onsdag 31 augusti 2011

Gated Community eller Grindsamhället?

Grindsamhället = det är ett område som är avskilt från omvärlden med någon form av tillträdeskontroll för inpasserande.

Det finns så många otrevliga människor i vårt samhälle. Människor som stör gatubilden, smutsar ner det offentliga rummet och som ställer krav på att få leva under samma villkor som alla andra .. utan att vara som alla andra.

Det är hemlösa, kriminella, sjuka, osvenska, obildade, ointelligenta, ociviliserade, fattiga, gamla, fula och dumma människor som inte tillför något, men som det är väldigt trevligt att uppmärksamma i media- och välgörenhetssammanhang .. där de gud ske lov inte är närvarande rent fysiskt.

Det finns ett förakt inbyggt i alla vackra ord om utsatta grupper, jämlikhet och solidaritet. Normen sätter VI .. var som OSS så är du jämlik och vi blir solidariska .. så upplever i alla fall jag det ibland.

I de trevliga villasamhällena där de trevliga människorna med välavlönade arbeten trivs tillsammans med sina likar .. där slipper man besväras av dem man så glödande strider för på förstasidorna, det är väl skönt! Och helt naturligt .. som Jan Helin uttryckte sig i samband med sin egen ”gilla lika-kampanj”.

Man kan ju inte ta med sig jobbet hem?

Man ska inte heller behöva bli störd på jobbet av att de utnyttjar det utrymme man avsatt till kommentarer från bildade, socialt välanpassade och pålästa läsare heller, det är väl inte för mycket begärt?

Jan Helin besvarade frågor i går. På frågan om anonymitet i den politiska debatten med anledning av valhemligheten svarade han .. ”Om man vill hålla sina åsikter hemliga är det en god idé att inte delta i en debatt. Jag tror också att det är en god idé att fundera kring varför man inte kan stå för sina åsikter.”

Jag har funderat över det och kan komma med följande förslag till svar:

.. du kan skada ”tredje man”, en anhörig som är politiskt aktiv inom ett annat politiskt block än du, du är moderat i Rosengård eller Vänsterpartist i Djursholm och vill inte att dina barn ska få lida för det eller du arbetar på Aftonbladet och vill kunna vara med i den öppna debatten om tidningarnas ansvar när det gäller åsikts- och yttrandefrihet.

.. du arbetar på en arbetsplats där dina åsikter skulle medföra utanförskap och karriärstopp.

.. du är i beroendeställning, vilket medför att du inte offentligt kan strida för förändringar som skulle befria dig från det.

.. du har tidigare tillhört ett kriminellt nätverk eller något liknande, och vill delge oss andra dina erfarenheter utan risk för dig själv.

.. du företräder människor som är beroende av dig för att få sin del av rättvisan i samhället, vilket innebär att du inte kan riskera att dina egna åsikter hindrar dig från att utföra ett fullgott arbete.

.. du sitter isolerad tillsammans med en kontrollerande partner och behöver få kontakt med likasinnade för att överhuvudtaget orka resa dig och gå, eller lever med skyddad identitet och brinner för ett samhälle där människor ska slippa ha det som du.

Det finns många fullgoda skäl för människor att tiga om sina åsikter i vardagslivet och i den begränsade värld de lever i. Jan Helin tycker att det är en ”god idé” att de inte deltar i debatter??

Människor med erfarenheter som samhället behöver .. ska inte få delta i de debatter som handlar om dem själva, om de inte är villiga att exponera sig för risker som vi andra inte har en aning om??

Missförstå mig rätt nu. Jag tycker att kommentarsfälten under tidningarnas artiklar har varit för bedrövliga. Till en viss del anser jag att redaktionerna har sig själva att skylla genom de vinklade och skruvade rubrikerna, samarbetet med kriminella och de illa underbyggda anklagelserna.

Trots det så är det välkommet med modererade och kontrollerade kommentarer för att få en debatt som håller sig till ämnet och leder någonstans.

Men när det kommer till anonymiteten så vill jag protestera mot de identitetskontroller som nu ska installeras vid inträdet till det offentliga rummet.

