torsdag 7 juli 2011

Att få en rimlig förklaring ..

.. till alla felval och konstiga beslut man har tagit genom åren, måste vara skönt. Jag önskar att jag själv hade det när gamla synder flyter upp till ytan, men tyvärr så måste jag i de fallen erkänna att det inte låg något annat än dumhet och oerfarenhet bakom handlingarna.

Samma gäller Sven Nylander som skyllde på Patrik Sjöberg och Patrik Lövgren när de tillsammans ertappades med kokainkonsumtion på en fest. Det var ingen bra idé, den resulterade bara i förlorad vänskap och gav inget tillbaka. Det var så att säga ingen rimlig förklaring, även om han ville att det skulle vara det.

Linda Thelenius, fd Rosing, har däremot fått en förklaring till alla sina felval i livet. Hon har fått diagnosen ADHD, vilket enligt henne själv är roten och orsaken till alla hennes märkliga beteenden och val. Det måste kännas skönt att få den bekräftelsen.

Jag har inga synpunkter på Linda Thelenius liv och leverne, men jag hoppas för hennes skull att media lyssar på det hon berättar .. att hennes diagnos gör att hon inte är ansvarig för sina handlingar och inte inser vidden av de beslut hon tar.

Nu är det upp till media att inte exponera och utnyttja Linda Thelenius mer, utan se till att hon får leva sitt liv utan att utsättas för frestelser som ger publicitet men som hon inte kan förstå följderna av.

För det är en sak att fläka ut människor på förstasidorna eller i sensationsprogram i tv när de är medvetna om riskerna och följderna av sitt sk kändisskap och en helt annan att exponera och utnyttja någon som på grund av ett handikapp inte har en susning om vilka följder det egna agerandet kan medföra.

Det som förmodligen är bäst för Linda Thelenius är nog ett vanligt liv så långt från löpsedlar och tv-såpor som möjligt, även om hon på grund av sin nyupptäckta ADHD inte riktigt förstår det än?

AB, AB, Expr., Expr.,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar