måndag 29 februari 2016

"Det är viktigt för oss att visa att vi prioriterar den svenska välfärden ..

..  och den svenska modellen. Vi har ju, till skillnad från den förra regeringen, valt att investera i välfärden" ... säger Stefan Löfven till Aftonbladet.

Det är alltså planen som ska ta det socialdemokratiska partiet ur krisen med fallande opinionssiffror?

Då är det ju lite spännande att prioriteringen av arbetet med den svenska välfärden börjar med ett regleringsbrev till Försäkringskassan som uppmanar myndigheten att ”bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen” och att "utvecklingen av nybeviljandet av sjukersättning och aktivitetsersättning analyseras" samt att "Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska i samarbete vidta insatser som förkortar tiden i sjukförsäkringen".

"Försäkringskassan ska även verka för att sjukpenningtalet i december 2020 inte överstiger 9,0 dagar. Samtidigt ska antalet nybeviljade sjukersättningar inte överstiga 18 000 i genomsnitt per år under 2016-2020". "Försäkringskassan ska också särskilt analysera inflödet till sjukpenning och sjukfallens varaktighet, samt följa upp situationen för de försäkrade vid de olika tidsgränserna i sjukförsäkringen".

Jag vet inte var gränsen går för ministerstyre eller hur mycket regeringen kan ställa sig över lagen, men det verkar faktiskt som om regeringen uppmanar Försäkringskassan att tänja på lagen och bevilja så lite välfärd som möjligt till funktionshindrade och sjuka för att få råd att investera i välfärden? Brevet är välformulerat med vackra ord, men budskapet till Försäkringskassan är tydligt .. spara in på ersättningarna till sjuka och funktionshindrade.

Att sedan en stor del av den förväntade vinsten kommer att ätas upp av ökade kostnader för uppföljningar, analyser, statistik och rapportering är ju inte direkt förvånande.

Äldrevården och omsorgen har ju redan urholkats så till den milda grad att den inte längre är värd namnet. Missbruksvården och psykvården likaså.

I en intervju med anledning av Olof Palmes dödsdag, säger Kjell Olof Feldt .. "Palme brukade säga när vi sågs jag och han, att ett gott samhälle framstår först när man ser hur man behandlar de mest utsatta – de som är mest sårbara, de som har de sämsta chanserna och största problemen socialt och ekonomiskt".

Men den stora planen som ska ta Socialdemokraterna ur krisen verkar vara att försvåra så mycket som möjligt för dem "som är mest sårbara, de som har de sämsta chanserna och största problemen socialt och ekonomiskt".

Det går inte att låta bli att misstänka att den Stora Planen är att påskynda fyrtiotalisternas sorti från samhället genom att begränsa allt som gör det möjligt att åldras och överleva enligt det samhällskontrakt som den gruppen betalat för och trodde hade en livslång giltighet.

Sämre och svåråtkomligare sjukvård, äldreboenden som begränsas till förvaring i livets slutskede, dyrare och färre hemtjänsttimmar, sämre och dyrare mat osv, osv, kommer förmodligen att ersätta forna tiders ättestupa och frigöra bostäder till andra som regeringen anser behöver dem bättre.

Vi ska ju alla dö och ju förr det sker desto mindre kostar det samhället.

Pensioner som inte längre behöver betalas ut blir en ren vinst och direkta uppmaningar till Försäkringskassan som innebär att myndigheten ska bevilja så lite som möjligt till de mest behövande i samhället .. kommer kanske också att få ett önskat resultat i färre överlevare .. eller fler utsatta hemlösa.

"De mest utsatta – de som är mest sårbara, de som har de sämsta chanserna och största problemen socialt och ekonomiskt" ... det vill säga de som skulle räddas från det samhälle som Alliansen skulle ha slagit sönder om inte Stefan Löfven kommit som en räddande ängel .. de ska betala för Socialdemokraternas "prioritering av välfärden"?

"Vi stretar på, Olof, vi stretar på" .. sa Stefan Löfven i sitt minnestal i går. Jag undrar vad Olof Palme hade tyckt om Stefan Löfvens stretande med välfärden?


AB,


söndag 28 februari 2016

Det är synd om Stefan Löfven.


Som Johan Ingerö skrev på twitter .. "Det är en viktig minnesdag för S. Han behövde bara sätta sig i bilen, lägga ned en krans och se dyster ut. But nooo..." Han kunde bara inte låta bli att uttala sitt stöd för Lisbeth Palmes tre år gamla minnesbild av mördaren och skyldigförklara den frikände och avlidne Christer Pettersson.

Och så stod han där .. igen .. med ena foten i det berömda klaveret. Missförstådd, förlöjligad och hånad.

Många blev upprörda över att statsministern tog ställning i ett ouppklarat mord. Förra justitieministern Beatrice Ask säger att .. politiker inte ska uttala sig i enskilda rättsfall. Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet menar att .. Löfvens uttalande är ”principiellt fel och att Christer Pettersson ska bedömas som oskyldig och det ska ju landets statsminister respektera.

Men ingen tänker på att statsministern arbetar nära framtidsministern .. vadhonnuheter?? .. som levt många tidigare liv och förmodligen har kontakter på det som kan kallas den andra sidan.

Det är väl inte helt orimligt att hon sitter inne med ett erkännande från den numera avlidne Christer Pettersson som hon plikttroget informerat Stefan Löfven om. En misstanke som stärks av att statsministern vände sig direkt till Olof Palme när han avslutade sitt minnestal med .. Vi stretar på, Olof, vi stretar på


Det är väl i alla fall inte orimligare än mycket annat som hänt under Stefan Löfvens regeringstid?

DN, DN, DN, SvD,

fredag 26 februari 2016

”Sverige används som avskräckande exempel” ..

.. rapporterar den svenska ambassaden i London upprört!

Tabloiden Daily Mail har inlett en regelrätt kampanj mot svensk migrationspolitik. ”Tidningen "framhåller Sverige som naivt och ett avskräckande exempel på vilka konsekvenser en liberal migrationspolitik kan ge" och ”Från att Sverige har setts som ett föregångsland som symboliserar humanism, solidaritet, öppenhet, lyfts framför allt de utmaningar som det svenska samhället står inför fram med anledningen av det stora antalet flyktingar” .. skriver ambassaden som också konstaterar att Daily Mail haft journalister på plats i Sverige.

Nåja ... kampanj och kampanj? Men nog märks det att de engelska journalisterna varit på plats allt. Det de skriver .. och jag läser faktiskt Daily Mail .. är nästan exakt samma saker som jag hör från de flesta jag möter på min lilla plats i landet.

Dessutom så verkar Daily Mail ha den oerhörda fräckheten att rapportera om det som faktiskt händer och rapporteras i svensk press, och när det gäller det naiva exemplet så var det väl Sveriges statsminister som först erkände att det var med sanningen överensstämmande.

Ambassaden uppger att de, tillsammans med samtliga Sverigeorganisationer i Storbritannien, AKTIVT arbetar för att motverka den negativa bilden av Sverige.

Fast egentligen så skulle det nog vara effektivare om de flög hem och försökte jobba lite aktivt för att motverka den negativa bilden av landet, regeringens (o)förmåga och (brist på) migrationspolitik som sprids inom landets gränser.

Men det förmodligen enklare att skylla på Daily Mail och andra engelska tidningar än att se sanningen, som är att ingen verkar ha den blekaste aning om vad som händer, kommer att hända .. eller hur det ska hanteras.


SvD, DN, Expr., Expr.,

Sänkt moms på reparationer av t.ex cyklar, skor och kläder ..


... kan lösa problemet med de nyanländas höga arbetslöshetssiffror, anser Gustav Fridolin och Åsa Romson.

Efterfrågan på företag som kan reparera uttjänta ägodelar anses tydligen vara enorm och eftersom Miljöpartiet också tänker föreslå ett snabbspår för företagare så borde detta förslag vara lösningen på den stora "etableringsutmaningen" och bereda utrymme för att ta emot ytterligare 150000 nyanlända som Miljöpartiet vill välkomna till landet för att starta nya liv under 2016.

Detta enligt Miljöpartiet .. regeringens eget lilla regeringsoppositionsparti.

Socialdemokraterna, som gjort allt för att försvåra för att pensionärer och långtidsarbetslösa ska kunna få extrainkomster verkar göra vågen för Miljöpartiets nytänkande?

Men vid närmare eftertanke så kan kanske dagens fattigpensionärer bli egenföretagare på ålderns höst och få användning för gamla färdigheter i till exempel strumpstoppning, för att dryga ut pensionen så att den räcker till fullgod kost. Eller människovärdig hemtjänst? Eller hyran?

Själv har jag svårt att tro att det finns någon lönsamhet i att laga gamla kläder? Nyligen lämnade jag in en gammal kappa på kemtvätten för att byta dragkedja, det kostade ungefär lika mycket som jag fått betala för en begagnad kappa i samma skick .. men med hel dragkedja .. på Myrorna eller hos någon annan som handlar med second hand. Nästa gång byter jag dragkedjan själv, även om det tar tid .. eller lämnar in den till Stadsmissonen som får bidrag från Arbetsförmedlingen för att sysselsätta långtidsarbetslösa med den typen av olönsam verksamhet.

Att reparera gamla skor är nog inte heller någon höjdare. Den invandrare som försökte med en kombinerad skomakari- och nyckel/lås-verksamhet här på orten fick lägga av innan det gått ett år.

För vem köper så dyra skor att det lönar sig att reparera dem, när det finns likadana i bättre skick på Tradera för en bråkdel av reparationskostnaden?

Och vet regeringen egentligen hur mycket det kostar att hyra en affärslokal? Det måste lagas väldigt mycket kläder bara för att ha råd att ha en plats att laga kläder.

Möjligen finns det de som vill reparera gamla cyklar .. men om det gick att leva på det så borde det väl finnas fler cykelreparatörer än det gör redan nu? Och om momsen ska sänkas med några fattiga kronor, så hoppas jag att den inte bara gör det för nyanländas snabbspårade, nystartade företag utan för hela branschen? Vilket gynnar dem som redan är kända och etablerade.

För inte vill väl regeringen skilja på folk och folk eller dela upp befolkningen utifrån etnicitet eller ursprung?

Men gäller förslaget bara reparationer av cyklar, eller är det sänkt moms på allt med hjul? Gamla mopeder? Bilar? Rullatorer och Rullstolar? Barnvagnar? Rullskidor?

Vad finns det mer i vårt förbrukningssamhälle som vi vill reparera och som kan leda till en egen verksamhet som ger en anständig lön efter det att hyran och övriga omkostnader är betalda?


SVT, SvD,

onsdag 24 februari 2016

Äntligen ..


.. får sossarna användning för sitt valvinnande förslag om trainees.

I dag meddelade statsminister Stefan Löfven att han utsett arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) till ansvarigt statsråd för att samordna regeringens etableringspolitik för nyanlända flyktingar. I uppdraget ingår att Ylva Johansson har "initiativrätten" att ta politiska initiativ som ligger på en annan ministers område.

Ett uppdrag som absolut INTE handlar om integrationsfrågor utan bara om SAMORDNING av .. till exempel .. arbete, bostäder och utbildning i största allmänhet och för nyanlända i synnerhet.

Det vill säga .. Ylva Johansson blir handledare för de miljöpartistiska traineesen som väntat alldeles för länge på den insatsen.

Men bättre sent än aldrig .. och de som står först på tur att handledas är bostads- och utbildningsministern, som hittills vänt på stenar i det forna hemlandet i hopp om inspiration eller känt in det nya jobbet som kompis på youtube, pappaledig förebild och förälder till barn som ska välja skola.

Som belöning för sina insatser får Ylva Johansson ett helt nytt kansli på arbetsmarknadsdepartementet - Sekretariatet för samordning och inriktning av regeringskansliets arbete rörande flyktingsituationen (Sirf).

Sirfledare blir arbetsmarknadsdepartementets statssekreterare Erik Nilsson och nu blir det till att hålla tungan rätt i munnen för Stefan Löfven när han ska förklara vem som gör vad när det handlar om det som inte handlar om integrationsfrågor utan bara handlar om att "samordna regeringens etableringspolitik för nyanlända flyktingar".

Det hela är nästan lite gulligt .. en sosse-variant på "Brasses enmansband", eller hur?

Ylva Johansson, som varit med och förlorat två val och nästan det tredje .. är klippan/enkvinnsbandet som Stefan Löfven klamrar sig fast vid när allting annat verkar gå åt fanders.

Och jag förstår att hoppet om att bli Sveriges första kvinnliga statsminister tänds hos Ylva Johansson, nu när hon i praktiken blir landets vice statsminister .. eller handledare till landets vice statsminister och kanske också till statsministern själv?

Det enda jag undrar är .. finns det verkligen inga gränser för hur mycket Miljöpartiet kan förödmjukas innan det vissnar?


SVT, DN, DN, SvD, SvD, SvD, Expr.,

tisdag 23 februari 2016

Seg-regeringen.


Jag är för närvarande fast förankrad på steg fyra i rikspolischefen/framtidsfurstens förändringskurva .. "Apati - orkar inte engagera mig, kan ändå inte påverka".

Det är precis som om jag går och väntar på något? Jag vet inte vad, bara att det inte är något bra. Varken för mig eller för någon annan.

Det som är kännetecknande för vår nuvarande regering och för svensk politik i största allmänhet är att det mesta händer för sent, är för lite och för ogenomtänkt. Redan 2010 var frågan om åldersbestämning av ensamkommande barn uppe för diskussion ..  i dag rasar statsministern och BEORDRAR Migrationsverket att göra något?

"Apati - orkar inte engagera mig, kan ändå inte påverka".

Inrikesminister Anders Ygeman har LOVAT att sända tillbaka 80000 asylsökande till sina hemländer. Det första försöket har misslyckats fyra gånger till en kostnad av drygt 900 000 kr .. vilket betyder att det kan komma att kosta ca en miljon per asylsökande som kan skickas tillbaka. Men den stora gruppen som hemländerna vägrar ta emot .. eller som vägrar uppge ursprungsland .. dem lär vi nog få behålla, oavsett om de har asylskäl eller inte.

"Apati - orkar inte engagera mig, kan ändå inte påverka".

Under lång, lång tid har visselblåsarna samlat ihop sig till en hel orkester med temat .. det finns inga lärare, det finns inga socialassistenter, barngrupperna på förskolorna är farligt stora i förhållande till personalen, hemtjänsten hinner inte med, de äldre försummas och det saknas vårdpersonal inom både vård och omsorg. I dag slår vänsterpartiets Ulla Andersson till med ett krav på permanenta anslag på 10 miljarder till kommunerna så att de kan anställa 7000 socialsekreterare, 8000 förskolelärare, 5000 personer i äldrevården och 8000 undersköterskor.

Som då inte finns?

För socialsekreterare, förskolelärare och undersköterskor är lika sällsynta som lärare och poliser och de som inte finns är trots allt förmodligen fler än de som söker sig till dessa utbildningar?

Men OM de fanns så kan kommunerna anställa dem OM Vänsterpartiet får igenom sitt budgetförslag.

Men kommunerna har alltid svarta hål att skyffla in öronmärkta pengar i. Pengar som är avsedda för äldrevården brukar till exempel vara det första som försvinner in det svarta hålet .. övrigt/oförutsedda utgifter.

"Apati - orkar inte engagera mig, kan ändå inte påverka".

Omorganisationen inom polisen är något som jag nästan blivit sjukligt besatt av.  Inte förrän i år har jag fattat hur illa det är ställt. I dagens läge är det troligare att vi vinner på Postkodlotteriet utan lott än att det kommer en polis om vi rapporterar ett pågående bostadsinbrott. Och larmet gör det förmodligen bara möjligt för grannarna att plocka fram hagelgeväret?

Jag längtar efter den dag då det är möjligt att köpa den tjänsten privat .. men fram till dess? Eftersom polisbristen också innebär att ingen någonsin kommer att kontrollera vilka vapen man har eller hur de förvaras .. är det då helt ok att ha hagelgeväret under sängen, ställa älgstudsaren i paraplystället och hänga en bowiekniv bredvid skohornet?

"Apati - orkar inte engagera mig, kan ändå inte påverka".

Bostäder har det saknats länge, länge. Just nu är det akut bostadsbrist i alla kommuner med undantag för 3-4 avfolkningskommuner där det saknas så gott som all samhällsservice .. så där kan bara de åldrande, kvarvarande kommuninvånarna bo i väntan på döden.

Jag lyssnade på bostadsministern för ett par dagar sedan. Jag begrep inte ett ord. Lyckligtvis verkade den som intervjuade honom inte heller kunna tolka hans budskap .. trots att han till slut, och desperat, begränsade sig till enkla JA eller NEJ frågor.

Någon jämförde nivån på bostadsministerns floskler med botox. En lysande jämförelse .. en slät, tom, utslätad och fullständigt meningslös yta som inte för ett ögonblick dolde förfallet och förvirringen bakom den innehållslösa ordmassan.

"Apati - orkar inte engagera mig, kan ändå inte påverka".

I vanliga fall skulle jag hoppat högt av glädje över att någon på fullt allvar föreslår entréavgift för dem som vill turista på Gotland. Kanske skulle jag skrivit något om att det var en lysande idé .. om det innebar dubbel avgift under Almedalsveckan, Medeltidsveckan och Stockholmsveckan och all inclusive samt rabatt på shopping för alla som kom "off season". Men .. "Apati - orkar inte engagera mig, kan ändå inte påverka".

Det enda som känns säkert just nu är att en seg regering är förutsättningen för en ickefungerande segregering. För när jag inte längre orkar engagera mig, inte tror mig kunna påverka och helt har tappat framtidstron .. så känner jag ju själv hur jag blir mer och mer främlingsförsiktig i takt med seg-regerandet.

För sent, för lite och för ogenomtänkt .. eller plötsliga nödbloss för att få oss att fokusera på något annat än det som ändå ingen förmår att förändra. Till exempel lagarna mot incest, månggifte,tidelag eller nekrofili .. som om de avskaffades kanske kunde få svenska folket att ta klivet över till steg sju i Dan Eliassons förändringskurva ... "What´s in it for me (and all of us?)".SvD,

söndag 21 februari 2016

Döden och Dan Eliassons Magiska Förändringskurva.


När min pappa dog läste jag Elisabeth Kübler-Ross´ böcker om sorg och sorgearbete. Aldrig hade jag väl trott att jag över 20 år senare skulle få se samma utvecklingskurva i samband med omorganisationen inom polisen?

Elisabeth Kübler-Ross´ ca 50 år gamla kurva över sorgearbete har alltså kapats av penningsugna managementkonsultföretag och blivit esset i rockärmen för Dan Eliasson som därmed skapat den perfekta ursäkten för missnöjda medarbetare. För ju mer missnöje .. desto effektivare förändringsarbete??


Eller som Rikspolischefen själv uttrycker sig i ett meddelande till de uppgivna poliserna .. .. "Jag hoppas att ni kommer ihåg förändringskurvan. När vi själva omfattas av förändringen är vår första spontana reaktion ofta förnekelse, ibland till och med chock"  .. och som tröst och kompensation för sämre lön och arbetstider, erbjuder han .. "smarta mobiler till alla i yttre tjänst"

Eller som polisprofessor Bo Wennström tolkar budskapet .. "Allt ont ligger i det förgångna och bara den underbara reformen får verka kommer alla problem att lösa sig".

Denna förändringsidé är så magisk att polisprofessorn anser att Dan Eliasson fortsättningsvis bör tituleras Framtidsfursten så att ingen förknippar hans pågående sorgearbete med verkligt polisarbete.


Visst är Sverige fantastiskt? Och ännu mer fantastiskt är hur många förändringskurvor som skapats utifrån Elisabeth Kübler-Ross´ ursprungliga förklaringskurva över människors djupa sorg vid förlusten av en nära anhörig. Googla gärna fram "bilder på förändringskurva" och .. vips .. så har ni tillgång till lösningen på alla problem.

Det är inte utan att jag misstänker att till och med Socialdemokraterna har en alldeles egen Förändringskurva som förklarar de vikande förtroendesiffrorna som en framgångsrik effekt av regeringens lysande förändringsarbete.

Det är bara att följa Dan Eliassons förändringskurva och inse att regeringen just nu njuter av att befolkningen befinner sig i stadiet "Apati" där det är fullt naturligt .. och önskvärt .. att vi känner ..  "Orkar inte engagera mig, kan ändå inte påverka".

När valrörelsen börjar, ungefär vid hösten 2017, är nog tanken att vi ska uppnå "Acceptans" och tänka "Nu är det som det är. Vi får göra de bästa av situationen".  Och på upploppet inför valet ska vi alla, som beräknat, landa i "Uppslutningsfasen" och utbrista i ett rungande "Let´s go" och rösta för att behålla Stefan Löfven som statsminister.

Fast det ser ut att gå lite trögt för Dan Eliasson. Efter ett års idogt sorgearbete verkar poliskåren ha fastnat på steg två i förändringskurvan, där de enbart känner "Ilska" och "Ni har tagit helt fel och fattar ingenting". Men steg två är ju i alla fall ETT steg närmare "Let`s go" än steg ett .. vilket måste ses som en framgång, eller hur?


Men förändringskurvan är nog lika värdefull för Dan Eliasson som den tredimensionella Kartan är för Mehmet Kaplan. Han tycks se den som LÖSNINGEN på alla problem, trots att han har misslyckats med att överföra den till två stora myndigheter .. Migrationsverket och Försäkringskassan .. och är nu på god väg att göra detsamma med Polismyndigheten?

Jag fattar bara inte varför Dan Eliasson fortfarande klamrar sig fast vid den här typen av förändringsmodell, som annars bara används för att sänka produktionskostnaderna .. antal anställda .. för att öka lönsamheten .. vinsten .. inom tillverkningsindustrin?

Var ligger vinsten för Framtidsfursten Dan Eliasson? Varför är han så totalt fokuserad på att sälja in dessa kostsamma, ineffektiva, vinstdrivande system i verksamheter som i stället för vinst ska ge en väl fungerande samhällsservice?


fredag 19 februari 2016

Hittekattens blogg.


Under ett års tid, januari 2009 till januari 2010, hade jag två bloggar. Den ena var ungefär som den här; en plats där jag funderade över vardagen och samhället sett ur mitt alldeles eget gräsrotsperspektiv .. och den andra var ett försök att beskriva samma verklighet som min hittekatt såg den.

Orsaken till att det blev så var att det var ungefär då som det som senare kom att kallas Åsiktskorridoren bildades, vilket gjorde att jag .. precis som i dag .. kände obehag inför intoleransen och den totala tondövheten hos dem som ansåg sig ha tolkningsföreträde i så gott som alla frågor.

Jag behövde något annat .. och livet ur ett kattperspektiv är på sätt och vis lite lättare att förhålla sig till och roligare att skriva om.

Jag har naturligtvis sparat Hittekattens blogg .. på samma sätt som jag sparat på allt annat .. brev, dagböcker, lösa anteckningar, tidningsurklipp och annat som kan vara roligt att förgylla en regnig dag med.

I dag är det en mentalt regnig dag och därför får ni nöja er med Hittekattens sista inlägg på sin blogg  ..


Hittekatten funderar över Politik?

Mina människor blir väldigt upphetsade ibland. Plötslig pratar, pratar och pratar de med upprörda röster .. utan att något särskilt har hänt och utan att någon annan är med?

Då handlar det om Politik!

Obegripligheternas obegriplighet om någon frågar mig. Men som jag har förstått det fungerar det ungefär så här ..

I min familj finns Människan, Maken och Dottern .. och JAG. Hundarna och de andra katterna är så att säga oviktiga i sammanhanget.

Människan kan lova att ge mig rökt skinka varje dag om jag i min tur lovar att bara älska HENNE .. vilket är ett rätt hyfsat avtal, tycker jag.

Men då kan Maken lova mig Lax varje dag om jag lovar att bara älska HONOM .. vilket gör det hela lite knepigare eftersom den rökta skinkan då inte längre är ett alternativ?

Sedan kan det också bli så lurigt att Dottern lägger in ett anbud på RÄKOR varje dag i utbyte mot min oreserverade kärlek ... vilket känns lite sisådär trovärdigt eftersom hon inte alltid är hemma varje dag? Men räkor toppar det mesta .. så det tål att tänkas på.

Det kan också bli ännu jobbigare om Människan och Dottern går samman och LOVAR fri tillgång på BÅDE räkor OCH rökt skinka om de får bestämma när och vem jag ska dyrka för tillfället .. något som gör att det blir liiite rörigt med självbestämmandet och friheten?

Men räkor OCH rökt skinka är mer än bara lax, det är det!

Detta är alltså Politik? Man lovar något och får räkor, lax, rökt skinka .. eller kanske till och med HUMMER, om man spelar sina kort väl?

Fullt så enkelt är det nog inte .. säger Människan och förklarar att om jag lovar bort mig till någon så måste JAG hålla min del av avtalet .. i FYRA ÅR!!

Men den som lovat kan ge fullständigt katten i att hålla sin del av avtalet .. eller ge räkorna, laxen och den rökta skinkan till någon annan katt!!

Hur är detta möjligt?

Hur kan människorna gå på det år efter år .. och finna sig i det? Och varför pratar de så upprört om det, trots att ingenting någonsin förändras och att de ständigt verkar bli lurade på sina räkor och aldrig får se röken av någon hummer?

De enda som får ut något ätbart ur överenskommelsen verkar vara de som LOVAR att ge bort det?

Det hela är fullständigt obegripligt .. och jag undrar hur de överhuvudtaget kom på att det skulle vara så här .. och varför??


torsdag 18 februari 2016

Ordning och reda.


Det tjottlas och käbblas och tramsas alldeles för mycket, tycker Stefan Löfven. Det STÖR regerandet och det hindrar regeringen från att berätta om allt som de anser är och har varit fantastiskt framgångsrikt under regeringsperioden så här långt.

Det ska vara ordning och reda med bostäder. I första hand ska staten .. läs skattebetalarna .. inte bara bistå statsråden med bidrag så de kan behålla sina bostäder på hemorten, utan också med tjänstebostäder nära arbetsplatsen, så att det inte blir en massa onödigt tjottlande i media.

Det MÅSTE ordnas! .. säger statsministern uppbragt. Någon bör bringa ordning och reda i detta så att han slipper besväras av journalister när han har viktigare saker att ta ställning till.

Till exempel hur Mehmet Kaplan och Magdalena Andersson ska få ordning och reda på hur regeringen tänker när det gäller bostäder till alla som trodde att en egen bostad var en självklarhet. Det MÅSTE ordnas!

Ordning och reda bör det också vara på landets asylboenden. Det käbblas och tramsas alldeles för mycket och alla MÅSTE känna trygghet och säkerhet. Det MÅSTE ordnas .. det lovar statsministern.

När det gäller "de påstådda" övergreppen på badhus, utomhusevenemang och bibliotek .. så måste det också ordnas av någon ansvarig .. till exempel inrikesminister Ygerman, som rimligen bör ha tid över, nu när regeringen ordnat ordning och reda med ID-kontroller vid gränsen och inrikesministern själv har LOVAT att utvisa 80000 personer som inte beviljats uppehållstillstånd .. oklart hur eller när .. men i alla fall någon gång .. och helst av Någon Annan Regering.

Att alla ensamkommande ungdomar inte har det så bra i familjehem som ingen hunnit utreda är ju hur oordnat och oredigt som helst! De socialsekreterare som finns kvar, och som inte hann utreda de dåliga hemmen, måste hinna utreda och kontrollera de placeringar de redan godkänt .. och skaka fram nya och BÄTTRE .. samtidigt som de fortlöpande söker, utreder och kontrollerar boenden som behövdes i går .. behövs NU och kommer att behövas i morgon. Det MÅSTE ordnas, eller hur?

Men för att vidmakthålla ordningen vid gränsen behövs poliser. För att skapa trygghet vid asylboenden och HVB-hem behövs poliser. För att garantera säkerheten för ambulanspersonal, brandkårspersonal och polis .. behövs ytterligare poliser. För att skapa säkerhet på offentliga platser och på socialkontoren i landet behövs poliser eller ordningsvakter med viss polisiär befogenhet och för att polisen ska kunna hjälpa inrikesminister Ygerman att samla in alla som vistas i landet illegalt och bör utvisas behövs väldigt många poliser. Samma poliser som också måste vara synliga på gator, torg och i köpcenter.

Men är det någonstans där det verkligen inte är ordning och reda så verkar det vara inom polisen.

När Dan Eliasson fick uppdraget som rikspolischef lämnade han Försäkringskassan med ett
förtroende på 26% .. vilket den dåvarande generaldirektören förklarade med ..  vi är inne i en omställningsprocess som berör många, vilket skapar oro och osäkerhet. Vi har också haft ett väldigt hårt arbetsår med ökande volymer. Allt detta samspelar.

I dag verkar rikspolischefens förtroende ligga på 0% och förklaringen är nästan ordagrant densamma .. så jag antar att han ser misstroendet som ett bevis på att förnyelsearbetet går som det ska.

Fast i smyg har nog rikspolischefen samma uppfattning om polisernas missnöje som stf rikspolischefen Mats Löfving .. och kanske statsministern? .. det är bara larv och fånigt.

Jag har försökt att förstå vilka fördelar som väntar landets poliser och befolkning i och med den nya organisationen, men det mesta är rätt obegripligt sett från en vanlig människas nivå.

Men på något sätt så tror jag att Dan Eliasson tänker införa samma koncept som hos Försäkringskassan. Ring, anmäl och dokumentera skada eller förlust .. och kräv sedan ersättning från försäkringsbolaget. I händelse av pågående misshandel .. ring ambulans, eller uppsök snarast akuten. Vid lindrigare rån eller övergrepp .. uppsök närmaste vårdcentral. I övrig gäller Försäkringskassans tolkning av den lagtext som reglerar den vård och omsorg du kan behöva för att läka eller bearbeta eventuella skador.

Oordning och oreda vid asylboenden och HVB-hem kan tas hand om av ordningsvakter som avlönas av Migrationsverket .. som också omorganiserats av den effektive Dan Eliasson .. och eftersom lönen för en ordningsvakt och en polis på fältet är ungefär densamma så verkar det finnas gott om rekryteringsunderlag bland alla missnöjda poliser.

Brandmän, ambulanspersonal och de återstående poliserna kan sedan med fördel eskorteras och beskyddas av statligt subventionerade ordningsvakter från privata Ordning & Reda-bolag som inte bara kan betala rimliga löner och arbetstider, utan även kan stå för närvaron på badhus, akutmottagningar, bibliotek och andra offentliga platser.

Gränskontrollerna kanske kan skötas av en större grupp ordningsvakter under ledning av EN ansvarig polis?

Om allmänheten också kan få ett litet avdrag för tjänsten räddningstjänst vid akuta tillbud (RAT) så skapas en helt ny lönande sektor med gott om arbetsuppgifter för den stora gruppen arbetslösa män, med erfarenhet av våldsamma situationer.


Han kanske inte är så dum i alla fall, Dan Eliasson? Ju färre poliser det blir kvar inom poliskåren, desto mindre larv och fånigheter stör ledningens viktiga förnyelsearbete.måndag 15 februari 2016

Det här är ..

.. en bild av Mehmet Kaplan (Mp) som publicerades i Expressen förra året.


Det här är också en bild av Mehmet Kaplan (Mp), den publicerades på sajten Politikfakta i år. Det här är Christer Wallin (M)
Han delade den tecknade bilden av Mehmet Kaplan, stämplades därmed som främlingsfientlig och tvingades be om ursäkt.

I P1:s lördagsintervju berättade Mehmet Kaplan .. i sin egenskap av bostadsminister .. att en del av lösningen på bostadsproblemet var att fasa ut ränteavdragen och sänka reavinstskatten.

Det här är Magdalena Andersson (S).


Hon är finansminister och hon ser sig tvingad att gå ut offentligt med att Mehmet Kaplan inte representerade regeringen i dessa frågor utan endast uttryckte sina PERSONLIGA åsikter när han där han intervjuades i egenskap av bostadsminister.

 Nu väntar jag bara på att Magdalena Andersson ber om ursäkt för att hon särbehandlade Mehmet Kaplan på ett främlingsfientligt sätt. 

Sverige är fantastiskt, eller hur?

söndag 14 februari 2016

Kommer ni ihåg .. Det var då rubrikerna om den fruktade sjukdomen piskade upp fullständig masshysteri och människor köade för att bli vaccinerade med ett vaccin som var så oprövat att regeringen tvingades friskriva läkemedelsföretaget från ansvar för eventuella biverkningar.

Trots det anklagades regeringen för att göra för lite och för sent för att spara pengar på svenska medborgares liv.

Det var köer, det ställdes krav och paniken spred sig eftersom den väntande vågen av svininfluensa sågs som en modernare form av pesten eller digerdöden.

Sådana som mig .. som inte vaccinerade sig .. var det nästan skottpengar på. Jag var en smittspridare, någon som innebar en risk för alla som ännu inte fått tillgång till det eftertraktade vaccinet .. vilka i och för sig var lika troliga smittspridare, men då oavsiktligt och utan skuld.

Några år senare, när det var det ställt bortom allt tvivel att många fick allvarliga biverkningar och många fick livslånga handikapp, då hände det som aldrig tidigare hänt och som förmodligen aldrig kommer att hända igen ..

.. Ylva Johansson gick ut offentligt och deklarerade att: Vi litade på regeringen!

Sug på den ett tag. För visst är det njutbart .. Ylva Johansson och Socialdemokraterna litade så till den milda grad på regeringen att de inte ens besvärade sig med att försöka hitta tillgänglig information om influensavaccinet, utan stödde helhjärtat hela vaccinationsprogrammet som gällde hela befolkningen.

Nu är det svininfluensatider igen och det vaccin som svenska folket köade för har redan mist sin verkan, men trots det hörs det inga varningssignaler från media, regering eller opposition.

Själv har jag nu .. helt kostnadsfritt .. sett till att skaffa mig ett fullgott vaccin mot svininfluensa de kommande tio åren genom att ligga för ankar i nästan en vecka.

Jag kan inte minnas att jag någonsin mått så dåligt, känt mig så IQ-befriad eller varit så utmattad som jag är nu. Bortsett från den gången jag hade dubbelsidig lunginflammation i sena tonåren. Men då var jag i alla fall lyckligt medvetslös nästan hela tiden så det kan knappast räknas.

De senaste dagarna har varit en märklig blandning av verkliga och inbillade upplevelser och nu måste jag försöka bena upp vad som är vad.

Har jag eller har jag inte sett en fullständigt absurd intervju med Gustav Fridolin i Aktuellt? Är Anders Sundström .. den typiske sossekarriäristen med total förvirring i fotspåren .. på gång igen? Har ett 15-tal elever på Konstfacks Dokumentärfilmsutbildning(?) lämnat in lika många identiska elevarbeten om asylsökande på temat "Jag vill berätta om .."? Har SVT placerat Gina Dirawi i en gigantisk äkta, skånsk spättekaka? Och i så fall .. som symbol för vad?

Något som däremot är ställt bortom alla tvivel är att jag någon gång under veckan skickat ett mail till ett politiskt parti, vars ledning vänligen skickade ett svarsmail. Nu återstår bara att komma underfund med vad det var jag egentligen ville ha svar på?

Frågan var minst sagt luddigt formulerad? 

måndag 8 februari 2016

Helgens oförutsedda händelser.


Den här helgen har bjudit på tre stora överraskningar som jag fortfarande går omkring och funderar över. Jag börjar bakifrån .. alltså med den sista;

Vårt hus har en lång veranda utanför ytterdörren där det finns ett litet, blått bord och två stolar, där jag hoppas att jag snart kan sitta och ta en kopp kaffe. Där finns också en lång bänk efter husväggen under vilken jag tror jag kan gömma allt som jag inte orkar gömma någon annanstans .. krukor, små trädgårdsspadar, sekatörer och annat som bara är nästan skräp. Ingen mer än jag missar att det finns där .. men jag framhärdar i min tro att det är osynligt och att det bara är skräpet ovanpå bänken som syns.

Så öppnar jag då dörren för att gå ut med soppåsen innan det är dags att låsa och larma för natten. Jag går ut .. stänger dörren .. och känner att någon stryker sig mot benen.

F*n också! Den Makalöse har smitit ut och nu försvinner han väl ut i mörkret och vi .. dvs jag .. får sitta uppe hela natten och oroa mig för räven och vänta på att han behagar komma in igen.

Så döm om min förvåning när det är en ANNAN katt som spinnande slingrar sig runt mina ben?

En svart jättefin katt.

WOOW .. jag har fått en katt till .. var min första tanke, eftersom det, vart femte år eller så, händer att ansvarslösa kattägare dumpar katter på den näraliggande gården. Vår egen hittekatt är en av dem .. och nu var det alltså dags igen.

Men det verkade inte vara en övergiven katt. Den var inte det minsta hungrig och i alldeles utmärkt form .. men väldigt ENSAM för ögonblicket och den hade absolut bestämt sig för att följa med mig in.

Det krossade nästan mitt hjärta att stänga dörren med katten utanför men förmodligen bor den tillsammans med den nyinflyttade familjen i flerfamiljshuset en bit härifrån. Vi ska kolla upp det, om någon undrar.

Den tidigare överraskningen var när vi kvällspromenerade tillsammans med Rackarkotten längs med det djupa, breda diket som är en avlöpare från vår stora å. Något rörde sig vid vattenytan bara några meter från oss .. och där simmade mitt livs första vilda utter.

En UTTER!!

Det var ju nästan magiskt och långt senare förbannade jag mig själv för att jag inte passade på att föreviga tillfället med att ta en bild. Fast då hade väl mycket av upplevelsen förstörts, tror jag.

Den allra första överraskningen kom från en bekant och fd arbetskamrat som vi träffade i affären. H*n berättade .. lite halvt chockad .. att hans 80-åriga mamma hade blivit tafsad på av en helt okänd man, med sydländskt utseende, och att hon inte längre vågade gå ut ensam!

Om hon anmälde det? Nej, det var uteslutet. HAN visste ju var hon bodde .. och hon var livrädd vid tanken på att då han kanske skulle hämnas genom att fullfölja det han påbörjat.

Så snabbt kan ett hem förvandlas till ett fängelse.

Det gav den senaste tidens rapporter om tafsande män en ny dimension. Om en 80 år gammal kvinna inte kan gå fredad och hämta posten i sin egen brevlåda mitt på dagen .. då måste väl också JAG (?) ha en mer främlingsförsiktig inställning när jag går ut ensam i samhället?

För säkerhets skull började jag genast sy en lång kjol till våren. En grå, i rätt tungt tyg. Jag är helt övertygad om att långa kjolar kommer att bli den kommande sommarens hetaste plagg.