Vi kan inte skapa ett Gated Community där bara särskilt utvalda är inbjudna till att diskutera de samhällsfrågor som berör oss alla.

Om vi gör det .. vad är då nästa steg?

AB, AB, AB, SvD, SvD, SvD, SvD,

10 kommentarer:

 1. Som vanligt är du klok, genomtänkt och välformulerad.

  SvaraRadera
 2. Mycket bra analys, Anybody!

  Jan Helin och co. vill inte ha någon debatt - om man med debatt menar, att flera - olika - åsikter kommer till tals. Gemene man ska enl. Jan Helin (och likasinnade) tiga och böja knä, när journalisterna ger en skev bild av omvärlden och utifrån denna skeva bild lägger ut texten för gemene man.

  Alla skäl som du listar för att tiga med sina åsikter i vardagslivet och vilja vara anonym kan sammanfattas med, att man annars riskerar att bli utsatt för repressalier.

  Risken för repressalier har varit en realitet ff.a. sedan epoken Palme. Palme satte s.a.s. turbo på maktkoncentrationen och såg bl.a. till, att vänstern tog kontroll över journalistutbildningen.

  Karriären (inte sällan jobbet över huvud taget) gick om intet för den, som ej anslöt sig till maktens uppfattning av rätt och fel - idag har detta kompletteras med att man riskerar att bli utsatt för våld.

  Allt i syfte att piska fram en konformism och SKRÄMMA gemene man från att ha en avvikande åsikt. Den som har en avvikande åsikt bör, enl. Jan Helin, hålla tyst.

  "60% av de som år 1981 gick på journalisthögskolan i Göteborg röstade kommunistiskt. Av det totala antalet journalister i Göteborg röstade 44% på vänsterpartiet (vpk) och 23% socialdemokratiskt. I Stockholm sägs situationen vara värre". Författaren undrar lite dystert, hur många journalister i Göteborg, som (1981) röstade på kfmlr?

  2001 skriver Kurt Wickman om: "En av historiens mest statstrogna journalistkårer"

  "Ytterligt anmärkningsvärd är opinionsutvecklingen 1989–1999. Intellektuella borde mer än andra påverkas av de stora förändringarna i omvärlden. Journalister har ju också som yrke att rapportera och tolka deras innebörd. Det faktum att hela det kommunistiska imperiet i Europa föll ihop som ett korthus satte dock inga särskilt synliga spår i sympatierna – i stället stärktes vänstern ofantligt och blev största parti bland journalisterna. En sådan märklig immunisering gentemot en motspänstig utveckling brukar normalt kunna förklaras av att man sätter upp en rad ideologiska skärmar för att filtrera bort svårsmält information – det finns väl ingen anledning att tro att förklaringen är annorlunda för journalistkåren."

  Läs en intressant artikel

  http://www.smedjan.com/etta.asp?sida=display&nr=562

  -----

  Det är - dvs råkar vara - den världsunika svenska invandringspolitiken, som har exponerat klyftan mellan "en av historiens mest statstrogna journalistkårer" och gemene man - eftersom det är lätt för vanligt folk att förstå, att konsekvenserna av denna unika politik är omöjliga att försvara.

  Den grundläggande uppfattningen (hos journalistkåren och de sju riksdagspartierna) är, att Sveriges unika invandringspolitk får kosta den befolkning, som redan finns i landet, tiotusentals våldtäkter, överfall, hot, trakasserier, flera hundratusentals fall av misshandel, rån t.o.m. mord m.m. - kosta vad det kosta vill i form av obegränsat med brottsoffer, svindlande nettokostnader och orättfärdiga prioriteringar, anser journalistkåren och de sju riksdagspartierna gemensamt och i samförstånd.

  Gemene man - som av svenska journalister och de sju riksdagspartiernas politiker - i praktiken betraktas som ett slags ointressant förbrukningsmateriel... har på allvar börjat tvivla på om det är rättvist att svenskar ska ses som ett slags förbrukningsmateriel?

  Men - viktigt! - journalistkåren står inte längre från gemene man betr. invandringspolitiken jämfört med familjepolitiken, utbildningspolitiken, kriminalpolitiken m.m. - det finns en stor klyfta mellan "en av historiens mest statstrogna journalistkårer" och gemene man på de flesta områden.

  Nätkommentarerna exponerade hur extremt avvikande, som svenska journalister är jämfört med gemene man.

  Därför stänger man nätkommentarerna.

  SvaraRadera
 3. Nästa steg borde bli att de som kommenterar har rätt åsikt - enligt Jan Helin då.

  SvaraRadera
 4. Thomas Mattsson och Jan Helin skyller alltså näthatet på de anonyma läsarna. Det är den anonyma läsekretsen och deras hatfyllda kommentarer som anses framkalla mördare som Breivik. Vad journalister på nyhetsredaktionerna skriver i sina artiklar eller hur de modererar i kommentatorsfälten står tydligen höjt över den obildade och hatiska läsekretsen.

  Samtidigt ser vi våra s.k. public service-media släppa fram sådana salvor som professorn Syll levererar på SvT-debatt där invektiven haglar över tillträdande centerledaren Annie Lööf och SR Ekot på nyhetslöpet släppa fram en kommentar (som tydligen ska anses vara representativ på ngt för mig outgrundligt sätt) av följande snitt: "Då får vi en till toppolitiker som aldrig har haft något vanligt lönearbete och som kan driva "arbetslinjen" = att alla vi andra ska försörja dem under deras behagligt arbetsbefriade tillvaro."

  Tydligen är det bara journalister som anses ha rätt att piska upp hatfyllda stämningar hos allmänheten. Särskilt när det riktar sig mot en borgerlig politiker. Eller har jag missat ngt?

  V

  SvaraRadera
 5. Anybody!

  Klockrent, som så många gånger tidigare!

  SvaraRadera
 6. Tänker åxå som så att det vore på sin plats att tidningarna själva "modererar" många av sina reportage innan de trycker- just för att inte skada och kränka... (visslar å går ut igen ur detta kommentarsfält alldeles oanonym.

  SvaraRadera
 7. PS, @"Johan"
  "Det sägs att ett första majtåg marscherade in i TV-huset 1968 å aldrig kom ut igen"

  SvaraRadera
 8. Det här är fördelen med en blogg och kommentarer .. oavsett om de är anonyma eller inte.

  Bara att få bekräftat att man inte är ensam om en åsikt, eller få veta VARFÖR man är ensam om en åsikt .. det är guld värt.

  .. och så rätar Majas uppgift om första majtåget en hel del frågetecken jag har släpat på gällande rekryteringen till SVT .. :-)

  SvaraRadera
 9. Jag känner ett behov av att förtydliga min kommentar här ovan ngt.

  Det är inte så att jag på ngt sätt tar hatfyllda internetkommentatörer i försvar. Jag tycker lika illa som herrarna Mattsson och Helin om personer som tar möjligheten till att kommentera på nätet till att sprida sitt hat mot och förakt för andra, oavsett om det sker anonymt eller i verkligt namn.

  Det jag vänder mig mot är deras hyckleri. De framställer sig själva som ansvarsfulla och som att de minsann värnar om god publicistisk moral i sina yrkesroller.

  När vem som helst som tagit del av deras alster vet att så inte är fallet.

  Jag vänder mig också mot deras förenklade problembeskrivning. De tycks tro att bara man stoppar möjligheten att vara anonym, så ska allt näthat försvinna.

  Så är ju naturligtvis inte heller fallet.

  Enda sättet att få bort näthatet är att ta sig i kragen och se till att ha en moderering värd namnet i kommentatorsfälten. Men det kräver personal som måste avlönas och det vill herrar Mattsson och Helin inte betala för.

  Det är vad jag tror i.a.f.

  V

  SvaraRadera
 10. Visionären .. du beskriver exakt vad jag känner!

  En viktig fråga är också .. VARFÖR är det så många som tar tillfället i akt att ösa ur sig bitterhet, hat och frustration bakom anonymiteten.

  Kan det möjligen ha en del att göra med tidningarnas insinuationer och hårt vinklade rubriker?? Många verkar inte läsa mer för att gå igång, vad är egentligen hönan och ägget här?

  SvaraRadera