tisdag 29 november 2011

Vad kräver jag av en politiker, frågar ..

.. ”Karl” i kommentarsfältet till Peter Högbergs blogg i dag. Fortsättningen går rakt in i hjärtat på mig för den innehåller det jag inte ens kunnat formulera för mig själv;

” Politikern skall tillföra mig och samhället ett klart mervärde. Detta mervärde kan endast uppstå genom en ansvarsfull ”förvaltning” av de resurser som finns (… OBS: det handlar inte bara om skattepengar).

Låt mig understryka: Du behöver ALDRIG ”visionära” för mig och de mina. Vi väljare kan tänka själva anno 2011. Du skall däremot se till att FÖRUTSÄTTNINGARNA finns för att VI skall kunna ha VÅRA EGNA VISIONER.

Jag kommer endast att rösta på dig när jag är övertygad om att du kan ”förvalta”.

Och när ser jag att du kan ”förvalta”? Jo, när du har en solid intellektuell bas, förankring i verkligheten och en sympatisk framtoning. I den ordningen. Lägg märke till: retorik kräver jag inte av Er.

Gillar du maktkamper, yviga tal, är tämligen lågt utbildad, vet inte vad du snackar om (… eftersom du kanske suttit alltför länge i riksdagen/fullmäktige), delar inte väljarnas verklighet, kommer jag att dissa dig. Så enkel är jag och de jag känner.

Så det borde väl inte vara så svårt att välja lämplig strategi. Eller?

 PS: VI VÄLJARE KAN TÄNKA SJÄLVA anno 2011. Kom ihåg detta.”

FÖRVALTA .. det är exakt rätt ord för det jag vill att de politiker jag väljer ska göra. Förvalta statens finanser, förvalta den välfärd .. vård skola och omsorg .. som ska komma oss alla till del när vi behöver den. 

Förvaltning innebär också att det är politikernas ansvar att se till att pengar och ansvar hamnar inom avsett område och inte i fel fickor och att de själva och alla andra på beslutsfattande nivå inte beviljar sig själva oanständigt förmånliga ersättningar och förmåner.

Förvalta .. det innebär ANSVAR. De politiker jag vill ha ska se det ansvar de tar på sig. De ansvarar för att de minsta i samhället blir sedda och får rimliga levnadsvillkor. De ansvarar för att ensamma människor som inte kan begära hjälpen själva, ändå blir sedda som individer, att handikappade och funktionshindrade inte ska belönas med lagstadgade rättigheter i ett lotteri beroende på vilka människor som kan ställa upp och kräva deras rättigheter.

Ansvar är att se att det är samma skattepengar som Försäkringskassan sparar in på när de slänger ut psykiskt funktionshindrade ur det skattefinansierade systemet med personlig assistans .. och vältrar över kostnaden på de skattefinansierade kommunerna. Kommunerna, som saknar både kunnande och medel för att kunna följa lagen och fullfölja det uppdrag som vi har godkänt enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Eller när väl dokumenterat sjuka människor med ringa arbetsförmåga kastas ut från ett skattefinansierat system  till ett annat, där de förvandlas till friska människor utan arbetsförmåga .. utan hopp, utan försörjningsmöjligheter och utan de rättigheter som fifflades bort på vägen.

Att flytta samma pengar gällande samma uppdrag mellan olika skattefinansierade verksamheter ..  i hopp om att de ska "försvinna", till enorma kostnader och ibland genom att töja på lagen .. DET är varken god förvaltning eller ansvarsfullt.

Är det så förbaskat svårt att se behoven så är det kanske enklare .. och framför allt mer ekonomiskt ..  att slå ihop hela biddevitten till ett enda ”Försörjningsverk” som innefattar kommunernas socialkontor, landsting, försäkringskassa, a-kassa, CSN, arbetsförmedling och allt vad det finns? Då blir varje individ åtminstone NÅGONS ansvar.

”En solid intellektuell bas, förankring i verkligheten och en sympatisk framtoning” .. ja, det är väl det minsta vi kan begära för 57.000 kr i månaden. Det är ju inte klokt att en människa utan någon kompetens alls kan gå från knappt 20.000 kr i månaden till 57.000 kr i månaden genom att blåsa upp visioner som bara består av tomma och totalt ogenomförbara ord?

Jag instämmer med Karl .. SLUTA ”visionära” för mig, jag skapar mina egna visioner och LÄGG AV med retoriken som enbart går ut på att måla upp motståndarens politik i så mörka färger att bristerna i den egna politiken inte syns.

Jag vill inte heller ha yviga, ostrukturerade, lågutbildade, maktlystna och retoriskt svamlande ledare som inte har satt en fot i den verklighet de tror jag lever i. Jag vill ha kunniga människor som vet vad de gör och hur de ska göra det .. de behöver inte låta så förbaskat mycket, bara de får jobbet gjort på ett anständigt sätt.

Det finns en negativ trend för Sveriges alla politiker just nu .. och jag tror banne mig att det beror på att svenska folket har vuxit ifrån sina politiker??

Och det är väl kanske inte så konstigt när man ser de isolerade ”verkligheter” de envisas med att leva i och hur ovilliga många av dem är att "söka de jobb som finns" eller att tillgodogöra sig de utbildningar som de anser är så viktiga för oss .. utanför politikens drivhus.

Förvalta, ta Ansvar, visa Respekt .. och skippa skitsnacket!!

Kan man säga så??

5 kommentarer:

 1. Just det SKALL man säga! Så välformulerat! Tack Karl och tack Any!!/G

  SvaraRadera
 2. Njaa, det är inget fel med några som har visioner men de ska ju gå att förankra i verkligheten också.

  Om du jämför med ett företag måste ju VD's ge några visioner om framtiden men dessa kan inte avvika för mycket från verkligheten och samma med ett land. Idag har vi ju en expeditionsministär i regeringen Reinfeldt och det är dåligt det med. Kanske ett sympton på samtiden?

  SvaraRadera
 3. Ja, det kan man. Säga så, alltså. Bra rutet!

  SvaraRadera
 4. Du skriver, bland annat:

  Är det så förbaskat svårt att se behoven så är det kanske enklare .. och framför allt mer ekonomiskt .. att slå ihop hela biddevitten till ett enda ”Försörjningsverk” som innefattar kommunernas socialkontor, landsting, försäkringskassa, a-kassa, CSN, arbetsförmedling och allt vad det finns? Då blir varje individ åtminstone NÅGONS ansvar.

  Jag är övertygad om att detta vore rätt sak att ha gjort nyss!

  Men det är inte för sent, ännu.

  Själv tror jag att "medborgarlön" är en helt omöjlig idé att få folkligt stöd för. Medan däremot "förtidsuttag från det egna pensionskontot" i händelse av arbetslöshet eller sjukdom säkert skulle gå att få stort folkligt stöd, och rätt stor politisk enighet, för. Effekten blir likartad som med medborgarlön, men medborgarna slipper gå omkring och ständigt oroa sig över att de skulle bli utnyttjade av De Andra. Det behövs inte ett helt nytt koncept ("medborgarlön"), utan snarare en samordning av de system som redan finns och redan ingår i medborgarnas kalkyl.

  Att slå ihop de olika trygghetssystemens administration skulle, som du skriver, innebära att Någon alltid ansvarar för individen, vilket vore ett stort framsteg jämfört med idag, då många under månader, och ibland år, kan hamna mellan maskorna i det säkerhetsnät som välfärdssystemet är tänkt att vara.

  Samtidigt är det lätt att tro att samordning skulle vara effektivare och billigare för oss skattebetalare. På ekonomiska skulle det heta att det säkert funnes "samordningsvinster att hämta." Borde inte skattehanteringen samordnas med socialförsäkringarna, förresten?

  (Sedan har jag en invändning angående utbildning, men det blir nog bäst att försöka utveckla den i en separat kommentar.)

  SvaraRadera
 5. Jo, min invändning, alltså, den handlar om det där med utbildning.

  Idag har vi, i vår svenska kultur, odlat fram politiker som är som duktigt reklambyråfolk, ungefär. Massmedia och politikerna och väljarna är gemensamt ansvariga för det här.

  Vi väljare är ansvariga genom att alltför många av oss väljer parti utifrån hur massmedia framställer partiföreträdarna i korta sound bites, ofta inte mer än 15-20 sekunder.

  Du tror att väljarna "vuxit ifrån" politikerna. Jag är inte övertygad om den saken.

  Du föreslår att hel- eller halvtidsarvoderade politiker ska få ersättning för sitt lönebortfall.

  En utmärkt idé, även om det väl antagligen kommer innebära att de politiska och fackliga organisationerna liksom näringslivet kommer att betala sina påläggskalvar höga löner i väntan på att de blir folkvalda på heltid.
  :-/

  Sedan har du åsikter om att politiker är alltför dåligt utbildade.

  Jag håller verkligen med dig. Själv skulle jag vilja ställa höga kompetenskrav för ledamöter av kommunstyrelse och regering, och gärna också för valbarhet till riksdag och kommunfullmäktige.

  Men det finns två viktiga invändningar!

  Den ena är att vi kan studera vårt grannland Finland, som under mellankrigstiden hade osedvanligt välutbildade politiker. I backspegeln är det många som konstaterat att doktors- och professorstitlar inte gjorde innehavarna till de ansvarstagande politiker som väljarna hade trott. Tvärtom förde de med sig ovanor från den akademiska världen som försämrade möjligheterna till samarbete, kompromisser och annat som hör vardagspolitiken till.

  Min andra invändning är att formella krav på utbildning eller inkomst automatiskt innebär att underklassen får ännu svårare att uppleva samhörighet med den politiska klassen. Och det tror jag verkligen vore av ondo.

  SvaraRadera