra av dem eller hur vi ska kunna försörja dem eller hur vården ska kunna ta emot dem.

"Gemensamt ska vi utveckla vårt land" .. säger Stefan Löfven, Åsa Romson, Gustav Fridolin och Ylva Johansson. Men de glömde som vanligt att tala om HUR .. och till vad?


SvD, SvD, Expr., Expr., SvT,

8 kommentarer:

 1. Tänk; jag som hade försökt invagga mig i förhoppningen att Sverige och dess etablissemang bara inte kunde bli ett (ändå) större skämt. Man måste bara inse (ständigt) att verkligheten ihärdigt övertrumfar all rimlig sannolikhet.

  SvaraRadera
 2. Ja ha. Så att ge gräddfiler in i arbetslivet och kanske t o m sänka arbetsgivaravgiften för en grupp i samhället till skillnad från en annan kommer inte öka motsättningar dem emellan?

  Jag trodde att just detta med gräddfiler och att lättare få jobb trots lägre kompetens är en del i vanför feminism finns?

  SvaraRadera
 3. Det är ett par år sedan jag insåg att sjuklövern har inga ideer just för att det problem de vill lösa har ingen lösning. Dagens Samhälle har en lysande artikel av Peder Santesson som exakt beskriver varför rejält sänkta löner inte är en lösning.

  Den enda lösningen som fungerar på sikt är än en rejäl minskning av den tabubelagda "volymen". Att samhället hinner ifatt.

  SvaraRadera
 4. Ja men va f-n.

  Rösta inte på skiten om ni vill ha väck dem! Inte på sosse-imitatörerna heller (dvs. M+C+Fp+Kd). Ge dem fingret!

  V

  SvaraRadera
 5. Utveckla vårt land?? Känns mer som om Steffe och hans drabanter håller på att avveckla vårt land. Vårt och vårt förresten.......Tror jag sätter mig i ett hörn och väntar på att någon frivillig kommer och rätar ut mitt liv och får mig på fötter MEN SKICKA INGEN TRAINEE ELLER MISSFÖRSTÅDD JIHADDARE I INSKOLNINGSFAS! Ingen frivillig som tvingats till frivillighet - fast det kommer nog ingen, jag reser mig själv.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi fruktar precis samma sak! Så jag går på ihärdig träning och gymnastik för att jag fyller 70 i sommar Hellre förekomma än förekommas! /Gunilla

   Radera
  2. Jag cyklar och går, funderar allvarligt på att gå karatekurs för pensionärer nu - måste finnas någon någonstans som har det.

   Radera
  3. Tränar själv på att svinga handväskan!/Gunilla

   Radera