måndag 31 juli 2017

Säkerhetspolitiska rådet, Peter Hultqvist och statsminister Löfven.


 Det Säkerhetspolitiska rådet som det talats så mycket om sista tiden ... finns det?

I så fall vad och var är det??

Ni vet, de där mötena som Anders Ygeman och Peter Hultqvist regelbundet har med Stefan Löfven om väldigt, väldigt viktiga saker som kan påverka landets säkerhet.

Jag kan inte hitta vilka andra som är med i det säkerhetspolitiska rådet när jag söker på regeringens hemsida. Jag kan inte ens hitta det säkerhetspolitiska rådet?

Men det måste ju finnas, för den 15 november 2014 skriver Karin Thurfjell i SvD .. "Säkerhetspolitiskt råd kan leda till trovärdighetsproblem" och hänvisar till statsvetaren Fredrik Bynander som varnade för att "Regeringens inrättande av ett säkerhetspolitiskt råd kan leda till att säkerhetspolitiska beslut fattas i en isolerad grupp som missar viktig expertis och erfarenhet utifrån". Han varnade också för "situationer där regeringens trovärdighet ifrågasätts när makten koncentreras till några få statsråd".

Fredrik Bynander sa dessutom .. Ytterst är det hela regeringen som står bakom Sveriges linje och om man skiljer ut en liten del och skapar en inre kabinett, kan det bli problematiskt. Det räcker med att ett annat statsråd säger att han eller hon inte blivit informerad eller tycker att ett dåligt beslut fattas, så ifrågasätts hela regeringens trovärdighet. Oinformerade statsråd kan säga fel saker, trots att det finns bättre information i regeringen. (min markering i texten)

Den mannen hade lika lite aning om hur rätt han skulle få och hur snabbt det skulle ske som Stefan Löfven hade om hur fel han gjorde och hur snabbt det skulle visa sig.

Samma tid menade ambassadören och statssekreteraren Sven Hirdman .. att den stora fördelen med ett råd är att ministrarna tvingas ta ett gemensamt ansvar när något inträffar. Vi har en byråkrati i Sverige, var och en gör sitt. Nu måste det fattas gemensamma beslut - med statsministern i spetsen. Om det händer något oerhört behöver man ha den här typen av krishanteringsberedskap.

Han hade heller ingen aning om hur stor nackdelen kunde blir om varken statsministern eller någon annan var intresserad av att ta de gemensamma beslut och det gemensamma ansvar som är förutsättningen för själva säkerhetsrådet.

I SvD hittade jag också vilka som ingick i det säkerhetspolitiska rådet när det inrättades .. statsminister Stefan Löfven, utrikesminister Margot Wallström, försvarsminister Peter Hultqvist, inrikesminister Anders Ygeman och vice statsminister Åsa Romson.

Och eftersom Åsa Romson lämnat över titeln till Isabella Lövin så antar jag att hon också tagit över platsen i det säkerhetspolitiska rådet? Det kanske är förklaringen till Miljöpartiets totala tystnad när det gäller Transportstyrelsens dåliga hantering av säkerhetsklassade uppgifter?

Jag har i alla fall hittat "Regeringskansliets Krishantering".. som sorterar under inrikesminister Anders Ygeman och där står det bl.a så här:

Frågor som gäller samhällets krisberedskap och Regeringskansliets krishantering är samlade under inrikesministern i Justitiedepartementet. Justitiedepartementet samordnar också Regeringskansliets krishantering då flera departement berörs och inrikesministerns statssekreterare leder det samlade krishanteringsarbetet.
(min markering i texten)

Alltså .. det var Anders Ygeman som är ytterst ansvarig för all kommunikation och samordning i Regeringskansliets Krishanteringsråd, det var Anders Ygeman som ansvarade för SÄPO som är den myndighet som först varnade regeringen och Anders Ygeman satt dessutom i det Säkerhetspolitiska råd som statsministern inrättade för att "frågor som berör säkerhetspolitik i vid bemärkelse behöver hanteras på ett mer sammanhållet sätt, både internationellt och nationellt".

Ett råd vars enda syfte är att förhindra att viktig och värdefull information inte fastnar hos enskilda ministrar eller på enskilda departement i samband med händelser som kan påverka landets säkerhet. Ett råd .. med statsministern i spetsen .. där 5 ministrar har som enda uppgift att ta gemensamt ansvar och fatta gemensamma beslut i frågor gällande landets säkerhet.

Enligt vad statsministern själv gjorde gällande vid en direkt fråga i riksdagen, träffas medlemmarna i det Säkerhetspolitiska rådet en gång i månaden.

Nu förväntas vi tro att de under drygt ett och ett halvt år inte en enda gång diskuterade Transportstyrelsens pågående läcka av säkerhetsklassad information? Den allvarligaste säkerhetsskandalen i modern tid?

Tillåt mig att tvivla. Även om vi har en svag regering så är det väl inte möjligt att den är så svag och handlingsförlamad.

Däremot kan jag lätt föreställa mig att det Säkerhetspolitiska rådet är den plats där regeringens ministrar kan samlas och diskutera hur de bäst ska kunna undvika att ställas till ansvar för felaktiga eller uteblivna beslut i frågor som sedan visade sig vara skadliga för landet och medborgarna.

Försvarsminister Peter Hultqvist ska skonas från misstroende säger många. Det stundar en större militärövning som Försvarsmakten och ÖB inte klarar utan Peter Hultqvists erfarna närvaro? Gud hjälpe oss om det är så.

Men Peter Hultqvist är också väldigt omtyckt och trevlig och jag tycker också att han verkar sympatisk .. räcker inte det?

Saknas det verkligen skäl att väcka misstroende mot Peter Hultqvist .. trots allt var det väl hans plikt att agera och informera i ett säkerhetspolitiskt råd där han och de andra ministrarnas enda uppgift är att verka för gemensamt ansvar, samarbete och kommunikation mellan varandra och departementen?

Jag tycker inte det, och eftersom krishanterare nummer ett, Anders Ygeman, tydligen fått ett personligt löfte om en ministerpost om Stefan Löfven blir omvald, så tror jag inte heller att statminister var så okunnig som han påstår.

För vad är det för mening med ett Säkerhetspolitiskt råd .. med statsministern i spetsen .. om medlemmarna inte ser någon mening med att informera varandra om säkerhetsfrågor?

Bara misstanken om att Ygeman och Hultqvist täcker upp för statsministern och partiet tycker jag gör att Stefan Löfven förtjänar en alldeles eget misstroendeförklaring från svenska folket, senast den 9:e september 2018.
Läsvärt:
söndag 30 juli 2017

Det här är Anders Ygeman ..

.. flinande och vinkande när han är på väg in för att offentliggöra att han avgår som inrikesminister eftersom han inte fullgjort sitt uppdrag som ansvarig för samhällets krisberedskap och Regeringskansliets krishantering.

Eller som statsministern såg det, när han "valde den ansvarsfulla vägen" och "tog ansvar för landet" .. det vill säga, partiet .. Anders Ygeman tvingades avgå, offra sig sig för laget(?) på grund av Erik Bromanders, Moderaternas och Sverigedemokraternas ansvarslöshet?

Det påstås att Anders Ygeman kommer att kompenseras, för sitt stora ansvarstagande och lidande, med en ny ministerpost i den regering som Stefan Löfven hoppas bilda efter valet 2018.

Pilutta oss som trodde att den ansvarsfulla vägen innebar att fullt ansvar skulle utmätas.Värt att läsa:

lördag 29 juli 2017

Rödvinsvänster och grogghöger? Är det förklaringen till att Mikael Odenberg sparkar på sin partiledare för att rädda Peter Hultqvist?


I DN i dag kan vi läsa Mikael Odenbergs flammande försvarstal för vännen Peter Hultqvist. Kritiken mot den egna partiledaren är inte nådig och den lilla detaljen att försvarsminister är en av de fem ministrarna i det Säkerhetspolitiska rådet som har till uppgift att ta gemensamt ansvar och fatta gemensamma beslut när det gäller kommunikation och samordning, för att undvika att information fastnar på enskilda departement, i samband med händelser som kan påverka landets säkerhet .. viftas undan som en tillfällig och begriplig omdömeslöshet.

Jag undrar varför .. och hittar svaret hos Nyheter i Dag.

Bilden kommer från Nyheter i Dag

Som Henrik Ibsen en gång sa .. Sin broder hakker da ingen ravn. Dvs .. hacka inte din broder i röven.

Ett förhållningssätt som måste smälla högre än lojaliteten till ett parti som hade det dåliga omdömet att välje en kvinnlig(!) partiledare före honom själv.torsdag 27 juli 2017

Naaaaw!!


Visst är han gullig, Peter Hultqvist? Han ser så trevlig ut .. och snäll.

Och visst gjorde han alla rätt på sitt departement när han fick reda på Trafikstyrelsens läckage? Han kunde väl inte veta att Anna Johansson inte visste det han visste eftersom Erik Bromander tagit med sig den kunskapen när han tvingades lämna Trafikstyrelsen.

Anders Ygeman, som blev landets högste krishanteringssamordnare, när statsministern inte ville ha det ansvaret, hade väl större ansvar för att sprida information än Peter Hultqvist?

Så när ingen av dem lyfte frågan .. trots att båda visste .. när de träffade statsministern och talade om säkerhetsfrågor i Säkerhetsrådet, så tog nog båda för givet att statsministern var informerad av infrastrukturministern eller näringslivsminister eller justitieministern som förmodligen också visste det som ingen ville tala med statsministern om.

Och så är han så duktig, Peter Hultqvist! Det säger alla. Och trevlig. Populär. Kunnig. Erfaren. Gullig. Snäll. Respekterad. Och låter väldigt sympatisk.

Att försöka få honom avsatt är nästan som att sparka på en hundvalp.


Det borde oppositionen tänka på. För att sparka på en hundvalp är värre än utebliven kommunikation på regeringsnivå.

HAX, Ledarsidorna,

tisdag 25 juli 2017

It-ministern är, och var, miljöpartist ..


.. och det är väl förmodligen förklaringen till att det inte har hörts några som helst kommentarer från Miljöpartiet?

För visst handlar det väl om it-frågor, hela haveriet på Transportstyrelsen? Eller har jag missförstått hela grejen med en it-minister? H*n kanske inte alls sysslar med it-frågor?

Men vad GÖR en it-minister?

Jag googlar och blir inte klokare. Den 20:e oktober 2014 skriver Karl Sigfrid (M) iSvd .. När Stefan Löfven läste upp namnen på sina nya statsråd utelämnade han uppdraget som it-minister. Efter regeringsförklaringen skickade tidningen Computer Sweden en fråga om vem som ansvarade för it-politiken och fick två olika svar. Enligt Miljöpartiet låg it-frågorna hos deras minister i Näringsdepartementet, och enligt Socialdemokraterna låg de hos den socialdemokratiska infrastrukturministern. Till slut vann Miljöpartiets bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan dragkampen och blir nu den som ska utveckla en svensk politik för it-samhället.

Det var alltså väldigt, väldigt, väldigt viktigt för Miljöpartiet att få en it-minister.

I en intervju med Mehmet Kaplan i tidningen Computer Sweden kan jag läsa att den nyblivne it-ministern inte har en susning om vilka frågor som kommer att hamna på hans bord, men att han tror att det är bestämt att han delar it-frågorna med infrastrukturminister Anna Johansson.

– Vi har delat upp det och det är det vi nu ska titta på så att vi får bästa möjliga lösning så totalen blir bra. Vi har ännu inte hunnit tala med varandra, säger Mehmet Kaplan.

Men Anna Johansson däremot säger sig inte ha uppfattat att hon ska få några it-frågor på sitt bord.

– Nej, det ska jag inte. Jag har förstått att jag bara har transport, järnväg och övrig infrastruktur och inte it, säger hon.

Så för den som inte är så insatt i "traditionell förvaltningskultur" verkar det lite luddigt från start.

Mehmet Kaplan ansvarade alltså för it-politiska frågor och postkommunikation från 3/10 2014 och fram till 18/4 2016. Det är under samma tid som hela it-haveriet på Transportstyrelsen började.

När Stefan Löfven avtackade it-minister Mehmet Kaplan så visste inrikesministern exakt hur illa det stod till på Transportstyrelsen, men frågan är om it-ministern hade en aning om vad som pågick?

Och OM han visste .. trodde Mehmet Kaplan att det var Anna Johanssons halva av it-uppdraget?

Det lär vi aldrig få veta eftersom Miljöpartiets språkrör verkar vara lika försvunna som Erik Bromander.

Anna Johanssons ointresse för säkerhet är däremot väldokumenterad, skriver Csaba Perlenberg i Expressen . Ett par månader före det att Anna Johansson blev statsråd 2014 riktades mycket hård kritik av Göteborgs Stadsrevision mot bristande säkerhet i IT-systemet Hjärntorget som användes av stadens grundskolor.

Anna Johansson var då skolkommunalråd i Göteborg. Stadsrevisionen fann 2012 att skolorna bröt mot offentlighets- och sekretesslagen samt personuppgiftslagen. IT-systemet innehöll uppgifter om elevhälsa och känsliga personuppgifter i samband med individuella utvecklingsplaner i årskurserna 1-5. Trots att Hjärntorget designats utifrån att känslig information ej skulle kunna lagras, hittades 76 fall i en genomsökning av 17 376 utvecklingsplaner. Därutöver förekom det risk för att elever med skyddade identiteter kunde röjas.

Två år senare hade ingenting förändrats och vår blivande Infrastrukturministers förklaring var .. Vi trodde det var omhändertaget för länge sedan. Det är givetvis väldigt allvarligt att känsliga personuppgifter om elever kan läcka ut till allmänheten. [ .. ]Vi har inte varit tillräckligt tydliga med att följa upp om det har gjorts. Det är en miss helt enkelt." Och till Göteborgs-Posten sade Anna Johansson att: "Kommunstyrelsen har väl inte direkt agerat. Men vi har nog förutsatt att man har jobbat med det i organisationen."

Trodde, inte varit tillräckligt tydliga, en miss helt enkelt, har väl inte direkt agerat, vi har nog förutsatt??

I dag skyller Anna Johansson på Erik Bromander och vad Erik Bromander själv tycker om det har vi ingen aning om.

Nu har Miljöpartiet en ny it-minister, Peter Eriksson. Men trots det är Miljöpartiet det enda partiet som INTE kommenterat det som framkommit om it-hanteringen på Transportstyrelsen?

Det tycker jag är lite konstigt?

Men det kanske är helt normalt att it-ministern inte har något som helst ansvar för it-frågor när varken inrikesministern eller försvarsministern tydligen inte har något som helst ansvar för att informera statsministern om haveriet inom Transportstyrelsen, som den ansvariga infrastrukturministern ansvarar för, men inte hade en aning om?

Vilket gör att frågan om poliskrisen dyker upp i huvudet. VET Stefan Löfven att det är kris inom polisen? Har någon talat om det för honom?

Har till exempel Anders Ygeman nämnt det eller litar inrikesministern på rikspolischefen när han visar upp stapeldiagram som säger att allt går uppåt, framåt och åt rätt håll, samtidigt som det blir färre och färre poliser som ska lösa fler och fler anmälda brott?

Och alla nya civilanställda poliser .. vad är det för några egentligen? Vilken tillgång har de till säkerhetsklassad information och hur stor koll har vi på att de genomgått samma säkerhetsprövning som personalen på IBM inte genomgick?

Det där med traditionell förvaltningskultur verkar vara väldigt komplicerat. Inte undra på att de som sysslar med det har så bra betalt i förhållande till dem som måste leva med resultatet.
måndag 24 juli 2017

.. och nu undrar vi alla: VAR ÄR ERIK BROMANDER!!


Erik Bromander, vem och var han nu är, verkar vara boven i dramat Transportstyrelsen.

Det var HAN som inte informerade infrastrukturminister Anna Johansson. Därmed var det också HAN som låg bakom hela haveriet som följde och följaktligen så var det också HAN som förorsakade kommunikationskaoset som Stefan Löfven tvingades visa upp för svenska folket i dag.

Erik Bromander borde ha sett till att Anna Johansson visste det som Anders Ygeman och Peter Hultqvist visste ett helt år innan Anna Johansson visste det för då hade ALLT sett HELT annorlunda ut.

Åtminstone för Stefan Löfven .. för då hade dagens situation varit Anna Johanssons fel.

Och hade inte Erik Bromander åkt så ihärdigt på semester att han blev av med jobbet så hade kanske Stefan Löfven kunnat ge honom sparken i stället för att tvingas försvara Anna Johansson .. som han nu känner fullt förtroende för eftersom hon blivit förd bakom ljuset av . tada .. Erik Bromander.

Men nu är Erik Bromander lika försvunnen som Stefan Löfven har varit och då blir det genast väldigt intressant att veta ..

.. vad vet Erik Bromander? Är det något mer som Erik Bromander undanhållit från Anna Johansson? Var den uteblivna informationen en hämnd eller var det Någon Annan som undanhöll informationen, som Erik Bromander undanhöll från Anna Johansson, från Erik Bromander?

Hur vet Anna Johansson att Erik Bromander hade den information som hon inte fick när den var aktuell utan ett år senare? Är den arkiverad, försvunnen, uppeldad eller tog Erik Bromander med sig den när han lämnade jobbet?

Hade Erik Bromander överhuvudtaget någon information som Anna Johansson inte fick? Är han skyldig, oskyldig, förvånad, på semester, gömd hemma hos Stefan Löfven eller väldigt överraskad över sin roll i det pågående haveriet?

Frågorna hopar sig och det är bara en som kan ge svar:

Så ... VAR ÄR ERIK BROMANDER??


Hur var det nu, Stefan Löfven?


Är det verkligen så att misstankar om allvarliga problem som rör rikets säkerhet INTE behöver rapporteras vidare varken till statsministern eller någon annan, förrän hotet mot rikets säkerhet redan är ett faktum?

Det är alltså helt NORMALT att inrikesminister Anders Ygeman och försvarsminister Peter Hultqvist, i ett helt år, sitter på information om ett pågående haveriet på Transportstyrelsen utan att informera statsministern ELLER infrastrukturministern .. som verkar vara den som sist upptäckte vad som pågick på hennes eget departement eftersom den som skulle ha informerat henne tvingades sluta på grund av fusk med traktamenten och arbetstid? En man som hon inte verkar ha saknat när han inte var där han borde ha varit när han skulle ha gett henne den information hon nu saknar. Drygt ett år senare?

Ser det ut så här på alla departement? Misstankar eller problem som kan leda till hot .. eller redan är hot .. mot rikets säkerhet men som inte bör föras vidare förrän hotet förvandlats till konstaterad verklighet?

Ett haveri är inte ett haveri förrän det ÄR ett konstaterat haveri och först då angår det landets ledare som då uttalar en önskan om att han borde ha vetat det tidigare?

Var det verkligen det han sa, Stefan Löfven? Igen och igen och igen? Samtidigt som han uttalade fullt förtroende för sina ministrar i en .. MYCKET ALLVARLIG .. fråga som han .. nu med facit i handen .. hade önskat att de informerat honom om?

Om kroppsspråket hos företrädarna för försvaret, säkerhetspolisen och Trafiksäkerhetsverket hade haft en textremsa under utfrågningen av Stefan Löfven hade den kanske sett ut så här .. jag vill inte vara här, jag vill gå hem, herregud, hoppas det tar slut snart.

Så .. NEJ, jag är inte nöjd. Snarare är jag väl mer oroad än tidigare. För hur är det möjligt att det är vedertagen praxis .. eller som statsministern sa; "traditionell förvaltningskultur" .. att regeringens olika ministrar inte informerar varandra .. eller statsministern .. om eventuella "haverier" som ännu inte "havererat färdig" utan sker utanför offentlighetens ljus?


lördag 22 juli 2017

"Vi bör ta ansvar för Sverige och undvika en kris" ..


.. så svarar Centerpartiet på en fråga om misstroendeförklaring apropå regeringens hantering av haveriet på Transportstyrelsen.

Annie Lööf har .. i likhet med Stefan Löfven .. stängt ner och kopplat ur för att ha semester men hon kanske reagerar senare när hon kommer till insikt om att väljarna tycker att hennes taktiska balansgång börjar kantra så betänklig åt vänster att de vill döpa om partiet till (S)enterpartiet?


Jan Björklund tycker sig visa handlingskraft när han twittrar "Läckaget av hemliga uppgifter är mycket allvarlig. Vi utesluter inte misstroendeförklaring mot ett eller flera statsråd".

Reaktionerna på den meningslösa tweeten är ett lysande exempel på hur långt det är mellan den politiska adeln och folket. Det som de folkvalda till varje pris vill sopa under mattan för undvika en kris .. anses av folket redan vara en fullskalig KRIS som oppositionen bör använda sig av för att fälla regeringen.

Det kanske till och med är så illa att politikernas hantering av den här skandalen gör att valet nästa år avgörs redan i höst?


Anna Kinberg-Batras bidrag till debatten är obetydligt vassare än Jan Björklunds .. "Säkerhetsskandalen växer för varje dag. Misstroende kan mycket väl bli aktuellt mot statsråd som brister i ansvar".


Ebba Busch Thor skriver en debattartikel där hon anser att en oberoende kriskommission ska utreda vad som egentligen hände och vem som visste vad och vilka som gjorde vaddå!
  
Alltså .. undvika en kris+inte utesluta en misstroendeförklaring+misstroende kan bli aktuellt+en utredning av en oberoende kriskommission=sopa under mattan och vänta på att en engagerande tv-såpa drar igång så att idioterna får något annat att tänka på. Typ?

Men för mig är det som händer helt avgörande för hur jag kommer att rösta nästa år. Jag skulle se det som en personlig förolämpning om allt detta utmynnade i Största Möjliga Tyssssstnad innan clownerna äntrar manegen och börjar jonglera med sitt gamla vanliga valfläsk.

Cornucopia beskriver ett alternativt alternativ som känns väldigt intressant. Så tilltalande faktiskt att jag hoppas att det blir verklighet .. för då skulle vi, som inte glömt DÖ och som till varje pris vill undvika att våra röster säljs till lägstbjudande en gång till, äntligen få ett svar på vilka som är opposition och vilka som är regeringssupportrar.


fredag 21 juli 2017

Var är Stefan Löfven??


Gränslöst är nog det ord som bäst beskriver vidden av det IT-haveri hos Transportstyrelsen som nyligen uppdagats. Förutom att personuppgifter och bilder på miljontals svenskar hamnat hos främmande makt så har även känslig information om svensk infrastruktur – vägar, hamnar, broar och tunnelbanor – läckt ut. Detta är information som kan utgöra en allvarlig fara för rikets säkerhet. Det är dock inte främmande makt som aktivt har försökt tillskansa sig informationen utan Transportstyrelsen som högst frivilligt har gett bort den." .. skrev Aleksandra Boscanini GP för två dagar sedan, men ännu har ingen sett röken av Stefan Löfven.

Mannen som ska föreställa vår statsminister .. den högste ansvarige i landet .. lyser verkligen med sin frånvaro medan hans underordnade försöker mildra skadeverkningarna genom att bjuda journalisterna på kaffe, frukt och kakor.

I dag skriver Aleksandra Boscanini .. det handlar om känsliga uppgifter – däribland sådana om fysisk och psykisk hälsa – om miljontals körkortsinnehavare och personer som ansökt om körkortstillstånd, samt uppgifter om svensk infrastruktur.  Nu har det visat sig vara ännu värre. Läckan rör allt som funnits i Transportstyrelsens databas. Även belastningsregistret och polisens register över misstänkta har läckt. Så även hemadresser till svenska stridspiloter med civila flygcertifikat. Och hela det militära fordonsregistret. Det behöver knappast sägas hur allvarligt det är.[ ...] Det här handlar inte om att några tjänstemän på en myndighet har klantat sig. Det handlar om att regeringen genom sin inkompetens allvarligt har hotat – och fortsatt hotar – hela landets säkerhet och nu försöker komma undan med det. Det ska den inte få göra. Var är oppositionen?

Men fortfarande inget livstecken från statsministern som troligen vilar lugnt i hängmattan och hoppas att allt ska blåsa över.

TT har bett om en kommentar från statsministern, men hans pressansvariga hänvisar till Anna Johansson som ansvarigt statsråd .. men hon hänvisar i sin tur till att hon inte haft en aaning om någonting under de senaste ett och ett halvt åren och skyller på sin generaldirektör som i sin tur inte hade en aning om att det var olagligt att göra undantag i lagen. Anders Ygeman var i och för sig informerad om generaldirektörens aningslöshet .. men han hade heller ingen aning om vad generaldirektören på Transportstyrelsen inte hade en aning om och att han, som inrikesminister, kunde ha någon som helst skyldighet att informera infrastrukturministern om olagligheter som begåtts på Transportstyrelsen hade han inte en tanke på? Men inrikesministerns förtroende för Anna Johansson är lika stort som Anna Johanssons förtroende för den avskedade generaldirektören var och är och naturligtvis lika starkt och obrutet som Stefan Löfvens förtroende för Anna Johansson och Anders Ygeman är.. så statsministern kan lugnt fortsätta sin semester.

Och OM han händelsevis skulle vilja hetsa upp sig offentligt kan han ju ondgöra sig över det som händer i Polen där den sittande regeringen vill ändra i grundlagen så att landet får samma system som i Sverige där den sittande regeringen väljer vilka domare som ska utnämnas av dem som Domarnämnden föreslår.

Men det känns förmodligen bekvämare att kritisera andra länders varianter på vår egen svågerpolitik än att ta ansvaret för de egna ministrarnas inkompetens?

"I eftermiddags mötte infrastrukturminister Anna Johansson (S) riksdagens trafikutskott och ledamöter i försvarsutskottet. Oppositionen kräver svar: vilka skador kan ha uppstått på grund av Transportstyrelsens vårdslösa hantering av sekretessbelagda uppgifter? Flera i oppositionen, däribland Moderatledaren Anna Kinberg Batra, har begärt att statsminister Stefan Löfven träder ut på banan för att tala om vad regeringen visste och vad den gjort".

Jag hoppas att de sista dagarnas förhållandevis ljumma intresset från medierna och oppositionen är ett tecken på någon form av kraftsamling och inte på att de tänker låta regeringen sopa sin egen inkompetens, handlingsförlamning och oförmåga under mattan .. igen?

En handling(S)kraftig regering .. lovade Stefan Löfven i valrörelsen 2014 och det ska bli intressant att se hur många rödgröna väljare som tycker att han har levererat när de går till valurnorna om drygt ett år.


Men var är Stefan Löfven NU?


onsdag 19 juli 2017

Äntligen!


Det är lätt betungande att leva med vetskapen att jag är en usel människa som inte förmår att se landets "utmaningar" som fantastiska "möjligheter".

Jag kan inte heller se att de "problem" som våra folkvalda inte vill erkänna, enbart kan lösas med "öppna hjärtan" och ett "positivt och optimistiskt" förhållningssätt. Dessutom har jag oerhört svårt att få plus och minus att gå ihop framöver när kommunerna ska möta kostnaderna för de utmaningar, icke-problem och möjligheter som väntar under nästa år.

Det är inte alls svårt att räkna ut vilka som är eller inte är "alla" när det handlar om "allt till alla". De "tärande", det vill säga de svagaste och minst önskade i samhället, äldre, funktionshindrade, psykiskt sjuka, missbrukare och hemlösa kommer att sopas under mattan när budgeten ska presenteras. För att inte tala om den "tillväxt" som finansministern är så stolt över .. men som till stor del består av statliga/kommunala investeringar/konsumtion till följd av den stora befolkningsökningen.

Allt blir inte möjligheter även om vi är aldrig så optimistiska, positiva och hjärtevarma.

Den här sommaren hade jag tänkt hålla mig från sociala medier och bara njuta av naturen, grönskan och djurlivet. Allt det som återkommer år efter år utan politisk påverkan - men det är ju helt omöjligt. Oavsett hur mycket jag än försöker så hittar jag andra som är lika föraktligt oroliga och pessimistiska som jag.

Så om du är en bättre människa än jag så ska du absolut inte läsa ..

Johan Hakelius krönika i Expressen som handlar om den hysteriska samhällsmarkören.

Ledarsidorna som skriver om de inlåsta kvinnorna och sprickan i det vi trodde var ett samhällskontrakt.

Migrationsöverdomstolens beslut att eritreaner som lämnat sitt hemland utan tillstånd (nästan alla) ska få flyktingstatus, är inte heller att rekommendera för den som lever i trygg förvissning om att 2015 var en isolerad händelse som regeringen nu har kontroll över.

Läs inte heller vad Fredrik Antonsson/I Otakt skriver om sitt besök i Ställdalen, om du vill behålla din optimistiska och positiva framtidstro och inte heller det Goda Samhället som beskriver hur medierna förhåller sig till de utmaningar och problem som uppstår när de måste förhålla sig till de utmaningar och problem som medborgarna faktiskt upplever.

HansStigsson på NT verkar också ha stora svårigheter med sin positiva och optimistiska livssyn när han tar bladet från munnen och talar om skillnaden mellan Sverige och Norge där vi leder med 22000 bostadsinbrott mot 2500. Dessutom är vi också klart ledande när det gäller att hitta gärningsmännen - bara 4% av fallen blir uppklarade eftersom .. "Tidigare har vi haft speciella grupper som inriktat sig på gränsöverskridande brottslighet" säger Tomas Håkansson på Polisen (NT 18/7). "Den utformningen finns inte i dag, vilket beror på att man inte har kunnat prioritera den här typen av brottslighet.". En väldig obehaglig läsning för den som är stolt över sitt öppna hjärta men även vill känna trygghet i det egna hemmet.

Aleksandra Boscanin på GP och Lydia Wålsten är inte heller överdrivet positiva när de redogör för hur länge vi måste arbeta för staten innan vi kan disponera våra egna pengar för eget bruk och efter att ha följt en länk till en politisk "debatt" i TV4 , (se på egen risk), inser jag att den kommande valrörelsen kommer att bli fullständigt vidrig, ger upp, stänger ner och går ut och andas.

Men då .. ÄNTLIGEN .. så dyker de upp. Årets igelkottsungar och allt känns gott i livet.


Små, små och hjälplösa irrar de omkring och vi törs nästan inte sätta ner fötterna utan att detaljgranska varje grästott eller ogrästova.


När jag gör ett "staket" av min hand för att Maken ska få möjlighet att köra ut bilen får jag samtidigt en hjärteöppnande upplevelse av en pytteliten, våt nos som nyfiket undersöker mina fingrar.

En inte alltför skrämmande upplevelse verkar det som. Men när jag inser att den lilla sötchocken börjar se mig som mat, drar jag tillbaka handen. Och nu vet jag att även väldigt små igelkottar har väldigt vassa tänder.


En insikt som den Makalöse Maurice verkar vara född med.


Så .. mitt recept vid politiska utmattningssymptom är att gå ut i den ursprungliga, verkliga verkligheten där allt upprepar sig med trygg regelbundenhet. Grönskan kommer alltid tillbaka efter mörk och kall vinter, rådjuren får sina kid, vildsvinen sina smånassar, hjortarna sina kalvar och igelkottarna sin små kottar. År efter år efter år på de platser som politikerna ser som helt oviktiga.


Det är bara att sätta sig ner, iaktta, njuta och inse att det är så här det var tänkt att livet skulle vara.

torsdag 13 juli 2017

Det här är Aina ..


.. bara 4,5 vecka gammal. Hela hennes värld består av en hage, en mamma och en annan häst. Oss ser hon bara som tillfälliga störningar/underhållningsdetaljer i en helt trygg tillvaro.

Den enda som fångar hennes intresse och kan få henne att intresserat komma fram till stängslet är vår Rackarkott som ointresserat står vid min sida och äter gräs medan jag förgäves försöker få det lilla fölets odelade uppmärksamhet.

Det ser ut som om hon undrar om det inte är en mycket liten häst som jag går omkring med?

Jag måste erkänna att det är en aning slött att jag inte tog några bilder från början när Aina nätt och jämt hade lärt sig att hålla reda på benen för att komma upp i stående, någon bild där hon faktiskt fick alla fyra att föra henne framåt mot mamma och någon bild av hur fullständigt utslagen hon blev av den prestationen .. men det är så sommaren ska vara .. slö och vilsam!

Jag har all respekt för de som orkar engagera sig, men själv gav jag upp efter Almedalsveckan som i år bara framstod som ett förljuget och motbjudande spektakel som vidgade klyftan mellan stad och land, makthavare och den "vanliga" människan, elit och "folk".

De här sommarveckorna tänker jag försöka leva som Aina. Trygg i mitt eget lilla sammanhang mitt i grönskan och naturen.

Och om jag händelsevis kommer i kontakt med verkligheten så ilar jag genast till närmaste nostalgilada, loppis eller vintagemarknad och kompensationshandlar lite omedelbar behovstillfredsställelse.


Eller bara går förbi grannens garage och inhandlar en kanapé som varken h*n eller jag behöver eller har plats för. Och eftersom  den Makalöse Maurice genast började vässa klorna på den, kan ingen heller se eller uppskatta den under skyddspläden som jag tvingades drapera den i.

Ett verkligt fynd!?

Den får stå i vår skolsal som ett monument över en regering som vi varken behöver eller har råd med, medan jag .. iförd en klänning från 60-talet .. glatt studsar ut i trädgården, tampas med ogräset eller kör omkring med gräsklipparen mellan äppelträden.