söndag 30 augusti 2015

Nu låter vi prenumerationen på DN löpa ut, ..


.. den är ju redan betald även om den senaste inbetalningen föregicks av diskussioner om vi egentligen borde betala för den sortens journalistik som tidningen ägnat sig åt efter det att Peter Wolodarski blev chefredaktör för två år sedan.

Aftonbladet slutade vi köpa för flera år sedan och det är nu nästan två år sedan vi slutade läsa den på nätet.

Prenumerationen på SvD blev en nätprenumeration som det är tveksamt om vi anser det är värt att behålla även om det finns starka ledarskribenter som vill se verkligheten ur olika perspektiv och det enda som lockar med Expressens nättidning är också några enstaka modiga krönikörer som törs stå för en egen åsikt utan att samtidigt ta heder och ära av någon oliktänkande.

Debattprogrammen och samhällsjournalistiken på SVT/SR var engagerande och intressanta .. för länge sedan. Rätt många år sedan faktiskt. Nu är meningsutbytena lika förutsägbara som deltagarna och i de fall partibeteckningen "glöms bort" är det lätt att hitta den på Google för den som orkar titta. 

Det gör inte vi numera.

Från att ha varit en familj som var storkonsumenter av de traditionella medierna tvingas vi  numera söka helheten och någon slags sanning, genom att läsa alternativa media, följa utländsk press samt de diskussioner som spontant uppstår på bloggar och twitter.

Hur kunde det bli så här?

För mig var den första spiken i kistan drevet mot Sven-Otto Littorin. Att en etablerad tidning kunde få krossa en enskild person .. låt vara att han var minister .. genom att publicera ett hopkok på rykten, skvaller och påståenden utan att på något sätt kunna bevisa att det fanns någon sanning bakom sörjan .. det blev en chock. En soppa på en spik .. utan spik .. hälldes över en människa som var chanslös när en tidning utsåg sig själva till både åklagare, domare och bödel.

Men jag får väl säga som våra politiker .. jag var kanske naiv när jag hade respekt för journalistyrket.

Men både naiviteten och respekten försvann när skrönan om de vägda blöjorna gjordes till en sanning som sedan blev en krönika där en av ledarskribenterna medgav att de visserligen visste att det var en lögn .. men lögnen var för bra för att de skulle kunna låta bli att publicera den.

Den sista lilla resten av hopp om att allt handlade om enstaka feltramp dog när några "journalister" beskriver hur de träffar en yrkeskriminell man på en skogsväg och tittar på fotografier som de sedan köper och .. trots att de vid det laget visste, det läsarna genast upptäckte ..publicerade tidningen de photoshopade "bevis" som blev huvudnyhet på löpet. "Bevis" som snarare förstärkte misstanken om att hela artikeln och boken den grundade sig på också var en lögn.

Och så kom då Researchgruppen och blev avlönade och hyllade av hela journalistkåren när begick de övertramp och olagligheter som journalisterna själva inte ville smutsa ner händerna med.

Vanliga människor med ett i och för sig inte så förfinat språk .. och en del med förfärliga åsikter .. fick betala med socialt utanförskap och arbetslöshet medan åklagarna, domarna och bödlarna i form av ansvariga chefredaktörer och journalister ostraffat korkade upp en flaska till, långt från läsarnas vardag.

Där började jag bli rädd. Känna oro för min familj och för mig själv.

Den som skriver anonymt gör det ofta av en anledning. Det finns många fullgoda skäl .. någon har skyddad identitet och kan inte delta i gemenskapen på nätet på annat sätt. Någon annan har en partner eller barn vars karriärer eller liv skulle kunna skadas och någon kanske är helt beroende av stödet från en kommun, som har en helt annan partibeteckning än skribenten, vars makt och hämndmöjligheter skulle kunna krossa en hel familj.

Det har faktiskt hänt. Du skriver inte ostraffat om vad som händer i din kommun om du har något att förlora på att en högre tjänsteman eller politiker känner sig kränkt.

Den som skriver under en anonym signatur .. som jag och många fler .. skickar därmed ut en signal om att h*n anser att det finns en viss risk förknippad med yttrandefriheten. Ingen kan tolka detta som att h*n är intresserad av att hängas ut i en intervju med foton i någon av de tidningar som redan visat sitt läsarförakt. Snarare tvärtom, skulle jag vilja påstå.

Om nu en journalist ändå vill ha kontakt så finns det ett kommentarsfält att ställa frågor eller lämna kontaktuppgifter i .. något som skulle visa på någon slags respekt för personens integritet.

Vi har en pressombudsman som är ansvarig för dessa frågor. Hittills verkar han inte ha varit särskilt oroad.

Men när det visar sig att alternativ media växer på de traditionella medias bekostnad blir pressombudsmannen Ola Sigvardsson bekymrad och oroar sig över att svenskar vänder sig till sajter som drivs av politiska motiv i stället för journalistiska ambitioner .. och att .. traditionell journalistik präglas av en vilja att förutsättningslöst söka efter sanningen och göra det så gott det går. De här andra sajterna kännetecknas av att de har en politisk agenda

Läs det igen .. Traditionell journalistik präglas av en vilja att förutsättningslöst söka efter sanningen och göra det så gott det går. De här andra sajterna kännetecknas av att de har en politisk agenda.

Jag trodde först det var ett skämt .. en slags fakebook-citat. Men det är på riktigt.

Jag för min del vet precis vilka jag spontant tänker på när pressombudsmannen nämner journalistik som drivs av politiska motiv i stället för journalistiska ambitioner, och det är inte vad som brukar kallas för "hatsajter" offentligt.

Men när pressombudsmannen sedan säger .. En konsekvens av att hatbudskap och propaganda sprids på nätet är att yttrande- och tryckfrihet äventyras för alla. Yttrande- och tryckfriheten är något som vi inte kan ta för givet. Politikerna ger oss rätten att trycka och yttra oss, men kräver att vi gör det på ett ansvarsfullt sätt. Om vi inte gör det, kanske friheten inskränks ... då blir jag verkligt skrämd.

VEM avgör vad som är ansvarsfullt eller inte? Är det ansvarsfullt att samarbeta med kriminella för att tvinga fram "bevis" för att hävda en sanning som sedan bevisas vara en lögn, medan det kanske är ansvarslöst att hävda en åsikt som kanske är sann men både obekväm och direkt farligt när lögnen upphöjts till den officiella sanningen?

VEM avgör vad som är hatbudskap och/eller propaganda när så gott som allt innehåll i våra traditionella medier handlar om propaganda och/eller hån och förakt?

I dag läste jag Julia Caersar´s båda helgkrönikor .. Mardrömmen och Agendajournalisterna .. och från och med nu ska jag efter detta försöka  hålla min blogg kliniskt ren från länkar till "traditionell" media.

Och OM jag mot all förmodan skulle hitta en journalist med vidhängande fotograf skvallrande med grannarna eller krälande runt i trädgården och gloende in genom fönstren .. oavsett hur trevliga de än är i andra sammanhang ..  kommer jag direkt lägga att ner den här bloggen, byta namn och flytta till annan ort.


För som PO säger .. om vi inte gör som han och politikerna säger så "kanske" friheten inskränks.


lördag 29 augusti 2015

Samtidigt som våra politiker lägger över ansvaret för migration och ..

.. integration på landets kommuner, avsäger de sig också ansvaret för de prioriteringar kommunerna tvingas göra genom att ställa utsatta gruppers behov mot varandra.

Hot om tvång och vite när det gäller mottagandet av ensamkommande ungdomar och migranter är något som åtminstone jag ser som ett övertramp när det gäller kommunernas självbestämmande och resultatet blir att kommunerna tvingas välja vem som bäst behöver samhällets stöd .. på bekostnad av någon som förlorar det h*n redan hade.

De som blir utan är utan undantag de som saknar förmåga att kräva sin lagstadgade rätt och som är så ointressanta och olönsamma att de inte engagerar dem med öppna hjärtan. För hur många debattartiklar finns det som gäller de äldre som lever som hemlösa eller i ensam, ångestfylld tystnad, osynliggjorda missbrukare, de dementa i sin förvirrade utsatthet, de funktionshindrade som övergivits av välfärdssystemet och de psykiskt sjuka som lämnats ensamma i en verklighet som de upplever som hotfull och skrämmande?

Redan nu kan kommuninvånarna se resultatet av politikernas sätt att svära sig fria från ansvar. I en del kommuner används redan hela eller delar av äldreboenden till asylboenden, i andra kommuner får funktionshindrade bo hemma med åldrande föräldrar så länge de lever eftersom ingen kommun har råd med nya gruppboenden, korttidshem för avlastning för anhörigvårdare läggs ner, i andra kommuner används allt som i vanliga fall skulle ge utsatta grupper boende och trygghet till att skapa boende och trygghet till ensamkommande ungdomar, HVB-hem med unga utsatta, vilsna ungdomar fylls till brädden av betydligt äldre ensamkommande unga som ökar deras utsatthet och tar resurser från det som borde ha varit vård, psykiskt sjuka, missbrukare och socialt utsatta får stå tillbaka för EU-migranter, i vården blir väntetiderna längre och längre för dem som väntar på snabb, livsavgörande behandling och skolorna saknar inte bara lokaler och lärare utan också utrymme för de allra svagaste och mest hjälpbehövande.

Öppna hjärtan, medmänsklighet och öppenhet .. är det att ge och ta med samma hand, samtidigt?

Att ställa de svagaste och mest hjälpbehövande grupperna i samhället mot varandra?

Ett samhälle där alltid Någon Annan får betala med sin livskvalitet för att ytterligare Någon Annan behöver den bättre?

Vår regering höjer skatterna och försämrar villkoren för företagen samtidigt som de blundar för hur kommunerna tvingas offra de svagaste för att ta hand om dem som .. eventuellt .. kan uppnå någon form av egenförsörjning inom de kommande 10 åren.

Det talas om värdet av ett öppet samhället samtidigt som dörrarna stängs för dem som behöver samhällets stöd allra mest.

Politik handlar alltid om att prioritera. Folket vet nu hur våra politiker prioriterar .. skriver Fredrik Antonsson i sin blogg, och det är något som blir mer och mer påtagligt i varje kommun.

onsdag 26 augusti 2015

"En regering är som ett spädbarn, ...


.. en matsmältningskanal med stor aptit i ena änden och ingen ansvarskänsla i den andra" .. ska Ronald Reagan ha sagt vid något tillfälle, och det är bara ett av alla citat som jag drar mig till minnes nu när regeringen börjar offentliggöra alla sina genialiska lösningar på samhällsproblemen.

Själv saknar jag ord för det jag läser och får förlita mig på andras förmåga ..

Töckenspråk, ett dunkelt uttryckssätt - enlig Uarda-akademien - är väl ett bra uttryck för miljardinvesteringen i renovering av lägenheter i förorternas miljonprogram. Fast med andra ord skulle man också kunna säga att det handlar om en miljardinvestering som kan ge kommunerna möjlighet att plöja ner en miljard i diverse svarta hål eller resa på studieresor till trevligare platser än den egna kommunen.

För vilka andra än kommunernas fastighetsbolag vill satsa på dyrbara renoveringar i områden där de omintetgörs nästan samtidigt som de genomförs .. utan att ens få någon vinst?

Töckenspråket från regeringen säger dock att denna miljard ska ge massor av arbetstillfällen i form av jobb som betalas med skattemedel, vilket då räknas som en vinst för samhället?

Och förresten .. om nu inte ambulans och brandkår kan klara sig utan polisskydd i de mest renoveringsbehövande bostadsområdena .. vilka ska då utföra jobben?

Man säger att lite kunskap är farligt, men det är inte så farligt som mycket okunskap .. skrev Terry Pratchett .. och jag antar att vår regering litar på att väljarna är tillräckligt dumma för att också se detta som ett krafttag mot bostadsbristen .. trots att denna miljard inte kommer att ge en enda ny bostad?

Sanningen finns kanske därute, men lögnerna finns i ditt huvud, är ett annat citat från Terry Pratchett och sanningen är att de förmånliga lån som regeringen erbjuder våra bönder som lösning på problemen med lönsamhet inom svenskt lantbruk ..  bara kommer att öka skulderna som blir kvar när konkursen är ett faktum. Något som förmodligen blir förr än senare nu när bensinpriserna ska höjas ytterligare efter den redan genomförda höjningen som före valet var ett tomt Lufte* om motsatsen.

Ylva Johansson töckenspråkar och ger luften om folkhögskoleutbildning för tusentals långtidsarbetslösa utan att berätta vilka folkhögskolor som har beredskap för en sådan anstormning, vilka jobb som de långtidsarbetslösa ska utbildas till och vilka lärare som ska åstadkomma denna "matchning" mellan jobb och utbildning. De långtidsarbetslösa som inte orkar med den lösningen får i stället berika vården och omsorgen i extrajobb som resurser i vården och omsorgen av äldre och handikappade, som ändå inte går att använda till något annat. Hur i helsike den redan hårt pressade vård- och omsorgspersonalen ska kunna klämma in handlednings/utbildningstid i sina scheman framgår inte, men vad som helst är väl möjligt i det som Uarda-akademien kallar Dumokrati - pampvälde?

Det "investeras" miljarder i odefinierade "satsningar" inom alla områden, men var kommer miljarderna ifrån och exakt vad ska de användas till? Det verkar inte vara så viktigt .. som genom ett under så kommer de bara att finnas där och åstadkomma de mirakel som ska ge oss EU:s lägsta arbetslöshet, högkvalitativ välfärd och bostäder till alla.

I huvudstaden är ekonomin redan så god under det rödgrönrosa styret att man vill erbjuda kurser i egenvård och sexualfrågor till alla kvinnliga(?) romska tiggare. Kurser med fri hälsokontroll, gratis hygienartiklar och kondomer och eventuell ersättning för förlorad inkomst? Det mest obegripliga är varför denna service begränsar sig till kvinnliga EU-migranter och inte erbjuds till alla kvinnor utan dokumenterad kunskap inom området?

Beskattning är väldigt likt mjölkning. Uppgiften är att få ut maximalt med mjölk med minimalt muu. Och jag är rädd att jag dessa dagar bara får muu .. skrev Terry Pratchett, och han är också upphovsman till följande citat, .. bland annat detta som är som skräddarsytt för vår rödgröna regering .. I begynnelsen fanns ingenting, vilket exploderade.

Eller vår statsminister .. han var den sorts person som stod på bergstoppar under åskan, iklädd en våt kopparrustning och skrek "alla gudar är svin". Men då får man förstås byta ut "gudar" mot sverigedemokrater och .. eventuellt .. "svin" mot "fascister". Resultatet kommer i alla fall som en oväntad blixt från ovan.

Man säger att lite kunskap är farligt, men det är inte hälften så dåligt som mycket okunskap och enkel tillgång till information är inte detsamma som kunskap .. är också kända Pratchett-citat som inte känns fel i det här sammanhanget.

Men varför ens försöka förstå hur de duminanta** politikerna tänker?

Dumheten överlever alltid. Den är så att säga för dum för att dö .. sa Aksel Sandemose .. och DÖ är ju det handslag som kommer att godkänna vilken dumhet som helst, eftersom av två politiska block är det ena är villigt att göra vad som helst för att få regera och det andra är minst lika angeläget att få slippa.

Den dumme känner inga tvivel, men segrar med ett fjolligt leende*** . . det är väl decemberöverenskommelsen  i ett nötskal?

Så när jag läser vad som väntar har jag, bortsett från hur? och vad?, bara en enda fråga ..

.. hur många borgerliga riksdagsledamöter kan se sina väljare i ögonen utan att skämmas, dagen efter det att de för andra gången lagt ner sina röster och godkänt en politisk inriktning och en budget som de lovat väljarna att stå i opposition mot?*Vag utfästelse, **enfaldigt överlägsen, ***Arnulf Overland,

DI, Expr., DN, DN, SvD, SvD, SvD,

måndag 24 augusti 2015

Här är det enda sättet att stoppa Sverigedemokraternas framgång ..Varför växer SD? .. undrar han och svarar själv i nästa mening .. Att partiet vuxit snabbt i Yougovs mätning denna sommar beror mycket på att den genomfördes under de upphettade dagar då Ikea-morden begicks.

Att det dessutom rapporterades om handgranater och gängbråk i Malmö kan .. eventuellt  .. också ha spelat in. Vi vet ju alla hur rasistiska, intoleranta och främlingsfientliga svenskarna är, eller hur?

Men .. det står också helt klart att det på borgerliga ledarsidor med stor spridning har förekommit formuleringar som bidragit till att göra SD mer rumsrena .. enligt Göran Greider. Den som andas ett enda ord om att en fungerande integration är förutsättningen för migration göder alltså Sverigedemokraterna?

Men det är de kortsiktiga förklaringarna. .. tillägger den allvetande skribenten. I det längre perspektivet är det våra egna ideologiska synder som skänkt oss Sverigedemokraterna. Arbetarrörelsen och socialdemokratin har blivit så mesiga och nästintill ideologilösa att de inte längre talar om fördelningspolitik och utjämning mellan klasserna.

Och medan vänstersidan i svensk politik .. enligt Göran Greider .. irrar omkring, idélösa och handlingsförlamade av ideologilöshet, så genomgår traditionell borgerlighet en djup kris.

För femton år sedan hade de olika borgerliga partierna ganska olika uppsyn och idéer. Numera cyklar de omkring på en och samma marknadsliberala enhjuling och borgerliga väljare med minsta lilla konservativa ådra har känt sig alltmer hemlösa .. skriver den allvetande Göran Greider och nämner inte med ett ord decemberöverenskommelsen som tvingar upp hans egna ideologiska mesar på andra vingliga enhjulingar.

Att SD är starkt på landsbygden beror på ett tynande Centerparti och en avideologiserad vänster som av någon anledning frivillig lämnat walk over till Sverigedemokraterna som därmed får tillfälle att trolla fram en lösning ur hatten.

Och inte bara EN lösning, utan TVÅ!! Först kommer den IDEOLOGI som alla andra saknar och tätt efter den kommer en SYNDABOCK!!

Halleluja!!

De levererar en syndabock – invandrare och flyktingar - som förklarar varför all denna oro hemsöker så många.

Detta tvingar de andra partierna in i positionen att de enbart sysslar med kritik av SD och därmed förstärker SDs agenda; politisk debatt är idag nästan liktydigt med debatt om migration och tiggeri. Att sedan den debatt som Göran Greider hänvisar till är debatten om att den olämpliga debatten om migration och tiggeri gynnar SD om inte de borgerliga ledarskribenterna upphör att föra upp den på agendan .. framgår inte riktigt.

SD bär alltså skulden för att debatten överhuvudtaget finns och skymmer sikten för vänstermesar och borttynande borgerliga politiker som tvingas slösa bort dyrbar tid på att kritisera Sverigedemokraterna vilket gör att borgerliga ledarskribenter i sin tur tvingas skriva olämpliga saker som gynnar SD ... typ??

Göran Greider tror på fullt allvar att en debatt om migration, integration och tiggeri gör att de brännande frågorna om en annan ekonomisk politik som ger mer resurser till vård, skola och omsorg kommer i andra hand.

Jisses!

Men Göran Greider har ett ess i rockärmen! Hans geniala lösning på problemet med SD är att .. tada!! .. ge folket en annan syndabock!

Han vill bota dem: att ge dem en annan syndabock genom att börja skälla på växande klassklyftor, vinstgiriga banker och eliter som bryter sig loss från det gemensamma och bara tänker på sig själva.

Så ... vips .. så glömmer det dumma Folket bort Sverigedemokraterna som därmed förtvinar och försvinner i ett trevligt litet rött dimmoln?

De brännande frågorna som handlar om resurser till vård skola och omsorg skulle lösas lätt och elegant om svenska folket började skälla på växande klassklyftor, vinstgiriga banker och eliter i stället för på invandrare??

Det är inte bara våra politiker som är naiva, ser jag.

Göran Greider förstår inte själv hur oerhört kränkande hans sk lösning är för den vanliga väljaren. Han förutsätter att "folk" är så lättpåverkade att de springer i den riktning den som skriker högst pekar ut och han bortser helt från att "folket" faktiskt kan både se, tänka och dra egna slutsatser utan hjälp från en självutnämnd elit.

Respekterar du inte den du talar till så får du ingen respekt tillbaka .. svårare än så är det inte.

Men det mest kränkande är att Göran Greider förutsätter att svenska folket utser invandrarna till syndabockar när de visar misstroende mot de verkliga syndabockarna och deras brist på politik för invandring och integration.

Den dumheten löser inte ens Göran Greider med att få dem att skälla på banken.DN, GP,


söndag 23 augusti 2015

Aggressivitet och hets mot asylsökande?


"Det finns ett Sverige bortom nätaggressivitet och hets mot asylsökande. Just nu hörs dessa röster alldeles för litet" .. skriver Peter Wolodarski på DN:s ledarsida i dag. Han skriver om "debatten, som på kort tid kommit att lägga all sin energi på invandrare, tiggare och kriminalitet – och gärna med en koppling mellan de tre" .. och om "hatsajter som bedriver förföljelse av enskilda och grupper av människor .. Jag har denna sommar noterat att länkar från dessa sajter allt oftare sprids i sociala medier och i e-postmeddelanden, utan varningar eller avståndstaganden, som om det handlade om telegram från TT".

Sammantaget målar han en bild av svenska folket som aggressiva näthatare som bedriver förföljelse av invandrare och tiggare. Det är ingen vacker bild.

Det är inte heller en rättvisande bild, utan den bild som är lättast för Peter Wolodarski att förhålla sig till.

Sanningen, sett så här nerifrån, är att det som Peter Wolodarski uppfattar som aggressivitet, hat och hets mot invandrare och tiggare i själva verket är svenska folkets växande vrede riktad mot våra folkvalda.

När människor ifrågasätter den växande invandringen, det ökande antalet ensamkommande ungdomar och det allt mer utbredda tiggeriet, med allt vad det medför är det inte riktat mot enskilda individer utan mot den politiska fegheten inför de problem som det för med sig.

Svenska folket kan skilja på sak och person. Så gott som alla har någon i bekantskapskretsen som är född utanför landets gränser, men även de drabbas av politikernas ovilja att se vad som händer i en helt vanlig kommun.

För att uttrycka sig som en vanlig gräsrot .. människor är förbannade på våra politiker. Arga och frustrerade över att de stoppar huvudet i sanden och lämnar över problemen och kostnaderna på kommunerna .. vilket i förlängningen drabbar kommuninvånarna.

I varje kommun finns människor som har en anhörig som är gammal och kräver vård och tillsyn som den anhörige inte kan ge och inte heller kan få hjälp med, eftersom kommunen inte längre har varken plats eller råd.

I varje kommun finns anhöriga till dem som lever med funktionshinder som gör att de måste få samhällets hjälp och stöd för att kunna leva värdiga liv. Kommunerna lägger en summa pengar på KommunLex för att hitta kryphål i lagen så de kan spara in en ännu större summa på indragen hjälp och stöd för en grupp för att kunna ge den till en annan hjälpbehövande grupp.

I varje kommun finns anhöriga till psykiskt sjuka, missbrukare, mobbade barn, dyslektiker, dementa, ungdomar i behov av stöd och hjälp för att inte bli förlorade vuxna, svårt sjuka, människor med tandproblem/värk och inga pengar .. och det spelar ingen roll vilket ursprung alla dessa anhöriga och hjälpbehövande har .. resurserna i en vanlig kommun räcker inte till alla när befolkningen ökar okontrollerat och stödet från staten uteblir.

Det är våra politiker i största allmänhet och regeringen i synnerhet som borde bära det ansvar som de vältrar över på kommunerna och kommuninvånarna.

Den aggressivitet och det hat som Peter Wolodarski tycker sig se på nätet riktar sig uppåt .. inte nedåt, även om språket inte är det samma som en hyllad ledarskribent använder sig av,  och de våldsamma, aggressiva näthatarna som finns kommer lika ofta från vänster som från höger.

Politikernas feghet och oförmåga försvårar livet för den utrikesfödde lika hårt som för den svenskfödde.  Avsaknaden av politik som föder framtidstro och bristerna i vården, skolan och omsorgen drabbar alla helt jämlikt.

När Peter Wolodarski vänder sig mot hatsajter i Sverige, "som bedriver förföljelse av enskilda och grupper av människor", så antar jag att han menar de SD-märkta sidorna Avpixlat och Fria Tider? Han ondgör sig över att det länkas till deras artiklar som om de innehöll någon form av sanning.

Men sanningen är väl att de som släpps fram som kommentatorer på den ständigt länkade Aftonbladet-sajten, inte skiljer sig nämnvärt från dem som kommenterar på Avpixlat? Och när det gäller artiklar och krönikor så är personangreppen, hatet och mörkandet av obehagliga sanningar minst lika stort .. om inte större .. hos Aftonbladet och SVT, som trots det länkas utan vare sig varningar eller avståndstaganden..

Jag är så in till döden trött på att svenska folket oupphörligen ska utpekas som näthatare, rasister, fascister samt anklagas för att förgifta samhällsklimatet med sin aggressivitet och förföljelse av invandrare och tiggare .. och brist på framtidstro(?) .. bara för att våra politiker ska slippa ta ställning till en verklighet som de inte vill se.


Jag är inte ensam, den senaste tidens opinionssiffror visar på den typiskt svenska missnöjesyttringen ..det "Aggressiva Folket" knyter näven i fickan och förbereder sig för att "straffrösta" mot en regering och en opposition som säger att ansvaret vilar hos folket i stället för hos de ansvariga politikerna.fredag 21 augusti 2015

Dött lopp mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna ..


.. enligt gårdagens mätning från Sentio och eftersom reaktionerna på Yougov´s resultat var att det var fel på mätningen .. så är väl detta också att ses som en felaktig mätmetod?

Om bara någon eller några dagar kommer Sifos augustimätning och det skulle förvåna mig om den inte visade på samma uppåtgående trend för Sverigedemokraterna.

Vilket förmodligen kommer att resultera i en SVT Debatt om värdet av opinionsmätningar mellan valen i största allmänhet och .. om resultaten är obekväma .. inför val i synnerhet.

Sverige har blivit ett land där brännbara och obekväma problem eller sanningar sopas under mattan.

Två personer mördades på IKEA i Västerås. Gärningsmannen var en asylsökande som drabbats av en mental härdsmälta efter att ha fått sitt andra utvisningsbesked.

Den offentliga reaktionen, dvs politiker, media och debattörer uttalade sig - värna asylboenden mot hämndaktioner från rasister. Samtalet bland gräsrötterna, dvs det Dumma Folket blev -  se över hanteringen av människor som fått utvisningsbesked alternativt utvisa direkt.

Migrationsverket varnar för att de har tappat kontrollen över det allt ökande antalet ensamkommande flyktingbarn.

Den offentliga reaktionen - vi kanske kan låta barnen leva med boendestöd i bostäder som inte finns alternativt tvinga kommunerna att placera barnen i familjehem som inte heller finns.

Samtalet mellan gräsrötterna - varför gör vi inte ålderskontroller? Hur går det för vanliga, sköra, socialt skadade 14-15-åringar som bor på HVB-hem om de kanske tvingas göra det tillsammans med andra "ungdomar" som egentligen är fyllda 20 år? Och vilka är de ungdomar som INTE får hjälp eller stöd eftersom platserna redan är fyllda med "ungdomar" som av allt att döma är vuxna?

I fler och fler städer växer det upp tiggarläger. I fler och fler parker och andra utvalda platser blir de sanitära problemen så stora att kommunen inte kan hantera det.

Den offentliga inställningen verkar vara att "det kanske försvinner av sig själv", "vi kan inget göra" eller "vi måste avsätta särskild mark" så att det som var ett tillfälligt problem blir permanenta kåkstäder med allt vad det innebär av sanitära problem, smittspridning och avfallsanhopning.

Gräsrötternas samtal handlar mest om att .. detta är inte vårt problem. Gör nåt! .. och .. vem/vilka tar hand om "våra egna" hemlösa uteliggare, vilka besöker nu de ensamstående fattigpensionärerna, nu när de ideella organisationerna frossar i mer tacksamhetsframkallande godhet?

Den offentliga bilden av Sverige är att de enda problem som finns är den ökande rasismen i samhället.

Gräsrötternas bild av Sverige är att politikerna har tappat greppet och inte har en susning om hur de ska hantera invandring och integration.

Socialdemokraterna är övertygade om att allt blir ljust och vackert nu när de äntligen kommer att få regera efter sin egen budget. Moderaterna tar på sig ledartröjan och pekar på att landet behöver en ekonomi som stimulerar till företagsamhet och arbete.

Gräsrötterna vet att det egentligen inte spelar någon roll vad de röstar på .. det vinnande blocket får ju i alla fall deras röster i present enligt Decemberöverenskommelsen. Vad ska vi rösta på nu då? .. är den vanligaste frågan i vanliga människors samtal. Den enda kvarvarande valmöjligheten är att rösta på Sverigedemokraterna? Hur blev det så här?

Det är som om vi levde i skilda världar? Politiker, Media och de som gapar och skriker i SVT:s debattprogram och det Dumma Folket som måste leva med resultatet av deras ovilja att se den verklighet som större delen av befolkningen lever i.

Så föds och göds den Tysta Revolution som ser SD som ett vapen mot en överhet som upplevs som en fiende.

Och medan oron sprider sig, rädslan för att bli utpekad som rasist, nazist, fascist eller sverigedemokrat blir allt mindre .. det är ju ändå så de ser oss .. och följderna av politikernas passivitet blir allt tydligare ..

.. passar regeringen på att ha en hejdundrande kräftskiva innan de tar itu med ett budgetarbete där de redan på förhand inte kan komma överens .. vilket spelar mindre roll eftersom oppositionen redan godkänt den.torsdag 20 augusti 2015

"Sverigedemokraterna tänker bli det största partiet" .. sa Jimmy Åkesson, ..

.. i sitt tal i Almedalen och även om det just nu bara är i mätningen från Yougov, som Metro publicerar i dag, så verkar det fullständigt möjligt att det kan bli verkligt i nästa val.

Själv hade jag tippat att SD skulle bli landets största parti till årsskiftet så det enda som är överraskande är att det gick så fort.

"Den tysta revolutionen" .. kallade någon resultatet för på twitter. Väljarnas val av det enda parti som erkänner deras oro och frågor. Det är nog rätt .. för det senaste året har varit en uppvisning av handlingsförlamning, strutsmentalitet och en nästan skrämmande ovilja att kommunicera med väljarna.

De´här de´tar ja´hand om! Bekymra dig du om din kant. Det här fixar jag! .. sa Stefan Löfven irriterat till Fredrik Reinfeldt i maj 2013, när han fick frågan om hur förberedd han var inför det uppdrag han kandiderade till.

Det går inte att bilda en regering utan att vara förberedd .. upprepade moderatledaren genom hela valrörelsen. Men Stefan Löfven tyckte inte det fanns någon anledning att visa hur handlingskraftig och förberedd han var förrän EFTER valet i stället för före.

En handlingskraftig regering .. det var vad vi alla skulle få se EFTER valet om bara Stefan Löfven fick väljarnas förtroende. Vad handlingskraften skulle bestå av var hemligt och skulle inte avslöjas förrän EFTER det att väljarna sagt sitt.

Så "vann" Stefan Löfven valet och var jublande glad och traskade iväg till talmannen och lovade att han minsann var väl förberedd och hade en handlingskraftig regeringsplan att regera landet med.

När sedan Sverigedemokraterna gjorde det de lovat .. vilket i princip var samma sak som Stefan Löfven tyckte var en så strålande idé när han fick deras hjälp att fälla delar av Alliansens budget .. och fällde den rödgröna budgeten, då tog handlingskraften slut, partiledaren surnade till och utlyste nyval innan han ens hade mandat att göra det.

Resterna av en eventuellt kvarvarande handlingskraft dödades sedan effektivt av DÖ-överenskommelsen, som dessutom tog död på oppositionens trovärdighet och sedan blev det tyst.

Förlamande tyst. Passivt. Handlingsförlamat.

Som Adam Cwejman skriver i GP i dag .. Vi har en rödgrön regering som är så passiv att den knappt syns. Inte död men i djup dvala. En färsk undersökning visar att fem procent av befolkningen tror på regeringens jobbpolitik. Det är något färre än vad som tror på ufon i Sverige.

Den enda kraftfulla politiskt färgade debatt vi har i dag är den som handlar om vem som kränkt vem, vem som skriver rätt vs den som skriver fel, vilka ledarskribenter som är RIKTIGA ledarskribenter och vilka som inte är det, vem som är en idiot, vem som fiskar i grumliga vatten eller gynnar mörka krafter, vem som inte är en idiot och vilka som har åsikter och hur dessa åsikter i så fall gynnar SD.

Varje åsikt mäts i förhållande till vem som uttalar den i stället för vad den handlar om. Problem som inte passar in i det som ska föreställa handlingskraftigt regerande eller oppositionsbildande sopas under mattan eller stämplas med en SD-stämpel och begravs under ett berg av anklagelser om rasism, fascism eller nazism.

Sovmorgon för skolbarn blir en viktigare fråga än bristen på bostäder. Frågan om dödshjälp är .. som av en händelse .. mer engagerande än bristen på äldreboenden. SJ:s ruttnande järnväg eller för höga hyror i Stockholm är räddaren i nöden för den som helst vill blunda för hur det ser ut på landets asylboenden i dag.

De tysta revolutionärerna är vanliga människor som ledsnat på att förminskas, dömas eller demoniseras bara för att de vill ha svar på fullt berättigade frågor som berör deras vardag.

Den tysta revolutionen är det logiska svaret när ett enda parti "äger" den fråga som väljarna ser som viktigast att landets ledning tar ansvar för.

Sverigedemokraterna kommer aldrig att kunna samarbeta med något annat parti i en regering .. de senaste åren har gjort att de inte ens kan samarbeta med något parti ens i de frågor som de är överens i. Våra etablerade partier offrar hellre sina hjärtefrågor än får igenom dem med hjälp av SD.

De som står bakom den Tysta Revolutionen tycker det är fel .. det framgår tydligt i varje opinionsmätning.

De Tysta Revolutionärerna vet också att Sverigedemokraterna behöver vinna en majoritetsseger för att få något att säga till om.

Det är TRE år kvar till nästa val och våra etablerade partier agerar som om det är en omöjlighet:

För fem år sedan trodde de inte ens att Sverigedemokraterna skulle ha en chans att ta sig in i riksdagen?


Expr., Expr.,