fredag 21 januari 2011

No connection could be made ..

.. because the target machine actively refused .. det är ett litet roligt meddelande som plötsligt kan uppstå när man som jag inte riktigt vet vad man håller på med??

I dag läser jag om ett antal jurister som, inom ramen för ett pågående forskningsprojekt, har granskat 300 domar i läns- och kammarrätten i ärenden gällande Försäkringskassans ersättningar.

"Många läkare skriver så dåliga läkarintyg att sjuka far illa" .. kommer man fram till. Läkarintygen är alltså så dåligt formulerade att Försäkringskassans handläggare inte förstår vad de menar och avslår den sjukes begäran om ersättning??

SÅ sant .. och det är inte en dag för tidigt att det uppmärksammas och förs upp till ytan!!

Men .. det behövs TVÅ för att dansa tango.

Läkarna skriver så otydliga läkarintyg att det inte fullt ut framgår om det sjuke har liten eller ingen arbetsförmåga .. och formulerar sig dessutom inte ordagrant som direktiven lyder i Försäkringskassans vägledning till sina handläggare som ..

.. inte har någon som helst utbildning i att läsa och tolka ett läkarintyg och underkänner ALLT som ser oförklarligt och "konstigt" ut.

Suck!! Den ena parten förstår inte hur dokumentet ska skrivas .. och den andre förstår inte hur det ska läsas!!

No connection could be made because the target machine actively refused ... den frasen passar som handsken i kontakten mellan läkare och försäkringskassans handläggare.

Följden blir att alla som orkar överklagar och belastar läns- och kammarrätter .. och skattebetalarna får betala, medan sjuka människor far illa.

De som INTE orkar eller får hjälp .. blir utan, även om de har aldrig så rätt.

Är det så jädrans svårt att fatta att det minsta vi kan begära är att läkarna får vägledning och kunskap om HUR ett läkarintyg ska se ut för att Försäkringskassans handläggare ska förstå det ..

.. och att de handläggare som ska granska och tyda läkarintyget åtminstone har samma utbildning som en läkarsekreterare!!

Så gott som alla ömmande och upprörande fall av "utförsäkringar" som valsat runt i media det senaste året har bottnat i den här typen av bristande kommunikation .. och jag ser det hända varje dag i mitt arbete.

Och tro mig .. jag får nästan hjärnblödning, stroke och hjärtstillestånd av ren frustration varje gång en sjuk människa tvingas till rätten för att få sin lagstadgade rätt!!

1 kommentar:

  1. Och grejen är att om handläggaren anser att intyget är bristfälligt så SKA h*n begära komplettering,men det missar man också.Vem som får betala för att dom inte gör på rätt sätt vet vi ju

    SvaraRadera