fredag 28 januari 2011

... for Dummies???

En arbetsgrupp inom KD vill ha en översyn av sjukförsäkringsreglerna från 2008 så att det bland annat ska bli enklare att få permanent sjukersättning.

Det tycker jag är bra tänkt och det bör också gälla Försäkringskassans bedömning av behovet av Assistansersättning!

För som det är nu får människor, med permanenta, livslånga handikapp/sjukdomstillstånd utan tillfrisknandeprognos, finna sig i att få sin arbetsförmåga omprövad vart annat eller vart tredje år. Det betyder ett integritetskränkande rotande i privatlivet, ångest, oro och ängslan för hela livssituationen .. försörjning, möjligheten till egen bostad och rätten till ett drägligt liv .. om och om igen.

Dessutom så har KD:s arbetsgrupp insett att det behövs regler som gör att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har samma bedömningsregler för personers arbetsförmåga!

Lysande!! Varför har ingen tänkt på det tidigare?

MEN .. om och när dessa nya regler är författade, fattade, utredda och beslutade, då tycker jag att de ska delas ut till berörda myndigheter i samma form som de populära "Dummies-böckerna".

Det finns "Haircutting for Dummies", "Piano for Dummies", till och med "Sherlock Holmes for Dummies"(?) ... så varför inte ta hjälp från människor med praktisk erfarenhet inom området och ge ut "Sjukförsäkringsregler for Dummies"?? Det skulle avlasta vårt rättssystem som annars skulle belastas med ytterligare ett regelverk att hjälpa Försäkringskassan med att förstå och tolka.

För det är väl att ta i och göra det på svenska?? "Sjukförsäkringsregler för Dumskallar", det låter ju inte lika bra, eller hur?

För det är nog bra med lagar och regler och utredningar allt som finns ..

.. men det förutsätter ju att de som får direktiven förstår vad det står i dem och begriper hur de ska tolkas.

4 kommentarer:

 1. Bra att KD halkar neråt i opinionsmätningarna så att de får arslet ur vagnen och äntligen klämmer fram några humana förslag. Hoppas att det inte stannar i arbetsgruppen utan att KD som parti kommer att driva sjukersättnings- och assistansfrågorna.

  SvaraRadera
 2. Ghostopinion .. jag för min del skulle också gärna vilja se att de, eller något annat parti, engagerade sig i krav på utbildning och kompetens hos Försäkringskassans utredare/handläggare. Som det är nu är det si och så med den saken.

  SvaraRadera
 3. Det är en väldigt spretig bild som tecknas.

  "Under de borgerliga partiernas första fyra år vid makten ökade antalet unga förtidspensionerade med nära 40 procent.

  "En politisk katastrof", enligt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M), som vill göra det till sin nästa prioriterade fråga.

  -Vi har gjort för lite, eller egentligen ingenting alls på den här punkten. Vi ska ta det här på allvar, säger Ulf Kristersson till TT.

  Antalet unga som får aktivitetsersättning ökade från 19.400 för fyra år sedan till 26.600 i fjol."

  Så samtidigt som socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) beskriver ökningen av unga förtidspensionärer som "en katastrof" som måste åtgärdas - så vill KD göra det lättare att få förtidspension?

  "Ulf Kristerssons mål är att antalet nya unga förtidspensionärer ska sjunka till ett par tusen nya om året, från dagens cirka 6.000, säger han till SvD. Hur det konkret ska gå till har han dock inga färdiga idéer om.

  -Det ligger överst på min agenda så fort vi är klara med sjukförsäkringsreformen. Jag har insett att det här är en helt oreformerad del, och att det här är det som brådskar mest därefter, säger Ulf Kristersson till TT."

  http://svt.se/2.22620/1.2308364/fortidspension_en_politisk_katastrof

  Inkluderar att "bli klar" med sjukskrivningsreformen möjligen att göra det lättare att bli förtidspensionerad (enl. KDs önskemål)?

  Nästa fråga "överst på agendan" blir sedan att göra det svårare för unga personer att bli förtidspensionerade?

  Eller... det kanske främst handlar om mediala utspel från KD eller från Ulf Kristersson eller från båda?

  SvaraRadera
 4. Det senaste direktivet från Alliansen om att läkare inte får bedömma arbetsförmåga, gör ju kompetensen hos FK:s handläggare till en ännu viktigare fråga, rättsosäkerheten kommer att bli än större i och med detta!!.

  JonasE

  SvaraRadera