onsdag 29 juni 2011

Vad har hänt med orden?

Det är kanske ett ålderstecken när den verklighet som jag alltid levt i plötsligt börjar få slagsida och blir lätt obegriplig? Ta bara det här med språket och orden .. vad har hänt med dem?

Ordet SEMESTER (återkommande ledighet från arbetet) .. när förvandlades det till AKTIVITET (ett högre slag av tillvaro som innebär högre aktivitet)?

Vart tog långsam, barfotatid vägen och vart kom allt stress ifrån? Glada cykelturer till avsides belägna stränder med matsäcken fastspänd på pakethållaren .. när förvandlades det till Beach 2011? Och när sjutton förvandlades det prestigelösa sommarfikat i trädgården till de prestigefyllda grillkvällarna och när byttes den obligatoriska, hemkokta saften ut mot starköl från Systembolaget?

ANSVAR (stå till svars för sitt görande och låtande inför Gud och samvetet) .. när försvann det ordet?

Hur gick det till när det byttes ut mot BEROENDE (avhängighetstillstånd, ofrihet, osjälvständighet, slaveri) eller HJÄLPLÖSHET (har svårt att reda sig på egen hand, kan inte ta vara på sig själv)? När började vi förlita oss på att alla fallgropar och andra hinder i livet skulle undanröjas av Någon Annan som vi avlönar med skatt som dras från den lön vi får genom idogt arbete?

SAMVETE, förresten .. (medvetande, förstånd, insikt), finns det ordet kvar?

Är det någon som använder det nu mera och i så fall hur? Kanske i förhållande till denne mystiske Någon Annan som ska bära de Beroende, Hjälplösa och Ansvarslösa genom livet? Och har i så fall denne Någon Annan ett dugg dåligt samvete för att h*n inte motsvarar det förtroende som de tillitsfulla förlitar sig på .. och betalar för?

FÖRTROENDE (tillit, till någons karaktär, redbarhet, kunnande och duglighet) .. är det inte märkligt hur ofta det förvandlas till POPULISM (prunkande, högtravande, uppblåst) så fort någon lyckats med konststycket att erövra det och förvandla sig själv till Någon Annan genom att samvetslöst lova att lösa alla problem? Och ännu märkligare är det att det är så få som ser det och försöker ändra på det?

RESPEKT (hänsynstagande) och HEDER (anseende, aktning, värdighet) .. är ju ord som man förr satte i samband med Förtroende men som nu .. till min stora förvåning .. har kriminaliserats? De finns nästan enbart med i reportage från den kriminella världen i form av Hedersmord, Hedersrelaterat våld eller mord, misshandel eller andra våldsamheter för att upprätthålla den rätta Respekten.

Jag skulle gärna vilja ha tillbaka just de här två orden i samband med Förtroende, men är det ens möjligt?

JÄMLIKHET (likhet, likvärdighet, av samma beskaffenhet) .. kan vi bli det utan att samtidigt använda ordet Respekt, som numera är kriminaliserat? Är inte verklig jämlikhet en fråga om hur vi ser på och behandlar varandra som Människor med olika förutsättningar, eller är det bara en fråga om vem som har bäst eller sämst betalt? Är jämlikhet bara mätbart i kronor och ören?

Och hur är det då med JÄMSTÄLLDHET (lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter) .. är det bara en fråga om kön? Det känns som det passerat en obegripligt lång tid sedan jag trodde att jämställdhet mellan könen inte handlade om att kvinnorna skulle få makt över männen, utan om att de skulle få mer makt över sig själva. Att de kvinnliga egenskaperna och insatserna i samhället skulle komma att värderas lika högt som de manliga?

Men i stället för att bli nedtryckt och omyndigförklarad av en man har nu många kvinnor i stället fått lära sig att det finns en hel arme av genusforskare, genuspedagoger, genusanalytiker och genusteoretiker som kan omyndig- och idiotförklara henne precis lika effektivt som forna tiders män, om hon inte ger sig in i den traditionella, manliga maktkampen? Oavsett från vilken sida vi ser på kvinnornas roll i typiskt kvinnliga yrkesval, så respekteras den lika lite, är lika lite värderad .. är inte det märkligt .. och ojämställt??

ORD (det man säger) .. men meningen med orden varierar tydligen och anpassas efter den tid vi lever i.

Jag börjar känna mig som om jag lever i fel tid .. och det kanske jag gör också? För sist men inte minst så funderar jag över när ungdomens gränslösa tillförsikt och känsla av att JAG KAN ALLT .. övergick till ett mer begränsat JAG VILL HA ALLT!!!

När hände det??

AB, AB, DN, SvD, SvD, SvD, Expr.,

3 kommentarer:

 1. "Men i stället för att bli nedtryckt och omyndigförklarad av en man har nu många kvinnor i stället fått lära sig att det finns en hel arme av genusforskare, genuspedagoger, genusanalytiker och genusteoretiker som kan omyndig- och idiotförklara henne precis lika effektivt som forna tiders män, om hon inte ger sig in i den traditionella, manliga maktkampen?"

  Insiktsfullt blogginlägg! När hände det? Svaret handlar om politisk inriktingar som den sk frankfurtskolan och post-marxism och post strukturalism. (mycket av "tankereglerna" - och inte minst språkreglerna som kan sammanfattas som politisk korrekthet har sin grund i detta. och det handlar inte om "höger" eller "vänster" utan om en medveten samhällsomvandling som pågått i hela västvärlden sedan 60-70-talet. Se "The enemy within" och "How to destroy nations with love and tolerance" (av samma användare) på youtube.
  Jämfört med t ex Finland - och många andra demokratiska länder i världen är det MP som företräder en extrem invandringspolitik. Det är farligt för Sverige när de gamla sju partierna - oavsett om de kallar sig "vänster" eller "höger" har slutit upp kring en globalistliberal multikulturalistisk politik med etnisk splittring och upplösning av nationen som mål (Birgitta Ohlsson hymlar inte ens med det). SD = samma invandringspolitik som Ingvar Carlssons Luciabeslut -89 el. Erlander på 60-talet.

  SvaraRadera
 2. Å andra sidan har orden konkurrens och tillväxt fått ett alldeles oerhört genomslag. Lpngsam barfotatid, cykelturer till avsides belägna stränder och sommarfika i trädgården innebär inte på långa vägar samma intäkter till näringslivet som semesteraktiviteter (vilka naturligtvis måste vara arrangerade av konkurrerande företag) och Beach 2011 - det hörs ju på själva begreppet Beach 2011 att det är tillväxtbefrämjande.
  För övrigt uppskattar jag din iakttagelse om genusforskarna och -pedagogerna. Just på ditt sätt har jag inte tänkt på deras verksamhet tidigare, fast jag sannerligen haft mina dubier och varit kritisk.

  SvaraRadera