måndag 26 april 2010

Mission Impossible?

Jag lyssnade på Maria Wetterstrand i SVT:s Agenda i går. Det var många vackra ord, men slutligen förstod jag Miljöpartiets mening och mål.

Vi ska rädda VÄRLDEN!!!

Vi svenskar ska .. i ett svenskt riksdagsval (?) .. ta beslut som gynnar de delar av världen som inte har det lika bra som vi?

Vi ska sluta konsumera så att de som har det sämre kan konsumera ifatt sig till vår nivå, medan vi i stället övergår till att konsumera TJÄNSTER .. det vill säga, låter andra få betalt för det vi egentligen kan göra själva. Som RUT-avdraget ungefär .. med den skillnaden att subventionen inte sker direkt utan tar omvägen över momsen, vilket förmodligen genererar fler arbetstillfällen inom den Ofantliga Offentliga Sektorn.

Men Miljöpartiet tar naturligtvis hänsyn till våra egna "fattiga", självklart!! De får konsumera fritt tills de nått den nivå när de har konsumerat lika mycket som resten av världen har rätt att konsumera (?) och det är dags att omvända sig till tjänstekonsumtion och det ska ske genom .. ?? .. ja, jag förstod inte riktigt den biten??

Vi ska också .. i världs-solidaritetens namn? .. vänja oss vid de chockhöga bensinpriser som kommer när oljan så småningom tar slut .. genom att redan NU betala MER så vi kan erbjuda resten av världen alternativa bränslen?

Vi ska också KONKURRERA ut flyget genom att se till att det blir lika dyrt att flyga som att färdas i de höghastighetståg som de rödgröna tänker satsa på!! Eller kan det vara så att det ska bli lika billigt att åka tåg som det nu är att flyga??? Jag måste erkänna att jag tvivlar på det!!

Det är en tung börda Maria Wetterstrand vill dela med oss.

Frågan är bara om ett svenskt riksdagsval innebär lösningen på världsekonomin, alla jordens miljöfrågor och framtida energikriser????????

.. och som vanligt nämner hon inte med ett enda ord vad alla satsningar och vackra ord ska kosta eller hur de ska finansieras???

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar