torsdag 9 juni 2016

"Den svenska modellen" är ..

.. en till inget förpliktigande floskel som Stefan Löfvens regering försöker få oss att tro är likvärdig med det vi tidigare kallade "den svenska välfärden"

Men vad menar Stefan Löfven & Co när de oupphörligen höjer "den svenska modellen" till skyarna.

Som jag ser det försöker de äta kakan och ha den kvar. När det gäller friskolor innebär "den svenska modellen" att privata investerare får tillåtelse att skjuta till de investeringar som kommunerna inte har råd med .. samtidigt som de klandras för att de lyckas hålla en kvalitetsmässigt god nivå och dessutom får företaget att gå med vinst. Något som de kommunala skolorna har betydande svårigheter att klara av. En annan ingrediens i "den svenska modellen" är också att arbetsgivarna ska betala för en stor del av kostnaderna för det ökade antalet sjukskrivningar som följde när den tidigare regeringens "bortre gräns" avskaffades .. vilket kommer att ställa till problem för dem med en sjukdomshistorik eller funktionshinder när de söker arbete.

Det finns också tydliga tecken på att valfriheten inte står högt i kurs inom något område, när det gäller "den svenska modellen". Gärna privata pengar men låt staten besluta om vem/vilka som ska få ta del av dem.

I augusti kommer regeringen att smyga in en ändring i socialförsäkringsbalkens 51 kap. 11§ som handlar om assistansersättningen.

Timersättningen för personlig assistans .. schablonbeloppet .. har hittills bestämts årligen vilket tydligen ställt till betydande problem för Magdalena Andersson när hon försökt få regeringens budget att gå ihop.

Regeringens nya förslag, som beräknas börja gälla januari 2017, kommer inte att bli föremål för en riksdagsdebatt utan kommer att läggas in i höstbudgeten. En del i regeringens höstbudget som oppositionen redan på förhand godkänt genom att välja att låta utsatta grupper missgynnas för att inte riskera att  "fel" riksdagsparti gynnas, som innebär att ..

"Om regeringen skulle finna skäl för att föreslå mer än ett schablonbelopp måste lagen ändras. Lagen bör även ändras om schablonbeloppet behöver ses över med en annan periodisering än ett år".

Och om regeringen hamnar i en verklig "krissituation" eller behöver extra pengar "under andra omständigheter" så kommer alltså det nya lagförslaget att tillåta att de tar dem från de mest utsatta och försvarslösa i samhället .. när helst de behagar ..

"Enligt nuvarande lydelse av 51 kap. 11 § SFB bestäms för varje år med vilket belopp per timme som assistansersättning ska lämnas. Det är inte helt klart vad som ska avses med detta. En tidsbestämning kan medföra problem i de fall regeringen skulle behöva vidta åtgärder i en krissituation eller om den under andra omständigheter skulle bedöma det nödvändigt att genomföra förändringar. Det bör därför inte anges i lag att schablonbelopp bestäms för en viss bestämd tidsperiod". (understrykningen är min egen)

Det är uppenbart att regeringen vill ha möjlighet att förändra levnadsvillkoren för funktionshindrade där assistansersättningen är förutsättningen för hela tillvaron. Redan i dag är den årliga höjningen av schablonbeloppet mindre än löneökningen för de anställda assistenterna, som enligt regeringens enmansutredare dessutom har för mycket betalt och bör ha samma utbildning och samma lönenivå som sjukvårdsbiträden.

Problemet blir då att det inte längre finns några sjukvårdsbiträden .. eller någon utbildning till sjukvårdsbiträden .. eller något kollektivavtal för de icke existerande sjukvårdsbiträdena? Men så verkar "den svenska modellen" .. det nya välfärdssystemet .. vara tänkt att fungera?. Finns det inte så är det fritt att hitta på det och besluta om det så att beslutet passar det för dagen mest akuta målet och den för tillfället rådande åsikten?

De flesta som lever med personlig assistans, betalar för och lever i eget boende, något som enligt "den svenska modellen" skulle kunna förändras från en dag till en annan eftersom det saknas boendealternativ. För personlig assistans är INTE en form av hemtjänst utan ett mänskligt stöd/hjälpmedel, som på samma sätt som kryckor, rullstol eller blindhund, ger en funktionshindrad samma valfrihet, samma tillgång till samhället och samma jämlika och värdiga liv som du och jag tar för givet.

"Den svenska modellen" kommer då att i praktiken handla om samma anhörigvård som Amelia Adamo skriver om när hon beskriver situationen för de äldre som inte heller erbjuds några fungerande alternativ. En situation och en kvinnofälla som den feministiska regeringen glatt bakar in i "den svenska modellen"?

Möjligen kan den nedmonterade valfriheten i "den svenska modellen" resultera i att  "de enkla jobben", som regeringen så desperat letar efter, kan skapas på de svagastes bekostnad? Alla långtidsarbetslösa som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning .. dvs de som kallas "nysvenskar" .. till skillnad från "gammelsvenskarna" som så gott som alla har grundskoleutbildning .. och som inte är villiga att utbilda sig till läkare och/eller kärnfysiker med tredubbelt studiebidrag, kan skyfflas in i hemmen hos äldre och funktionshindrade och bli lågavlönade vårdbiträden med hjälp av en liten behändig lagändring som inte blir sämre av att den dessutom ger en trevlig besparing på funktionshindrades bekostnad, som kan användas för ändamålet.

Goda levnadsvillkor förvandlas från ett kvalitetsmått till ett bedömningsmått när regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, kan besluta efter "en norm" som ska passa alla .. oavsett behov.

One size, fits all!

 Du som tycker att assistansersättningen är "orättvis", "för dyr" eller "en lyxersättning", "ointressant det finns viktigare saker", utan att ha en aning om vad alternativen kostar eller hur livet ser ut för den som är beroende av andra i livets alla skeden, bör ändå läsa om den här meningen ..

En tidsbestämning kan medföra problem i de fall regeringen skulle behöva vidta åtgärder i en krissituation eller om den under andra omständigheter skulle bedöma det nödvändigt att genomföra förändringar

Det finns andra områden inom välfärden där den kan användas i framtida förändringar i lagen. Förändringar som enkelt kan bakas in i en budget som garanterat släpps igenom av en opposition som lika garanterat inte kommer att göra dem ogjorda om eller när de kommer till makten.

De skenande kostnaderna i sjukförsäkringssystemet är också en nagel i ögat på regeringen. Tänk så smidigt det blir om regeringen fritt kan vidta åtgärder .. ändra ersättningsnivåerna .. i en krissituation eller "under andra omständigheter".

Den som har hel sjukersättning .. det som tidigare kallades förtidspension .. skulle då också hamna i samma osäkra gränsland som de assistansberättigade och äldre.

För att inte tala om vad en ändrad formulering i lagen skulle kunna göra med pensionerna .. om en "krissituation" eller "andra omständigheter" skulle plåga regeringen?

Den svenska modellen som ersätter den svenska välfärden verkar alltså handla om att de svagaste, sköraste och mest behövande kommer att få stanna på undre däck och gå till botten tillsammans med moder Svea, medan regeringen lägger beslag på livbåtarna, delar ut flytvästar till särskilt utvalda och kultur- och medieeliten spelar Mikael Wiehes "Titanic", samtidigt som de delar ut fuktskadade debattartiklar om solidaritet, lika värde och medmänsklighet.8 kommentarer:

 1. Så har det gått när man har gett invnandringsaktivisterna på Migrationsverket med Dan Eliasson och Anders Danielsson frikort till våra gemensamma tillgångar.
  Dagens exempel "överåriga barn" redovisat av SR Ekot.
  Bo Adolfsson, Mölndal

  SvaraRadera
 2. Slutmålet det handlar om är egentligen pensionerna, det här är bara en liten uppmjukning inför det som komma skall.

  SvaraRadera
 3. Hej.

  Jag sade efter valet, och säger det igen här: institutionalisering blir lösningen.

  Pengarna behövs till araber, afghaner, eritreaner, somalier, zigenare, och muslimer (som tydligen skall förstås som folkgrupp enligt kvällspressen?).

  Glöm inte socialismens, och socialdemokratins, historia om hur den som är född annorlunda eller för sjuk för att vara produktiv skall hanteras.

  Framtida eugenetik, eutanasi samt steriliseringspolitik är ett när, inte ett om.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
 4. Hej Anybody! Systemet med personlig assistans blir bara en parentes! Sverige har inte råd med höga bidrag till migranter, kostsamt boende för ensamkommande överåriga och åldreförsörjningsstöd till migranters mödrar, samtidigt med assistans till de mest behövande från ursprungsbefolkningen. Vi kommer att allt mer gå över till anhörigvård, på gott och ont!

  SvaraRadera
 5. Jag var med och jobbade fram LSS och hur systemet med assistenter skulle fungera. Jag såg hur det förändrade funktionshindrade ungdomars vardag. Helt plötsligt kunde de fungera nästan som alla andra i deras egen ålder. Idag är dessa ungdomar vuxna, många har bildat familj och kan arbeta tack vare rätten till assistans. Jag blir alldeles matt, ledsen och förbannad när jag ser hur assistansen urholkas mer och mer. Vad kommer att hända med alla dessa människor som idag har ett drägligt liv? Det handlar inte om pengar utan om mänskliga rättigheter. Något som det pratas så fint om när det gäller människor i andra länder. Samtidigt som man håller på att sparka undan benen (rullstolar, mänskliga kryckor) för de som behöver stöd och hjälp i vårt eget land. Är det kanske "den svenska modellen"?

  SvaraRadera
 6. Jag var med och jobbade fram LSS och hur systemet med assistenter skulle fungera. Jag såg hur det förändrade funktionshindrade ungdomars vardag. Helt plötsligt kunde de fungera nästan som alla andra i deras egen ålder. Idag är dessa ungdomar vuxna, många har bildat familj och kan arbeta tack vare rätten till assistans. Jag blir alldeles matt, ledsen och förbannad när jag ser hur assistansen urholkas mer och mer. Vad kommer att hända med alla dessa människor som idag har ett drägligt liv? Det handlar inte om pengar utan om mänskliga rättigheter. Något som det pratas så fint om när det gäller människor i andra länder. Samtidigt som man håller på att sparka undan benen (rullstolar, mänskliga kryckor) för de som behöver stöd och hjälp i vårt eget land. Är det kanske "den svenska modellen"?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej.

   Jag har arbetat inom OSA i Malmö, inom ramen för JobbMalmös/Aktivitetscentrums ansvarsområde.

   Den verksamheten har under vintern och våren gjorts om till ettårig, retroaktivt, så att alla brukare (eller 'knogare' som den inre jargongen är - tänk 'de går på knogarna'...) som är uppe i ett års eller längre anställning får gå ut i arbetslöshet.

   Den ej nedskrivna tanken är att använda OSA till att rotera arbetslösa invandrare genom: 'vinsten' är att dessa då ser att vara i arbete, samt att de kvalificerar sig för a-kassa vilket snyggar till socialbidragsstatistiken. Resultaten kommer att synas lagom före valet, och Stjernfeldt-Jammeh (stavning?) kommer att kunna presentera (S)-politiken i Malmö som en framgång.

   Om du fortfarande har kontakter inom verksamheten hoppas jag att du kan be dessa undersöka ovan beskrivna. Jag har försökt uppmärksamma folk inom habiliteringen och media om detta, men mötts av ointresse, även från anhörigföreningar.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, lärare

   Radera
 7. Du skriver att den svenska modellen är att kvinnor får ta han om sina föräldrar. Så är det kanske för många. Jag har inga systrar, men däremot har jag en mor som passerat nittio som jag och den kommunala hemtjänsten hjälpa åt att ta hand om. Jag får ingen ersättning för detta. Tvärt om, när mor har ett problem ringer hemtjänsten efter mig innan de sätter in egna resurser. Jag kan jämföra detta med en god vän som har en handikappad dotter som passerat tjugo. Hans fru har gått ner till kvartstid och hans son studerar, de är båda tillsammans med några andra personliga assistenter åt dottern. Frun har samma inkomst som innan hon blev personlig assistent åt sin dotter och har fått tid över för sina hobbies. Sonen lever gott utan studiemedel och verkar ha tid och råd till mycket mera än hans studiekamrater. Dottern lever ungefär som min mor, med den skillnaden att hon oftast har någon människa till hands. Jag kan förstå att det behövs personliga assistenter, men behoven blir inte mindre för att en människa passerat 65 och varför skall då de under 65 få bättrre omvårdnad än de över 65 och varför skall anhöriga till de under 65 avlönas för att de tar hand om sina nära och kära medan anhöriga till de som är över 65 förväntas ställa upp utan ersättning 24/365 trots att kommunen beviljat omfattande hemtjänst? Dottern har en egen lägenhet men när mamma eller bror är personliga assistenter vistas dottern i föräldrahemmet och det är huvudsakligen frågan om förvaring. Det är bara när icke-släktingar är personliga assistenter som dottern vistas i sin lägenhet och då får hon ibland komma ut på en prommenad. Jag tycker inte det vore fel om anhörigas ersättning som personliga assistenter sänktes, de gör ju samma jobb som vi andra gör när vi tar hand om våra gamla och vi gör det utan ersättning. Vi behöver inte ta bort ersättningarna, men sänk ersättningarna för samma personkrets som inte har rätt till ROT-avdrag när en släkting utför ett arbete åt dem. Kräv dessutom att personliga assistenter för journaler där det framgår vistelse, aktiviteter och vilka som den assisterade träffat, så att det blir möjligt att bedöma om den assisterade fått rimlig assistans i vardagen. Det är knappast någon mening att avlöna släktingar som enbart förvarar den de skall ge assistans.

  SvaraRadera