lördag 27 december 2014

Budskapet till väljarna är glasklart.

Sverige är en demokrati.

ALLA har rätt att rösta på vilket parti de vill och för närvarande finns 8 partier representerade i Sveriges Riksdag.

Från och med årsskiftet .. med beslut någon gång i april .. så har 6 partier enats om att ogiltigförklara de röster som väljarna lägger på dem som de anser vara "oseriösa" partier. Denna överenskommelse kommer att gälla till valet 2022! 

Under nästan ÅTTA ÅR kommer de demokratiska valen att ge följande valmöjligheter ..

1 .. en regering som regerar med stöd av samtliga 6 "seriösa" partier och med en okänd politisk vision beroende på mandatfördelning .. dvs en rödgrönblå/blågrönröd odefinierbar politik? Eller som nu .. en vacklande regering som klamrar sig fast vid makten genom att regera med oppositionens politik och en högeropposition som godkänner regeringens uppgörelser till vänster,

2 .. eller en majoritetsregering bestående av antingen Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Möjligen kommer ett sådant "oseriöst" val att följas av  bestraffningar i form av grundlagsändringar så att hälften av väljarna omyndigförklaras, eller vad de nu kan komma överens om?

De nya "demokratiska" spelreglerna gynnar de politiskt valda inom den "seriösa" gruppen, som kan känna sig trygga oavsett vad som händer, ger oanade möjligheter till de mer "oseriösa" som får ensamrätt på de frågor som inte anses "rumsrena" och missgynnar väljarna som antingen måste välja samma politik i evighet, amen .. eller det missnöjesparti som "äger" de frågor som de andra partierna inte vill låtsas om eller kan enas om.

Glöm vallöften, partiprogram, partiledardebatter eller valtal .. resultatet blir ändå det samma.

Den politiska trovärdigheten sjönk under noll, orden "ledare" och "ansvar" devalverades till värdelöshet och min absolut första, ärliga och spontana reaktion, när jag fick höra talas om den sk decemberöverenskommelsen, var ..

.. fy f*n!

Och det är ju inte särskilt seriöst det heller, men det finns nog inget bättre sätt att beskriva det förakt jag känner för svenska politiker i dag.DN, DN, DN, DN, DNSvD, SvD, SvD, SvD, SvD, Expr., Expr.,

20 kommentarer:

 1. Håller med. Helt och fullt.

  Jag hade svårt för begreppet "politikerförakt" på -70 eller -80 talet eller när det nu var som begreppet lanserades.

  Men idag uppfylls hela mitt väsen av detta begrepp. Det fullständigt vibrerar från topp till tå. Spyfärdig är bara förnamnet. Jag kommer aldrig glömma bilden av de sju, på rad, där på presskonferensen. Dessa var dem som slog sista spiken i kistan.

  Jag återkommer i saken.

  V

  SvaraRadera
 2. Lördagen den 27:e december 2014 kommer att gå till historien som dagen när den svenska demokratin i praktiken avskaffades.

  I ett trollslag dog alla förhoppningar om en spännande valrörelse där partierna hade chansen att ta nya grepp på dagens allvarligaste frågor, lyssna på väljarna, inta nya positioner...

  Och så bara - locket på... I MINST ÅTTA ÅR!


  Maktlösheten och ofriheten drar åt sin kvävande snara, det blir allt svårare att andas.

  SvaraRadera
 3. Håller med... fy f-n!

  SvaraRadera
 4. Just nu har vi tre(3) partier. Fiffelröran, V och SD. Eftersom Fiffelröran är absolut störst och troligen kommer att vara störst länge och gör upp om de rätta åsikterna och besluten kan vi sluta rösta. Eller bli j.....t ohörsamma.

  SvaraRadera
 5. @ V

  Politikerföraktet är blott väljarföraktets spegelbild.

  SvaraRadera
 6. Om decemberöverenskommelsen står sig röstar jag SD nästa gång. Om nu inte fiffelröran lyckas ställa till det så att det inte blir fler val i Sverige. För det lär ju inte bli så att SD kommer att backa efter detta. Ska fiffelröran fortsätta utestänga dem från inflytande, lär det bli nödvändigt att skjuta upp de allmänna valen från 2018 till obestämd tidpunkt när svenskarna lärt sig sitt eget bästa...

  Fy faan för fiffelröran!

