torsdag 13 augusti 2015

"Var är Stefan Löfven?", är en fråga ..

  
.. som väldigt många ställer sig i dag. Jag undrar också var vår statsminister befinner sig, men framför allt så skulle jag gärna vilja veta hur han ser på sin egen roll som statsminister?

Vad tror han ingår i åtagandet? Vilket ansvar är hans och vilket anser han vara Någon Annans?

Stefan Löfven är vad vi vanliga dödliga kallar en fackföreningspamp. Enligt egen utsago KAN han näringslivet, och då skulle jag gärna vilja veta vad han i sin roll som fackföreningsman skulle tycka om ett större företag som leddes på samma sätt som han leder Sverige?

Ett stort företag har EN företagsledare och ett antal underordnade chefer som ansvarar för olika delar av företaget .. precis som vårt land har EN statsminister och ett antal ministrar som var och en ansvarar för sitt eget departement.

Det stora Företagets Ledare ansvarar för det som händer i HELA Företaget. I de fall då en underordnad avdelningschef inte klarar av sitt uppdrag, är det Ledarens ansvar att påtala detta, se till att misstagen åtgärdas och .. om det är nödvändigt .. ersätta vederbörande med en annan, mer kompetent person.

En verklig Ledare är tydlig i sitt ledarskap. Fokuserar på helheten i stället för på individer.

Ledaren är den som måste se till att företaget lönar sig. H*n har också har det övergripande ansvaret för alla som är anställda i det. En god företagsledare inser att de anställda .. även den allra obetydligaste kuggen i maskineriet .. byggt sina liv och sina familjers trygghet på de inkomster de utlovades när de anställdes.

Men Ledaren är också den som ytterst måste fatta de obehagliga besluten. När orderböckerna inte fylls på och siffrorna i bokföringen blir röda, är det Ledaren som måste rädda det som räddas kan. För även om det innebär personliga katastrofer för några, så kan ett snabbt och skickligt agerande vara det som gör att inte alla mister sin försörjning.

Att vara Ledare för ett stort företag handlar inte om att vara trevlig, ge julklappar, bjuda på julbord eller gratis förmåner för underchefer och personal. Det handlar om att rädda Företaget till varje pris så att Företaget ger utdelning på insatt kapital, att ekonomin är välskött och att produkten som Företaget säljer är efterfrågad och skickligt marknadsförd, vilket gör att de som är beroende av Företaget känner trygghet och förtroende.

Ryktesbildning, konspirationsteorier och oro inom verksamheten kan vara förödande och uppstår för det mesta när ett ledarskap är så svagt, fegt och otydligt att det ger utrymme till dem som har ett egenintresse i att Ledaren avsätts, misslyckas eller ersätts, av just den eller dem som ligger bakom den falska bild sprids inom Företaget.

Negativa rykten om ett företags ekonomi och framtid, påverkar inte bara de anställdas arbetsmoral utan är också skadliga för Företagets bild utåt. Rykten om att ett företag är på fallrepet lockar inga nya kunder, färre kunder ger sämre ekonomi, vilket i sin tur gör att fler anställda ser sina arbeten och sin försörjning försvinna.

En god Ledare inser att det är viktigt för Företaget att de anställda känner förtroende, trygghet och uppskattning. En verklig Ledare tar ansvar, skapar möjligheter i stället för svårigheter och tar tillvara på den kompetens som finns inom Företaget.

En stark Ledare ligger inte kvar i hängmattan och har semester eller skyller på Någon Annan, när det händer en akut katastrof inom Företaget. En engagerad Ledare är alltid närvarande, har överblick över vad som sker och är tydlig med att det är h*n och bara h*n som bär det avgörande och yttersta ansvaret för Företagets framtid.

Så ser jag på Ledarskap och jag undrar .. vad trodde Stefan Löfven att det handlade om när han sökte jobbet som Statsminister?

Att vinna valet och få ämbetet som en hederstitel? .. och så skötte Någon Annan resten?


2 kommentarer:

  1. När moskebesökare "råkar" sätta eld på sin moské framträder Löfven indignerad och fördömer "attentatet". Nu har en flykting som skall utvisas huggit ihjäl två svenskar och då tiger Löfven.

    SvaraRadera
  2. Han sökte aldrig jobbet som statsminister. Han har aldrig velat ha det jobbet. Han blev övertalad av sossarnas verkställande utskott och tog det av pliktkänsla för att rädda partiet.
    Partiet är alltid viktigare än Sverige och det svenska folket.
    Civilingenjör Bo Adolfsson

    SvaraRadera