söndag 7 oktober 2012

Jag vet att det inte ..

.. är särskilt populärt att säga något positivt om Jimmie Åkesson i samband med partiledardebatter .. men när det gällde sjukförsäkringen så kom han faktiskt med den vettigaste kommentaren.

Problemet med sjukförsäkringen är inte att det finns gränser där arbetsförmågan eller rehabiliteringsbehovet  utreds och prövas utan svårigheten för människor att få en rättvis bedömning av sin arbetsförmåga.

I denna enda fråga är jag helt överens med Jimmie Åkesson. 

Vi har läkare som ser till människans hälsa och bedömer människors behov av vård och sjukskrivning, man kan nästa säga att läkaren är den sjukes försvarsadvokat. Som åklagare står Försäkringskassan som enbart koncentrerar sig på att se till de sjukas arbetsförmåga,.. och mellan dem står patienten som den anklagade i en rättegång. I rimlighetens namn borde de finnas ett samarbete mellan läkaren, Försäkringskassans utredare och patienten.

Det gör det inte.

Problemet BLIR då att den sjukskrivne aldrig kan få en fullt rättvis och objektiv bedömning av sin arbetsförmåga utan måste förlita sig på det verkliga rättssystemet för att får sin sak prövad.

Försäkringskassan har fått en oerhörd makt och där ligger enligt min erfarenhet en stor del av problemet med människor som hamnar "mellan stolarna" som det så populärt kallas.

DN, AB, SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar