torsdag 23 juni 2011

Nu tar vi dom, nu tar vi dom ... !!! Och vinnaren är ...

... i alla händelser inte svenska folket.

Att det fanns ett behov av att göra åtstramningar i sjukförsäkringen var något som Göran Persson var väl medveten om när han gav Anna Hedborg uppdraget att göra en utredning. Hon skrev bland annat så här ..

"Andelen förtidspensionärer/sjukersatta i befolkningen har ökat stadigt sedan 1970-talet och de ungas sjukersättningar utgör en tickande bomb. Stora kostnadsökningar väntar om inte utvecklingen kan fås att vända.Sjukförsäkringen är för mjuk, den har tillåtits möta alla möjliga behov. Resultatet har blivit en instabil försäkring där utnyttjandet varierar, över tid, i rummet och mellan människor med samma diagnos, på ett orimligt sätt. En reform som skapar en stabil försäkring med lägre utnyttjande och kortare sjukfall är nödvändig."

Vad Göran Persson skulle ha gjort om han vunnit valet 2006 får vi aldrig veta, däremot vet vi hur Alliansen tacklade problemet .. och det blev inte bra. Det är också förvånansvärt att man inte har sett felen och åtgärdat dem, eftersom det oundvikliga mellanrummet mellan välfärdssystemen blivit oacceptabelt stort? Det blev inte den "stabila försäkring" som Anna Hedborg förordade.

Hur Håkan Juholt och hans Sverige-Sociala Demokratiska Miljö-Vänsterpartister tänker sig det hela kan vi också ana vid det här laget .. en återställare från en haltande reform till ett gammalt system .. "en tickande bomb" .. som redan utdömts av såväl de egna som av andra ekonomiskt kunniga politiker??

Varför denna brådska med något som medför så lite förändring?? Varför inte ta lite tid till att tänka till och skapa något genomtänkt, fungerande och nytt i stället???

De förändringar som det nu hojtas och skriks om är marginella och kommer inte att medföra några större förändringar för dem som desperat hoppas på det .. men själva spelet och planerandet av det är förmodligen väldigt roligt för de inblandade? Jag hör nästan de grabbiga höhöhö-skratten och high-fiveandet bakom kulisserna.

"Nu tar vi dom, nu tar vi dom!!!" ... Höhöhöhö!!

Sverige och folket .. det är vad vi väljare sätter främst när vi fattar beslut på valdagen.

Makten och spelet .. står högst på dagordningen för politikerna.

Vi verkar inte riktigt gå i takt där, politikerna och vi väljare???

Men OM nu den Sverige-Sociala Demokratiska Miljö-Vänstern lyckas tvinga fram ett nyval inom det närmsta året .. då undrar jag hur de tänkt sig det hela??

Med tanke på hur den ekonomiska situationen ser ut i Europa är det ett budskap de inte får undanhålla sina väljare, för aldrig har det väl varit så viktigt att veta vad man röstar på som nu, och aldrig har det varit viktigare att politikerna redovisar det på ett klart och tydligt sätt.

Ett nyval skulle kosta enorma summor .. en felaktig ekonomisk politik skulle kosta betydligt mer. Vi ser vad som händer med de sociala skyddsnäten i andra länder just nu .. och den som inbillar sig att det inte kan hända här, lever i en falsk verklighet.

AB, AB, AB, AB, Expr., SvD, DN,

10 kommentarer:

 1. Håller med dig om att en ordentlig och väl genomarbetad reform är nödvändig, och det måste ta sin tid.
  MEN - och det är ett viktigt men - medan den reformen utarbetas måste något göras åt den akuta situationen Människor går under. Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens tillämpningsföreskrifter måste samordnas och göras mer humana under väntetiden på den stora reform som förhoppningsvis kommer- men antagligen inte gör det.
  Exempel: Jag har en nära bekant som tillhör nollgruppen, alltså han har ingen rätt till sjukpenning. Nu blev han ändå sjuk en månad och förbjöds av sin doktor gå till sin av Arbetsföremdlingen anvisade sysselsättning eftersom hans immunförsvar var så nedsatt att en vanlig förkylningssmitta skulle kunna bli livshotnde. Där rök en månads (mager) inkomst. När han kunde gå tillbaka var hans arbetsförmedlare sjuk en vecka och kunde därför inte ordna de formaliteter som krävdes med bland annat arbetsplatsförsäkring. Ingen annan på AF kunde heller ordna saken. Där rök ytterligare en veckas mager inkomst. Hade han inte haft anhöriga som ställde upp hade han antingen fått stjäla eller svälta för att få mat, och hur det hade gått med hyran vet inte ens gudarna.
  På det här sättet kan vi inte ha det.

  SvaraRadera
 2. Ghost .. nej så här kan vi inte ha det. Och de förslag som ligger uppe nu kommer inte att förändra något i sak .. oppositionen vet hur mycket effektiva förändringar skulle kosta och aktar sig väldigt noga för att föreslå sådana.

  Jag äcklas ärligt talat av hela det politiska spelet ..!!

  SvaraRadera
 3. Den förändring av arbetförmågebedömningen som opposionen vill göra är långt mer effektiv än du tror, då det finns prejudicerande dommar på vad "normalt förekommande arbete" är, som säger att: "Om sjukdomen medför att den försäkrade enbart kan klara ett speciellt arbete som endast förekommer i mycket begränsad utsträckning kan det inte vara rimligt att bedöma hans eller hennes arbetsförmåga i förhållande till detta arbete med mindre än att han eller hon faktiskt erbjuds det arbetet."

  Så om det blir det gamla arbetsförmågebegreppet som gäller igen, så kan man undra vad gäller??, de fasta tidsgränserna för utförsäkring??, eller den dom som säger att FK inte får utförsäkra innan ett verkligt arbete kan anvisas??...ett slags Moment22 för Alliansen!!.

  JonasE

  SvaraRadera
 4. Det var inte bra snarare katastrof under den tidigare regeringen. Då var sjukskrivning, sjukpensioner och andra bidragsdsätt ett sätt att få bort folk från arbetslöshet och långdragna rehabformer. Sedan när man är förpassad ur systemet fick man varken studera, söka jobb eller rehabilitering. Man var slutförvarad fram till ålderspensionen - en liten sådan.En del trivs med det en del inte, och jag trivdes inte med tvångsåtgärder.
  Den nuvarande regeringen har sett vad som var fel men tyvärr inte heller de gör rätt. Vanliga människor sitter i kläm på alla sätt och politiker tycks inte se att det är vanliga människor det gäller och deras liv. Det är inte politiskt spel som skall föras när det rör sig om andras leverne och överlevnad.

  SvaraRadera
 5. Tänker på allt ståhej det har varit, speciellt från de röd-gröna under så lång tid och nu när de har chansen att faktiskt få ändra, då bidde det två ynka sketna punkter som träder i kraft nästa år. Inte heller den sk stupstocken vill de själva ta bort tydligen.

  Herregud, vad säger detta om politiker. De är helt odugliga i sin förbannade självgodhet.

  SvaraRadera
 6. Jonas E .. om den Sverige-Sociala Demokratiska Miljö-Vänsterns enda intresse i sjukförsäkringssystemet ligger i att åstadkomma ett Moment 22 för Alliansen, i stället för att se till att skapa en stabil och fungerande försäkring för svenska folket, då växer mitt politikerförakt till rent ofattbara mått.

  Det är en sak att misslyckas .. en helt annan att utnyttja dem som drabbats av misslyckandet för egen vinnings skull.

  Granny .. Mitt minne är gott, precis som ditt och det som händer nu kommer jag att minnas 2014. Dessutom så är jag så vanlig att det dammar, tillhör den stora skaran medelklassväljare som alla politiker älskar och ligger i fullständigt rätt åldersgrupp för partifrierier .. jag tillhör den största och vanligaste väljargruppen. Om jag känner mig äcklad av det politiska spelet så kan man vara övertygad om att jag inte är ett undantag.

  Henrico .. vad det säger om politiker?? Förmodligen att de inte tycker att väljarna är särskilt intressanta mellan valen och att de tror att vi har lika dåligt minne som kalkoner. De kalkoner vi hade .. och åt upp .. kände inte igen mig från måltid till måltid och det är väl så de ser på oss som inte spelar spelet???

  SvaraRadera
 7. Jag tycker det är sjukt hur de röd-gröna utnyttjar sjuka för sin egen maktfullkomlighet och bitterhet för att de förlorade valet.

  Undrar om de rannsakar sig själv någon gång, vad har de för ansvar när de så fort de öppnar munnen och gormar hur kallt och jävligt samhället blivit, för när det kommer till kritan visar det sig att de hellre samarbetar med fascister (SD) och jävlas med alliansen än att bry sig om de sjuka.

  För hade de brytt sig hade de väl inte nu när chansen finns avstått från att driva igenom den sk stupstocken? Men se, de anpassar sig hellre till främlingsfientliga och riktigt mörka krafter med chansen att få tvåla dit alliansen än att bry sig om de sjuka.

