onsdag 22 juni 2011

Nya system i de gamla systemen???

Det folkvalda styret och den populistiska oppositionen kan inte enas om de åtgärder som krävs för att ett felaktigt system, som inte varit effektivt på många, många år, ska bli fungerande för det land och det folk de påstår sig vilja värna om.

De anklagar varandra, skyller på och hånar varandra och är lika låsta i prestigetänkande, egenrättfärdigande och enögd, politiskt ställningskrig .. och glömmer vilka det egentligen handlar om. Frågan är om de någon gång verkligen sett det .. annat än som siffror i en budget eller opinionsmätning?

Politiska debatter handlar egentligen aldrig om sakfrågan .. hur uppstod problemet? varför behövs det förändringar? .. utan alltid bara om anklagelser och förvanskningar av motpartens åsikter. Jag tror att det är det som kallas retorik, vilket verkar vara det drivmedel som länder styrs med??

Folket enas enbart i sitt förakt för politikerna, deras retoriska krumsprång och partibundna åsikter och känner ingen solidaritet eller lojalitet när det talas om gemensamma mål eller nödvändiga förändringar.

Ingen vill ge något .. alla vill ha, oavsett om det är rätt eller pengar!

Allt är politikernas fel .. och så sätter man sin tilltro till andra politiker som är låsta i samma kvävande system.

När samhället inte ser människan, ser inte människan sig själv som en del av samhället, och då känns det som något av en seger när det går att behålla den del av inkomsten som egentligen borde ha betalats som skatt. Att den svällande offentliga ofantligheten är andras skatt är ofattbart, och när svarta eller inga inkomster resulterar i att arbetslöshetsersättningen och sjukersättningen uteblir och pensionen knappt blir överlevnadsbar .. då är det lika ofattbart.

Privatisering är farlig. Offentlig verksamhet är bra. Staten är bättre på att hantera pengar än privata alternativ. Sägs det tillräckligt ofta så blir det sanningar, ofta presenterade av media med egna intressen i nyhetsrapporteringen.

Och den offentliga sektorn växer, blir överdimensionerad och svårkontrollerad och tjänstemännen ser till att ordna förmåner och arbeten åt sina nära och kära samt gör upphandlingar som gynnar dem som betalar trevliga arvoden "vid sidan om" .. och utgifterna stiger, men inkomsterna är desamma.

För om skattetrycket stiger, så finns ju EU och företagen har då möjlighet att etablera sig i andra länder med en mer tilltalande skattepolitik, de som är efterfrågade på den internationella arbetsmarknaden får bättre betalt utanför landets gränser .. och arbetslösheten stiger och landet dräneras på kompetens. Medan den offentliga sektorn växer och därmed också skatterna .. som de enskilda medborgarna försöker undvika att betala in.

När de folkvalda kan välja bort arbete och dra sig tillbaka med full pension redan vid ett tidigt skede i livet eller bevilja sig själva och sina vapendragare förmåner som de människor som valt dem aldrig kommer i närheten av .. så ger inte det signaler som skapar samarbetsvilja och enighet.

När de fackliga företrädarna är mer intresserade av sina egna karriärmöjligheter och förmåner, skapar det ingen lojalitet och solidaritet.

Då vill folket ha andra politiker som lovar att göra det omöjliga under samma förutsättningar som de tidigare.

För vi skapar nya gemensamma ekonomiska system, nya gränsöverskridande samarbeten, nya kommunikationsmöjligheter och lever i en ny tid med högre krav på hela befolkningen, (bortsett från de politiskt folkvalda?) .. och behåller våra uråldriga, svårhanterliga politiska system?

När jag läser om Grekland blir jag rädd. Jag ser bara kaos och oenighet, ingen vilja att gå framåt, bara en längtan efter att återgå till det som var innan. Det som var så bra .. innan det blev så dåligt! Det var bättre förr och ju förr det blir som förr desto bättre?

Jag blir rädd för att jag inte kan föreställa mig hur det här ska sluta, hur mycket det kommer att kosta och vad följderna kommer att bli för den vanliga människan som trott på de löften som uttalats av dem som strävat mot makten.


Och att det här inlägget handlade om Grekland, det förstod ni väl från början?

AB, AB, Expr., DN, DN, DN, SvD, SvD

4 kommentarer:

 1. Partiegoismen går före den politiska klokskapen, så är det. Men beträffande retorik: Det finns bra retorik som argumenterar i sakfrågan, i bästa fall med retorisk skicklighet; och så finns det dålig retorik som använder sakfrågan som ett baseballträ att slå motståndaren i skallen med. Tyvärr är den dåliga retoriken helt dominerande i Sveriges riksdag.

  SvaraRadera
 2. Ghost .. när det gäller sakfrågan är det mest iögonenfallande hur frånvarande den är när det gäller debatter i Sveriges Riksdag, eller hur?

  SvaraRadera
 3. Sakfråga??????? Men nu har du väl ändå högt ställda förväntningar på riksdagsdebatterna och debattörerna. Nej vi kommer att få åse massor av riktigt urusel pajkastning - det verkar vara kutym.
  Den nämnd jag sitter med i har ganska bred verksamhet och som i alla sådana nämnder är alla där politiskt förtroendevalda. Vi gick runt i de olika verksamheterna för att lära oss vad vi höll på med och för att se vad vårt fokus skulle ligga. Efter att vi fått all information skulle vi se vad vi skulle göra vid vårt följande nämndmöte. Första åtgärden som kom på tapeten var att vi skulle bilda ett kvinnligt nätverk för de kvinnliga anställda inom den biten i den kommunala verksamheten som vi "nämndar" för. Inspel från alla håll om hur det skulle göras och jag blev tilltagande förvirrad och frågade: Är det här något som en miljönämnd skall göra - eller en nämnd över huvudtaget? Har någon frågat om dessa kvinnor vill ha ett sådant kluster eller om de har det?
  Luften for ur diskussionen och sedan diskuterade vi buller,sopsortering och djurhållning - precis det vi skall göra. Många tittar dock konstigt på mig men det bjuder jag på. Men jag undrar när nästa avsteg från vad som skall beröra oss kommer - jag är säker på att så kommer att ske men inte när.

  SvaraRadera
 4. Tittar bara in för att önska dig en Trevlig midsommar!
  Överlåter som vanligt med glatt hjärta alla politiska samvetsfrågor till dig. =)

  SvaraRadera