  SvaraRadera
 7. Helt sinnessjukt. Allt för makten, inget för Sverige!

  SvaraRadera
 8. Sådär, då var medlemsansökan till SD avklarad. Jag tänker f-n inte finna mig i sjuklöverns förakt för demokrati utan att vidta motmedel. Nu får det j-lar anamma vara nog.

  @Johan. Visst är det så som du skriver.

  V

  SvaraRadera
 9. På er låter det som att SD representerar en majoritet av befolkningen när de vill villkora möjligheten att regera till att minska invandringen med 50-90%.

  Det stämmer inte.

  Det var endast 26% av befolkningen som ens tyckte att invandringsfrågan var en av de viktigare frågorna. Det var 13% som röstade på SD.

  Sist jag kollade är inte 13% att jämföra med 51%. SD har själva bäddat den säng de ligger i.

  SvaraRadera
 10. Anonym 18:33 .. det här handlar inte om SD utan om vad väljarna har valt.

  Jag har till exempel INTE röstat på Miljöpartiet!! Ett synnerligen aktivt avståndstagande som också inkluderar Vänsterpartiet. Det val jag slutligen gjorde var för att slippa en del av de rödgröna "vallöftena" .. också ett aktivt och för mig viktigt val.

  NU .. drygt tre månader senare visar det sig att det parti jag valde väljer att stödja den rödgröna regeringen på just de punkter som jag tog avstånd från.

  DET är ett svek som hade varit mindre om det hade nämnts INNAN det talades om extraval eller EFTER det att extravalet utlysts.

  SD har själva bäddat den säng de ligger i .. det är sant. De 6 kamraterna har också bäddat fint inför nästa val om väljarna ser SD som det bästa alternativet. 13% kan bli 40/45% eller mer om politikerföraktet får mer näring av det här slaget.

  SvaraRadera
 11. Anonym 18:33

  Sist JAG kollade var det inte OK att kringgå Sveriges grundlagar för att skaffa sig egna fördelar om makten av Sveriges styrelseskick.

  Att träffa uppgörelser vid sidan av både Regeringsform eller Riksdagsordning, som dessutom ska vara över flera riksdagsval framöver kan nämligen inte vara annat än att sätta sig över grundlagarna som jag ser det. Känner du dig verkligen bekväm med detta?

  V

  SvaraRadera
 12. Alliansen kunde ha valt att samtala med SD hur farligt hade det varit )Dom har ändå bara 13 procent.Nu har Miljöpartiet med sina 6 procent fått ett alldeles för stort inflytande. Men nu sägs det att F.Reinfeldth har varit med i förhandlingarna och då förstår man...

  SvaraRadera
 13. Ursäkta att detta blir lite långt, men det är mycket att förklara.

  Sådana här uppgörelser, som i förhand reglerar hur partier ska lägga sina röster inom riksdagens system och som dessutom är sagda att gälla i flera år i rad, är enligt min mening inte förenliga med vare sig Regeringsformen (RF) eller Riksdagsordningen (RO). Ingenstans i dessa två grundläggande lagstiftningsprodukter finns utrymme som ger en sådan uppgörelse stöd. Tvärtom förutsätter såväl RF som RO att riksdagen består av var för sig självständiga partier som i varje fråga (eller ”ärende” som det kallas på kanslisvenska) röstar utifrån sina egna intressen och utifrån vad som gynnar dessa egna intressen bäst för stunden. Några långtgående ”röstlöften”, som sträcker sig över flera mandatperioder, känner varken RF eller RO till. Detta framgår med all önskvärd tydlighet när man läser t.ex. RF 4 kap. 6 och 7 §§.

  Notera att det alltså är enskilda ledamöter som tilldelats förmågan att avlägga sina röster.

  Vad gäller undantaget i 7 § (dvs. formuleringen ”om inte något annat anges i denna regeringsform eller, när det gäller frågor som hör till förfarandet i riksdagen, i huvudbestämmelse i riksdagsordningen”), är det framför allt bestämmelserna i RF 8 kap. 14- 17 §§ som åsyftas.


  Och så har vi slutligen stadgandet i RF 8 kap. 18 §.

  Det sagda betyder på vanlig svenska:
  -Att ”vanlig” lag inte får ändras eller upphävas på annat sätt än genom stiftande av ”ny” lag.
  -Att vissa lagar är ”exklusiva” i den meningen att det inte räcker med att på vanligt sätt stifta ny lag för att ändra eller upphäva dem. Det är därför de kallas ”grundlagar”. Regeringsformen är en sådan grundlag.
  -Att det för att ändra i RF enligt 14 och 15 §§ ovan således krävs att det av den lagstiftande församlingen (dvs. Sveriges riksdag) fattas två likalydande beslut, där det första beslutet förklaras vilande och det andra beslutet fattas först efter det att allmänna riksdagsval har hållits och den nya riksdagen har samlats.
  -Att Riksdagsordningen (RO) också är en lag som vanligtvis kräver två likalydande beslut med ett riksdagsval emellan. Emellertid är RO lite speciell eftersom det enligt 17 § räcker med ett beslut som minst hälften av riksdagens ledamöter röstar för (oavsett antal deltagare), och om de som aktivt röstar för dessutom uppnår minst ¾-dels majoritet för den föreslagna förändringen.

  Viktigt att hålla i minnet är att alla lagförslag eller förslag om lagändringar måste upp på riksdagens bord genom väckande av ett ”ärende”. Det går således inte för sig att ändra i vare sig lag eller grundlag genom ”utomparlamentariska” uppgörelser.

  Vad innebär då den s.k. Decemberöverenskommelsen (DÖ)? Jo, att sjuklövern förbundit sig att rösta på visst sätt i flera år framöver. Detta är enligt min mening att frångå principen i 4 kap. 6 § RF om att varje riksdagsledamot och varje statsråd ska kunna yttra sig (och därmed rösta) i enlighet med de närmare bestämmelser som meddelas i riksdagsordningen, bl.a. stadgandet i 11 kap. 10 § RO.

  Genom att således lämna reglerna i såväl RF som RO därhän har sjuklövern således kunna åsidosätta en lång rad med stadganden om hur riksdagsarbetet ska gå till. Detta strider inte bara mot RF:s och RO:s ordalydelser, utan mot hela andemeningen i konstitutionen. Nämligen att all makt ska utgå från folket och att om konstitutionen ska förändras så får det endast ske i enlighet med reglerna om grundlagsändring med ett riksdagsval emellan där folket får tillfälle att säga sin mening. När sjuklövern nu lämnat dessa regler därhän står vi på första steget till en diktatur (eller demokratur om nu någon hellre vill använda det ordet).

  V

  PS. Ursäkta jag tog bort innehållet i refererade paragrafer, men de rymdes inte inom 4096-spärren.

  SvaraRadera
 14. Det är ändå rätt imponerande att du lyckades klämma in allt det inom 4096-spärren :-)

  Samarbeten om röstning och planer att rösta emot sin övertygelse pågår ju hela tiden i riksdagen. Det är ju det samarbetet bygger på. Att ge och ta. Alliansen gör ju det sinsemellan till exempel.

  Any, vi pratar visserligen "bara" om budgeten. Vad jag förstått så finns det inget sådant samarbete kring när de faktiska sakfrågorna ska klubbas.

  /Anonym 18:33

  SvaraRadera
 15. För min del hoppas jag väljarna bara röstar exakt som jag själv alltid, för annars blir jag skogstokig och känner mig kränkt.

  Detta beror givetvis på att jag har en svart-vit världsuppfattning om precis allt.

  Fy fan för alla fascister som inte röstar som jag.

  /henrico

  SvaraRadera
 16. Anonym 18.33

  Vad är det du inte förstår? Titta själv i RF respektive RO. Man sätter omröstningsreglerna i såväl RF 4 kap. 7 § som i RO 11 kap. 10 § ur spel. För att göra detta krävs två likalydande beslut med ett mellankommande riksdagsval. Inte nån j-a decemberöverenskommelse.

  V

  SvaraRadera
 17. Regeringformen 4 kap 6 och 7 §§

  6 § När ett ärende ska avgöras i kammaren, får varje riksdagsledamot och varje statsråd yttra sig i enlighet med de närmare bestämmelser som meddelas i riksdagsordningen.
  I riksdagsordningen meddelas också bestämmelser om jäv. Lag (2010:1408).

  7 § Vid omröstning i kammaren gäller som riksdagens beslut den mening som mer än hälften av de röstande enas om, om inte något annat anges i denna regeringsform eller, när det gäller frågor som hör till förfarandet i riksdagen, i huvudbestämmelse i riksdagsordningen. Bestämmelser om förfarandet vid lika röstetal meddelas i riksdagsordningen. Lag (2010:1408).”

  Riksdagsordningen 11 kap 10 §
  ” Avgörande genom omröstning
  10 § När ett ärende ska avgöras genom omröstning ska de yrkanden som har lagts fram under överläggningen ställas mot varandra. Det yrkande som enligt talmannens uppfattning har bifallits med acklamation, eller det yrkande som talmannen bestämmer, utgör huvudförslag vid omröstningen. Mot huvudförslaget ställs ett annat yrkande som motförslag.
  Om det finns fler än ett yrkande som kan ställas mot huvudförslaget, ska kammaren först i ett eller flera förberedande beslut avgöra vilket yrkande som ska vara motförslag i huvudomröstningen.
  Omröstningen sker öppet. I enlighet med bestämmelsen i 4 kap. 7 § regeringsformen är riksdagens beslut det förslag som stöds av mer än hälften av de röstande, om inte något annat anges i regeringsformen eller i denna lag. Talmannen tillkännager hur omröstningen har utfallit och bekräftar beslutet med ett klubbslag.”

  V

  SvaraRadera
 18. Det är aldrig enkelt att välja mellan pest eller kolera, men vare sig man är beslutsfattare i ett privat företag eller politiker så ställs man ibland inför det valet. Och man vet att kritiken kommer att vara fullständigt bedövande vilket beslut man än fattar. Man vet också att flertalet medarbetare i företaget eller ens väljare, kommer att rasa och ta till alla invektiv som någonsin har sagts eller skrivits. Men man måste trots allt fatta ett beslut utifrån vad man långsiktigt ser som en möjlighet att på något sätt förbättra läget.

  Ett nyval skulle knappast ha gett till resultat att en stark majoritet helt plötslig undanröjt de problem vi stod inför innan. Troligtvis skulle situationen ha varit ungefär som innan, möjligen med en knapp - men helt betydelselös - förskjutning åt höger eller vänster och ett SD som troligtvis skulle ha vunnit ännu några röster.

  Den fortsatta röran skulle utan tvekan ha riskerat den ekonomiska stabilitet vi har uppnått under åren med Alliansen. Och alla – och ingen – skulle heller behöva bära skulden för den uppkomna situationen.

  Alla väljare som tror på guld och gröna skogar med en vänsterregering kommer själva att kunna se under de närmaste åren ifall ladorna fylls till brädden eller om de faktiskt inte var så tomma när allt kommer till kritan. Det är upp till bevis för att se hur arbetslösheten försvinner, skolan förbättras och alla larmrapporter om sjuk- och äldrevård bli till historia.

  Om det skulle bli så? Ja, det skulle göra mig lycklig, även om jag inte alls vill ha dem vid makten. Och om det inte blir så? Då kan den som verkligen bryr sig rösta bort dem vid nästa val.

  Det viktigaste för alla partier som vill överleva och växa blir att ta tillvara tiden fram till nästa val och på ett övertygande sätt bevisa för sina väljare att man lyssnat och förstått. Att man tar problemen med integration av invandrare till Sverige på största allvar genom att presentera genomtänkta och acceptabla lösningar, rättar till de många missförhållanden som finns, gör både rättigheter och skyldigheter tydligare vare sig man redan är svensk medborgare eller önskar att bli det. Det är möjligt att åstadkomma utan att stänga några gränser eller öppna dörrarna på vid gavel utan någon kontroll. Men vi måste kunna prata om problemen utan känslomässiga övertoner, på samma sätt som vi diskuterar olika lösningar för pensioner, socialförsäkringar och skattenivåer.

  Alla som nu säger sig lämna Allianspartierna för att istället gå till SD borde också vara ärliga nog att säga att de gör det av övertygelse och inte låtsas som om ilskan mot något annat parti till slut blev så övermäktig att man ”tvingades” ge sin röst till det enda oppositionspartiet. Alldeles oavsett vilken politik de förespråkar.

  Och de som säger att vi sen några dagar tillbaka bor i en diktatur borde vara lite mer varsamma med orden.
  //Gunnie

  SvaraRadera
 19. @Gunnie: Absolut inte en diktatur men jag vill definitivt hävda att vi bor i en demokratur idag.

  SvaraRadera
 20. Gunnie, Delar din uppfattning!/Gunilla

  SvaraRadera