  Hela det här har visat exakt det jag alltid påstått, de på vänstersidan är helt enkelt livsfarliga med en absolut avsaknad av självinsikt.

  Sedan står den där Kråkan Juholt och snackar om att han har stora ambitioner för landet. Ha ha, det enda dåren vill är att ha medborgarnas pengar så han och hans gäng kan sko sig och leva gott.

  SvaraRadera
 8. "Om sjukdomen medför att den försäkrade enbart kan klara ett speciellt arbete som endast förekommer i mycket begränsad utsträckning kan det inte vara rimligt att bedöma hans eller hennes arbetsförmåga i förhållande till detta arbete med mindre än att han eller hon faktiskt erbjuds det arbetet"

  Blir inte det diffust och svåravgränsat mot, att man inte är särskilt attraktiv på arbetsmarknaden?

  Det är väl f.ö. problemet... det finns inte längre någon arbetsmarknad för andra än superproduktiva - genom olika ingrepp, så har andra arbeten rationaliserats bort.

  SvaraRadera
 9. Johan .. "det finns inte längre någon arbetsmarknad för andra än superproduktiva" .. om du korrigerar det till "någon större arbetsmarknad" så kan jag nog också se att det stämmer till stor del. Det är i så fall en stor fråga som våra politiker har att förhålla sig till utan att stirra sig blinda på varandra eller se människor som inte är attraktiva på arbetsmarknaden som sjuka?

  Det vore trevligt om de för ovanlighetens skull stirrade på de verkliga problemen!

  Att använda sjukförsäkringen för att lösa arbetsmarknadsproblem var ju ingen bra lösning när det begav sig. Och nu när det finns stora behov av personalförstärkningar inom vård och omsorg i den offentliga sektorn så kan jag väl tänka ibland att det väl borde gå att kombinera med de människor som inte har full arbetsförmåga och behov av ekonomiskt stöd.

  Men då kommer facket och lägger in ett veto om inte lönerna håller sig på avtalsenlig nivå .. även om den det gäller inte orkar eller kan prestera lika mycket. I det långa loppet skulle det säkert löna sig om den som haft sjukpenning eller a-kassa under en längre tid, fick arbeta de timmar de kunde med full ersättning OCH lön för de timmar de klarar av .. upp till en viss procent, antal dagar eller något annat?? Men det är ju bara vad jag tror ..

  Sjukförsäkringen i sin nuvarande form lämnar en hel del att önska, vilket den också gjorde före regeringsskiftet 2006. Varför agerar oppositionen som om det inte fanns andra val än dessa två?? Är det för svårt eller för jobbigt att försöka hitta nya lösningar eller handlar det bara om att hitta en profilfråga som leder till makten??

  På något märkligt sätt tycker jag att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har smetats ihop till en enda konturlös massa .. eller ett slime som människor fastnar och halkar omkring i eller ur.

  SvaraRadera
 10. Ett moment22 är knappast huvudanledningen till att opposionen vill ändra arbetsfömågebegreppet till det tidigare "normalt förekommande arbete".
  Att jag nämde moment22 är just för att det förslag om stopp av utförsäkringarna inte fick majoritet, men i praktiken så gör ju ett nytt arbetsförmågebegrepp samma vekan!!.

  Det är att få ett mer verklighetsförankrat arbetsfömågebegrepp som detta görs, då det nu är allt för teoretiskt med"prövas mot hela arbetsmarknaden", och när den sjuka då kommer til lAF så är det den verkliga arbetsmarknaden som gäller , i praktiken "normalt förekommande arbete".

  så en ändring av arbetsförmågebegreppet gör bara att alla har samma regler att utgå ifrån = verkligheten!!.

  Huvudproblemet tycks inget parti ha lösningen på -vem skall anställa alla sjuka med begränsad arbetsförmåga??.
  Då utflödet av sjuka från AF är endast ett fåtal procent, och det var ungefär samma utflöde från FK:s tidsbegränsade sjukersättning tycks jag minnas!!.

  Ett exempel från 90-talskrisen då FK “rehabiliterade” ett drygt 30-tal sjuka till florister, och som därmed ansågs arbetsföra igen, och blev överförda till AF……det fanns 2 jobb som florister i hela Sverige vid den tidpunkten!!, så löste FK problemet??, eller gömde man undan det på AF??.
  Alliansens nya arbetsfömågebegrepp sätter sjuka i samma situation!!.

  Jonas E

  SvaraRadera