torsdag 18 augusti 2011

Vänstern, Väljarna, Simon Fors och ..

.. en giljotin i mycket liten storlek.

"Vänsterns val riktigt viktigt. Partiets politiska profil och väljarnas uppfattning är det som står på spel" .. är rubriken på ledaren i Aftonbladet och jag vill gärna bistå med en väljares uppfattning om Vänsterpartiet.

Det finns två partier som jag i dagsläget inte skulle rösta på, och det är Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. I övrigt tror jag att jag skulle kunna rösta på vilket parti som helst, förutsatt att jag litade på att de som är satta att leda partiet och genomföra partilöftena också var kapabla att göra det. Men de är inte så många, tyvärr .. om ens någon?

När det gäller Sverigedemokraterna finns det ingenting som tilltalar, lockar eller verkar stadigvarande och ingen som verkar ha den minsta aning om vad de skulle göra, eller vad det skulle få för konsekvenser om de fick fatta egna beslut. Det är ett ofärdigt parti med ofärdigt partiprogram byggt på ofärdiga åsikter och en okunnig partiledning, enlig min mening.

Det som talar mot att jag någonsin skulle välja Vänsterpartiet kan beskrivas i ett enda namn .. Simon Fors! Mannen som bland annat tycker det är vackert med beväpnade strejkvakter och som anser att inga moderater förtjänar annat än bly.

Vänsterpartiets flathet och godkännande av Simon Fors extrema åsikter visar att det finns ett godkännande och en acceptans för åsikter som "Men visst, är monarkin på väg att falla så riggar jag gärna giljotinen".

Vilket kanske styrks av twitter- och partibrodern Johan Persson/Ordförande Johans "putslustiga" twitter när nyheten om Victoria och Daniels baby briserade på nyheterna .. "En dag som denna vill jag påminna om att det tillverkas giljotiner i mycket små storlekar"!

En stund senare besinnar sig Ordförande Johan, kanske slås han av tanken på att andra än Simon Fors och partikamraterna läser hans twitter och han skyndar sig att twittra vidare .. "Skojade bara. Man ska inte giljotinera kungligheter".

Vänsterpartiet i Haparanda vill inte ha kvar Simon Fors i partiet men misslyckas med att bli av med honom och hans twittrande. Simon Fors tycker själv att .. "Lokalt har de inte ett jota med det att göra."

Det är uppenbart att Simon Fors är en högt uppskattad, omhuldad partikamrat, skyddad uppifrån där hans extrema åsikter tydligen applåderas i tysthet.

Hur många Simon Fors och Ordförande Johan det finns i Vänsterpartiet vet jag inte .. men det verkar vara för många för att jag skulle vilja ens överväga att lägga en röst på ett parti vars medlemmar förespråkar väpnat våld mot oliktänkande.

Följ gärna Simon Fors twitter, men försök inte få kontakt .. han blockerar oliktänkande på samma sätt som han förespråkar avrättning av oliktänkande journalister. Men själv har han "tillit till rättsväsendet och till yttrandefriheten"?

En märklig person, Simon Fors. Förmodligen har han också vapenlicens och jaktgevär .. det måste i så fall kännas tryggt och trevligt för de av kommuninvånarna i Pajala som inte delar hans åsikter?

Så om det bara fanns två partier att välja på .. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet? Ja, inte valde jag ett parti som mer eller mindre längtar efter en väpnad revolution och ett utplånande av borgerskapet.

Det är min uppfattning .. som väljare .. av Vänsterpartiets trovärdighet och politiska profil.

AB, AB, Expr., Expr., SvD, DN, DN, DN

10 kommentarer:

 1. Du skojar va? Att både Simon Fors och Johan Pehrson inte menar allvar med sitt twittrande är för alla uppenbart. Man kan välja att tycka det är smaklöst och man kan välja att tycka det är roligt, beroende på var man sätter gränsen.

  Jag sätter själv gränsen lägre/annorlunda, jag tycker inte att det är roligt att skämta om döden. Men min poäng är att humor alltid provocerar. I sakens natur ligger att några alternativt många tycker att viss humor är smaklös. Att ha känslan "Men vafan säger han, det där kan han väl ändå inte mena. Eller?" är det som skapar nerven i humorn.
  När man inte hittar rätt balans blir det bara plumpt. Men ett plumpt skämt om bly betyder inte att Simon Fors vill döda meningsmotståndare.

  Det finns en massa mer eller mindre etablerade åsiktsmaskiner som faktiskt på riktigt förespråkar bly och bomber. Det blir jag upprörd över på riktigt.

  SvaraRadera
 2. Kusinen från landet19/8/11 10:57

  Accepterar man dylikt som "skämt" undrar jag just hur ens eget inre ser ut.

  SvaraRadera
 3. Jag skulle acceptera det som skämt från uppenbara humorgrupper. Även om jag själv inte delar den humorn så finns det folk som gör det.

  När folkvalda politiker "skämtar" om detta, i Simons fall många gånger, då är det svårt att ta det som humor.

  SvaraRadera
 4. Kusinen från landet19/8/11 17:24

  Jag anser inte att NÅGON, etablerad humorgrupp eller ej, har rätt till sådana "skämt". Lika litet som Aftonbladdret har rätt till personförföljelser av någon, kunglig, politiker eller vad som helst.

  SvaraRadera
 5. V passar som sagt bäst som "aggressivt" oppositionsparti i den lilla skara de utgör, de fyller förmodligen nån fom av funktion som "dammsugare" för ytterlighetens puckon med mundiarre´ så att de inte faller över kanten till utförare.

  SD är brännmärkta av etablissemanget och kommer att få svaårt att göra sin röst hörd, profilera sig eller på ngt vettigt sätt styra ngt, men det är väldigt farligt eftersom det finns många som är missnöjda med integrationen, å får inte de rösterna parlamentarisk bäring riskerar invandrarkritiska att falla över kanten åsså har vi då vassare "vi mot dem"-möten.

  Det värsta patrasket enl min syn är ju de som kallar sig befriare av och från allt AFA som utför sabotage, vandaliserar och trakasserar människor, även misshandel och mordhot förekommer. De måste f.ö haft ränder i brallan av Englandsscenarierna av förtjusning.

  SvaraRadera
 6. När det gäller Sverigedemokraterna finns det ingenting som tilltalar, lockar eller verkar stadigvarande och ingen som verkar ha den minsta aning om vad de skulle göra, eller vad det skulle få för konsekvenser om de fick fatta egna beslut. Det är ett ofärdigt parti med ofärdigt partiprogram byggt på ofärdiga åsikter och en okunnig partiledning, enlig min mening.

  Jag skulle nog (precis som du) vara lite tveksam till att rösta in partiet i ensam regeringsställning.

  Men.. det finns inte någon risk för att detta skulle inträffa.

  Någon som röstar på sverigedemokraterna lägger sin röst där, i syfte att påverka de ANDRA partierna.

  De sju riksdagspartierna är eniga om fundamentet för Sveriges världsunika invandringspolitik. De anser, att det spelar ingen som helst roll vilka negativa konsekvenser, som Sveriges världsunika invandringspolitik får för den befolkning, som redan finns i landet.

  Sveriges unika invandringspolitk får kosta den befolkning, som redan finns i landet, tiotusentals våldtäkter, överfall, hot, trakasserier, flera hundratusentals fall av misshandel, rån t.o.m. mord m.m. - kosta vad det kosta vill i form av obegränsat med brottsoffer, svindlande nettokostnader och orättfärdiga prioriteringar, anser de sju riksdagspartierna gemensamt och i samförstånd.

  De som inte delar den samvetslösa inställningen - och hur kan någon människa göra det? - har tyvärr! bara ett parti att rösta på.

  Alternativet är att inte rösta alls. Man har dock infört, att blanka röster numera redovisas som ogiltiga röster (tillsammans med valsedlar som är ogiltiga av annat skäl, än att de är blanka).

  SvaraRadera
 7. Men Johan, antalet mord har i princip varit konstant i Sverige sedan 50-talet och detsamma gäller våldsbrott i stort. Anledningen till att man kan uppfatta att den typen av brottslighet har ökat är att (sensations)media tycker det är viktigt att rapportera om brotten vilket inte var fallet för 50 år sedan.

  Sen så måste jag ju påpeka att det inte finns någon etnisk koppling till viss typ av brottslighet. Att hävda detta är inte bara djupt okunnigt utan framförallt extremt fördomsfullt.

  Vad som finns är däremot en koppling mellan social status (klass) och brottslighet, där de som befinner sig långt ner på samhällsstegen är mer benägna att begå brott i största allmänhet och våldsbrott i synnerhet.

  Den stora nettokostnad du talar om undrar jag först och främst om du har siffror på ... och om du har det så räknas inte "information" från PI eller dylika rasistkällor som trovärdiga. I själva verket så är de flesta sansade bedömmare överens om att invandringen till Sverige inte bara berikat oss kulturellt (det råder det inget tvivel om) utan även ekonomiskt.

  Skulle de kostnader för invandringen som SD m fl använder som propaganda vara korrekt så skulle Sverige vara konkursmäsigt nu, men som du säkert vet så är det ju inte på det viset. Slutsatsen är alltså att SD antingen medvetet ljuger eller helt enkelt räknar riktigt dåligt.

  SvaraRadera
 8. Hej Martin F,

  Tåget har gått ... det är inte så många oinformerade som idag står kvar på perrongen tillsammans med dig. (Nästan) alla vet idag, att det står illa till.

  Jag vet inte, vilka uppgifter som SD lämnar betr. (netto)kostnaden för den unika invandringspolitiken, men deras siffror är förmodligen i underkant.

  1995 framförde Finansdepartementes egna utredare - i Ds 1995:68 - att de tidigare samhällsekonomiska vinsterna från arbetskraftsinvandringen upphörde i mitten på 1980-talet, pga att:

  ”…invandrarna började ta i anspråk det offentliga välfärdssystemet i betydligt större utsträckning än tidigare. Därefter har årligt underskott förelegat, dvs. inkomster överförs numera från svenskbefolkningen till invandrarbefolkningen.”

  Arbetskraftsinvandringen rekryterades i stor utsträckning från Medelhavsländerna och en stor andel av dem, som hade invandrat till Sverige, (förtids)pensionerade sig. De uppvisade således samma beteende betr. tidig pensionering, som har uppmärksammats (i bl.a. Grekland) i samband med Euro-krisen.

  Efter 1975 har Sverige haft en invandring, där det (till skillnad mot tidigare) inte har ställts några som helst krav på, att den som invandrar kan försörja sig eller ens är anställningbar. T.o.m. vuxna analfabeter välkomnas varmt för att ges livslång försörjning av skattebetalarna,

  Den högsta beräkning som har gjorts av kostnaden för denna världsunika invandringspolitik har gjorts av en företagsekonom.

  Han beräknade kostnaden till 267 miljarder år 1999 dvs mer än sex gånger kostnaden för försvaret.

  Vad gäller utvecklingen av kostnaderna för invandringen så skrev han:

  ”Invandringskostnaden ökade årligen med 11 procent under hela 1990-talet. Det är nästan tre gånger så mycket som ökningen för hela den offentliga sektorn, 3,8 procent. Här framträder en huvudorsak till att välfärden kommit på fallrepet. Den andel av BNP som togs i anspråk för invandringen har nästan fördubblats från 7 till 13,5 procent."

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vad-kostar-invandringen_61728.svd

  Det finns ingen, säger ingen, bedömare som anser att Sveriges världsunika invandringspolitik innebär en ekonomisk vinst (en ökad BNP/capita) för Sverige.

  Det är f.ö. löjeväckande att du föreställer dig, att Sverige skulle gå i konkurs (!) pga en kostnad som är 10-15% av BNP.

  Sovjet föll sönder, först när kostnaden för en (tärande) sektor uppgick till ca 40% av BNP.

  "Inkomster överförs .. från svenskbefolkningen till invandrarbefolkningen”, varför "välfärden [för svenskarna] har kommit på fallrepet" - dvs det handlar om orättfärdiga och oförsvarliga prioriteringar. Främst gamla och sjuka svenskar far mycket illa och offras, när "den andel av BNP som [tas] i anspråk för invandringen nästan [fördubblas]" under nittio-talet och fortsätter att öka.

  SvaraRadera
 9. Svar till Martin F betr. brottslighet.

  Du skriver, att "antalet mord har i princip varit konstant i Sverige sedan 50-talet och detsamma gäller våldsbrott i stort.

  Anledningen till att man kan uppfatta att den typen av brottslighet har ökat är att (sensations)media tycker det är viktigt att rapportera om brotten vilket inte var fallet för 50 år sedan"
  .

  Det är förbluffande att du tydligen tror, att t.ex. skottlossning på öppen gata (så gott som dagligen - kolla lokalpressens små notiser) inkl. regelrätta avrättningar (!), brandbomber kastade mot polisen, beskjutning av polisen, stenkastning mot brandkår, ambulans och polis, 500 fall av skolbränder årligen m.m. - detta var lika vanligt förekommande för 50 år sedan... men media tyckte inte, att det var viktigt att rapportera om denna brottslighet.

  Det är en helt häpnadsväckande hypotes.

  Alla dessa 500 skolor brinner inte ned till grunden men senast (?) eldhärjades Hovsjöskolan (i Södertälje) svårt av en anlagd brand för tolv dagar sedan.

  http://lt.se/nyheter/1.531534-hovsjoskolan-forstord-i-valdsam-eldsvada

  Betr. påståendet att antalet mord skulle "i princip varit konstant i Sverige sedan 50-talet" så stämmer det inte alls med polisens statistik. Ännu märkligare är kanske, att antalet personer som årligen döms för mord också visar en stadig ökning – i fjol dömdes 165 personer för mord/dråp.

  Ganska underligt får man väl säga… att antalet mördade skulle ligga konstant - ca 100 personer per år är den siffra som media brukar ge - samtidigt som antalet personer som döms för mord stadigt ökar och i fjol uppgick till 165 personer. (stillsam ironi)

  Övriga våldbrott uppvisar en ännu mer beklämmande utveckling. Sverige har idag ett (föga hedrande) Europa-rekord i anmälda våldtäkter. Antalet anmälda våldtäkter per capita i Sverige är fyra (4) gånger fler jämfört med våra grannländer och dubbelt så många jämfört med England.

  Brå har gjort två undersökningar av brottsligheten hos invandrarpopulationen i Sverige.

  Den första rapporten baserades på statistik från andra halvan av 1980-talet. Tio år senare gjorde Brå en ny undersökning baserad på statistik från andra halvan av 1990-talet. Jag skulle dock tro, att någon ny undersökning inte kommer att göras, eftersom resultaten var så fruktansvärda och samstämmiga.

  Enl den första undersökningen så begicks (under andra halvan av 1980-talet) 30% av alla brott i Sverige av invandrare i första och andra generationen. I den andra undersökningen så hade detta ökat till 45% av alla brott - invandrarpopulationens andel av befolkningen hade ju ökat mellan undersökningarna.

  På tio år hade alltså andelen brott, som invandrarpopulationen begick, ökat med hälften. Idag (dvs ytterligare tio år senare) torde därför ca. 2/3 av alla brott i Sverige begås av invandrare (i första och andra generationen).

  (Den siffran kan vara en underskattning, då olika grupper av invandrare är mycket olika genomsnittligt brottsbelastade. Invandrade ostasiater är (som grupp) endast obetydligt mer brottsbelastade än svenskar (som grupp) - medan invandrare från Mellanöstern och Afrika (som grupp) är oerhört mycket mer brottsbelastade än svenskar (som grupp).

  Och då invandringen till Sverige i synnerhet de senaste tio åren har dominerats av invandring från bl.a. Mellanöstern och Afrika, så torde nog mer än 2/3 av alla brott i Sverige begås av invandrare.)

  (forts. följer)

  SvaraRadera
 10. Fortsättning på svar till Martin F betr. brottslighet.

  -----

  Att minst 2/3 av den totala brottsligheten utförs av gärningsmän från invandrarpopulationen - det avser alltså ALLA brott.

  Men de, som invandrar till Sverige, är framför allt groteskt överrepresenterade, när det gäller våldsbrott. Invandrare från Mellanöstern och Afrika är t.ex. drygt tjugo (20) gånger mer brottsbelastade vad avser våldtäkt (jämfört med svenskar).

  I Brås första undersökning redovisades hur stor andel av olika allvarliga våldsbrott, som begicks av invandrare (i första och andra generationen).

  53% av våldtäkterna begicks av invandrare under andra halvan av 1980-talet.

  När Brå gjorde om sin undersökning tio år senare, så beslöt man att inte redovisa, hur olika brott fördelade sig på olika populationer - vilket man, som sagt, redovisat i sin första undersökning. Brå ville inte berätta hur mycket siffran 53% hade ökat på tio år....

  Man ansåg helt enkelt, att väljarna inte bör känna till hur stor andel av t.ex. våldtäkterna som begås av invandrare.

  Hur mycket tror du siffran 53% har ökat till idag - tjugo år senare?

  Det finns även en del andra rapporter, där någon forskare har granskat en specifik mindre population t.ex. Ann Christine Hjelm, som studerade samtliga rättsfall som behandlades under ett år (2002) i Svea hovrätt.

  80% av grova brottslingar var invandrare (i första och andra generationen) vid brott mot person, som resulterade i minst två års fängelse

  -----

  A propos det ovederhäftiga påståendet, att det skulle finnas någon "koppling mellan social status (klass) och brottslighet" som skulle förklara invandrarbefolkningens i genomsnitt höga brottsaktivitet, så vederlade Brå detta i sin rapport redan 1996.

  Brå delade in befolkningen i fem kategorier:

  Företagare, tjänstemän, arbetare, utan förvärvsarbete och övriga. Sedan jämförde Brå svenskar och personer med utländsk bakgrund (själva födda i utlandet eller med minst en förälder född utomlands) i varje kategori.

  I samtliga (!) kategorier så var invandrarpopulationens brottslighet dubbelt så stor jämf. med svenskpopulationens.

  Brå skriver:

  "Inom samtliga yrkesgrupper föreligger således en högre participation i brottslighet för invandrare jämfört med svenskar. Generellt sett är det dubbelt så många invandrare inom varje grupp som registrerats för brottslighet."

  "Det har tidigare konstaterats att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte beror på ogynnsam fördelning när det gäller kön, ålder eller bostadsort. Till detta kan nu läggas att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte heller kan förklaras med att invandrare är sämre lottade när det gäller socioekonomisk status."

  SvaraRadera