måndag 17 augusti 2015

Vi var så naiva, eller ..


.. jag var så naiv, verkar vara en fullt godtagbar ursäkt när en politiker ställs inför pinsamheter som; föreningsbidrag som betalats ut till icke-existerande föreningar eller kurser utan deltagare, kriminella som får ut miljoner i assistansersättning utan ge assistans eller miljoner för att erbjuda hemtjänst till äldre som inte heller finns .. eller inte fått den hjälp som de inte ens visste de sökt.

Vi var så naiva .. säger politikerna när det står klart att ungdomar, som inte förstår ett enda ord svenska när de börjar skolan vid 13-14-15 års ålder, inte går ut skolan med godkända betyg.

Vi var så naiva, suckar politikerna när 40-talets stora barnkullar visar sig vilja fortsätta att leva, och dessutom envisas med att kräva pension, trygghet och vård, sjuttiofem-åttio år senare.

Vi var så naiva .. suck .. är en jättebra ursäkt när det visar sig att det inte finns tillräckligt med bostäder, eller arbeten, eller någonting annat som hade varit ganska lätt att förutse om vederbörande verkligen försökt sätta sig in i det uppdrag h*n glatt kvitterar ut en lön som h*n inte gör skäl för.

Vi var så naiva att vi trodde att det fanns tillräckligt med lärare när vi lovade mindre klasser och fler lärare, vi var så naiva när vi talade om arbetslinjen .. upptäckte de naiva själva, när de blev alldeles förskräckligt överraskade över att det inte fanns en hög högavlönade arbeten att välja på efter det att uppdraget helt överraskande tagit slut.

För visst är det märkligt att det inte finns mer att välja på än riksdagspension för den som har som främsta merit att vederbörande nött riksdagsbänken i ett antal år och därför haft rätten att vara så naiv att h*n trodde att h*n därför inte var ansvarig för något som hände under den tiden.

Om jag skulle försöka med samma ursäkt i kontakten med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Skatteverket antar jag att jag skulle bli utskrattad innan straffavgiften kom som ett brev på posten.

Det verkar finnas en viss likhet mellan de politiker som vi väljer att representera oss i riksdag och regering och landets nyexaminerade lärare eftersom det verkar vara lika lätt att komma in i riksdagen som på lärarlinjen. Nästan vem som helst kan bli riksdagsledamot eller lärare .. och inte för att jag vill vara elak, men i dag måste man vara bra naiv för att inte se det.

Efter varje val växer gruppen av vilsna stackars fd riksdagsledamöter som irrar omkring och tvingas till passivitet och bidragsberoende på skattebetalarnas bekostnad .. eftersom de inte anses värda den lön de är vana vid på en arbetsmarknad där kraven är högre än de som ställs på en riksdagsman i Sveriges Riksdag.

PISA är en kunskapsutvärdering, som går ut på att utvärdera hur femtonåriga elever i olika länder är rustade inför framtiden när de ska gå ut skolan. Projektet drivs av OECD, och utvärderingen sker främst genom prov inom fyra områden: matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning.

Men nu när vi varit så naiva så länge och trott att riksdag och regering består av kompetenta och kunniga personer och att skolans alla problem kommer att lösas bara vi får fler lärare så kanske det hade varit bra med en kunskapsutvärdering som går ut på att utvärdera hur våra riksdagsledamöter och lärare inför framtiden när de ska utföra sina uppdrag. Varför inte använda sig av de redskap som finns inom den redan existerande PISA undersökningen för femtonåringar .. prov inom matematik, naturvetenskap, läsförståelse, problemlösning samt .. som en liten extra krydda på anrättningen .. konsekvensanalys.

Tänk vilken merit i kommunal- och riksdagsval det skulle vara om den som kandiderade kunde visa upp åtminstone 2-3 av dessa färdigheter?

Tänk så tryggt det skulle kännas för alla elevers föräldrar, om barnens lärare kunde bevisa att de själva uppfyller de krav som ställs för att deras barn ska vara rustade för framtiden.

Vi väljare har varit alldeles för naiva när vi stoppat våra valsedlar i valurnorna och därmed valt de helt okända förmågorna som nu står och ursäktar sig med att de var alldeles för naiva för de uppdrag de åtog sig genom att kandidera.

Det borde bli en ändring på det, tycker jag.

Men det kanske beror på att jag är så naiv?SVT,

5 kommentarer:

 1. Jag har också varit naiv. Men nu är det färdigt med det!
  Jag har gått ur statskyrkan (vem vill ha en kristen ledare som har allahu akbar som valspråk, d v s samma som IS har). Jag har upphört att betala TV-licens (vem vill höra sovjet- och DDR-propaganda varje dag). Jag köper inte längre tidningar av samma skäl som ovan.
  Nu har jag 8 000 kr över per år att använda till det jag tror på.
  Civilingenjör Bo Adolfsson

  SvaraRadera
 2. Naiv, betyder det dum i huvudet?

  SvaraRadera
 3. Hej.
  Angående PISA, lärarutbildningar och den svenska skolan: att beskriva skolans problem blir en uppsats, men ett av dem är att du sedan flera år inte läser dina ämnen via universitet med samma krav som övriga studenter. Denna reform har skapat en markant kompetensskillnad. En stor del av lärarkåren anser att det är OECD-ländernas skolor det är fel på; i Sverige gör vi rätt och PISA mäter fel saker. Politiskt korrekt verklighetsförnekelse är ett annat problem, liksom våra genompolitiserade fackförbund.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, gymnasielärare

  SvaraRadera
 4. Alternativet till begreppet naiv är politisk arrogans eller helt ordinär faktaresistens.

  SvaraRadera
 5. I Sverige består en årskull av ca 100000 barn. Sedan millenieskiftet har det därutöver invandrat 20000-30000 barn årligen. Om nu vårt skolsystem är dimensionerat för 100000 barn per årskull och det i verkligheten finns 125000 då räcker varken lärare eller lokaler till. Därför anser jag att man angriper lärarfrågan på fel sätt. Kanske hade våra lärare räckt till 100000 barn per årskurs, men nu är det annorlunda. Därför måste både staten som utbildar lärare och kommunerna som ansvarar för utbildning planera för det verkliga antalet barn. Det behövs fler utbildningsplatser för lärare, fler skollokaler och framförallt politiker som vågar berätta sanningen!

  SvaraRadera