måndag 8 oktober 2012

Jag blev förvånad ..


.. när invandringen togs upp som enskild fråga i partiledardebatten i går.

Jag blev inte mindre förvånad när alla .. alla? .. partiledarna ägnade merparten av den tiden åt att förhålla sig till Sverigedemokraternas syn på invandring?

Sverige framställdes som en öppen dörr, en varm famn, ett empatiskt bultande hjärta .. och ingen talade om kostnader, positiva och negativa effekter, krav eller behov .. allt det som avhandlas i alla andra frågor. Man enades helt sonika om att man var emot Sverigedemokraternas invandringspolitik?

Det är alltså Sveriges förhållande när det gäller invandringen .. dörren och famnen är öppen, hjärtat empatiskt och varmt och vi är emot Sverigedemokraterna .. that´s it?

Ett märkligt förhållningssätt som inte har någon motsvarighet i någon annan fråga och de som vinner mest på det är Sverigedemokraterna. De som förlorar mest är tyvärr invandrarna som kliver in i ett totalt vakuum när de försöker skapa sig en framtid i ett nytt land. För vad har man för nytta av en öppen dörr om den inte leder någonstans?

Sedan kan jag väl tycka att det kändes rätt meningslöst att lyssna på politiker som debatterar arbetslösheten utan att med ett enda ord nämna det ekonomiska kaos som finns utanför landets gränser och som med absolut säkerhet kommer att påverka vår arbetsmarknad flera år framöver.

Det lär inte bli bättre och stabilare nästa år och inte heller valåret 2014. Ska oppositionen fortsätta att försöka få det till att vår arbetslöshet beror helt och hållet på regeringens misslyckande medan andra länders arbetslöshet beror på en global ekonomisk kris .. så kommer de att framstå som okunniga och löjeväckande i ögonen på en allmänhet som är betydligt mer medveten än vad politikerna håller dem räkning för.

Det mest positiva med hela tillställningen var i alla fall att se hur roligt Stefan Löfven tyckte det var att få vara med i det här sammanhanget. Ett belåtet leende prydde det annars så allvarsamma ansiktet kvällen igenom .. ibland undrade jag varför? .. men, som sagt, det kändes  glädjande att han hade roligt.

SvD, SvD, DN, DN, DN, DN, DN, Expr., Expr., AB, AB,

1 kommentar: