tisdag 22 november 2011

Begär ut dina egna handlingar!!

Jag bor i en liten kommun omgiven av andra små kommuner.

Här och i angränsande kommuner pågår ett ivrigt och engagerat besparingsarbete som leds av människor som vi kommuninvånare känner till eller har hört talas om. Så är det i små kommuner .. nämn ett namn, och det finns alltid någon som kan berätta vad det är för slags människa i det privata livet.

Upprepade konkurser, slarvigt skötta uppdrag, skvaller och lösmynthet i sekretessfrågor, lite väl glada kvällar i privatlivet, riksdagsambitioner på partikamraternas bekostnad och en allmänt dålig attityd till dem som inte ses som lika mycket värda .. allt löper runt bland kommuninvånarna i deras möten med varandra.

Det besparingsarbete som utförs görs så långt från den personliga sfären som möjligt. Bland de människor som är svagast och osynligast .. det känns bättre så och så slipper man möta dem i privatlivet. Tänk om grannen skulle bli arg, eller vännerna på golfklubben .. så kan man ju inte ha det!!

Och precis som i de stora sammanhangen på riksplanet så är de flesta förtroendevalda inom kommunen valda från listor som de stora partierna satt ihop med tanke på hur långt vederbörande lyckats avancera politiskt .. och inte efter kompetens. Peter Högberg har en intressant fundering rörande det systemet i dag.

Jag skulle aldrig i livet låta någon av våra förtroendevalda inom kommunen få ta hand om min privatekonomi! I själva verket så förvånar det mig i vissa fall att de får ta hand om sin egen??

Och ändå är det precis det jag tvingas göra. Det jag betalar i skatt ska hanteras av människor som jag faktiskt vet inte kan sköta sin egen privatekonomi??

Jag är så less på att kommunerna har fått förtroendet att sköta viktiga verksamheter som vård, skola och omsorg utan att det finns minsta kompetenskrav på dem som gör det. Det finns säkert kommuner som har den kompetensen .. men det är nog snarare ett undantag än en regel. De verksamheter som är föremål för de förtroendevaldas omsorger verkar ibland vara bättre skickade att ta hand om pengarna själva utan politiskt och administrativt läckage på vägen.

Inkompetens i toppen smittar neråt .. se bara hur det ser ut i ett av våra största partier just nu. Ställs inga krav och formuleras inga riktlinjer så blir arbetet på utförandenivå godtyckligt. Det finns lagar och förordningar, det finns sekretesskydd och rättigheter, men om den som ska utföra arbetet inte får tillgång till dem, läser eller förstår dem så är de till ingen nytta.

Då får vi skattebetalare ytterligare kostnader att dras med, eftersom det hela måste avgöras i Förvaltningsrätten .. som nu för tiden kan ses som en filial både till Försäkringskassan och landets kommuner.

Den här veckan har jag rekommenderat andra att begära ut sina journaler från Försäkringskassan och hemortskommunen .. det är skrämmande läsning om sekretessbrott, fabricerade påståenden och den det gäller känner inte ens igen sig och de situationer som beskrivs.

Om du som läser det här har minsta problem i liknande kontakter så rekommenderar jag varmt att du gör detsamma.

Så det är inte särskilt konstigt att våra kommuner inte kan skriva vettiga avtal med människor som företräder riskkapitalbolag, som är specialister på att skriva avtal som inte förpliktigar till någonting. Det måste vara som att skjuta på sittande fågel, eller öppet mål .. för rävar som specialiserat sig på att få mycket för liten insats.

Det borde finnas vettigare och effektivare system för det som är grunden i välfärdssystemet än att lägga frågan i händerna på en bunt amatörer?

AB, SvD, DN, AB,

1 kommentar:

  1. Jag gjorde det 2004. Alltså begärde mina handlingar hos Försäkringskassan. Det var en intressant läsning. Och användbar i förlängningen. Man kan använda deras egna klanterier mot dem.

    SvaraRadera