tisdag 4 januari 2011

Skvaller, information och ..

.. spekulationer, det var förmodligen det man törstade efter för länge sedan, när den enda källan var en gårdfarihandlare, en förbipasserande vandrare eller möten på kyrkbacken. Och man frossade förmodligen .. då som nu .. i överdrivna tolkningar och rent skitsnack utan att ägna en tanke åt att man själv riskerade att bli morgondagens nyhet på nästa kyrkbacke.

Kommunikation och möten med andra människor är värdefullt för oss, och när telefonen gjorde sin entré så reagerade förmodligen befolkningen på samma sätt då som vi gör nu inför Internet .. med stor förtjusning över att det gick att nå andra som tidigare var fysiskt onåbara. Samtalet genom den "moderna" telefonluren upplevdes som PRIVAT och alldeles för sent insåg många att den telefonist som kopplat samtalet .. bodde på orten och försåg grannarna med de saftigaste detaljerna från det "privata" samtalet.

Inte är vi direkt klokare NU när vi kan blogga, twittra, kommentera och uttrycka våra åsikter på diverse forum. Vi ägnar inte mycket tid åt att fundera över att ALLA kan läsa vad vi skriver, tycker eller påstår och vi tror att vi är onåbara, säkra och kan kläcka ur oss vilka kränkande dumheter som helst bakom ett anonymt alias .. utan att ägna en tanke åt att det faktiskt GÅR att spåra människan bakom orden.

Kommunikation .. det är något fantastiskt när det är som bäst. Att kunna nå människor över hela världen, att hitta likasinnade som tidigare varit omöjliga att finna, att få vänner bland dem man inte känner och att kunna utbyta tankar, erfarenheter och nyheter med varandra .. visst är det otroligt?

Men vi glömmer att samma ORD kan ha olika valörer beroende på vem som läser och tolkar dem. Vi är ovarsamma med vad vi skriver .. och hur vi tolkar det vi läser.

Jag läser "Ann-Cathrin´s Blogg" där hon skriver om reaktionerna på centerpartisten Stefan Hannas blogginlägg. Hennes frustration, oro och rädsla för hur medias sensationslystnad riskerar att piska upp en pöbel som "tystar den politiska dialogen med medborgarna" .. är nästan fysiskt påtaglig och jag känner verkligen väldigt starkt för det hon skriver.

Men .. även om jag skulle kunna skriva hur mycket som helst om våra kvällstidningars desperation över vikande lösnummerförsäljning och uteblivna annonsintäkter .. bara AB:s hemsida är i sig ett enda nödrop med allt ovidkommande som hängt på för att locka läsare, vårt antivirusprogram går på högtryck varje gång jag gjort ett besök .. så nöjer jag mig med att skriva att i just det här fallet, så höll Stefan Hanna själv med materialet i rent oförstånd.

Jag är helt övertygad om att han själv tycker att det han skrev var harmlöst, en god tanke utanför de vanliga ramarna som misstolkades av media av ren sensationslystnad. Sett ur hans synvinkel har han förmodligen rätt.

Men vem är viktigast, vem har det största ansvaret för orden .. den som skriver eller den som läser?

För en människa som lever med sänkt livskvalitet på grund av extrem övervikt och kämpar för att återta kontrollen över sin egen kropp upplevs förmodligen Stefan Hannas ord om att de "utsätter det gemensamma systemet för mycket större påfrestningar än de som äter och dricker normalt" .. som ytterligare ett hånfullt pekande finger riktat mot en redan svårt skadad självkänsla.

Dessutom så kommer dessa människor med största sannolikhet att få ett kortare liv än dem som lever "normalt" enligt Stefan Hannas måttstock .. och kommer därmed också att bespara samhället kostnaderna för den pension och vård som de "normala" kommer att kassera in under många friska, aktiva år på ålderns höst.

Vi blir väl alla frustrerade och upprörda när andra stjäl och berikar sig på våra skattefinansierade välvärdssystem. Men att skriva att förövarna/brottslingarna också .."när de släppts från sitt fängelsestraff" .. bör ställas upp till allmän beskådan utanför våra köpcenter, är att underkänna hela vårt rättssystem.

Jag ser det i alla fall så. Den som har avtjänat ett straff ska inte bestraffas ytterligare av samma "pöbel" som nu öser sin galla över Stefan Hanna.

Stefan Hanna är inte bara privatperson när han bloggar. Han är också folkvald politiker. Att vara ovarsam med orden blir värre då och inte blir det bättre av att väljarna redan nu tvivlar på att det är deras bästa som politikerna har för ögonen.

Det politiska spelet är numera tydligare och vi har större insyn i och med att information och fakta är så lättillgängliga. Vi ser hur akuta frågor, som har livsavgörande betydelse och utgör skillnaden mellan ett anständigt liv och ett socialt utanförskap för människor i en sårbar, utsatt situation .. används som tillhyggen i ett politiskt spel som mer handlar om makt än om folkets bästa.

Frågor som borde kunna lösas genom att våra folkvalda tar ett gemensamt ansvar för en situation som de politiska blocken gemensamt åstadkommit under åren .. används som politiska verktyg?? Man lägger mer tid på att skuldbelägga och motarbeta varandras förslag än på att finna vägar till lösningar som verkligen fungerar.

Våra politiker använder och reducerar människoöden till brickor i ett politiskt spel där Makten är högsta vinsten?

Är det då så konstigt att det uppstår en skadeglad och gläfsande "pöbel" när en politiker som vi själva valt, inte förmår att hantera orden, åsikterna och tankeverksamheten bättre än vi??

Tekniken har gått framåt .. men många står fortfarande kvar på kyrkbacken och orerar, helt omedvetna om att de själva riskerar att bli mogondagens nyheter .. någon annanstans!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar